Cesariu
sat, com Ţaga, filie la Sântioana

(Dupa manuscrisul "Monografia Protopopiatului Ortodox Roman Gherla" de Augustin Padurean )

       

Prima menţiune documentară a satului:1336,  şi evoluţia denumirii lui:1336 - Chazartelke, 1342 - Chazar, 1754 - Tsászári, 1854 - Cesare.

Date şi aspecte din istoria parohiei:
Din prima jumătate  a sec. XVII până în jurul anului 1867 a fost parohie Dn 1867 este  filie la Ghiolţ,  din 1877 la Sântioana Aşezare de sine stătătoare, integrată din 1967  integrată în Sîntioana.Matricole din 1828.
 
Structura confesională
 Comunitatea satului  a avut o structură multiconfesională, simultan sau succesiv formată din romano-catolici, calvini, unitarieni, evanghelici, izraeliţi,   greco-catolici, baptişti, ortodocşi: 1733 -25 fam g-c; 1750-92 g-c;1760-1762- 2 pr-33 fam ort;1766 -156 ort (75m-81f) ort; 1835 - 200 g-c; 1842 -174 g-c; 1850 - 215 loc ( 205 g-c, 4 r-c, 6 cv);  1857 - 27 loc (188 g-c, 2 r-c, 9 cv, 8 izr); 1867 - 1869 - 197 loc (152 g-c, 41 calv, 4 izr); 1877 -146 g-c;  1880 - 209 loc (197 g-c, 6 r-c, 6 izr); 1882 - 208 loc (199 g-c, 5 cv, 4 izr); 1886 - 225 loc (218 g-c, 7 izr);  1890 - 231 loc (216 g-c, 10 cv, 5 izr); 1894 - 244 loc (239 g-c, 5 izr); 1896 - 249 loc (244 g-c, 5 izr); 1898 - 252 loc (246 g-c, 6 izr);  1900 - 360 loc (247 g-c, 8 calv, 5 izr); 1900 - 245 loc (241 g-c, 1 cv, 3 izr); 1903 - 253 loc (247 g-c, 1 cv, 5 izr); ; 1906 - 266 loc (259 g-c, 7 izr);  1910 - 313 loc (302 g-c, 2 calv, 9  izr); 1914 - 306 loc (300 g-c, 6 izr);  1947- 409 loc g-c;1949 - 409 ort; 1954 - 109 fam - 593ort; 1948 - 391 g-c trecuţi la ortodoxie; 1949 - 409 ort.; 09.12.1954 - 109 fam .- 593 pers.; 05.06.1958 - 120 fam. - 626 ort.; 31.12.1962-126 fam.- 646 ort.; 1963 - 11 fam - 600 ort.; 1964 -102 fm.-526 ort.; 31.12.1966 - 529 loc(101 fam - 526 ort., 3 sectari).

Biserica
În 1733, satul avea biserică,cu hramul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril construită, probabil, în 1704, în partea de vest a aşezării, o biserică de lemn  în jurul căreia s-a format cimitirul, surpată de vânt în 1935 şi demolată în 1936. Pe unul din clopotele ei,  rechiziţionat în timpul primului război mondial (1914-1916), era gravat "16X", (probabil 1610), clopot ce ar fi putut proveni de la o şi mai veche biserică. Alte datări: 1795
O  nouă biserică de lemn cu acelaşi hram a fost construită în 1878. Presupunem  că aceasta este biserica dărâmată de vânt în 1935 şi demolată în 1936.  De la aceasta sau de la cea dinainrtea ei au rămas 2 clopote şi 4 icoane.
Biserica actuală cu acelaşi hram, Sf Arhangheli Mihail şi Gvril, a fost construită în 1935-1937 de meşterul Kiss Ioan din Sic, înzestrată cu un iconostas realizat de  Ioan Măşcăşan din Nima,  pictat de  Iuliu Iuhasz Ernest din Gherla. A fost sfinţită în 8  noiembrie 1937 de Ep. Dr. Iuliu Hossu. În 1882 meşteri din Ciceu-Giurgeşti au înlocuit şindrila de pe acoperiş cu tablă. În 1967 a fost renovată şi pictată de Wolosnyai Bella din Dej, în 1972 electrificată, în 1999-2001, reparată capital, pictată de Pop Aron Stelian din Dej şi sfinţită în 28 noiembrie 2001  de Ep. Vicar Dr. Irineu Pop Bistriţeanu.
Alte datări: construită în 1936, 1937, în 1936-1937.

Sf Arhangheli Din tradiţie se ştie  că fam Farcaş se trage din preotul Farcaş venit din părţile Ilvei prin 1700-1750 Bis lemn Alte datări: 1795 în cimitir De la ea au rămas un clopot şi 4 icoane

Casă parohială
 Exista în 1733,

Preoţi
1733 Grigore (Grigorie), în funcţie în 1733. 1734-1754…………………………………………………………………
1755?-1759?Todor în funcţie în 1755-1759,  scutit de dări pentru pământul ecclesiastic
1760-1766……………………………………………………………….
1767 Sabău Teodor  din Năsal, în 1767, posibil acelaşi cu Todor
1768-1834…………………………………………………………………
1835?-1842? Urian Ioan (Joannes Urianu), 1835, 1842
1843-1866…………………………………………………………………
1867 filie
Cheresteşiu Todor,  1937,
            Cerghi Eugen,  1927,1966, 1972
Soporan Grigore, 1972-1982,
Fizeşan Vasile, 1982-2000,
Pop I.Vasile,   
Cheresteşiu Ionel, zis Nuţu

Cantori
 Oros Gheorghe diplomat, 1947, Nemeş Petru

Şcoala confesională
            În 1867 satul avea şcoală şi învăţător, Samuil Nemeş.  Ulterior, copii frecventau şcoala din  Sântioana. Câţiva ani, sătenii au cedat dreptul de cârciumărit  pe seama şcolii. În 11 septembrie 1884, preotul Ioan Cheresteşiu administratorul  parohial al parohiei Sînntioana-Cesariu, informa Consistoriul că dreptul de cârciumărit  a fost trecut din  folosul şcolii în cel al comunei  bisericeşti.
Şcolari: 1867-15; 1877 - 18; 1882- 62 (41 la zi, 21la repetiţie), 1886 - 43 (31 l zi, 12 la repetiţie), 1890-54 (34 la zi, 20 la repetiţie), 1894-42 (28 la zi, 14 la repetiţie), 1894 - 42 (28 la zi, 14 la repetiţie); 1896 - 34 (16 la zi, 18 la repetiţie); 1898 - ;1900-31 (22 la zi, 9 la repetiţie), 1903-31 (22 la zi, 9 la repetiţie), 1906 - 31 ( 22 la zi, 9 la repetiţie);  1914 -15 (12 la zi, 3 la repetiţie).
Dascăli: Cassai Alexe transferat de la Bonţ în  27 sept 1876.
           
Bunuri de patrimoniu
Icoane: 5 la Cluj (Fizeşan Scurt istoric ) 4 de la vechea biserică
Clopote din 1600 Pe clopotul vechii biserici demolată în 1936 scria 16X (probabil 1610) rechiziţionat în 1914

Bunuri funciare
În 1750 - arabil de 6  câble 3 care de fân;  în 1947 - Sesie bisericească prin reforma agrară: arător 2 j 800 st; sesie parohială  veche: arător  6j 250 st, fânaţ 4 j 380 st, păşune 4 j 159 st; sesie cantorală veche: arător 528 st, pădure 1 j 105st, păşune 796 st.

PROTOPOP

Pr. ISIP IULIAN PAUL

Adresa

 

 

Site realizat de Misca Stefan

Pagina principala Sitemap Contact Termeni si conditii ©2012 Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.

©2012.Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.