Corneşti
sat, reedinţă comunală;  filie la Tiocu de Jos

(Dupa manuscrisul "Monografia Protopopiatului Ortodox Roman Gherla" de Augustin Padurean )

      

Prima menţiune documentară: 1332-Kend; şi evoluţia denumirii lui:  1333 - sacerdos de Kond; 1837 - Szarvaskend; 1850 - Tyendru; 1854 - Kend (Szárvás-Kend), Chendru; 1913 - Magyarszárváskend; 1924 - Corneşti

Date şi aspecte din istoria parohiei
Aşezare multietnică alcătuită din români, maghiari, evrei
Filie la Stoiana, 1867-1932; 1950; la Tiocu de Sus 1941,1947 -1949
Şematism…Gherla,  1947, p. 337
Matricole din 1824, Sub influienţa mişcării lui Sofronie, în martie 1761, au revenit la ortodoxie Au fost reconvertiţiGreta-Monica Miron - Biserica grec,o-catoliocă din comitatul Cluj …2007, p. 14,  87
 1982 filii Corneşti-bis sf Arhangheli-1963 şi Stoiana bis Sf. Arhangheli-1821 pr Oros Samoilă (Indr  bis p.291)
Antimis sfinţit de Ep. Ioan Lemeni (Andea, p. 63)
1882 –Filie la Stoiana, 1882-1932; 1950  Tiocu de Jos, 1941, 1949; Tiocu deSsus-1947  

Structura confesională
şi multiconfesională (romano-catolici: 37 în 1882; 61 în 1886, 1890, 1894; 79 în 1896; 58 în 1898; 91 în  1900; 45 în 1903, 1906; 120 în 1914; 210 în 1947,  biserică,   preot,  Orban Desideriu;   calvni: 73 în 1882-1894; 78-1896, 47 în 1898; 91 în 1900, 43 în 1903, 1906; 103 în 1914; 120  în 1947,  arochia,  pastor Bela Banyai; iudei: 12 în 1882; 11 în 1886, 1890, 1894; 13 în 1896, 21 în 1898; 28 în 1900; 16 în 1903, 1906; 12 în 1914; 2 în 1947.
Schematismus…Gherla, 1867, p. 70; 1877, p. 74; 1882, p. 87; 1886, p. 83; 1890, p. 78; 1894, p. 81; 1896, p. 84; 1900, p. 84; 1903, p. 85; 1906, p. 83; 1914, p. 107; 1932, p. 62

 

Structura confesională
Comunitatea satului  a avut o structură multiconfesională, simultan sau succesiv formată din romano-catolici, calvini, unitarieni, evanghelici, izraeliţi,   baptişti, greco-catolici, ortodocşi:  1850 -  409  loc (207 g-c, 87 r-c, 103 calv, 12 izr); 1857- 679 - 452 g-c, 120 r-c, 79 calv, 1 unit, 27 izr; 1869 - 355 loc (196 g-c, 51 r-c, 99 calv, 9 izr); 1880 - 344 loc (190  g-c, 57 r-c, 85  calv, 12 izr); 1890 - 378 loc (198 g-c, 62 r-c, 104 calv, 14 izr);  1900 - 386 loc ( 180 g-c, 87 r-c, 91  calv, 28 izr); 1910 - 463 loc (226 g-c, 112 r-c, 110 calv, 1 unitar, 14 izr); 1941 - 565 loc (1 ort, 317 g-c, 128 r-c, 114 calv, 5 izr); 1948 - 324; 1949 - 295; 09.12.1954 - 86 fam-311 ort; 05.06.1958 - 74 fam - 409 ort; 1960 - 77fam ort; 31.12.1962 -  83 fam - 426 ort; 1964 - 82 fam - 433 ort; 1966 - 99 fam-342 ort; 1971 - 86 ort; 1991 - 69 fam-121 ort; 1994 - 70 fam - 200 ort

 

 Enoriaşi:
Greco-catolici: 25 fam  în 1761; 30 fam-142 pers. în 1767;  200 pers în 1835;  152  în  1842; 240  în 1867; 231 în 1877; 166 în 1882; 181 în 1886; 265 în 1890; 265 în 1894; 183  în 1896;  257 în 1898;  180 în 1900;  247 în 1903; 287 în  1906; 226 în 1910;  241 în 1914; 277  în 1932; 315 în 1941;   350 în 1947;
romano-catolici: 37 în 1882; 61 în 1886, 1890; 61 în 1894; 79 în 1896;58 în 1898; 59 în 1900; 45 în 1903;11 în 1906; 120 în 1914;    210 în 1947 (biserică; preot Desideriu Orban);
 calvini:72 în 1882; 71 în 1886;73 în 1890; 78în 1894, 1896; 47 în 1898, 1900; 43 în 1903; 71 în 1906; 103 în 1914; 120 în 1947 (arochia; pastor Bela Banyai);iudei:12 în 1882;11 în 1886, 1890, 1894; 13 în 1896; 21 în 1898; 28 în 1900; 16 în 1903; 6 în 1906; 12 în 1914;  2 în 1947;
 
Biserica "Sf Arhangheli  Mihail şi Gavril", 1842

=Aproximativ din  1656 aproximativ Biserica: lemn -şidrilă aproximativ 1656  (Negoianu-Răsp la Chestion dir Gen a Mon Ist   30.03.1956)
=Din 1724 lemn şindrilă .
Renovată în 1826 şem 1947 p. 337
2. =În 1960-62 Biserica  actuală  cu hramul " Sf Arhangheli"a fost construită în 1960-1962 folosindu-se materiale de la biserica  veche din Tiocu de Jos,  demolată de preotul Augustin Spinciu (Pr. Oros Samuilă-Scurt istoric 5.12.1982)
=În 1961-1963 Biserica actuală cu hramul "Sf Arhangheli" a fost construită în 1961-1963 de meşterii Bognar Zoltan, Şipoş Ludovic, pictată de Wolosnyai  Spinciu Scurt istoroc 25.07.1967; 23.12.1967; Oros Sa moilă Scurt istoric din 05.12.1962
=In 1963  Sf Arhangheli-1963 Indrumător   bisericesc..Clujk-Napoca, 1982,  p.291
Corneşti-bis Sf Arhangheli-1963  Indrumător  bisericesc…Cluj, , 1982, p.  p.291  

 Casă parohială de lemn.1761

 

Preoţi:
Mihail, în funcţie în 1333, p. 168; Documente privind istoria României, vol. III, (1331-1340), Ed. Academiei, Bucureşti, 1954 
1733 Chifor (Kiffor), în funcţie în 1733 A. Bunea - Episcopul…1900, p. 330
1734-1766…………………………………………………………………
1767 Vasile (Vasilie) hirotonit de Ep. P.P. Aaron;  în funcţie în 1767
1768-1774…………………………………………………………………
1775 un Artemie Vesa., protopop şi inspector de Corneşti 1775 Greta-Monica Miron - Biserica Greco-catolibcă din comitatul Cluj în secolul al XVIII-lea, Ed. Presa Univ. Clujeană, 2007,  p. 164 (bănuim a fi vorba de Vesa din Corneni, acolo fiind reşedinţa protopopială -nnAP)
1776-1987…………………………………………………………………
1788 Ioan de Corneşti, preot ortodox; în 11 sau 18 ianuarie 1788 a cerut să fie primit în rândurile clerului aroc-catolic .Dumitran-Un timp al reformelor…2007, p. 24
1789-1834…………………………………………………………………
1835?-1842? Muntean Alexa (Alexiu Muntean) în funcţie în 1835 Schematismus…Blaj, 1835, p. 108
1842   Muntean Petru  (Petrus Muntean) Schematismus…Blaj, 1842 p.114
1867 Vasile, hirotonit de Ep. P.P. Aaron;
1938 Haţieganu  Nicolae Şematismul…Blaj, 1938, p. 178
1947 Fărcaş Silviu, preot-paroh în Cheţiu (23.03.1933 - 21.02.1934), Breaza (22.02.1934 - 18.04.1940), Măhal (19.04.1940 - 15.10.1947), Tiocu de Jos cu filia Corneşti (16.10.1947 - ?), Ruginoasa, Protopopiatul Huedin.  
1956 Negoianu Nicolae 1956

Cerghi Teodor, născut în 22 martie 1914 în Corneni licenţat în Teologie. Căsătorit cu Eugenia Micle, fiica învăţătorului Micle Corneni-Ghirolt, Pâglişa, Sînicoară. Copii: Horaţiu, n. în 01.09.1933, Tiberiu, n. în 10.06. 1941, Pompei, n. în 10.10.1943, Maria, n. în 02.02.1948.

 

1886 –Filie la Stoiana Sf Arh lemn şc la Stoiana, cant Cassianus Salagianu..
1890 –Filie la Stoiana Sf Arhangheli lemn şc    la Stoiana Cantor Cassianus Salagian. Pop 1947 - 1800 filie bis de lemn Sf Arh renovată în 1826. primcurator Mureşan Vasile cantor Groza Vasile,  crâsnic-clopotar Groza Gherasm

Cantori
Au  cântat în strana bisericii:  Sălăgean Casius (Cassianus Selagian), 1767, 1882 1914;  Groza Vasile,  n 17.05.1892; în funcţie în 1947, 1958

14,  87 97 100
Şcoala confesională  
Şcoală comună cu Stoiana 1882.

30 oct 1869  contract cu inv Hoszu Juăn din Cubleşu Someşan Retegan Satul românesc…p. 88-89
18 decembrie1881 comuna are 45  de fumuri care plătesc înv cu Vale laolaltă; dau pe xan 60 fl v.a. de prunc  una metreţă de bucate, lemne cât îi trebuie; sântem apăsaţi  de sărăcie. Se natul şcolar: Cserghi Ioan, preot, Tyoca n Todor, inspector, Kuputz Ia noş, Horong Iuon, Rust odor, membri senatului (Retegan În umbra clopotelor 2008, p. 325-326
Şcolari:1867-25; 1877-28; 1886-13(12 la zi +1 la repetiţie); 1882- 6; 1890-17 (13 la zi-4 la re.petiţie); 1894-17 (13 l zi +4 la repetiţie); 1896-18 (12 la zi+6 la repetiţie); 1898-12 în şcoala comunală-5 la alte şcoli; 1900-17 (12 la şcoala comunală-5 la şcoala comunală  din  Stoiana); 1903- 23 la şc com cu  Stoiana; 1906 - 23 la şc com din  Stoiana ; 1914 - 29 (12 la şc com 17 la şc de stat)

Bunuri de patrimoniu
Icoane: mai multe icoane de Nicula (Andea, p. 63)
Clopote de 16 şi 32 kg. 
Cărţi: Evanghelie, Blaj, 1764 (posibil din 1765); Evhologhion (Molitvelnic), Blaj, 1784; Liturghier, Blaj, 1786 (preotul a citit, probabil, greşit slova-cifră a zecilor, adică 1786 în loc de 1756); Noul preot consemneză "cărţi nu ssunt, biblioteca parohială fiind luată de fostul preot " (Doc. Nr. 1611/1875). Octoih mare, Blaj, 1760; Evanghelie, Blaj,  1765 (cumpărată de Papp Onaciu pentru biserică); Strastnic, Blaj, 1817 (cumpărat pentru biserica din Chendru); Triod, 1890.

Bunuri funciare: în 1947-Sesiune bisericească  vecche: arător 60 st, pădure  4j 634 st; prin reforma agrară: arător  3 j, fânaţ 1 j; sesie parohială veche: arător 6 j 1415 st, grădină 1 j, păşune 2 j; prin reforma agrară: arător 5 j, fânaţ 1 j; sesie cantorală veche: arător 800 st, prin reforma agrară: arător 1 j.
Imobile:

PROTOPOP

Pr. ISIP IULIAN PAUL

Adresa

 

 

Site realizat de Misca Stefan

Pagina principala Sitemap Contact Termeni si conditii ©2012 Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.

©2012.Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.