Diviciorii Mici

 sat, com Sânmărtin

(Dupa manuscrisul "Monografia Protopopiatului Ortodox Roman Gherla" de Augustin Padurean )

    

Prima menţiune documentară a satului: 1173-1196 - Deuecher inferior; şi evoluţia denumirii lui: 1341 - Deuecher; 1401- Aldeuecher; 1452 -Kys Demeter <Dewecher>; 1466 - Kis-Dewecher; 1490 - Kisdewecher; 1529 -Kysdewecher; 1577- Kysdewecher; 1577-1589 - utraque Deweczyer; 1733 - Kis Devecher; 1750 - Devecsori; 1760-1762 - Kis Devetser; 1835 - Devetser; 1850 -Divitsor mik; 1854 - Devecser, Divicioru Mic.

 Date şi aspecte din istoria parohiei
Comunitate  ortodoxă  veche; greco-catolică din 1700; ortodoxă din 1948. Până în 1886 a fost parohie de sine stătătoare,  apoi,  din 1947, filie la Măhal. S-au afiliat prohiei greco-catolicii din Diviciorii Mari (1914), Măhal  (1886). Matricole din 1859.

Structura confesională
Comunitatea satului  a avut o structură multiconfesională, simultan sau succesiv formată din romano-catolici, calvini, unitarieni, evanghelici, izraeliţi,   greco-catolici, baptişti, ortodocşi: 1733 - 35 fam g-c; 1750 - 169 g-c;  1760 -1762 - 46 fam ort; 1766 - 210 ( 98 m- 112 f) g-c; 1767 - 49 fam -185 loc (g-c:2 fam-10 pers; ort: 47 fam -175 pers);  1805 - 54 fam ort;1835 - 180 g-c; 1835 - 180 g-c p. 111; 1842 - 203 g-c;  1850 - 259 loc ( 255 g-c, 4 cv);   1857 -254 loc g-c; 1869 - 294 loc (287 g-c, 7 izr); 1880 - 259 loc ( 3 ort, 248 g-c, 1 r-c, 7 izr);1882 - 250 g-c; 1886, 1890 -256 g-c; 1890 - 264 loc (1 ort, 259 g-c, 4 izr); 1894 -281 g-c; 1896 - 281 g-c; 1898 - 324 g-c;  1900 - 272 loc (11 ort, 251 g-c, 1 r-c, 1 cv, 8 izr); 1903 - 339 loc (329 g-c, 7 r-c, 3 izr); 1906 - 324 loc (318 g-c, 1 r-c, 5 izr); 1910 - 270 loc (4 ort, 256 g-c, 10 izr); 1914-312 loc (306 g-c; 6 iud.);1932 - 276 g-c; 1941 -316 loc (6 ort, 293 g-c, 2 cv, 15 izr); 1941-276 g-c; 1947-336 loc (334 g-c, 2 izr ); 1948 – 52 g-c reveniţi la ortodoxie; 1949-334 ort; 09.12.1954 - 85 fam.-361 ort.; 05.06.1958 -97 fam-359 ort; 1963 - 86 fam-345 ort; 1964; 87fam-341ort; 1966 - 81fam.-326 ort; 1973 - 75 fam; 1991- 42 fam -114 ort; 1994 - 42 fam -120 ort. 

Biserica
O biserică de lemn exista în secolul al XVI-lea, construită în cimitirul de pe deal, unde se mai văd urmele câtorva morminte. Exista în 1733.
O nouă biserică de lemn cu hramul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril, a fost construită în  1780 pe o colină din estul satului; demolată în 1912  iar lemnul vândut.Alte datări: constrută în 1770,  demolată prin 1925-26.
Biserica actuală, cu acelaşi hram, a fost construită în anii 1912-1913 din piatră şi cărămidă  de Martin Zinz, "maistru de edile din Bistriţa", pe un teren  donat de Mustea Ioan, Moldovan Ionica, Gălăţan Gheorghe şi Moldovan Susana, fapte consemnate pe două plăci puse pe frontispiciul bsericii. Dotată cu iconostas făcut de Mărginean Ioan-Juvri din Diviciorii Mari. Sfinţită în 1922 de Ep. Dr. Iuliu Hossu. Renovată în 1950 (zugrăvită de Wolosnyai Wilhelm din Gherla) şi  1982.
Alte datări: construită în 1912   pe un teren dăruit de o  văduvă în 1910.

Casa  cantorală,  demolată  în 1910.

Preoţi
1733 Ştefan (Stephan), în funcţie în  1733
1755 Peter (?), în funcţie în  1755, 1756;  scutit de dări; Ştefan
            1802-? Bunea Ilie, hirotonit în Arad în 1802, în funcţie în 1805  
? Filip, hirotonit de  Dosoftei, binecuvântat  de Ep Inochentie Micu-Klein
1835-1842? Deac Matei (Matthaeus Deák), 1835
1842-1848? Pop Matei (Mathaeus Pap), în funcţie în 1842
1848-1871 Oltean Vasile (Basilius Olteanu),  născut în  1825; hirotonit în 1848; decedat în 12 februarie 1871 la 46 de ani din care 23 preot.
 Administratori interimari: Negruţiu Partenie, Oltean Vasie, Iclodi Iosif, Mărginean Ioan, Oltean Dănilă, Farcaş Silviu, Suciu Ambrozie, Rusu Vasile, Pînzaru Vasile, Rusu Costache.

Cantori
Au slujit în strana bisericii cantorii: Gliga Grigore; Mustea Vasile; Moldovan Vasile,  născut în 15.04.1875; în funcţie în  1886; Moldovan Onisie, Moldovan Vasile, 1947; Moldovan Ioan, 1972;

Şcoala confesională
Localul şcolii: casă şcolară din lemn.
Şcolari: 1857-38, 1882 -29; 1886 - 41 (26 la zi,15 la repetiţie); 1890, 1894, 1896 - 41 (26 la zi, 15 la repetiţie); 1898, 1900 - 44 (32 la zi, 12 la repetiţie); 1903 - 43 (29 la zi,14 la repetiţie); 1906 - 39 - 29 la zi, 13 la repetiţie); 1914 - 38 (28 la zi, 10 la repetiţie).
Dascăli: idem madre (Măhal).

Patrimoniu
            Cărţi: Chiriacodromion, Bălgrad, 1699 (însemnare din 25 mai 1762 prin care se arată că această carte este a cinstitului protopop Ia noş de la Cheia (recte Cheţiu –n.n. AP); Evanghelie, Bucureşti1742 (însemnare a lui Apa Dumitru de la Geaca arătând că a cumpărat cartea în 15 august 1743); Antologhion, Rîmnic, 1766, (însemnare din 4 mai 1813 din care reiese  că s-a cumpărat cu 18 zloţi de la Simion Ţiboc din Chintelnic); Penticostarion, Blaj, 1768; Octoih, Blaj, 1770, Euhologhion, Blaj, 1815 (însemnare atestând cumpărarea  cărţii  cu 12 florini în anul 1847) Evanghelie, Bucureşti, 1752, Penticostar, Blaj, 1764, Minei, Râmnic, 1766, Triod, Sibiu, 1860, Cazanie, Apostol, Blaj, 1872, Octoih mic, Blaj, 1892, Liturghier, Blaj, 1870. Evanghelie, Bucureşti, 1840, Minei, Râmnic 1866, Triod, Sibiu 1860, Penticostar, Blaj, 1866, Cazanie.
Clopote: rechiziţionate în 1916-1918; de 10 kg. vechi; 2 buc din 1924; un clopot mic de la biserica veche.

         Bunuri funciare
         În 1733 - arabil de 4 câble - fânaţ de 4 care de fân; în 1760 - arabil de 10 câble, fânaţ de 6 care de  fân; în 1767 – un intravilan,  arabil de 5 găleţi,  fânaţ de 4 care; în 1947 - sesie bisericească veche: arable -1j, fânaţ 1 j ; prin reforma agrară: arabil 1j; parohială veche arabil 13 j 1040 st; fânaţ 206 st; prin reforma agrară arabil 2j; cantorală veche arabil 2j 1156 st, prin reforma agrară arabil 800 st..

  

PROTOPOP

Pr. ISIP IULIAN PAUL

Adresa

 

 

Site realizat de Misca Stefan

Pagina principala Sitemap Contact Termeni si conditii ©2012 Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.

©2012.Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.