Ghiolţ

sat, com. Ţaga

(Dupa manuscrisul "Monografia Protopopiatului Ortodox Roman Gherla" de Augustin Padurean )

    

Prima menţiune documentară a satului: 1326 - terra Geuch şi evoluţia  denumirii lui:  terra Geulch, 1438 - Geolz, 1733 - Gyolcz,  1850 - Gyolcz; ung. Göc, Götz; 1867 - Göcz (Ghiolţiu).

Date şi aspecte din istoria parohiei
Satul a avut o structură  multietnică  alcătuită din români, maghiari şi evrei.  Urmare a hotărârilor sinodale şi a edictelor imperiale din 1698-1700, românii ortodocşi au fost trecuţi  la greco-catolii. Comunitatea credincioşilor a format o parohie de sine stătătoare până puţin după mijlocul sec. XIX când i s-a afiliat comunitatea din  Cesariu. În jurul anului 1890 parohia a rămas vacantă, şituaţie care s-a menţinut până în deceniul al doilea al sec. XX  când s-a afiliat parohiei  Ţaga. Are matricole din  1826 şi un Antimis din  15.05.1949 de la Ep. Nicolae Colan. De aici sunt originari  câţiva preoţi.

Structura confesională
Comunitatea satului  a avut o structură multiconfesională, simultan sau succesiv formată din romano-catolici, calvini, unitarieni, evanghelici, izraeliţi,   greco-catolici, ortodocşi, baptişti: 1733 - 17 fam g-c;1750 - 254 g-c; 1760 - 30 fam - (27 fam -1pr g-c; 3 fam - 2 pr ort); 1766 - 205 ort (102m-103f);  1767- 33 fam -147 pers (7 fam - 27 g-c; 26 fam -120 ort);1835 - 308 g-c;  1842 - 336  g-c; 1850 - 403 loc (353 g-c, 39 cv, 11 izr); 1857 - 475 loc (387 g-c, 4 r-c, 69 cv, 15 izr); 1869 - 450 loc (2 ort, 363 g-c, 2 r-c, 79 cv, 4 izr); 1880 - 440 loc (358 g-c, 1 r-c, 67 cv, 12 izr, 2  alte religii); 1882 - 465 loc (387 g-c, 66 cv, 12 izr );  1886 - 470  loc.(387 g-c, 66 cv., 12 izr); 1890 – 541 loc. (463 g-c, 68 cv., 10 izr); 1890 - 542 loc (455 g-c, 2 r-c, 69 cv, 15 izr); 1894 - 465 loc. (469 g-c, 68 cv., 10 izr); 1896 -523 loc. (450 g-c, 64 cv., 9 izr); 1898 - 465 loc. (486 g-c, 52 cv, 9 izr);1900 - 567 loc (5 ort, 490 g-c, 1 r-c, 57 cv, 14 izr); 1910 - 495 loc (446 g-c, 32 cv, 1 unit, 16 isr.); 1900 - 567 loc (5 ort, 490 g-c, 1 r-c, 57 cv, 14 izr); 1903 - 560 loc (494 g-c, 65 cv, 15 izr); 1906 - 593 loc (511 g-c, 69 cv, 13 izr);  910 - 569  loc (500 g-c, 52 cv, 1 unit, 16 izr); 1914 – 593 loc (511 g-c, 60 cv, 12 izr); 1932 - 520 g-c; 1941 - 567 loc (1 ort, 501 g-c, 6 r-c, 41 cv, 18 izr); 1941 - 538 g-c ;1948 - 538 g-c reveniţi la ortodoxie; 1949 - 752  ort; 09.12.1954 - 163 fam-531pers; 05.06.1958 - 151 fam.-557 pers; 1960 -158 fam;  31.12.1962-132 fam.-528 pers ort.; 1964 - 162 fam.-509 pers.; 31.12.1966 - 161 fam.-480 pers.

Biserici
O veche biserică de lemn, acoperită cu paie, în jurul  căreia s-a format cimitirul satului, a fost  construită cândva între 1733-1750.Presupunem  că  aceasta este biserica cu hramul Sf. Nicolae, dispărută la începutul secolului al XX-lea, într-un incendiu.  Fără referire la o bază documentară verificabilă, s-a afirmat  că biserica ar fi fost construită în 1770.
A fost înlocuită cu o altă biserică de lemn, cu hramul Sf. Ioan Botezătorul, cumpărată în 1908  din satul Baba, jud. Sălaj. Pe prestolul  mesei  sfântului altar  era scris "1822", anul probabil al construirii ei. A fost renovată în 1911 şi  zugrăvită de mai multe ori. Deşi asezată la margine satului pentru a fi ferită de foc, a dispărut fulgerată în 1953. A fost demolată în 2006.Alte datări: construită în 1820.
În anii 1962-1964 meşteri locali au construit  biserica de zid cu hramul  Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril,  sfinţită în  27 septembrie 1964 de Arhiep. Teofil Herineanu.  Alte datări: construită în 1965, 1969-1977
În anul 2005 a fost pusă piatra de temelie a actualei   bisericii cu hramul Sf Mucenic Gheorghe, construită în  2005-2011, dotată cu iconostas sculptat de …, pictată de……………….sfinţită de…………….în…………...

Casa parohială
Prima casă parohială a fost construită din chirpici la o dată necunoscută. Actuala   casă,  clădire de zid cu 3 camere,  a fost edificată în 1920. Parohia a avut şi o casă cantorală de lut.

Preoţi
1755-1767Antonie, hirotonit de Ep. Meletie Covaci;  binecuvântat  de Ep.  P.P.Aaron; preot plătitor de dări în 1755-1756; activ în 1767.
1768-1834…………………………………………………………………
1835?-1842? Oros Alexandru (Alexander Orosz), în funcţie în 1835.
1842?-1836?  Puşcaş Ioan (Joannes Puskaş), în funcţie în 1842.
1836-1887 Moldovan Teodor (Theodorus Moldovanu),  născut în 1809, hirotonit în  1836; în funcţie în 1867, 1886. A decedat în 21 ianuarie 1890 la 81 de ani din care 51 preot.
1887-1906, parhie vacantă administrată de preoţi din parohiile învecinate,
1906 apoi  filie la Ţaga.

Cantori
Au slujit în strana bisericii: Mesaroş Ioan (Ioan Mesaroşiu) 1867, decedat în  1905; Moldovan Alexandru (Alexander Moldovanu), cantor una docens, 1877, 1882, 1890, 1894;  Ştef Iosif, 1906, Melian Vasile, cantor una docens, 19141914; Mîrza Nistor, născut în  27.07.1888; în funcţie din  perioada înterbelică; în 1947, 1958; Moldovan Vasile.

Şcoala confesională
Localul şcolii ("casa şcolară"): În 1820 şcoala funcţiona în casa dascălului care-i învăţa pe copii "a ceti  şi rugăciunile"; o casă  şcolară a fost construită din lut în apropierea bisericii.  În 1856 a fost cumpărată o casă de lemn  şi destinată şcolii; în 1914, într-o casă de lut.
Şcolari: 1867-30; 1877- 40; 1882-56 (40 la zi, 16 la repetiţie); 1886 – 44 (35 la zi, 9 la repetiţie); 1890-54 (38 la zi, 16 la repetiţie); 1894 - 66 (46 la zi, 20); 1896 - 52 (36 la zi, 16 la repetiţie); 1898 - 87 (63 la zi , 24 la repetiţie),  1 la şc com;   1900 - 81 (60 la zi, 21 la repetiţie); 1903 -70 ( 60 la zi, 10 la repetiţie); 1906 - 86 (66 la zi, 20 la repetiţie); 1914 - 76  (50 la zi, 26 la repetiţie).
Dascăli: Puşcariu Teodor (Theodorus Puşcariu), 1867; Moldovan Alexandru (Alexander Moldovanu), cantor una docens,  1877, 1882, 1886,  1890, 1894; Pop Grigore (Gregorius Poppu), 1896, 1898; Moldovan Alexandru (Alexander Moldovanu),  1898; Bidian Ioan (Joannes Bidianu),1900; Peştean Teodor (Theodorus Peştenu), 1903; Moldovan Nicolae (Nicolaus Moldovan), 1906, interimar;  Melian Vasile, cantor una docens, 1914.

Bunuri de parimoniu
            Clopote: de 25 kg  turnat în Timişoara în 1920; de 35 kg turnat în Bucureşti în 1960.
Cărţi: (Inventar din 19 aprilie 1908) Apostol, Evanghelie, Bucureşti, 1816 (Lipsă în BRV şi CBRV. Inventarul din 14 februarie 1915 consemnează o ediţie de la Blaj din 1765); Liturghier, Blaj, 1826 (Lipsă în BRV şi CBRV); Minei; Octoih mare, Blaj, 1844; Penticostar; Strastnic; Triod; (Inventar din 4 martie 1913): Apostol, nou; Cazanie; Evanghelie, chirilice; Minei; Octoih, mare; Penticostar; Strastnic; Triod; (Inventar din 14 februarie 1915): Apostol, 1881; Evanghelie, Blaj, 1893; Liturghier, Blaj, 1826; Minei, "vechi şi defectuos scris cu mâna"; Minei, 12 tom.., Bucureşti, 1890; Orologhion, Blaj, 1912; Penticostar, S.ibiu, 1841; Strastnic, vechi.
           
Bunuri funciare
În 1760 - arabil de 5 câble, fânaţ de 4 care, în  1767 - un intravilan; arabil de 3 gălete - fânaţ de 3 care,   în 1947 -  sesie bisericească veche: arabil 3j, pădure 4j, păşune 1j; parohială veche: arabil 12j 610 st, fânaţ 1j, 1000st, pădure 1j păsune 3j cantorală  veche: arabil 4 j.  

PROTOPOP

Pr. ISIP IULIAN PAUL

Adresa

 

 

Site realizat de Misca Stefan

Pagina principala Sitemap Contact Termeni si conditii ©2012 Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.

©2012.Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.