Hăjdate (Hăşdate) (biserica "Sf. Treime")
sat, component al municipiului  Gherla, filie la Gherla III

(Dupa manuscrisul "Monografia Protopopiatului Ortodox Roman Gherla" de Augustin Padurean )

       

Prima menţiune documentară a satului: 1339 - Hássad şi evoluţia denumirii lui: 1348 - Hassas; 1352 - Hasdat; 1354 - Hasdad; 1441 - Hosdad; 1509 - poss Hosdaad; 1352 - Hosdáth; 1570 - Hesdath; 1616 - Hesdad; 1587-1589 - Hsdatth; 1637 - Hesdat; 1733 - Hesdáth; 1824 - Hesdátye; 1854 - Hesdát, Heşdate; Hăşdatea, ung. Hesdát, Szamoshesdát

Date şi aspecte din istoria parohiei
Aşezare multietnică cu nume de origine, probabil, slavă. Parohie veche, ortodoxă până în 1700, greco-catolică  până în 1948, apoi iarăşi ortodoxă. Parohie vacantă în  1894. După decesul preotului Mureşan Iosif, a format o parohie cu Silivaşul până în 1900, apoi cu filiile Iclozel şi  Silivaş. Scurtă perioada, în 1947, a fost filie la Silivaş.
În secolele XVIII-XIX au activat aici câteva generaţii de iconari şi muralişti, asociaţi într-o breslă a "pictorilor de subţire", înfiinţată la Gherla  în 16 noiembrie 1877 în prezenţa protopopului Avram Meheşi. Intre ei: Munteanu Mihăilă, Oana Zugrăviţa, Petru Potcoavă, Ure Zugravul, Vasile din Hăşdate (Vasile Zugravul, Vasile Pictor), menţionant în Conscripţia Domeniului Gherla din 1737 între inquilinii satului, Pop Gheorghe, activ în perioada 1787-1862, Pop Simion, Muraru Nechita, activi în perioada 1834-1862, Pop Onisie, activ în perioada 1840-1860, Man Andrei, activ în 1859-1883.  Profesorul Mircea Pop, descendent al  gravorului Gheorghe Pop, născut în 1956, absolvent al Academiei de Arte Vizuale din Cluj-Napoca, a deschis în casa bunicilor săi din Hăşdate un Muzeu unde a  expus lucrări proprii, ceramică, gravuri vechi, icoane şi vechea tiparniţă. Casa se vrea un Centru de xilogravură, o şcoală de xilogravori şi iconari. Parohia are  matricole din 1827.

Structură confesională
Comunitatea satului  a avut o structură multiconfesională, simultan sau succesiv formată din romano-catolici, calvini, unitarieni, evanghelici, izraeliţi,   baptişti, greco-catolici, ortodocşi: 1733 - 24 fam. g-c; 1750 -173 g-c; 1760 -1762 49 fam. g-c; 1761 - 25 fam -108 g-c;1767 - 25 fam-109 g-c; 1829 -1831-200 g-c; 1835 -250  g-c; 1842 - 250 g-c; 1850 - 226 g-c; 1857 - 298 loc (294 g-c 4 r-c); 1867 - 373 g-c; 1869 - 344 loc (333 g-c, 4 a-c); 1877 - 380 g-c; 1880 - 244 loc (231 g-c, 1 r-c, 3 cv, 4 unit, 5 izr); 1882 - 326 loc. (320 g-c, 6 isr.); 1886 - 293 loc. (287 g-c, 6 isr.);  1890 - 273 loc (1 ort, 367 g-c, 3 r-c, 2 cv); 1891 - 273 loc. (270 g-c; 3 r-c); 1894- 256 loc. (249 g-c, 7 izr); 1896 - 257 loc.(250 g-c, 7 izr.); 1898 - 287 loc. (279 g-c, 5 cv, 3 izr); 1900 - 245 loc.(237 g-c, 2 ort, 3 cv, 3 izr.); 1900 - 307 loc (4 ort, 277 g-c, 2 r-c, 13 cv, 11 izr); 1900 – 307 loc.(4 ort, 277 g-c, 2 r-c, 13 cv, 11 isr.); 1903 - 295 loc  (275g-c, 3 r-c, 7 cv, 10 izr);  1906 - 377 loc (365 g-c, 3 r-c, 7 cv, 2 izr); 1910 - 296 loc (267 g-c, 1 r-c, 19  cv, 9 izr); 1910 - 263 loc. (267 g-c, 1 r-c, 19 cv, 9 izr); 1914 - 294 loc.(257  g-c; 2 r-c; 17 cv; 18 izr.); 1932 - 372 g-c; 1941 - 306 loc (291 g-c, 4 r-c, 11  cv); 1944 -166 fam.- 642 pers. (309-333);  1947 - 310 loc. (308 g-c, 1 r-c, 1 ltr); 1948 – 282 g-c, 268  reveniţi la ortodoxie; 1950 - 242 ort; 1953 -182 fam.-870 sufl; 400 fam.-1512 ort.; 09.12.1954 -78 fam.- 234 ort.; 25.10.1955 - 208 fam (cu filia Silivaş);  05.06.1958 - 87 fam - 402 ort. ; 11.10.1958 - 684 ort.; 18.02.1961 - 696 ort.; 31.12.1962 - 379 loc (87 fam.-350 .ort, 2 r-c, 27 cv.; 1963 - 87 fam.- 351 ort.; 1964 - 87 fam.; 356 ort.; 31.12.1966 - 86 fam.- 363 ort (625 fam - 2800  cu Gherla III) ; 1974 -500 fam-2400 ort; 1977 - 500 fam ort; 03.12.1988 -100 fam-395 ort;  01.04.1991 - 100 fam. - 390  ort.; 1994 -100 fam.- ort.; 1998 - 100 fam- 400 ort;

Biserica
În  1733 satul avea biserică, construită la o dată necunoscută.
O biserică din piatră cu acoperiş de şindrilă, cu hamul  Sf Arhangheli Mihail şi Gavril, a fost construită în 1781 pe o colină din marginea satului. A fost pictată. Avea strane din 1754 şi toacă de fier din 1844,  probabil de la vechea  biserică.  În jurul ei s-a format un cimitir. A fost folosită până în  1955.
Alte datări: construită (după tradiţie) în jurul anului  1800,în  1829.  
 O biserică  de zid,  cu acelaşi hram, a fost  edificată  în 1847. Renovată  în 1925,  acoperită cu tablă  în 1937,  reparată şi zugrăvită 1956-1957, demolată ca urmare a unei alunecări de teren pricinuită de inundaţiile din 1970.Alte datări: construită în 1877.       
Actuala  biserică de cărămidă, cu hramul  Sf. Treime  a fost construită în centrul satului în anii 1971-1973, prin  jertfelnicia credincioşilor, ajutorul parohiilor vecine, al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului şi al Patriarhiei. În 1973-1974  a fost  pictată în tempera de Alexandru Pop-Artemie, călugăr  la m-rea  Nicula, originar din Nărteşti, jud. Galaţi.  Icoanele  de pe iconostas au fost pictate de Vasile Hudici din Cluj-Napoca.  A fost sfinţită de arhiep Teofil Herineanu  în 1 septembrie 1974. În anii 1976-77 a fost parchetată.

Casa parohială
Exista în 1733, de lemn; în 1867, de zid; de piatră cu două  camere, construită în 1947.

Preoţi
            1733 Ioan (Iuon), în funcţie în 1733.Probabil acesta este preotul Ioan Popeni, localnic, pe care Episcopul P.P. Aaron nu l-a confirmat în funcţie.
            1734-1766 ………………………………………………………………
            1767-1770 Grigore (Gligor), hirotonit de ep. Inochentie Klein, în funcţie în 1767, 1770. În 1768 - 1770 a primit ajutor din fondul imperial de 10.000 fl. În 1767 avea casă,  2 vaci şi un cal.
            1771-1834…………………………………………………………………
            1835, 1842 Tămăşan Daniel (Daniel Tamoşan), în funcţie în 1835, 1842.
1843-1851…………………………………………………………………
1852-1864 Tămaş Petru, cooperator în Alsó-Berekszó (1843-1852), în Hăsdate (Hesdát), (1852-1864),  paroh în Silivaş (1864-1868),  în Orman 1868-1874, în  N.-Szeg 1874-1904.
1864-1877 Bilţ Gabriel (Gabriel Biltiu de Jóod), născut în 1841; hirotonit în 1864; asesor consistorial; notar districtual al Districtului Gherla şi administrator parohial, în funcţie în  1867. A decedat în 25 august 1876 la 35 de ani din care 12 preot.          
1877-1882 Sabo Teodor (Theodorus Szabó, Theodor Sabo), născut în 1849, hirotonit în 1873. Administrator parochial, în funcţie în 1877, 1882 paroh şi locţiitor  vicearhidiaconal al Districtului Gherla, 1886, paroh şi vicearhidiacon al Districtului Gherla, 1890, paroh în Cságensis şi vicearhidiacon, 1894. A decedat în 28 februarie 1894 la 45 de ani din care 21 preot.
1882-1886 Andrei Anton (Antonu Andreas), născut în 1829, hirotonit în 1855; vice arhidiacon şi inspector şcolar al Districtului Arhidiaconal Gherla, 1867, 1877, paroh şi vicearhidiacon al Districtului Arhidiaconal Gherla şi paroh în Hăşdate, în funcţie în 1882. A decedat în 27 august 1893 la 64 de ani din care 38 preot.
1886-1894 Sabo Teodor (Theodorus Szabó, Theodor Sabo), în funcţie în 1886, 1890, 1894.
1894-1902 Hosu Constantin (Constantinus Hosszu, Hossu), născut în 1844  în Livada. Absolvent al Seminarului Teologic Greco-Catolic din Gherla (1870). Hirotonit în 1871. Administrator parohial în Dârja (1871-1876), Livada cu filia Băiţa (1876-1894), Hăjdate cu filia Salatiu  (1894-1902)
1903-1914 Plaian Ambrozie (Ambrosius Plaian),  născut în 1869, hirotonit în 1897;  paroh în  Silivaş cu filia Hăjdate, în funcţie în 1903, 1906, 1914; Surduc (1924-1932, ?).
1914-1928 Neamţu Gheorghe (Georgius  Neamţiu),, născut în 24 aprilie 1885 în Mintiu Gherlii în familia Neamţu Ioan şi Maria n. Suc. Absolvent al Academiei Teologice Greco-Catolice din Gherla, Căsătorit cu Susana Puşcariu din Dăbâca. Hirotonit în 14.09.1911 în Blaj. Administrator parohial în Tioltiur–Morău (20.02.1912-1914), preot-paroh în Hăjdate (1914-1928), Silivaş, în funcţie în 1932, 1938, în Brădişor (?),  notar cercual. Copii: Maria, n. în 08.03.1915, învăţătoare, Ludovica, n. în 26.02.1917, învăţătoare, Alexandru, n. în 06.03.1918, Gheorghe, n. 27.12.1919, viitor prefect al jud. Someş (1945), tatăl  istoricului clujean, Gelu Neamţu, Otilia, n. în 05.10.1925.
1929-1933 ………………………………………………………………..
1934 Huza Valer, preot-paroh în Fereşti (01.12.1925-31.03.1926), Sic (01.04.-30.09.1926), S.U.A. (01.06.1926-30.06.1929), Codor (01.07.1929-30.09.1934), Hăjdate (01.10-31.12.1934) Batin (16.11.1955-31.12.1963), Ciceu-Poieni (01.01.1964-31.10.1964), Dîrja (01.11.1964-30.06.1965);
1935-1938 ……………………………………………………………….
1939-40 Fărcaş Alexandru, 1939-1940
1941-48 …………………………………………………………………..
1949 Bacoci  Ioan, în funcţie în  1949
1950?-1951 Popescu Gh.  Ilie, preot-paroh în Mintiu Gherlii II (?), Hăjdate cu filia Silivaş  (?-29.02.1951),  Muşeteşti-Gorj (29.02.1951 .
            1951-52 Belous Nicolae,  venit din parohia Muşeteşti-Gorj la schimb cu preotul Popescu Gh. Ilie (01.03.1951-30.05.1952)
            1952-1954 Ghiurco Grigore, născut în 8 martie 1906 în Domin, jud. Sălaj. Absolvent al Academiei Teologice. Căsătorit cu Viorica Lemeni.  Paroh în Domin, protop. Sălaj (1932 ?-03.06.1952). În 23 iulie 1949 a fost arestat a fost de Securitate  pentru sabontaj, în fapt, potrivit mărturiei preotului Coriolan Fl. Podoabă, pentru  că  în toamna anului 1948  nu a semânat  suprafaţa stabilită prin plan. În 20 iunie 1950 a fost dus la Canalul Dunăre-Marea Neagră de unde a fost elibebrat în 12 decembrie 1951. Paroh în  Gherla I (15.12.1951-31.05.1952), Hăjdate cu filia Săcălaia (01.06.1952-31.06.1960) Silivaş (ad interim 1952-1954),  Sîmboieni (01.08.1960-31.03.1961), Avram Iancu, protopopiatul Cîmpeni (01.04.1961-?). Copii: Margareta, n. în 13.06.1933, Ovidiu, n. în 09.10.1934, Rodica, n. în 23.08.1936.,
1955 - 1957 Enghiş Nicolae, paroh în Letca (29.08.1926 - 07.05.1936), Petreşti cu filia Salatiu (08.05.1836 - 31.12.1954) Hăjdate cu filia Săcălaia (01.01.1955 - 30.12.1957), Gherla II (31.12.1957-31.05.1968). Secretat al Oficiului Protopopial Gherla (1954 - 29.03.1966).
1958-1963 Puşcaşu Gavril, născut în 26 ianuarie 1909 în satul Silivaş, com. Livada, jud. Cluj  în familia învăţătorului Bacociu. Absolvent al Şcolii Normale de Învăţători din Gherla, promoţia 1929 şi al Academiei Teologice Greco-Catolice din Cluj, promoţia 1942. Căsătorit în 16 mai 1942 în Sic cu Ana Bonţidean, născută în 22 mai 1925 în Sic în familia Bonţidean Simion şi Valeria, n. Sandu.  Hirotonit de Ep. Dr. Iuliu Hossu în Cluj, în 22 şi 24 mai 1942. Învăţător în Şigău (01.09.1929-31.08.1930), Cesariu (01.09. 1930-30.11.1932), Năsal (01.10.1932-30.08.1933), Silivaş (01.10.1933-30.08.1940); paroh în Sic parohia Jeleri şi parohia Foraseg (26.07.1942-31.03.1958), Hăjdate cu filia Săcălaia  (01.04.1958-31.12.1963). Pensionat din 01.01.1964. Copii: Letiţia, n. în 26.08.1943, Valeria, n. în 9 ianuarie 1948.
1964-1976 Zob Gavril, Arestat pentrju activitate legionară (01.01.1937). În timpul ocupaţiei maghiare a fost refugiat în Bucovina (Suceava, Cernăuţi) unde a fost încadrat în Directoratul Românizării, Colonizării şi Inventarului (01.12.1941-30.08.1942) Hirotonit preot în 05.10.1942 de Ep. Vasile Stan al Maramureşului Preot-paroh în Nucşoara, jud. Hunedoara (1942-31.03.19946), prof. de Religie la Liceul "Petru Maior" şi la celelalte şcoli din Gherla (01.10.1946 - 28.01.1949). Arestat în 29 ianuarie 1949 pentru agitaţie contra ordinii sociale. În 11 octombrie 1949 a fost condamnat la 10 ani de temniţă grea, 5 ani  de degradare civică  şi confiscarea averii. La  Aiud a fost coleg de celulă cu Radu Gyr şi Zosim Oancea. Eliberat în 1 februarie 1963. Muncitor  necalificat la Calea Ferantă (1963-1964). Preot în Gherla III-Hăşdate (01.03.1964-30.01.1976) şi  Gherla II (01.02.1976-1993). A iniţiat şi supravegheat construirea  bisericilor din Hăşdate şi  Gherla ("biserica din parc"). Hirotesit iconom (07.09.1970), stavrofor (05.09.1974) şi distins cu Crucea Patriarhală (11.09.1996).  În  1993, după pensionare,  s-a stabilit în Cluj-Npoca. A decedat în 31 august 1997.


1976-P Moraru Ioan, născut în 19 aprilie 1942 în Satulung, com. Borşa, jud. Cluj, în familia Morar Ioan şi Ana, născută  Chiş. Studii: Şcoala cu clasele I-IV din Satulung, Şcoala cu clase.le I-VII din Jula, Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca (1959-1964), Institutul Teologic Ortodox de grad Universitar din Sibiu, promoţia 1968. Căsătorit în Chinteni în 3 septembrie 1968 cu Colceriu Maria,  născută în 3 octombrie 1948 în satul Voievodeni, com. Dragu, în familia Colceriu Alexandru şi Ilişca, născută Onaţ. Hirotonit de Arhiep Teofil Herineanu în Cluj-Napoca în 3, 5 octombrie 1968. Preot-paroh în Jichişu de Jos-Tărpiu (01.11.1968-31.10.1972), Rodna (01.11-30.11.1972), Jichişu de Jos cu filia Tărpiu (01.12.1972-31.04.1976), Gherla III-Hăşdate (01.04.1976-prezent). Consilier eparhial (1997), Protopop al Protopopiatului Ortodox Român Gherla (01.04.1997-2009). Hirotesit iconom (18.05.1984), stavrofor (23.03.1992). Este autorul volumelor: "Misiune şi confesiune", Ed. Ecclesia, Mănăstirea Nicula, 2004, "Din zborul minţii pentru statornicia inimii", Ed. Astra-Dej", 2009, "Prinţul marilor dileme", Ed. Ecclesia, Mănăstirea Nicula, 20l0. Copii: Paul, n. în 3l0.08.1969, Teodora-Cristina, n. în 24.07.1976. transferat de la Jichişu de Jos, 01.04.1976.In timpul pastoraţiei sale,  s-a format parohia Gherla III-Hăsdate care a primit 200 familii din oraşul Gherla. La 1 aprilie 1997 a fost numit protopop al Protopopiatului Gherla.
2000-P Farcaş Alexandru transferat de la Codor

1894-1903 Lemeni Iosif  (Josephus Leményi), administrator parohial în Silivaş,   Hăjdate  (1894-1903), Nicula  (1903 - 1911?
1991-2009 Băţan Mircea-Vasile, paroh în Pădurenii (Ţop), administrator parohial  interimar ( 01.01.1991-31.01.2009).  

Cantori
Au slujit/slujesc în strana  bisericii: Moroşan Ioan (Iuon Moroşan), 1867; Post vacant,  1877; Man Andrei (Andreas Manu), interimar, 1882 - 1947,  Oltean Mihai, n. 01.02.1915; Puşcaş Gheorghe, n. 30.03.1928; Mureşan Ioan (Joannes Muresianu.

 Scoala confesională
În 1877, Hăşdate avea şcoală comună cu Silivaşul.
Localul şcolii: de lemn în 1867; de zid în 1903  
Şcolari: 1867 - 30 (20 la zi,10 la repetiţie); 1877-25; 1882 - 38 (12m-26f); 1886, 1890 - 30 (25 la zi, 5 la repetiţie); 1894 -132 (100 la zi, 32 la repetiţie);  1896 - 44 (34 la zi, 10 la repetiţie); 1898 – 41 (28 la zi, 13 la repetiţie), 1900 - 43 (30 la zi, 13 la repetiţie); 1903- 50 (32 la zi, 18 la repetiţie); 1906 - 33 (21 la zi, 12 la repetiţie); 1914 - 45 (32 la zi, 13 la repetiţie).
Dascăli: Mureşan Ioan (Iuon Moroşan), 1862 Munteanu Grigore, 1866, Mureşan Filip (Philippus Muresianu), 1867,  Suciu Ilie (Elias Suciu) 1877, Moldovan Traian (Traianus Moldoveanu), 1882; Moroşan Ioan (Iuon Moroşan), cantor, 1885, Timar Ioan (Joannes Timariu), interimar, 1886, Pop Alexandru (Alexander Popu), 1889, 1890, Puşcariu Vasile (Basilius Puşcariu), interimar,  1894,  Puşcariu Gabriel,  interimar, 1896, 1898,  Idem matre; 1903, 1906.  

Bunuri de patrimoniu
Icoane: una  pe lemn,  două  pe sticlă;  pe lemn Maica Domnului cu Pruncul, Iisus Pantocnrator,(icoane împărăteşti din  biserica demolată) datate 1773, atribuite  lui  Silaghi Sălăgean Simion, pictor  muralist şi iconar. Scene  biblice de Vasileca Vlaic-1866; Cina cea de taină-1871, Maica Domnului cu Pruncul (xilogravură din sec XIX).
Clopote din sec XIX,  de 31 şi 50 kg; turnat în  Baia Mare;
Cărţi: Apostol, Rîmnic,1742; Triod, Blaj, sec XVIII; Penticostar, Blaj XIX; Evanghelie, Blaj, sec.XIX; Antooghion, Blaj, sec XIX; Strastinic, sec.XIX
Cărţi (Hăşdate); Sicriul de aur, Sebeş, 1683; Chiriacodromion, Bălgărad (Alba-Iulia), 1699; Apostol, Bucureşti, 1743; Liturghier, Sibiu, 1814.

         Bunuri funciare:
            În 1733 - arabil de o câblă de semânătură- fânaţ de două care de fân; în 1750 - arabil de 9 câble- fânaţ de 4 care;  în 1760 - arabil de 8 câble - fânaţ  de 2 care; în 1767 - 2 intravilane, arabil de 4  câble,  fânaţ de 4 care de  fân;   în 1947 - sesie bisericească veche: arător-1346st, fânaţ-2j 690st; prin reforma agrară: păşune-4j; sesie parohială veche: arător-5j 930st, fânaţ-2j 494st; prin reforma agrară: păşune-4j; sesie cantorală  veche: arător-1j; prin reforma agrară: păşune-1 j.  

 

PROTOPOP

Pr. ISIP IULIAN PAUL

Adresa

 

Site realizat de Misca Stefan

Pagina principala Sitemap Contact Termeni si conditii ©2012 Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.

©2012.Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.