Iclozel

sat, com. Iclod

(Dupa manuscrisul "Monografia Protopopiatului Ortodox Roman Gherla" de Augustin Padurean )

    

Prima menţiune documentară a satului: 1667 - Kis Iklod;  şi evoluţia denumirii lui: 1850 - Iklodu Mic; Satu Nou Iclod, Iclozel.

Date şi aspecte din istoria parohiei
Comună mică cu structură multiconfesională alcătuită din români, maghiari, armeni, evrei, ţigani. Parohie ortodoxă veche  trecută la greco-catolici în 1700. Reveniă la ortodoxie în 1948. După moartea preotului Rusu Vasile (1863),  satul s-a afiliat, succesiv, parohiilor Iclod, (1867), Luna de Jos (1894), Fundătura (1906),şi iarăşi Iclodului (1914; 1958). Din 1945 până în 1958  a funcţionat ca parohie nebugetară, încredinţată preotului Mureşianu Ştefan, delegat de la parohia Larga. Din 1958 până în 1968 a fost filie la Iclod. În temeiul Hotărîrii  Consiliului Eparhial Nr.6620 din 26 octombrie  1968 a fost reînfiinţată ca parohie cu începere de la 1 octombrie  1968. Parohia are Matricole din  1850, 1857, 1859 şi  un Antimis din  15 ianuarie 1949 de la ep. Nicolae  Colan.
Reformaţii calvini aveau biserică  (oratoriu) şi preot (pastor, Iuliu Benedek în 1947).

Structura confesională
 Comunitatea satului  a avut o structură multiconfesională, simultan sau succesiv formată din romano-catolici, calvini, unitarieni, evanghelici, izraeliţi,   greco-catolici, baptişti, ortodocşi: 1750 - 100 g-c; 1766 - 132 (52m-80f);     1829-1831 - 284  (români şi  maghiari) cu biserică calvină şi  biserică greco-catolică; 1835 - 156 g-c; 1842 - 211 g-c;  1850 - 345 loc (265 g-c, 7 r-c, 73 cv); 1857 - 312 loc (1 ort, 231 g-c, 72 cv, 1 unit, 7 a-c); 1860 -  124 fam ort;  1867 - 233 g-c; 1869 - 375 loc (268 g-c, 26 r-c, 3 a-c, 78 ref); 1877 - 179 g-c;   1880 - 410 loc (1 ort, 308 g-c, 13 r-c, 84 cv, 4 izr); 1882 - 390 loc (193 g-c, 14 r-c, 181 cv, 4 izr); 1886 - 375 loc (181 g-c, 10 r-c, 180  cv, 4 izr); 1890 - 408 loc (214 g-c, 10 r-c, 180 cv, 4 izr); 1890 - 400 loc (269 g-c, 19 r-c, 100 cv, 6 izr); 1894 - 419 loc (216 g-c, 12 r-c, 186 cv, 5 izr); 1896 - 405 loc (200 g-c, 10 r-c, 190 cv, 5 izr); 1898 - 390 loc (187 g-c, 10 r-c, 198 cv, 5 izr); 1900 - 448 loc (4 ort, 296 g-c, 17 r-c, 116 cv, 15 izr); 1903 -  482 loc (271  g-c, 9 r-c, 197 cv, 5 izr);  1906 - 482 loc (271 g-c, 9 r-c, 197 cv, 5 izr); 1910- 465 loc (10 ort, 311 g-c, 24 r-c, 118 cv, 2 izr); 1914 - 489 loc (327 g-c, 18 r-c, 5 ort, 159 cv); 1932 - 393 g-c; 1941 - 349 g-c;  1941 - 527 loc (2 ort, 323 g-c, 26 r-c, 172 cv, 1 unit, 3 izr); 1947 - 612 loc (395 g-c 17 r-c, 200 cv. Pastor  Iuliu Benedek); 1948 - 345 g-c   reveniţi la ortodoxie;  1949 - 395 ort; 1952 -  90 fam - 849 (501m.-398 f.) ort; 09.12.1954 - 120 fam.- 506 ort; 05.06.1958 - 101 fam - 520 ort; 31.12.1962 - 107 fam - 530 ort, 90 calv, 4 r-c ; 1964 - 85 fam - 356 ort; 31.12.1966 - 84 fam - 358 ort, 72 calv; 1971 -  90 fam - 371 ort; 07.05.1974 - 197 fam.-787 ort  (cu filia Silivaş); 1990 - 61fam -160 ort; 1994 - 61 fam.-160 ort; 1994 - 61 fam - 160 ort.                

Biserica
În 1684 satul avea preot şi biserică,  ruinată înainte de 1733,  despre care  nu ştim  cine a construit-o,  când şi unde.
Biseria cu hramul  Sf. Ioan Botezătorul  a fost   construită din lemn  în perioada 1733-1750, respectiv în intervalul dintre Conscripţia Klein (1733), care a înregistrat satul fără lăcaş de cult  şi Conscripţia P.P.Aaron (1750) care a consemnat existenţa bisericii. A fost renovat în 1846, reparată capital  în 1938, 1946, 1968-1969  (prilej cu care acoperişul de şindrilă a fost  înlocuit cu unul de  tablă),  pictată de Vasile Hudici şi sfinţită în 21 septembrie 1969 de Ep. Teofil Herineanu.
 Alte datări: contruită  în 1687, în jurul anului 1800, în 1828, în 1850,   în 1874 .
Biserica actuală cu hramul  Înălţarea Sfintei Cruci  a fost construită din piatră în anii 1988-1989, pe temeliile vechii biserici,  înzestrată cu un   iconostas sculptat de…………………… pictată în 1989-1990 de Mureşan Aurel din Satu Mare şi sfinţită în 7 octombrie 1990  de Arhiep.Teofil Herineanu,  însoţit de P.C.Prot. Ştefan Cosmuţa, consilier economic, Prot. Teofil Herineanu,  diaconii Mihai Mureşan şi Iustin Oprişan.
Alte datări:  pictată în 1989-1990 de Gabor Mihai din Gura Humorului;              
Casa parohială
Clădire din piatră cu trei încăperi, construită în 1932. Actuala casă a fost construită în timpul pastoraţiei preotului Miclăuş Ştefan (1949- 1955)

Preoţi
1684 Onea  (Onea de Iclozel), localnic,  în funcţie în 1684.
1685-1754………………………………………………………………..
1755, 1761 Moldovan Ioan, localnic, hirotonit  de Ep. P.P. Aaron în 9 ianuarie 1755, la recomandarea nemeşului George Kekeri şi a protopopului locului. În funcţie şi după 1761.
1762-1766………………………………………………………………..
1767  Popescu Ioan din Giula, confirmat  în funcţie în  1767.  
1768-1834 ………………………………………………………………..
1835 -1841 ……………………………………………………………..
1842 Moldovan Vasile (Basilius Moldovan), probabil fiul preotului Moldovan Ioan ,  în funcţie în 1842.
1843?-1863 Rusu Vasile de Silivaş  (Basilius Rusu de Vis Szilvasu), decedat în 26 ianuarie 1863.
1864-1944…………………………………………………………………
1945-1948 Mureşan Ştefan (Stephanus Mureşianu) Junior,  născut în 9 noiembrie 1901 în satul Petreşti, com. Mintiu Gherlii, jud. Cluj,  în familia  preotului Mureşan Ştefan şi Ana. Absolvent al Liceului "Andrei Mureşanu" din Dej, promoţia 1922 şi al Seminarului  Teologic Greco-Catolic din Gherla, promoţia 1930. Căsătorit în 6 august  1926 în Sânmărtin cu învăţătoarea Ana Sabo, născută în Târguşor în 15 martie 1903 în familia Sabo Vasile şi Lucreţia n. Cocoi.  Hirotonit la m-rea Nicula în 15 august 1926 de Ep. Dr. Iuliu Hossu. Capelan în Petreşti (15.08.1926-29.07.1928); preot-paroh în Batin (30.07.1928-14.07.1930), Sînmărtin (15.07.1930-21.12.1940), administrator parohial interimar în Fizeşu Gherlii (22.12.1940-19.04.1945), Sîntioana (20.04-10.08.1945), Iclozel (11.08.1945-20.12.1948), Larga, com. Suciu de Sus, jud. Maramureş (?). Copii: Ştefan-Vasile, n. în 22.07.1927, Liviu, n. în 28.10.1928, Tiberiu, n. în 03.01.1931, Ana, n. în 15.10.1939.  
            1949-1953 Miclăuş Ştefan, preot-paroh în Tioltiur (17.01.1932 - 30.04.1949),  Iclozel (01.05.1949 - 31.05.1953),  Buneşti (01.12.1953 - 01.06.1954), Petreşti cu filia Salatiu (01.06.1955 - 31.07.1956), Pădureni (Ţop) ( 01.01.1965 - 30.04.1972)
            1952-1954 Ghiurco Grigore, paroh în Domin, protop. Sălaj (1932 ?-03.06.1952) Gherla I (15.12.1951-31.05.1952), Hăşdate cu filia Săcălaia (01.06.1952-31.06.1960), Silivaş (ad interim 1952-1954), Sîmboieni (01.08.1960-31.03.1961), Avram Iancu, protopopiatul Cîmpeni (01.04.1961-?).
            1955-1958 Banciu Victor, preot-paroh în Nireş (1920-1940), Timişoara (1940-1945), Bonţ (01.09.1953-31.08.1955), Iclozel (01.09.1955-01.06.1958 ?),  Sic (01.08.1965-29.02.1968)
            1958-1967? Puşcaşu Gavril, paroh în   Sic (1955-1958),  Hăşdate cu filia Silivaş (1958-1967?).
            1968-1970? Rădulescu Alexandru (01 12 1968-1970?)   
            1970? Ploscaru Ioan, preot-paroh în Preluca Nouă (01.09.1967-?), administrator interimar în Iclozel (?-30.09.1970), paroh în  Buneşti (01.10.1970-30.11.1974), în  Rohia (01.12.1974-30.04.1977).
            1971-1973 ………………………………………………………………..
            1974-1991Boroş Teodor, preot-paroh în Iclozel cu filia Silivaş (08.11.1974 -29.02.1991), Iclod (01.03.1991-prezent).  
            1991-2001 Mocean Ilisie, preot-paroh în satul Vîlcelele cu filiile Antăş, Blidăreşti şi Oşorhel, com. Bobâlna, jud. Cluj (01.07.1968-31.07.1971), în Vâlcelele (01.07.1968- ?) Fizeşu Gherlii cu filia Tîrguşor (01.08.1971-28.02.1991), Iclozel (01.03.1991-30.04.2001), Luna de Jos (01.10.1995-30.04.2001), Livada (01.05.2001-30.04.2010).


2001 - P Mărginean Marian Vasile, născut în 3 decembrie 1977 în Gherla, în familia Mărginean Ioan-Petru şi Ana. Absolvent al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Oradea, promoţia 2000.Masterat (2003). Căsătorit în 29 iulie 2000 în Dej, cu Şeu Minodora-Angela din Gherla, născută în 24 septembrie 1975 în familia Şeu Liviu şi Maria. Hirotonit…… . Preot-paroh în Iclozel (01.07.2001-prezent). Copii: Andrei-Vasile, n. în 08.04.2003.

Cantori
Au slujit în strana bisericii: Popovici Florian (Florianus Popoviciu), 1867,  1877, Popovici George (Georgius Popoviciu), interimar, 1882-1914; Cremănaş Iosif n. 22.08.1914;  Mureşan Iosif, 1947; Someşan Iosif, localnic, născut în 18 iulie 1893; în funcţie în   1950, 195.

Şcoala confesională
 Copii frecventau şcoala din Iclod.
 Şcolari:  1867 - 24; 1877 - 21; 1882 - 36 (20 la zi, 16 la repetiţie); 1890 - 20 (15 la zi, 5 la repetiţie); 1894 -  30 (22 la zi, 8la repetiţie); 1896 - 50 (36 la zi, 14 la repetiţie); 1898 - 29 (22 la zi, 7 la repetiţie); 1900 - 46 (34 la zi, 12 la repetiţie); 1903 - 46 (34 la zi, 12 la repetiţie); 1906 - 46 (34 la zi, 12 la repetiţie);  1914 - 52 (39 la zi, 13 la repetiţie).

Bunuri de patrimoniu
Icoane: (pe sticlă) Maica Domnului cu Pruncul, Cei 12 apostoli;     Clopote: de 45 kg,  turnat în 1873 la Fabrica "Andraşoni" din  Cluj; de 45 kg,  turnat în 1927 la Atelierul "Anca" din  Cluj
Cărţi: Apostol, 1878; Penticostar mare, (Bucureşti, 1780). Penticostar, 1750; Cazanie, 1710; Evanghelie, 1765; Strastnic, 1773; Antologhion, 1784; Liturghier, 1896; Molitvelnic, 1835, Triod, 1835. Alte bunuri: uşile împărăteşti ale iconostasului,  datate 1828.

Bunuri funciare
 În 1947 - sesie bisericească veche: arător 1 j 800 st, pădure 1j 1000 st; sesie parohială veche: fânaţ 4 j, păşune 3 j 356 st; sesie cantorală prin reforma agrară: fânaţ  1j Alte  bunuri: grădină 950 st, cimitir 2 j 1020 st.  Cu ocazia înfiinţării parohiei, Comitetul local de reformă agrară a repartizat ca sesiune  bisericească 2j, şi sesie parohială, 14j. Minist Agric respinge hot. Credincioşii renunţă la loturile ce li s-au dat în favoarea  bisericii pentru a-l putea susţine pe preot. Proprietarul  Tichler, revendicându-şi moşia  expropriată, câştigă cauza şi cedează  benevol 5 j pentru biserică.


    

PROTOPOP

Pr. ISIP IULIAN PAUL

Adresa

 

Site realizat de Misca Stefan

Pagina principala Sitemap Contact Termeni si conditii ©2012 Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.

©2012.Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.