Igriţia

sat, com. Corneşti,  filie la Tiocu de Sus

(Dupa manuscrisul "Monografia Protopopiatului Ortodox Roman Gherla" de Augustin Padurean )

   

Prima menţiune documentară a satului  1290-poss. Igey şi evoluţia denumirii lui: 1379 - Igrichy; 1405 - Igreczy, Igrechy; 1415 -Vguruchy; 1473 - Egrechy; 1511 - Igryk; 1515 - Igrecz; 1524 - Igrycz, ;1536 - Igretzy;1549 - Egryczy;1577 - Igriczy; 1590 - Igrichy;1616 - Igricz; 1733 - Egrecze; 1750 - Igricze; 1760 -1762 - Egretzei; 1850 - Igritzie; 1854 - Igricze, Igriciea.

Date şi aspecte din istoria parohiei
Aşezare mică, cu o comunitate  multietnică. Veche parohie ortodoxă, din 1700 greco-catoloică. Sub influienţa mişcării pro-ortodoxe condusă de Sofronie din Cioara, numeroşi credincioşi au revenit la credinţa străbună,  asfel încât, în 1767, 20 de  familii din cele 30 ale satului, erau  ortodoxe. 
Fără preot timp de câţiva ani,  comunitatea  s-a afiliat  parohiei Vale, apoi  parlohiei Tiocu de Sus, situaţie care se menţine până astăzi.Are Matricole din 1824.

Structura confesională
 Comunitatea satului  a avut/are o structură multiconfesională, variabilă în timp, funcţie de  structura etnică, opţiunea confesională sau măsuri luate  de Stat sau Biserică, simultan sau succesiv formată din romano-catolici, calvini, izraeliţi, greco-catolici, penticostali, adventişti, ortodocşi: 1733 - 14 fam g-c; 1750 - 150 g-c; 1760 - 22  fam ort;1766 - 73 (41m-32f) g-c; 1767 - 20 fam-100 ort; 1835 -140 g-c; 1842 - 155 g-c;  1850 -188 loc (182 g-c, 6 izr); 1857 - 189 loc (186 g-c, 3 r-c); 1867 - 205 g-c; 1869 -  227 loc g-c; 1877 - 217 g-c; 1880 - 342 loc (233 g-c, 9 izr); 1880 -  242 loc (233 g-c, 9 izr); 1882 - 239 loc( 233 g-c, 6 izr); 1886 - 241 loc (235 g-c, 6 izr);1890 - 242 loc ( 236 g-c, 6 izr); 1890 - 232 loc ( 224 g-c, 7 izr, 1 calv); 1894 - 246 loc(238 g-c, 8 izr);  1896 - 210 loc ( 201 g-c,  9 izr); 1898 - 245 loc( 239 g-c, 2 ort, 4 izr); 1900 - 241 g-c; 1900 - 232 loc (223 g-c, 1 calv, 8 izr); 1903 - 244 loc (242 g-c, 2 izr); 1906 - 245 loc (242 g-c, 3 izr); 1910 - 275 loc (270 g-c, 5 izr); 1914 - 274 loc (269 g-c, 5 izr); 1932 - 244 g-c,  1941 - 246 g-c; 1941 -362 loc (1 ort, 261 g-c);  1949 - 280 g-c trecuţi la ort; 09.12.1954 - 55 fam.- 295 ort; 05.06.1958 - 63 fam.-312 ort; 31.12.1962 - 556 loc (80 r-c, 220 calv, 52 fam-192 ort, 7 pentic,  5 adventişti); 1963 - 50 fam.- 218 lort; 1964 - 50 fam.- 220 ort; 31.12.1966 - 55 fam.- 222 ort;  1968 - 55 fam - 205 ort; 1970 - 48 fam - 192 ort; 1971 - 155 fam.ort; 1973 - 47 fam.-187ort; 1974-55 fam.ort; 1979 - 55 fam ort; 1991 - 35 fam - 67 ort; 1994 - 35 fam-60 ort;
 
        
Biserica
            Tradiţia păstrează amintirea unei biserici de lemn, construită în  jurul anului 1600. Dacă aceasta este sau nu  biserica menţionată în Conscripţia din 1733, nu se ştie, în lipsa documentelor doveditoare, oricare din cele două date putând fi luate în considerare. Se ştie că exista în  1835.               
            În anul 1867 a fost construită biserica de lemn  cu hramul Sf Arhangheli Mihail şi Gavril, demolată în 1895.  
            În 1894-1895  a fost constrută biserica de zid cu acoperiş de şindrilă,  cu acelaşi hram. Alte datări: constrută în 1894, în  1895-1897, în 1897. A fost renovată în 1927, acoperită cu tablă în 1954, înzestrată cu iconostas nou, sculptat de  Câmpean Nicolae din Sânmărghita. Sfinţită în ..

            Casa parohială
            Construcţie de lemn, exitentă în  1733.

Preoţi
1733  Lupu (Lupul), în funcţie în 1733.
1734-1766…………………………………………………………………
1767 Vasilie (Vasilie),  hirotonit de Ep.  Aaron; în funcţie în 1767.
1776 Vasile,  localnic;  consacrat la Oradea de Ep. Covaci Meletie (Meletie Kóvacs);  menţionat de Ep. Gr. Maior în Protocolul de  vizitaţiuni  canonice din 1776, "constans semper in fide". Probabil acelaşi cu preotul Vasilie, hirotonit de Ep Aaron;
1810 Nechita, în  anul  1810  a copiat un Octoih, manuscris semnalat  în 1940 la biserica din  Jichişul de Sus.
1835 Pop Dumitru (Demetrius Papp), în funcţie în  1835.
1841 Vertig Leon (Vârtic?), născut în 1812 în Mocod, hirotonit în 1841; paroh în 1841, 1842. În 1862 era în satul natal.
 Rămasă vacantă timp de mai mulţi ani,  în  1880  s-a afiliat la parohia  Tiocu de Sus, situaţie care se menţine până astăzi.
           
            Cantori
            Au slujit în strana  bisericii: Giurcan George (Georgius Giurcanu), în funcţie în 1867; Mureşan Ioan (Joannes Mureşianu), în funcţie în 1877; Muntean Gabriel, în funcţie în  1882-1906; Chender Augustin, diplomat, în funcţie în 1947, împreună cu  Carşa Teodor, acesta şi crâsnic şi clopotar; Cosma Andrei, născut  în 2 decembrie 1916; în funcţie în 1958. 

Şcoala confesională
Şcoala comună cu   Tiocu de Sus
Scolari: în 1867: 33; în 1877 - 25;  în 1882 - 40 (28 la zi, 12 la repetiţie); în 1886 - 43 (30 la zi,  13 la repetiţie); în 1890 - 43 (31 la zi,  12 la repetiţie); în 1894 - 43 (31 la zi, 12 la repetiţie);  în 1896 - 45 (33 la zi, 12 la repetiţie; în 1898: - 46 (34 la zi, 12 la repetiţie); în 1900: - 49 (34 la zi, 15 la repetiţie); în 1903: - 45 (30 la zi, 15 la repetiţie); în 1906 - 45 (30 la zi, 15 la repetiţie); în 1914: -46,  la  şcoala  de stat;
Dascăli: Bezeriţă Bartolomeu (Bartholomeus Begjeritie), în 1867.

Bunuri de patrimoniu
Clopote: 30 kg din 1926; 25 kg din 1970 de la Timişoara
            Cărţi: Evanghelie, Bucureşti, 1742, Strastnic, Blaj, 1753, Penticostar, Blaj, 1805, Apostol, Blaj, 1807, Molitfelnic, Blaj, 1849, Liturghier, Blaj, 1870, Octoih mic, Blaj, 1892.  Evanghelie, Bucurşti, 1742, Apostol, Blaj, 1807, Liturghier Blaj, 1870, Minei (pe lunile ianuarie-aprilie) Blaj, 1890, Minei (pe lunile mai-august), Blaj, 1890, Mineiu (pe lunile septembrie-decembrie), Blaj, 1890, Penticostar,  Blaj 1805, Octoih mic, Blaj, 1892, Strastnic, Blaj, 1753, Molitvelnic, Blaj, 1849, Euhologhion, Blaj, 1890

Bunuri funciare
 În 1733 - arabil de 5 cubuli de semânătură; fânaţ de 8  care de fân;  în 1750: arabil de 6  cubuli de semânătură; fânaţ de 6  care de fân;  în  1775 - arabil de  8 cubuli de semânătură-fânaţ de  9 care şi jumătate  de fân;  în 1867 -  arabil de 4 cubuli de semânătură-fânaţ de 5 care de fân, pentru folosirea  cărora preotul era scutit de dare; în  1947 - sesie  bisericească veche: pădure 20 j, păşune 10j; sesie parohială veche: arător: 5 j 1242 st, fânaţ: 5 j 25 st, păşune: 4 j; sesie cantorală veche: arător: 2 j, fânaţ: 800st.  

PROTOPOP

Pr. ISIP IULIAN PAUL

Adresa

 

Site realizat de Misca Stefan

Pagina principala Sitemap Contact Termeni si conditii ©2012 Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.

©2012.Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.