Lacu
 sat, com. Geaca

(Dupa manuscrisul "Monografia Protopopiatului Ortodox Roman Gherla" de Augustin Padurean )

       

Prima menţiune documentară a satului:1329-poss.Lak Feketelak (Lacu Negu), şi evoluţia denumirii lui: 1553, 1560 - Lak; 1589 - Feketelak (Lacu Negru); 1750 - Fekete Laszk; 1850 - Feketelak, Lacu.
  
Date şi aspecte din istoria parohiei
Aşezare cu populaţie multietnică. Parohie veche trecută la unire în 1700. Formal de vreme ce, la peste o jumătate de veac de la această hotărâre sinodală, majoritatea  sătenilor erau ortodocşi (34 de familii din 51 câte trăiau în sat), tot ortodocşi în 1805  iar pentru slujirea lor, în 1870 s-a hirotonit la Arad, Ambrozie Bulzan. În 1805 au trecut la uniţi (transierunt). A fost parohie de sine stătătoare apoi, filie  la Feldioara şi, din 1963, la  Sucutard. Biserica  are un Antimis din 1858 de la Ep. Ioan Alexi şi Matricole din 1924, 1827.
           
            Structura confesională
Comunitatea satului  a avut/are o structură multiconfesională, simultan sau succesiv formată din romano-catolici, calvini, unitarieni, evanghelici, izraeliţi,   greco-catolici, ortodocşi, baptişti: 1733 - 28 fam g-c; 1750 - 223 g-c; 1760 - 51  fam (17 fam g-c- 34 fam ort); 1766 - 225 ( 117 m- 108 f) ort tecuţi la uniţi în 1805 (transerunt 1805); 1767 - 25 fam-55 loc (7fam - 37 g-c; 18 fam-133 ort)  1835 - 130 g-c; 1842 - 167  g-c;  1850 - 578 loc (225 g-c, 20 r-c, 333 calv); 1857 - 485 loc ( 363 g-c, 21 r-c, 86 calv, 15 izr); 1867 -271 g-c; 1869 - 619 loc ( 226 g-c, 8 r-c, 350  calv, 2 unit, 14 izr); 1877 - 271 g-c;  1880 - 631 loc ( 232 g-c, 387 calv 12 izr); 1886 - 599 loc (234 g-c, 3 r-c, 349 calv, 13 izr); 1890 - 456 loc (95  g-c, 3 r-c, 345 calv, 13 izr);  1890 - 786 loc (293 g-c, 1 r-c, 481 ref, 11 izr);1894 - 702 loc (328 g-c, 112 r-c, 349 calv, 13 izr); 1896 - 324 g-c, 12 vr-c, 390 calv, 16 izr); 1898 - 324 g-c, 12 r-c, 390 calv, 16 izr); 1900- 742 loc (564 ort, 12 g-c, 12 r-c, 112 ref, 1 evangh, 29 izr);1903 - 725 loc (320 g-c, 5 r-c, 380  calv, 20 izr); 1906 - 729 loc (328 g-c, 6 r-c, 380 calv, 15 izr);  1910 - 820 loc (329 g-c, 6 r-c, 476 ref, 9 izr); 1914 - 861 loc (318 g-c, 530  calv. 13 izr);  1932 - 380 g-c; 1941 - 369 loc (15 ort, 289 g-c, 7 r-c, 68  calv, 1 evangh, 4 izr); 1947 -875 loc loc (375 g-c, 10 r- c, 490 calvini cu bis; pr Ştefan Hoszu); 1949 - 375 g-c rev 1949 - 410 loc (35 ort; 375 g-c reveniţi); 31.12.1966 - 75 fam.-223 pers.ort.;   1991 -38 fam - 95 ort; 1994 - 38 fam - 90 ort  
1914 -30 calvini, 13 isr. (Schematismus…1914, p. 93)

Biserica
            Biserica de lemn cu hramul Cuvioasa Parascheva a fost construită în 1771 (an incizat pe grinda transversală a uşii de intrare în biserică). A fost pictată în interior dar ansamblul mural a fost repictat în secolul XX. Monument istoric, Cod 1771, 13-BO-439.

Bisrica de lemn cu hramul Sf Paraschiva pictată Sabău 217)  a fost construită în  1963-1965, sfinţită în 21 noiembrie 1965 de Arhiep Teofil Herineanu

= în  1900 Indrumător  bisericesc..Cluj-Napoca, 1,982,  p.291

Nicolae)a fost construită înainte de 1600, pe locul altei biserici.  
Alte datări: construită în 1600 (an incizat deasupra uşii de intrare), în 1659,  reparată în 1954 şi 1966; în sec XVII, reparată în 1896-2000; tencuită în 1966 şi zugrăvită cu  câteva imagini; construită în 1771 (an incizat pe grinda transversală a uşii de intrare), renovată în 1937; în stare slabă în 1947; construită în 1800 (an incizat pe uşorul uşii de intrare); reparată şi  pictată în 1954-1966.

Biserica cu  hramul Sf Nicolae a fost construită în  1891 renovată în 1940
                       
3.1800, lemn; reparată 1954-1966 zugrăvită  cu câteva picture de Wolosnyai, în 1968
- în  anul 1800 (inscripţie de-asupra uşii de inntrare) Indr bis p.291
           
Pop Dumitru din Sălaj
Danciu Ioan       

Casa parohială
Clădire din vaioage (cărămidă nearsă) cu 4 camere edificată în  1923, renovată în  1937. O casă cantorală de  lemn,  exista în 1890.
Schematismus…Blaj, 1835,  p.102; 1842, p. 106; Gherla, 1733, p. ; Beju-statistica 1766, p. 525

Preoţi
1699 Gabor, în funcţie în 1699 când a participat  la ancheta de la Sântioana din toamna aceluiaşi an, convocată pentru verificarea fidelităţii faţă de unirea cu Biserica Romano-Catolică .
1733 Ştefan şi Ioan (Iuon), în funcţie în 1733
1763 Ştefan (Stephan; popa Ştefan), localnic,  sfinţit în 3 mai 1763   la Răşinari de Ep. Dionisie Novacovici; (nou uniti=ortodox). Sfinţit la Oradea 25 aprilie 1763
1767 Popovici Ştefan din Jimbor, paroh  în 1767.
Gheorghe, preoţit în Oradea;  binecuvântat  de Ep. P.P.Aaron.
1835-1842Roh Vasile (Basilius Roh), în funcţie în 1835, 1842
1851-1867 Moldovan Gabriel (Gabriel Moldovanu,  Gavriliu Moldovan), născut în 1823; hirotonit în  1851 În funcţie în 1867. A decedat în 1874 la 51 de ani din care 23 preot.  
1870-1874 Bulzan Ambrozie (Ambrosius Bulsan), localnic, născut în 1847. Absolvent al Gimnaziului din Oradea, al Seminarului Teologic Ortodox din Arad, promoţia 1867. Hirotonit în Arad în 1870 pentru parohia ortodoxă din Lacu. Administrator al parohiei ortodoxe  (1870-1874). În 1874 a trecut la paroc-catolici şi a fost numit administrator parohial în Malade (?!).A decedat în 30 octombrie 1907 la 60 de ani din care 37 preot.
1877-1898 Moldovan Anton (Antonius Moldovan), născut în 1839, hirotonit în 1864. Administrator parohial în 1877-1898. A decedat în 1899 la 60 de ani din care 35 preot.
            1899- 1903 Rusu Dumitru (Demetrius Rusu), născut în 1874 în Oşorhel  Absolvent al Seminarului Teologic Greco-Catolic din Gherla, promoţia 1899. Hirotonit în 1899. În funcţie în 1899, 1900, 1903.
1906-1914 Rebreanu Gabriel, născut în 1880 în Săsarm; hirotonit în 1905. Doctor  în drept canonic. Administrator  parohial în funcţie în 1906-1914.
1914-1919………………………………………………………………
1919 Lemeni Nicolae, născut în 25 octombrie 1890 în satul Bonţ, com. Fizeşu Gherlii, jud. Cluj, în familia Lemeni Ioan şi Irina, n. Grosin. Absolvent al Liceului şi al Academiei Teologice Greco-Catolice din Gherla. Căsătorit cu Cornelia Cîmpean, născută în 3 iunie 1900  în satul Băbdiu, com. Bobâlna, jud. Cluj fiica învăţătorului Cîmpean Andrei şi Virginia, n. Silaşi. Hirotonit în 12 iunie 1919 în Gherla de Ep. Dr. Iuliu Hossu. Preot-paroh în Lacu (din iunie 1919), Stoiana (din octombrie 1920), Jucu de Sus (din 8 noiembrie 1934), Livada (1937-1940) Maia (28.10.1957 când s-a pensionat-07.10.1959). Copii: Cornelia, n. în 06.05.1922, Ioan, n. în 18.12.1924, Laurenţiu, n. în 07.10.1926
1919-? Plaian Augustin (Augustinus Plaian), născut în 1854 în Măluţ (Málom). Absolvent al Gimnaziului din Năsdăud şi al Seminarului Teologic Greco-Catolic din Gherla, promoţia 1882. Hirotonit în 1882. Frate cu  Plaian Ambrozie, preot în Rusu de Sus (Felsö-Oroszfalu). Administrator parohial în GYULATELEK (1882-?-1914?), Lacu (în funcţie în 1932-?).
            1934-1938 Fărcaş Aurel, administrator parohial în  Puini (noiembrie 1932-februarie1934), Lacu (februarie 1934 - octombrie 1938), Nima (octombrie 1938-decembrie 1940), Silivaşul de Câmpie (decembrie 1940-noiembrie 1941), Rădăuţi (noiembrie 1941-aprilie 1944), Sibiu (aprilie 1944-februarie 1946), Fundătura (februarie 1946-aprilie 1950).
1938-1947………………………………………………………………
1947-1948 Bugnariu Gavril 1947, 1948;  nu a trecut la ortodocşi

Cantori
Au slujit în strana  bisericii: Pop Vasilie (Basilius Popu), 1867-1890; Anton Teodor (Theodorus Antonu), 1894-1903; Domşa Aurel (Aurelius Domşa), parochi una docens, calificat, 1906; Berbecar Ioan, cantor  una docens, calificat,  1914, 1947;   

Şcoala confesională
Localul şcolii: clădire de lemn, existentă în 1867.
Şcolari:  1867 - 32; 1877 - 19; 1886 - 48 (27 la zi, 21 la  repetiţie); 1890 - 56 (41 la zi-15 la repetioţie); 1894 - 52 (44 la  zi-8 la repetiţie); 1896 - 66 (47 la zi, 19 la repetiţie); 1898 - 57 (42 la zi, 15 la repetiţie); 1900 - 57 (42 la zi, 15 la repetiţie); 1903 - 58 (46 la zi, 12 la repetiţie); 1906 - 47 (35 la zi, 12 la repetiţie); 1914 - 44 (34 la zi,10 la repetiţie).
Dascăli: Samărtean Petru (Petrus Samartianu), 1867; Ripan Ioan (Joannes Ripanu), 1877; Pop Vasile 1878, necalificat; în aprilie, Consistoriul a ceru suspendarea lui Moldovan Anton (Antonius Moldovan), 1886; Rusu Filip (Philipus Rusu), docent interimar, 1890; Pop Grigore (Gregoriu Pop), 1894;  1896, 1898 (în Lacu şi Copru), 1900;  Domşa Aurel (Aurelius Domsa), 1903, 1906; Berbecar Ioan,  cantors una docens, 1914.
Sularea, p. 216 (D. Sularea - Şcoală şi societate…2008, p. 216)  

Bunuri de patrimoniu
Icoane: pe lemn din a doua jumătate a sec. XVIII: Pruncu Iisus, Maica Domnului cu Pruncul Iisus,  Înălţarea lui Iisus, Sf. Nicolae.
Cărţi: Apostol, chirilice; Catavasier, slab; Evanghelie, Bucugreşti, chirilice, foarte veche; Evhologhion, 1893; Liturghier, sub Ioan Bob (din 1807 sau 1817); Minei, vechi; Octoih mare, slab; Orologhion, latine; Penticostar mare, chirilice (La biserică a fost semnalat un Penticostar de la Sibiu din 1805 de  către Graţiana Alicu, op. cit., XIX, 1982, p. 679); Strastnic; Triod, latine.

Bunuri funciare  
În 1733 - arabil de 3 câble, fânaţ de 3 care; în 1750 - arabil de 20 câble,  fânaţ de 10  care; în 1760 - arabil de 20 câble, fânaţ de 10 care; în 1867- sesie arabil de15  câble, fân de 10 care, vie de 10 vedre; în 1947- sesie bisericească veche: arabil 12 j, fânaţ 800 st, pădure 2 j; prin reforma agrară: fânaţ 1j; sesie parohială veche; arabil 13 j, fânaţ 5 j, pădure 2j, păşune 12j; prin reforma agrară: arabil 7 j, fânaţ 3 j; sesie cantorală veche: arabil 6 j, pădure 1j, păşune 6j.

PROTOPOP

Pr. ISIP IULIAN PAUL

Adresa

 

Site realizat de Misca Stefan

Pagina principala Sitemap Contact Termeni si conditii ©2012 Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.

©2012.Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.