Morău
sat, com. Corneşti, jud. Cluj

(Dupa manuscrisul "Monografia Protopopiatului Ortodox Roman Gherla" de Augustin Padurean )

        
    

Prima menţiune documentară a satului: 1295 - terra Mora, terra Moro; şi evoluţia denumirii lui: 1335 - villa Moro; 1348 - villa Morw; 1414 - Maron; 1461- census quinquagesimalis de Maro; 1616 Maro; 1750 - Maron; 1854 - Maro, Morău.

Date şi aspecte din istoria parohiei
Aşezare multietnică alcătuită din români, maghiari şi, până după al doilea război mondial, din  evrei.
Românii au fost ortodocşi până în 1700 apoi, până în 1948, greco-catolici. În 1760,  influenţaţi de  mişcarea pro-ortodoxă, condusă de călugărul Sofronie de la mănăstirea Plăişorul Ciorii (Cioara), 38 de familii  au revenit la ortodoxie, revendicându-şi  dreptul asupra  bisericii. Pentru cei câţiva rămaşi fideli unirii  cu Biserica Romano-Catolică, au construit o capelă ("non unitio aedificent unitii capeleam"). Parohie înfiinţată în 1639. După 1890, filie la Tioltiur, Stoiana,  Lujerdiu şi, din 12 martie 1964, urmare a desfinţării  parohiei Stoiana-Morău laTiocu de Jos.
Biserica are Matricole din 1824,  la Arhivele statului.

Structura confesională
Comunitatea satului  a avut o structură multiconfesională, simultan sau succesiv formată din romano-catolici, calvini, unitarieni, evanghelici, izraeliţi,   baptişti, greco-catolici, ortodocşi: 1835 - 300 g-c; 1842 - 311 g-c; 1850 - 291 loc g-c; 1857- 309 loc (302 g-c, 3 r-c, 4 izr); 1867 - 330 g-c; 1869 - 318 loc (311 g-c, 7 izr); 1877 -321g-c; 1880 - 358 loc (350 g-c, 5 r-c, 3 izr); 1882 - 340 loc (336 g-c, 4 izr); 1886 - 377 (369 g-c, 8 izr); 1890 -  392 loc (391 g-c, 1 r-c); 1894 - 378 loc (370 g-c, 8 izr); 1896, 1898 - 381 loc (374 g-c, 7 izr); 1900 - 380 loc (372 g-c, 8 izr); 1900 - 399 loc (390 g-c, 9 izr); 1903, 1906 - 395 loc (386 g-c, 9 izr);  1910 - 362 loc (355  g-c, 7 izr); 1914 - 379 loc (372 g-c, 7 izr); 1932 - 490 g-c;  1941 - 494 loc (485 g-c, 1 r-c, 3 calv, 5 izr);1948 - 480 g-c  trecuţi la ortodoxie;  09.12.1954 - 103 fam - 440 ort; 05.06.1958 -107 fam - 385 ort; 31.12.1962 - 110 fam - 440 ort; 1964 - 84 fam - 232 ort;  31.12.1966 - 79 fam - 326 ort; 1991, 1994 - 23 fam - 90 ort.
 

Biserica
În 1733 satul avea biserică, despre care nu  avem informaţii privitoare la ctitor, data şi locul construcţiei.  Presupunem  că este vorba de o biserică  de lemn cu hramul Intrarea în Biserică a Fecioarei Maria;  (Ad Assumptionem B.V. Maria; Praesentationem BMV).  Se păstrează prestolul.
În 1760, consecinţă a rupturii confesionale, ortodocşii  majoritari au rămas în folosul bisericii, iar pentru greco-catolici au construit la cca 10 m. de biserica actuală o  biserică "de  grădele" (împletitură de nuiele, tencuită cu lut) cu hramul Intrarea în Biserică a Fecioarei Maria;  (Ad Assumptionem B.V. Maria; Praesentationem BMV).
În1884 vechea biserica de lemn a fost înlocuită cu una  de zid cu hramul Sf Arhangheli Mihail şi Gavril, construită la 10 m. N-V de de fosta biserică din grădele. A flost renovată în 1923, sfinţită  în 1926 de Ep. Dr. Iuliu Hossu,  pictată de Argentina Horincar şi dotată cu un iconmostas nou sculptat de Câmpean Nicolae
Alte datări: construită în 1890, în 1897-1901, în 1901,

Casa parohială
Clădire de lemn, 1867;

  Preoţi:
1733 Alexa, în funcţie în 1733.
1734-1834…………………………………………………………………
1835-1842 Colceriu Laurenţiu (Laurentius Kolcser; Koltser). În funcţie în  1835. şi 1842.      
1843-1854…………………………………………………………………
1855-1869 Colceriu Gheorghe (Georgius Colceriu), născut în 1826; hirotonit în  1845 (recte 1854); preot-paroh (1855-1869). A decedat în 21 decembrie 1869 la 43 de ani din care 15 preot. 
1870-1881………………………………………………………………
1882?-1886? Baldi Ioan (Joannes Báldi) Născut în 1804; hirotonit preot în  1829. Administrator parohial interimar, 1882, 1886. A decedat în 5 iulie 1888 la 84 de ani din care 59 preot.  
Dpă decesul preotului Baldi Ioan, parohia a fost  administrată de preoţii  din Tioltiur şi  Stoiana. În 1890 s-a afiliat  la parohia Tioltiur.
1899-? Moldovan Augustin (Augustinus Moldovan), născut în 1867 în Sudurău (Er-Szodoro). Absolvent al Gimnaziului din Belényes (1888) şi al Seminarului Teologic Greco-Catolic din Gherla (1899). Hirotonit în 1899. Administrator parohial în Morău (1899-?)

Cantori
Post  vacant, 1867, 1877; Baldi Alexandru (Alexander Báldi), 1886-1914; Chiorean Vasile, născut în 14.07.1926;  Prunean Ştefan, diplomat, 1947;  

Scoala confesională
Localul şcolii: clădire de lemn, existentă în 1867; copii frecventau şcoala la Stoiana.
Şcolari: 1867 - 21; 1877 – 28;  1882 – 34; 1886 – 50 (36 la zi,  14 la repetiţie); 1890 – 33 (25 la zi, 8 la repetiţie); 1894 – 33 (25 la zi, 8 la repetiţie); 1896 – 33 (27 la zi, 6 la repetiţie);  1898 – 33  (25 la zi, 8 la repetiţie); 1900 - 58 (50 la zi, 8 la repetiţie); 1903 – 52 ( 44 la zi, 8 la repetiţie);  1906 – 52 (44 la zi, 8 la repetiţie);  1914 – 48 (38 la zi, 10 la repetiţie), 12  la şcoala de stat.    
Dascăli: Patachi George (Georgius Patachi), 1867; Hedeşiu Teodor (Theodorus Hedeşiu), 1890; Pop Alexandru (Alexander Popu),  absolvent de  preparandie, idem matre, 1880,   1896;   Rus Ioan (Joannes Rus), absolvent de  preparandie, idem matre,  1900; Post vacant, 1903, 1906, 1914.

Bunuri funciare
În 1733 - arabil de 4 cubuli, fânaţ de 4 care; în 1750 - arabil de 9 cubuli, fânaţ de 4 care; în 1760 - arabil de 8 cubuli, fânaţ de 4 care; în 1947 - sesie bisericească veche: fânaţ 7 j 1593 st; sesie parohială veche; arabil 537 st, fânaţ 12 j, păşune 2 j 800 st; sesie cantorală veche: arabil 2 j 700 st, păşune 2 j. .

PROTOPOP

Pr. ISIP IULIAN PAUL

Adresa

 

Site realizat de Misca Stefan

Pagina principala Sitemap Contact Termeni si conditii ©2012 Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.

©2012.Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.