Puini
 sat, com. Geaca, filie la Sucutard

(Dupa manuscrisul "Monografia Protopopiatului Ortodox Roman Gherla" de Augustin Padurean )

        
 
Prima menţiune documentară a satului: 1265-terra Polon; Pullyon  şi evoluţia denumirii lui: 1315 - Pulun; 1320 - Polun; 1322 - Pulun; 1340 - poss.Pulyun; 1347 - villa Pulyun; 1442 - Polyon; 1466 - Polyan; 1496 - Pwlon; 1523 - Pwlyon; 1614 - Pulyon, Puilon; 1677 - Pulyi; 1733 - Pojnul; 1750 - Puuny; 1760-1762 - Pujon; 1850 - Pujen; 1854 - Pujon, Puiien. Kispujon Puinul Mic, 1914.

 Date şi aspecte din istoria parohiei

Structura confesională
Comunitatea satului a avut/are o structură multietnică  multiconfesională, simultan sau succesiv formată din romano-catolici, calvini, unitarieni, evanghelici, izraeliţi,   greco-catolici, baptişti, ortodocşi: 1733 -10 fam.; 1750 - 82 g-c; 1760 - 2 preoţi (1 g-c, 1 ort); 23 fam (8 g-c-15 ort);1766 -367 g-c (186m -181 f); 1835 - 230 g-c; 1842 -176 g-c; 1850 -  427 loc  208 g-c, 89 r-c, 160 cv); 1857 - 480 loc (211 g-c, 52 r-c, 197 calv, 8 unit, 12 izr); 1867-207 g-c; 1869 - 452 loc ( 196 g-c, 78 r-c, 172 calv, 1 unit, 5 izr); 1877 - 200 g-c;  1880 - 395 loc ( 173 g-c, 61 r-c, 153 cv, 1 unit, 7 izr); 1882-584 loc (176 g-c, 28 r-c, 374 cv,  6 izr); 1886-519 loc (183 g-c, 41 r-c, 286 cv, 9 izr), 1890 - 630 loc (294 g-c, 41 r-c, 286  cv, 9 izr); 1890 - 415 loc ( 208 g-c, 45 r-c, 150 cv, 12 izr); 1894 - 608 loc (296 g-c, 11 r-c, 296 cv, 5 izr); 1896 - 459 loc (249 g-c, 6 r-c, 197 cv, 7 izr); 1898 - 438 loc (219 g-c, 8 r-c, 204 cv, 7 izr); 1900 - 461 loc (215 g-c, 30 r-c, 210  cv, 6 izr); 1900 - 460 loc (216 g-c, 67 r-c, 191 cv, 9 izr); 1903  - 441 loc (223 g-c, 12 r-c, 201 cv, 5 izr); 1906 - 601 loc (190g-c, 45 r-c, 360 cv, 6 izr); 1910 - 455 loc (195 g-c, 17 r-c, 235 cv, 2 unit, 6 izr); 1914 -  406 loc (201 g-c, 20 r-c, 180 cv; 5 izr); 1932 - 250 g-c; 1941 - 265 g-c; 1947 - 436 loc (202 g-c, 5 r-c, 229 cv  cu bis pr Ludovic Fülöp); 1949 - 202 ort; 1949 - 202 ort;  09.12.1954 - 64 fam.- 205 ort; 05.06.1958 -7fam.-223 ort.; 1960 - 351 loc (74 fam- 229 ort, 75  cv, 3 bpt);  1962 - 74fam - 229 ort; 31.12.1966 - 63 fam -167 ort; 1990 - 35 fam ort; 1994 - 40 fam -100 ort;1949 - 202 g-c.
 Filie la Sîntejude 1954-1972,  la Sucutard. Biserica are Matricole din 1826 şi  Antimis din 1949 de la Ep. Colan.

Biserica
În 1733 satul avea biserică despre care nici memoria satului nici docmumentele accesibile nu păstrează date privitoare la ctitor, data şi locul  unde a fost construită.
În 1772 a fost construită,  pe un teren dăruit de un grof, potrivit tradiţiei,  o nouă biserica de lemn cu hramul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril, probabil acelaşi cu al vechii biserici. În 1947 în  stare slabă, a fost renovată în 1963-1964, zugrăvită de Volosnyai din Dej în 1965  şi sfinţită  în 21 noiembrie 1965 de Arhiep. Teofil Herineanu.
Alte datări: construită în 1800 (cu hramul Sf Nicolae); la începutul secolului al XIX-lea pe un teren deluros; în 1900.

          
Preoţi
1733 Gavrilă, în funcţie în 1733.
            1755-1772 Pop Vasile (Basilius Papp; Popa Vasilie), hirotonit de Ep. Meletie Kovaci şi binecuvântat de Ep  Aaron. În funcţie în 1755-1772. Plătitor de dare pentru pământul ecclesiastic. În 1769 a primit ajutor din fondul imperial  de l0.000 fl. renani.
1835-1875 Anca Ioan (Joannes Anca), născut în 1815; hirotonit în 1842; dministrator parohial în funcţie în 1835, 1842, 1867 A decedat în 24 martie 1875 la 59 de ani (recte 60-nnAP) din care 33 preot.  
1875-1894, vacantă; administrată de preoţii din   Geaca şi Sucutard. 
1894-1906 Dragoş Iuliu (Julius Dragosiu), născut în 1863 în Butiasa, absolvent al Seminarului Teologic Greco-Catolic din Gherla, promoţia 1886. Hirotonit în 1887. Administrator parohial în TÜRÖKFÁLU (1887-1894), cooperator în Sîntejude  şi administrator interimar în Puini, 1894 - 1906.
1907-1908……………………………………………………………….
1909-1914 Zăgrean Matei (Matheus Zăgreanu), născut în 1880, hirotonit în 1909; administrator parohial, 1914
1914-1932 Bojor Andrei, născut în 1880; hirotonit în 1914; în funcţie în 1932.
            1933………………………………………………………………………
            1934-1938 Fărcaş Aurel, administrator parohial în  Puini (noiembrie 1932-februarie1934), Lacu (februarie 1934 - octombrie 1938), Nima (octombrie 1938-decembrie 1940), Silivaşul de Câmpie (decembrie 1940-noiembrie 1941), Rădăuţi (noiembrie 1941-aprilie 1944), Sibiu (aprilie 1944-februarie 1946), Fundătura (februarie 1946-aprilie 1950).
1938-1940?Oltean Nicolae, 1938, administrator parohial 1938, 1949. Căsătorit cu înv. Valeria Ungur.
 1941, vacantă………………………………………………………….
             
            Cantori
            Au slujit în strana  bisericii: Apahidean Teodor (Theodorus Apahideanu), 1867, 1877, 1882, Sucutărtean Vasile 05.05..1907; Sucutărtean Ioan, 1914 Apahidean Teodor, 26.07.1908; în funcţie în 1947
        
         Şcoala confesională
            O şcoală cu dascăl "aşezat" a fost funcţionat în perioada 1830-1835.
 În februarie 1909 înspectoratul şcolar Solnoc-Dăbâca se plângea că la şcoala de stat din Puini catehizează un ţăran.  Termenul de "ţăran" era frecvent folosit de autorităţile şcolare de stat pentru a desemna pe învăţărorii necalificaţi de la şcolile confesionale. Daniel Sularea - Şcoală şi societate… 242
            Şcolari:1867 - 16; 1877 -22,  1882 - 21 (17 la zi, 4 la repetiţie), 1886 - 23 (18 la zi, 5 la repetiţie), 1890 - 14 (11 la zi, 3 la repetiţie), 1894 - 27 (19 la zi, 8 la repetiţie), 1896 - 31 (22 la zi, 9 la repetiţie), 1898 - 14 (10 la zi, 4 la repetiţie), 1900 - 13 (18 la zi, 5 la repetiţie), 1903 - 18 (12 la zi, 6 la repetiţie), 1906 - 17( 10 la zi, 7 la repetiţi), 1914 - 18 (12 la zi, 6 la repetiţie), 15 la şcoala comunală. 
            Dascăli:Vodă Vasile (Basilius Voda), 1867, Rus Filip (Philippus Rusz), 1877, Post vacant, 1882, Graur Petru (Petrus Graur), 1886, Rus aurel (Aurelius Rusu), 1890, Bacociu Ioan (Joannes Bacosiu), 1894,

Bunuri de patrimoniu
Cărţi (Inventar din 1909) Apostol, chirilice; Catavasier, vechi; Cazanie, veche; Evanghelie, Blaj, chirilice; Evhologhion, vechi; Liturghier, chirilice, vechi, stare slabă; Octoih mare, chirilice, vechi, legat; Penticostar, vechi şi Strastnic, vechi.

Bunuri funciare
În 1733 -fânaţ de 2 care; în 1750 - arabil de 3  gălete, fânaţ de un  car; în 1760 - arabil de 4 gălete, fânaţ de 4 care; în 1947 -  sesie bisericească veche: cimitir  1 j 1295 st, pădure, 3 j 1327 st; prinreforma agrară : arabil 4 j 1200st; sesie parohială veche: arabil 10 j 1579 st, fânaţ 4 j 108 st; sesie cantorală veche: arabil, 1350 st.

PROTOPOP

Pr. ISIP IULIAN PAUL

Adresa

 

Site realizat de Misca Stefan

Pagina principala Sitemap Contact Termeni si conditii ©2012 Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.

©2012.Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.