Salatiu,
sat, com. Mintiu Gherlii,  filie la Petreşti

(Dupa manuscrisul "Monografia Protopopiatului Ortodox Roman Gherla" de Augustin Padurean )

       
  

Prima menţiune documentară: Szilágytö, şi evoluţuia denumirii lui: 1392-Zilagheteu, 1805-Salathiu, 1854- Szilágytö, Sălatia

Date şi aspecte din istoria parohiei
Românii au fost ortodocşi până în 1700, apoi greco-catolici până în 1948 şi din 1948, iarăşi ortodocşi . Sub influienţa mişcării ;pan-ortodoxe condusă de  călungărul  lui Sofronie din Cioara, revine la ortodoxie pentru câţiva ani  (1760-1766)  În 1767, parohia  a fost vizitată de  ep. Atanasie Rednic care a consmnat faptul că preotul ortodox a luat în folosinţă o parte din pământul parohial. În 10 ianuarie 1768, satul a fost vizitat de Ep Petru Maior. Sub influienţa acestor vizitaţiuni canonce, în 1780 cresincioşii au redevenit greco-catolici ("parohie 1780 conversa"). Au revenit  la ortodoxie în 1948.
A fost parohie de sine stătătoare până spre sfârşitul sec. XIX.  Din 1869  este filie a parohiei Petreşti.  Matricole din  1825, 1858.

Structura confesională
Comunitatea satului  a avut o structură multiconfesională, simultan sau succesiv formată din romano-catolici, calvini, unitarieni, evanghelici, izraeliţi,   greco-catolici, baptişti, ortodocşi,: 1733 - 18 fam g-c; 1750 - 131 g-c;  1760 - 33 fam (12 fam - 1 pr g-c; 31 fam - 2 pr ort); 1766 -183 (88m-95f) ort ; 1767 - 40 fam.-187 loc (14 fam-56 g-c; 26 fam-131 ort);  1835 - 218 g-c; 1842 - 218 g-c; 1850 - 233 loc (226 g-c, 7 cv); 1857 - 226 loc (217 g-c, 5 cv, 4 izr); 1867 -  246 g-c; 1869 - 283 loc (260 g-c, 5 r-c, 11 cv, 7 izr); 1877 – 246 g-c; 1880 - 236 loc (1 ort, 224 g-c, 1 r-c, 2 ltr, 8 izr); 1882 – 241 loc. (232g-c, 1 r-c, 8 izr); 1886 - 347 loc. (344g-c, 1 r-c, 2 izr); 1890 – 338 loc. (336 g-c, 2 izr); 1890 -  261 loc ( 252 g-c, 2 ltr, 7 izr); 1894 - 177  loc. (173 g-c, 4 izr); 1896 – 278 loc. (272 g-c, 6 izr); 1898 -  275 loc.  (267 g-c, 8 izr); 1900 - 262 loc. (254 g-c, 8 izr); 1900 - 292 loc ( 271 g-c, 5 r-c, 6 ltr, 10 izr); 1910 - 280 loc (1 ort, 271 g-c, 2 ltr, 6 izr); 1941 - 353 loc (319 g-c, 1 r-c, 22 cv, 11 izr); 1903 – 266 loc (256 g-c, 2 r-c, 8 izr); 1906 – 217 loc 208 g-c, 9 izr); 1910 - 280 loc. (1 ort, 271 g-c, 2 ltr, 6 izr.); 1914 –286 loc (278 g-c, 8 izr); 1932 – 291 g-c; 1941- 286 loc (278 g-c, 8 izr); 1947 – 383 loc. (381 g-c, 2 ltr.); 17.2.1947 - 324  g-c; 1948 - 298 g-c, din care 285 g-c trecuţi la ortodoxie;  1949 - 381 ort.;  09.12.1954 - 440 ort; 05.06.1958 -110 fam. - 376 ort; 1960 - 109 fam-364 ort; 31.12.1962 -111 fam.-357 ort.;  1964 -111 fam. – 354 ort.; 31.12.1966 -104 fam. -334 oprt; 1991 - 85 fam. - 210 ort ; 1994-85 fam. - 230 ort.

Biserica
 O biserică de lemn cu hramul Sf Arhangheli Mihail şi Gavril despre care nu avem informaţii privitoare la ctitor şi data construcţiei, se afla în 1835  lângă  Someş, în vechea  vatră a satului.  Din cauza vechimii,   aflată într-un  grad avansat  de degradare, nu  putea  fi  strămutată.
În 3 aprilie 1858, hotărându-se să care piatră pe ntru construirea "casei dumnezeieşti",   preotul, judele satului, cantorul şi 34 săteni, au cerut  Episcopiei ajutor pentru obţinerea aprobărilor în  vederea construirii bisericii ("slobozenie despre toate greutăţile publice până om putea zidi Sânta biserică,  căpătat sub temeteu  de la Solontai Moisa pentru ţinţirim  care în voie slobodă l-au făgăduit că-l  va da în schimb"). În 15 martie 1866, informând   Consistoriul că de trei ani doresc   să-şi  facă biserică într-un loc neprimejduit de revărsarea apelor, că au cumpărat teren potrivit pentru aşezarea ei  şi piatră de la Ocna Dej dar n-au cu ce s-o aducă, au cerut  ajutor pentru dobândirea obligaţiilor  împrumutului de stat pentru ca, din vânzarea  lor, să poată procura banii  necesari construirii ei.  În 9 august 1868 Curatoratul bisericeasc a semnat un contract cu  maistrul Moldovan Abraham care,  pentru 2000 fl v.a.,  s-a angajat să zidească  biserica. Lucrările au început în  24 august 1868 sub supravegherea preotului  Gabriel Sinvel, paroh în  Benediuc (acum Mănăstirea) şi administrator parochial în Salatiu.  În 11 iunie 1870, preotul Moldovan George, 7 săteni,  învăţătorii Gerorge Deac din Salatiu  şi  Dimitrie Mazoc din Petreşti, au  informat  Consistoriul că încă din 1867  au adunat câţiva stânjini  de piatră pentru construirea  bisericii dar nu le-au ajuns puterile să facă biserica şi au depus planul, dar autorităţile  nu l-au aprobat In această situaţie, neputând finalize construcţia, au cerut aprobare pentru a cumpăra biserica  de lemn din Cuzdrioara,  afltă în proprietatea lui Nagy Ianos.  Lucrarea a fost, totuşi, terminată în 30 august 1870.
Actuala biserică cu acelaşi hram, a fost construită la începutul secolului al XX-lea de meşterul Olar Nicolae din Ocna Dejului, în temeiul unui  contract semnat în 7 august 1908  cu  preotul  Rusu Ioan   şi prim coratorul Doboş Ioan; în 1912 Terminată în 1912, dotată cu un iconostas sculptat de Măcicăşan din Nima, biserica a fost sfinţită de Ep. Dr. Iuliu Hossu,  în 8 noiembrie 1925 şi resfinţită în  5 iunie 1983 de ep. Vicar Justinian Chira Maramureşanu.  
A fost reparată şi acoperită cu tablă în 1925, restaurată în 1928-1929; electrificată în 1945, reparată capital în 1957, zugrăvită în 1965 de Corăbian Ioan  din Reteag;  sfinţită în 28 iulie 1968 de Arhiep. Teofil Herineanu;  reparată în 2002-2005;  pictată în 2010 de Moldovan din Gherla şi  Nemeş Lucian, localnic. Alte datări: constrută  în  1909;  pictată în 2008-2009 de Vasile Mocanu din Rediu.

Casa parohială
Clădire  din  cărămidă, edificată în 1912. În 1947 a fost instalată în localul fostei şcolii primare confesionale.

Preoţi
1733 Dumitru, în fmuncţie în 1733
1734-1757………………………………………………………………..
1758Grigore (Grigorie, Gregoriu Popu) din Vima Turzii (recte Vima Mare), jud Maramureş,  sfinţit de episcopul Aron la Blaj în 1758 a luat singhelie pentru satul Salatiu (Salateu) la recomandarea  asesorului Balogh Ferencz. Confirmat şi după 1761;
1759-1766……………………………………………………………….
1767 Moldovan Grigore  din Năsal, în funcţie în 1767.
1768………………………………………………………………………
1769 Iacob (Jakov), hirotonit de Ep. Petru Pavel Aaron; în funcţie în 1769 (a primit ajutor din fondul de 10.000 fl. ren.)
1770-1834……………………………………………………………….
1835-1865 Palimeti  Simeon, în fmuncţie în 1835; 1842 A decedat în 20 octombrie 1865 la 80 de a ni din care 47 preot Fiul său, Andrei Palimeti, a fost preot în Câţcău.
1865-1877 Mihali Victor (Victor Mihályi), născut în 1841, hirotonit în  1863, administrator parohial în Salatiu, în funcţie în  1867, 1877;
1870 Moldovan Georgiu "paroh al  Salatiului şi v(ice)protă onorar"; în funcţie în 11 iunie 1870.  

Cantori
 Au slujit în strana bisericii: Nicolae Ţopan - 1860; Pop Simeon, cantor una docens 1867, 1877, Bacociu George (Georgius Bocosiu) cantor una docens, 1882, 1886, 1890, 1894 (în parohie şi filie), 1896, 1898, 1900; Suciu Dumitru,1882;  Mogojean Grigore, 1947; Biro Iosif, născut în 13.02.1903 în Pintic; cantor din 01.01.1960, 1947; Mogojan Grigore, 1947.

Scoala confesională
În anul 1859, după moartea cantorului care "au purtat" şi "dregătoria învăţătorească", şcoala a fost afiliată Benediugului (Mănăstirea). Îa 16 noiembrie 1860, 16 săteni,  părinţi de şcolari, invocând riscul îmbolnăvirii copiilor cauzat de  "îmbrăcămintea cea rea cu care  ne sînt provăzuţi pruncii în temp mai ales de iarnă",  au cerut Episcopiei, "în numele comunei Salatiu", separarea de şcoala satului Benediug (Mănăstirea) şi încredinţarea dăscăliei,  cantorului Nicolae Ţopan. În 1867, sătenii au construit o "casă şcolară" de lemn   care nu corespundea, însă, exigenţelor legale, fapt semnalat în februarie 1897 de  Inspectoratul şcolar al Comitatului Solnoc-Dăbâca  şi în iunie 1898 de  Comisia Administrativă a Comitatului. Nici dascălul era retribuit  conform prevederile legale În 11 februarie 1882, preotul Alexandru Pop informa autorităţile şcolare că satul nu poate majora "soluţiunea învăţătorească".
 În 1947 casa şcolară a fost  transformată în  casă parohială.
Şcolari: 1867- 29 (16 la zi, 13 la repetiţie),  1877- 29 (16m-13f); 1882 – 25  (18-7); 1886 – 46 (31 la zi, 15 la repetiţie); 1890 – 25 (18 la zi, 7 la repetiţie); 1894 - 9 la repetiţie;  1896 – 30 (19 la zi, 11 la repetiţie);  1898 – 29 (17 la zi, 12  la repetiţie), 2 la alte şcoli; 1900 -28 (21 la zi, 7 la repetiţie), 1 la altă şcoală; 1903 - 31 (22 la zi, 9 la repetiţie) ; 1906 - 46 (32 la zi, 14 la repetiţie); 1914 - 67 ( 49 la zi, 18 la repetiţie). . 
Dascăli: Pop Simeon, cantor una docens 1867 Deac George, Mazoc Dimitrie 1870;  Almăşan Iacob, din Mintiul Gherlei, cantor una docens, 1875, 1878  Bacociu George (Georgius Bocosiu) cantor una docens, 1882, Marchiş Gheorghe, 1883; Bacociu George (Georgius Bocosiu) cantor una docens,1886, 1890, 1894 (in madre et filie), 1896, 1898, 1900; 1903, 1906, 1914. Pop Alexandru, Căpitanu Vasiliu, abzis (demis) în 20.l02.1882, Târnovean Ioan, 1884; dus în Bonnţ; Deac David  

Bunuri de patrimoniu
Cărţi: (inventar din 1914) Apostol; Cartea de cazanii; Catavasier; două Evanghelii; două Liturghiere; un sfert de  Minei;  Octoih mare; două Octoihuri mici; Orologhion; Penticostar mic; Strastnic şi mai multe cărţi vechi stricate şi nefolositoare.

Bunuri funciare:
În 1767 biserica avea un teren  intravilan şi o sesie formată dintr-un teren arabil  de 3  câble de sâmânătură şi un fânaţ de 3  care  de fân.1947-  sesie  bisericească vech; e: arător 5 j 356 st, fânaţ 3 j 134 st, pădure 2 j 1273 st, păşune 640 st; sesie parohială veche: arabil 3 j 143 st, fânaţ 3 j 83 st; prin reforma agrară: păşune 12 j; sesie cantorală veche: arabil 784 st, fânaţ 651 st, păşune 6 j.

PROTOPOP

Pr. ISIP IULIAN PAUL

Adresa

 

Site realizat de Misca Stefan

Pagina principala Sitemap Contact Termeni si conditii ©2012 Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.

©2012.Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.