Sînmărtin
sat,  reşedinţă comunală, filie la Diviciorii Mari

(Dupa manuscrisul "Monografia Protopopiatului Ortodox Roman Gherla" de Augustin Padurean )

       

Prima menţiune documentară a satului: 1292 - vaivoda de Sancto -Martino şi evoluţia denumirii lui: 1335 - Schentmartem, 1347 - terra Zenthmartkun, 1492 - Zhenthmartonfalva, 1625 - Zepkenierii zent Marton, 1643 - Szepszükkenyerii Szent Márton, 1754 - Szep-kenyerii-Szent-Márton, 1854 -Szent- Márton, Sân-Mărtin.

Date şi aspecte din istoria parohiei
Comună mică. Parohie ortodoxă veche, trecută la greco-catolici (uniţi) în 1700. Filie la Satu-Lung (Husu Măcicaş), ante 1940, Sîmboieni - 1950, 1953, 1955,  Ceaba, 1958, 1959, Măhal -1964, Divicioarii Mari - 1966, prezent
Filie: Târguşor, 1947. Are matricole din 1824, 1826, 1859.

Structura confesională
Comunitatea satului  a avut o structură multiconfesională, simultan sau succesiv formată din romano-catolici, calvini, unitarieni, evanghelici, izraeliţi,   greco-catolici, baptişti, ortodocşi: 1733 - 31 fam g-c.; 1750 -380 g-c; 1760 - 86 fam - un preot g-c; 2 pr ort; 1766 - 466 (270 m -196f) ort  1767 – 106 fam - 551 ort. (56 fam - 300 g-c; 20 fam -100 ort; cv: 30 fam -150 pers); 1805 -  1829-1831-148 g-c; 1835- 306 g-c; 1842 - 320 g-c; 1850 - 692 loc (314 g-c, 371 cv, 7 izr); 1857 - 766 loc (335 g-c, 426 cv, 5 unit); 1867-235 g-c;  1869 - 764 loc (274 g-c, 2 r-c, 2 a-c, 418 cv, 8 izr); 1877-  280 g-c; 1880 -  692 loc (259 g-c, 1 r-c, 416 cv, 16 izr); 1882 - 640 loc (300  g-c, 10 r-c, 310  cv, 20 izr);  1886 - 778 loc (312 g-c, 10 r-c, 436 cv. 20 izr); 1890 - 250 g-c, 10 r-c, 436 cv, 20 izr); 1890 - 732 loc (295 g-c, 4 r-c, 409 cv, 24 izr); 1894 - 311 g-c, 3 r-c, 502 cv, 23 izr); 1896 - 322 g-c, 1 r-c, 530 cv, 22 izr);  1898 - 287 g-c, 7 r-c, 479 cv, 15 izr);  1900 - 799 loc (285 g-c, 2 r-c, 495 cv, 17 izr);1900 - 825 loc (344 g-c, 6 r-c, 454 calv, 21 izr);  1903 - 929 loc (260 g-c, 2 r-c, 650 cv, 17 izr); 1906 -879 loc (319 g-c, 2 r-c, 523 cv, 35 izr);  1910 - 849 loc (346 g-c, 10 r-c, 468 cv, 25 izr);1914 - 911 loc (339 g-c, 553 cv,19 izr);  1932 - 360 g-c;  1941-190 fam.  g-c  cu filia Târguşor; 1941 - 775 loc (8 ort, 280 g-c, 8 r-c, 462 cv, 2 evgh, 2 bpt, 13 izr); 1947- 823 loc. (308 g-c, 1 r-c, 7 ort, 505 cv (cu biserică,  pr.  Ştefan Vas, 2 sectari, 2 izr);1948 - 303 g-c reveniţi la ortodoxie; 1949 -308 ort.; 09.12.1954 - 56 fam.- 201 ort (cu filia Sîmboieni); 05.06.1958 - 70 fam.- 278 ort (cu filia Ceaba); 11.10.1958 -1068 ort.; 31.12.1962- 283 loc (48 fam.- 235 ort.; 4  fam -18 r-c.; 162 fam.- 625 cv; 2  fam.-5 bpt);  1964 - 55fam-162 ort;  31.12.1966 - 65 fam-180 ort, 3 r-c.; 1974-61 fam. ort; 1973 - 50 fam.; 1991 - 34 fam.-124 ort;1994 -34 fam.-125 ort. 

Biserica
În 1733 satul avea biserică de lemn construită,  la o dată necunoscută, probabil în 1699 sau numai menţionată atunci ca existând.
            O nouă biserică de lemn cu hramul Sf Vasile Cel Mare a fost construită în 1744 în partea de nord a satului, prăbuşită în 1918 sau  1919 ca urmare a unei alunecări de teren. După dispariţia  bisericii, serviciul divin s-a săvârşit în diferite case particulare. Alte datări: construită  în 1783.
            O biserică de  lemn cu acelaşi hram, a fost  construită în  1907. În 1947 era ruinată. Slujbele se ţineau în capela amenajată  în casa parohială  
            În anii 1977-1980, a fost construită, cu ajutorul Episcopiei  şi al credincioşilor,  actuala biserica cu hramul  Sf Arhangheli  Mihai şi Gavril, pictată în anii 1982-1983 de Bumbu Constantin şi sfinţită în 21 august 1983 de Ep. Vicar Justinian Chira Maramureşanu. Alte datări: construită în 1980.

Casa parohială
            Exista în 1733; de lemn în 1877,  în 1932,  transformată în capelă; de  zid cu 5 camere,  edificată în  1936.

Preoţi
Petru, în funcţie în 1733.Nu ştim dacă mai slujea în 1750, an în care satul avea preot, sau este vorba de un succesor rămas anonm.   
Vasile (Vaszilie) din Vaidasec, com Turda, sfinţit  de Ep. Ioanichie la Iaşi în 1760, a luat singhelie pentru Sînmărtin; în funcţie şi după 1761,  confirmat în post  de Ep. Dionisie Novacovici. În funcţie în 1774.  În 1760-1762 satul avea doi preoţi.Al doilea putea fi popa Petre.
 Petre (Petrea, Petru, Peter), hirotonit de Ep. Petru Pavel  Aaron;  greco-catolic;  în funcţie în 1767, 1768, 1769, 1770.
Rusu Ioan I (Joannes Orosz, Joannes Rusu), născut în 1794, hirotonit în 1821. În funcţie în 1835, 1842, 1867.
Duca Filip (Philippus Duca), paroh în Sânmărtin, decedat în 17 ianuarie 1864 la 60 de ani din care 28 preot
Rusu Simeon, născut în 1830,  hirotonit în 1854; cooperator (1854-1867), paroh în Moruţ (1867) şi Sînmărtin (1867-1881). A decedat în 18 ianuarie 1881 la 51 ani din care 27 preot. 
Rusu Ioan II (Joannes Rusu), născut în 1853 în Sînmărtin. Absolvent al SeminaruluiTeologic Greco-Catolioc din Blaj, promoţia 1876, hirotonit în 1877. Preot în Ceaba  (1878-1881), Sînmartin (1881-1930). A decedat în 24 mai 1930 la 77  ani din care 54 preot.
            Cherebeţiu Alexandru, paroh în Chiochiş, administrator parohial,  30.04.1928
Săndulescu Nicolae, 01.07.1928 -25.03.1930,
Parohie vacantă, din 30 iunie 1930.
Mureşan Ştefan, născut în 1901, hirotonit în 1926. Paroh în funcţie în 1932, 1938
Parohie vacantă,  1941
Rusu Emil Ioan,  născut în 15 aprilie 1918 în satul Sînicoară, jud. Cluj, în familia preotului Rusu Dumitru şi Rozalia, n. Herman. Studii: Şcoala Primară din  Sînicoară, Liceul "Petru Maior" din Gherla (1925-1929) şi Năsăud (cls. VII-VIII), Academia Teologică Greco-Catolică din Cluj (1938-1942). Căsătorit cu Letiţia Botiza, năcută în 3 octombrie 1925 în Nireş, în familia Botiza Vasile şi I uliana. Hirotonit de Ep. Dr. Iuliu Hossu în 12 şi 14 septembrie 1942 în Cluj şi la m-rea Strâmbu. Preot-paroh în Sînmărtin (18.10.1942-01.02.1945), Cheţiu (02.08.1945-01.05.1948), Mica (02.05.1948-31.07.1977). În 1948 a fost preşedintele Comisiei de Unificare Religioasă pe plasa Chiochiş. Copii: Corneliu Eugen, n. în 24.09.1946.Pensionat în 1 august 1977.
Rusu Vasile, născut în 12 ianuarie 1920 în Bonţida în familia Rusu Onisie şi Ana, n. Enghiş. Absolvent al Academei de Teologie Ortodoxă Română din Cluj, promoţia 1943. Căsătorit în 14 noiembrie 1943 cu Ana Covaci din Cluj, născută în 23 septembrie 1923.  Paroh  în Căpuşul Mic (1943-1945), Batin (1945-1947),  administrator parohial, 1949.
Fărtan Mihai, preot în Băiţaadministrator parohial,   05.03.1954
Ciocodan Inochentie, născut 27 decembrie (octombrie?) 1901 în Bodeşti, jud.  Neamţ. Şcoală monahală. Hirotonit în 17 martie 1934.  Misionar în parohiile Bogdan Vodă (fost Cuhea), Leurda cu filia Guga, Căprioara, Poşaga-Orăşti, Dealu Mare, Cubleşu Someşan, Agriş, Boteni,  Sânmărtin (1957), Pădurenii (fost Ţop) 1960, Sic, Ceaba, Gherla (01.11.1962).
Siseştenu Gheorghe-Gherontie, ieromonah,  transferat la Rîşca de Sus din 10 iunie 1960 (Ep 3297/11 iunie1960)
Retegan Macedon (începe construirea  bis 1977)
            Pop I. Vasile (pictează biserica) 1982.

 Cantori
 Au slujit în strana bisericii: Mezei Ioan (Joannes Mezei), cantor-docent, 1867; Roman Ştefan (Stephanus Ropman) 1877, 1882; Câmpean Teodor (Theodorus Câmpean), interimar, 1886, 1890; Mezei Ambrozie (Mezei Ambrosius), 1890-1914; Mureşan Silviu, născut  în  04.04.1928; Biriş Petru, 1947; Câmpean Nicolae, 1947; Riti Ioan, născut  în  04.11.1929, cantor 1958.

Şcoala confesională
Localul şcolii: în case închiriate; în 1898 de chirpici.
Şcolari: 1867-18; 1877-26; 1882- 21 (16 la zi, 5); 1886-24 (20 la zi, 4); 1890 - 30 (24 la zi, 6); 1894, 1896 - 68 (49 la zi, 19); 1898 - 784 loc(283 g-c, 7 r-c, 479 calvini, 15 iudei); 1914-15.
Dascăli: Mezei Ioan (Mezei Joannes) din Sânmărtin, 1858,  1867. Prin contractul din 8 septembrie 1858  satele Sânmărtin şi Sîmboieni  l-au angajat învăţător  cu 55 fl şi 20 mierţe de bucate  (15 mălai-5 grâu) iarna câte o săptămână într-un sat, alta în alt sat; vara  cei din Sâmbou  mergeau la Sânmărtin,. Timşa Ioan (Joannes Timşa), cantor-docens, 1877; Rusu Ioan (Joannes Rusu), 1882; Rusu Iacob (Jacobus Rusu), 1886; Mezei Ambrozie (Ambrosius Mezei), 1890, 1894, 1896, 1898, 1900, 1903; Georgiu Petre (Petrus Georgius), 1906; post vacant, 1914.

Bunuri de patrimoniu
Clopote: de 56 kg turnat la Timişoara
Cărţi: Evanghelie, Sibiu, 1817, Antologhion, Sibiu, 1838, Triodion Sibiu 1850, Apostol, Sibiu 1878, Triod, Sibiu, 1890

Bunuri funciare
În 1750 - un intravilan, arabil de 8 câble de semânătură, fânaţ de 3 care de fân; în 1767 - două intravilane; arabil-4 câble-fânaţ de 3 care de fân . p. 204; în 1947 - sesie  bisericească veche: fânaţ 6 j 239 st; sesie parohială veche: arător 11 j 553 st, fânaţ 5 j 304 st, păşune 3j 1040 st; sesie cantorală veche: arătot 1 j 1005 st, fânaţ 703 st, păşune 1008 st.

PROTOPOP

Pr. ISIP IULIAN PAUL

Adresa

 

Site realizat de Misca Stefan

Pagina principala Sitemap Contact Termeni si conditii ©2012 Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.

©2012.Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.