Silivaş
sat,  component al municipiului Gherla

(Dupa manuscrisul "Monografia Protopopiatului Ortodox Roman Gherla" de Augustin Padurean )

       

Prima menţiune documentară a satului: 1321 - poss. seu villa Zazsciluas, Zaas-Zyluas, Szasz  Szilvas,  Satul Nou Iclod?; şi evoluţia denumirii lui: 1326 - Ziluzs, Zeyluas; 1332 - sacerdos de Ziluas; 1340 -Zazsyluas; 1343 - Silvas, Scilluas; 1347 - Zylvas, Zyluas, Zaszsciluas; 1349 - villa Syluas; 1441- Wasas-Zylwas; 1451- Wasek-Zylvas; 1496 - Wassag Zylvas; 1498 - Wassak-Zylwassa; 1545 - Wassak-Zylwasa; 1577 - Vis-Szylvas; 1587 -1589 - Vasaszzyll Was; 1609 - Vasas-Zilvas; 1616 - Vis-Szilvas; 1643 - Visz-Szilvás; 1721 - Vis Szilvás; 1733 - Szilvas; 1750 - Vis Szlvás; 1760-1762 - Vizi Szilvás; 1830 - Szilivása; 1850 - Szilivasu; 1854 - Viz  Szilvas, Silivaş.

Date şi aspecte din istoria parohiei
Veche parohie ortodoxă  unită (greco-catolică) în 1700. Sub influienţa mişcării pro-ortodoxe condusă de călugărul  Sofronie de la  mănăstirea Plăişorul Ciorii (Cioara), credincioşii greco-catolici au revenit la ortodoxie. În 1763 s-au afiliat parohiei  Hăşdate. Au fost reconvertiţi  la greco-catolicism în 1774, cu pilejul vizitaţiunii canonice a Ep. Grigore Maior. După 1900,  parohie. Au revenit la ortodoxie în 1948.  
În temeiul Hotărîrii  Consiliului Eparhial Nr. 6620 din 26 octombrie  1968, s-a înfiinţat parohia  Gherla III-Hăşdate. Desprins de parohia Hăsdate, Silivaşul s-a afiliat  parohiei Iclozel.
Biserica  are matricole din 1821, 1827, 1830 şi Antimis din 31.12.1948 de la ep. Nicolae Colan.

Structură confesională
 Comunitatea satului  a avut o structură multiconfesională, simultan sau succesiv formată din romano-catolici, calvini, unitarieni, evanghelici, izraeliţi,   greco-catolici, baptişti,  ortodocşi: 1733 - 30 fam g-c;  1750 - 318 g-c; 1760 -1762 - 34 fam (3 g-c- 31 ort); 1766 - 342 (161m-181f); 1767 - 50 fam-300  ort ; 1767 - 19 fam - 155 g-c; 1805 - 30 ort; 1835 - 450  g-c; 1842 - 518 g-c;  1850 - 528 loc (472 g-c, 26 cv); 1857 - 543 loc (494 g-c, 38 cv, 3 lut, 10 izr); 1867 - 437 g-c; 1869 - 522 loc (455 g-c, 55 cv, 12 izr); 1877 - 503 loc (476 g-c, 1 r-c, 17  cv, 9 izr); 1974 - 100 fam ort; 1880 -338 loc (273 g-c, 1 r-c, 52 cv, 4 izr, 8 alte religii);  1882 - 503 loc (476g-c, 1 r-c, 17 cv, 9 zr); 1886 - 569 loc ( 542 g-c, 1 r-c, 17 cv, 9 izr); 1890 - 427 loc (420 g-c, 1 r-c, 17 cv, 9 izr );  1890 - 523 loc (431  g-c, 3 r-c, 74  cv, 15 izr); 1894 - 484 loc (471 g-c, 10 cv, 3 izr); 1896 - 421 loc( 408 g-c, 10 cv, 3 izr); 1898 - 469 loc (457 g-c, 53 cv, 9 izr);  1900 -  503 loc (420 g-c, 79 cv, 1 unit, 3 izr); 1903 - 530 loc (438 g-c, 89 cv, 3 izr); 1906 - 534 loc (448 g-c, 83 cv, 3 izr);   1910 - 501 loc ( 6 ort, 405  g-c, 2  r-c, 74 cv, 2 unit, 11 izr);  1914 -530 loc (458 g-c, 2 r-c, 62 cv, 8 izr); 1932 - 432 g-c; 1941 - 392 loc (326 g-c, 2 r-c, 64 cv);  1947- 507  loc (427 g-c, 1 r-c, 1 ort, 78 cv); 1949 - 427 ort; 09.12.1954 - 75 fam - 293 ort.; 05.06.1958 - 79 fam-334 ort ;  1961 - 80 fam-346 ort; 1963 - 84 fam-349 ort ;1964 - 84 fam-355 ort ; 1966 - 84 fam-361 ort ; 1971 - 100 fam - 364 ort;  1974 - 100 fam.; 02. 02.1986 - 79 fam-334 pers în; 1973 - 107 fam - 416 ort; 1991 - 75 fam - 184 ort;  1994 - 75 fam - 200 ort.

Biserica
În 1733 satul avea biserică de lemn  cu hramul Sf Arhangheli Mihail şi Gavril,   construită  la o dată necunoscută.
O nouă biserică de lemn cu acelaşi  hram  a fost  construită în 1827.   În 1841 a fost împodobită cu pictură pe pânză aplicată, pictură conservată mai bine în absida altarului şi naos unde se mai disting  câteva scene din Vechiul Testament şi chipuri ale  sfinţilor arhierei. Scenele sunt însoţite de inscripţii explicative în limbile română, maghiară şi germană. A fost reparată în 1925, 1947, 1957, în acelaşi an  fiind acoperită  cu tablă.  
Biserica actuală cu hramul Sfinţii Apostoli Petreu şi Pavel a fost construită  în 1978-1980 din piatră şi cărămidă de Orzia Nicolaie, cantor  şi Oltean Ioan, consilier parohial, pictată în 1981-1982 de Mureşan Aurel din Satu Mare şi sfinţită în 3 octombrie 1982 de Arhiep. Teofil Herineanu.
Alte datări: construită în 1978, în 1978-1982, în 1980-1982.

Casa parohială
Clădire de lemn  cu două camere, edificată în 1850,în 1947 în  stare slabă.
Preoţi
1733-1767 Maxim (Makszim), în funcţie în 1733. În 1767 a fost  blagoslovit  de  ep. Petru Pavel Aaron. În acelaşi an,  avea 2 vaci şi un  cal.
1768-1805Gheorghe (Gheorghie, George, Georgie), în funcţie în  1768-1770 În 1767, avea 4 boi, o  vacă, un cal, 14 oi şi 7 porci.   în funcţie în  1805. 
1806-1834 ………………………………………………………………
1835-1842 Rus Ioan (Joannes Rusz), în funcţie în 1835, 1842.
1843-1863 Rus Vasile (Basilius Rusu)  A decedat în 26 ianuarie 1863.
După decesul preotului Rus Vasile, s-au  afiliat parohiei Hăsdate.
1864-1867 Tămaş Petru (Petrus Tamasiu, Petru Tămăşanu), născut în 1820 în Silivaş. Absolvent al Seminarului Teologic Greco-Catolic din Blaj (1840). Hirotonit în 1843. Cooperator în Alsó-Berekszó (1843-1852), în Hăjdate  (Hesdát), 1852-1864,  paroh în Silivaş (1864-1867),  în Orman (1867-1874), în  N.-Szeg 1874-1904. A decedat în 13 ianuarie 1904 la 84 ani din care 61 preot.
1868-1875,  vacantă, administrată de preoţi din parohiile învecinate (1876-1873)
1876?- 1877? Sabo Teodor, paroh în Hăjdate-Silivaş (1876- 1877?)
1877-1884 vacantă………………………………………………………
1884-1894? Mureşan Iosif (Josephus Mureşianu),  născut în 1857 în Cetan. Absolvent al Seminarului Teologic Greco-Catolic din Gherla, promoţia 1882. Hirotonit în 1883. Administrator parohial în Pintic, cartier al municipiului Dej (1883-1884), Silivaş (1884-1894?)
            1894-1903 Lemeni Iosif  (Josephus Leményi),.administrator parohial în Silivaş,   Hăşdate  (1894-1903), Nicula  (1903 - 1911?)
1903-1921 Plaian Ambrozie (Ambrosius Plaian), născut în 1869 în Măluţ. Absolvent al Seminarului Teologic Greco-Catolic din Gherla, promoţia 1896. Hirotonit în 1897. Administrator parohial în  Rusu de Sus, 1897-1903, Silivaş 1903-1921, Surduc, 1932, Voievoeni, l941;  notar districtual,  1914
1921-1932……………………………………………………………….
1932-1938? Neamţu Gheorghe, administrator parohial în Tioltiur–Morău (20.02.1912-1914), preot-paroh în Hăşdate (1914-1928), Silivaş, (în funcţie în 1932, 1938), în Brădişor (?-?),  notar cercual.
1939-1940 Farcaş Alexandru, născut în 17 iuliie 1905 în Mintiul Gherlii. Studii:  Şcoala Primară (1922), Liceul (1926) şi Academia Teologică Greco-Catolică din Gherla (1930). Hirotonit în 2 noiembrie 1930. Preot-paroh în Ticu (07.01.1931-31.01.1939), Silivaş cu filia Hăşdate (14.07.1939-31.08.1940), Turda Nouă (01.09.1840-31.03.1945), Ardeova (01.04.1945-31.12.1948); secretar adjunct apoi  secretar la Institutul Teologic Ortodox de grad Universitar din Cluj (01.01.1949-31.08.1952); profesor la Şcoala de Cântăreţi Bisericeşti şi Seminarul Teologic Ortodox din Cluj (01.09.1952-01.03.1959). Copii: Lidia, Corneliu Gheorghe.  Autor postum al unui volum de versuri.
1940-1948 Robu Ioan, născut în 13 februarie 1905 în com. Oarţa de Jos, jud. Sălaj, în familia Rob Vasile şi Terezia. Absolvent al Şcolii Normale de Învăţători şi al Academiei Teologice Greco-Catolice din Gherla  1940-1948, Căsătorit cu învăţătoarea Moldovan Laura. Hirotonit în 20 iulie 1930 de Ep. Dr. Iuliu Hossu. Administrator parohial în Batin cu filia Valea Ungugraşului (24.08.1930-230.10.1940), Silivaş cu filia Hăşdate (01.11.1940-octombrie 1948). Refuzând să treacă la ortodocşi, a fost scos din cinul preoţesc. Considerat incomod, a fost arestat în 24 decembrie 1952 şi, după câteva luni de detenţie la Securitatea din Gherla, a fost internat în lagărul de muncă de la Oneşti, apoi într-unul din lagărele de la Canalul Dunăre-Marea Neagră. A fost eliberabt în 1954, zdruncinat fmizic şi psihic. Pentru a-şi întreţine familia (avea cinci copii: Vasile, Sebastian, Terezia, Maria şi Ioan) a lucrat la C.A.P. Hăşdate şi pe diferite şantiere din Gherla. A decedat în 21 iulie 1972 în Hăşdate.   
            1949 Bacoci Ioan, administrator parohial,  1949, domiciliat în Dej,  A refuzat  să se mute în parohie şi  în 16.08.1949 şi-a dat demisia
            1950-1952 Popescu Gh. Ilie, Mintiu Gherlii, Hăsdate cu filia Silivaş  (1950-1952),

Cantori
Au slujit  în strana bisericii:  Oros Iosif, născut în  02.02.1886; Marţian Lazăr  (Lazarus Marţianu), 1890, 1894, 1896; Puşcariu Gabriel, absolvent de preparandie,  cantor-docens, 1898, 1900; Onciu George, 1914; Onciu Gheorghe, născut în  17.03.1909;  în funcţie în   1947;  Orzia Iosif (Orzs Iosif), localnic, născut în 02.02.1886; în funcţie în 1958; Orzia Nicolae ( Orja Nicolae), 1978,

            Şcoala confesională
            Şcoală comună cu Hăşdate, dar  " nici urmă de ceva progres", motiv pentru care, în 1877, părinţii şcolarilor  roagă  Consistoriul  să aprobe încredinţarea dăscăliei localnicului  Bătinşiu Ioan. În mai 1886, învăţătorul Dionisie Hossu a "defecţionat" pentru a putea divorţa şi a se  recăsători cu o greco-catolică. În 1909, preotul Ambrozie Plaian informa Consistoriul   că autorităţile intenţionează  să înfiinţeze şcoală de stat. La intervenţia Consistoriului şcoala confesională a fost  salvată.
Localul şcolii: în 1867 clădire de lemn; în 1914 de zid.
Şcolari: 1867 - 45 (29m-16f); 1877 - 30; 1882 - 39 (16 la zi, 23 la repetiţie); 1886 -  49 (28 la zi, 21 la repetiţie); 1890 - 57 (45 la, 12 la repetiţie); 1894 - 80 (62 la zi -18 la repetiţie);1896 - 82 (60 la zi, 22 la repetiţie);  1898 - 84 (60 la zi -24 la repetiţie); 1900 - 80 (56 la zi, 24 la repetiţie); 1903 - (52 la  zi, 30 la repetiţie); 1906 - 54 (36 la zi, 18 la repetiţie); 1914 - 17 (11 la zi, 6 la reperiţie), 33  la şcoala de stat.
Dascăli: docens idem matre -1867;  Suciu Ilie (Elias Suciu), 1877; docent idem matre, 1882, Hossu 1886, 1890, 1894, 1896; Puşcariu Gabriel, absolvent de preparandie, cantor-docens, 1898-1906; Pop Simeon, absolvent de  reparandie, 1914.

Bunuri de patrimoniu
Icoane: (pe sticlă): Sf Fecioară; 3 bucăţi din sec XVIII; (pe lemn):: Maica Domnului cu Pruncul şi Arhanghelul Mihail, din prima jumătate a secolului XIX 
Clopote: de 35 kg, de 40 kg cumpărate în  1922 din  Cluj
Cărţi:  Strastnic, 1773, Mineu, 1784, Liturghier, 1797, Evanghelie, 1765, Penticostar, 1768 (Zob Scurt istoric-nedatat) Apostolier,  Blaj, 1878; Triod, Blaj. În colecţia prof Săplăcan Petru din Dej se păstrează (se păstra-nn AP) o  Cazanie (Iaşi, 1643) de la Gura Văii, j. Braşov,  cumpărată în 1693  de cei 4 preoţi ai satului cu o însemnare din prima jumătate  a sec XVIII; cumpărată  de Alexa din Silivaş de la popa Gheorghe; în 1693 cartea a fost în Silivaş; în 1852,  la Şigău ( p. 218-219

Bunuri funciare
În1733 - arabil de 3 câble de semânătură; în 1750 -un intravilan, arabil de 9 câble de semânătură-fânaţ de 5 care de fân;  în 1760 -  arabil de 14  câble-fânaţ de 5 care;  în 1761 - arabil de 9 cubuli de semânătură şi  un fânaţ de 13 care de fân. O parte  din acest teren,  folosit din vechime de   biserică, a fost ocupat abuziv de doamna Alvinczi şi  Ion Vasinc;   în 1767-un intravilan,  arabil  de 7 câble -fânaţ de 5  care de fân;  în 1947 -  o sesie bisericească veche: arabil - 2 j 986 st, fânaţ 3 j 1303 st, pădure 2 j 1166 st; prin reforma agrară -  arbil - 2 j.; o sesie parohială veche: arabil -  12 j 550 st, fânaţ 1j, păşune  9 j 1373 st; prin reforma agrară: fânaţ 4j ; o sesie cantorală vche: arabil -  3 j 473 st, păşune 1j 560 st; prin reforma agrară: fânaţ 2j.

PROTOPOP

Pr. ISIP IULIAN PAUL

Adresa

 

Site realizat de Misca Stefan

Pagina principala Sitemap Contact Termeni si conditii ©2012 Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.

©2012.Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.