Târguşor
 sat, com. Sânmărtin, filie la Fizeşu Gherlii

       

(Dupa manuscrisul "Monografia Protopopiatului Ortodox Roman Gherla" de Augustin Padurean )

Prima menţiune documentară a satului: 1336 - Vasarhel şi evoluţia denumirii lui: 1347 - terra Vassarhel, 1457 - Vasarhely, 1733 - Oláh -Vásárhely (Oşorhelu Românesc), 1830 - Vosorhely, 1850 - Oşorhely, 1854 - Oláh - Vásárhely, Oşorheiu; Oşorhel, 1968 - Târguşor. 

Date şi aspecte din istoria parohiei
Numit o vreme Oşorhelul Românesc sau,  până în 1968, numai  Oşorhel, satul a avut o structură multietnică, alăcătuită din  români, maghiari şi, până spre sfârşitul celui de al doilea război mondial, din evrei. Opţiunile confesionale diferite ale celor trei grupuri entice, modificate  în timp, au dat naştere  şi unei structuri  multiconfesionale. Ortodocşi,  apoi, consecinţă a hotărârilor sinodale din 1698  - 1700, greco-catolici, românii au revenit la ortodoxie în 1948.
Parohie de sine stătătoare  până spre sfârşitul secolului al XIX-lea, comunitatea credincioşilor români, niciodată prea numeroasă, s-a afiliat   parohiilor învecinate:  Sânmărtin (1882-1948),  Măhal (1948-1950), Mintiul Gherlii, (1971) şi,  din 8 septembrie 1952,  Fizeşului Gherlii (la care mai fusese afiliată în 1767). Biserica are matricole din 1826, 1932.

Structura confesională
Comunitatea satului  a avut o structură multiconfesională, simultan sau succesiv formată din romano-catolici, calvini, unitarieni, evanghelici, izraeliţi,   greco-catolici, baptişti,  ortodocşi: 1733 - 16  fam g-c; 1750 - 177 g-c; 1760 -1762 - 38 fam g-c; 1835 - 189 g-c; 1842 - 220 g-c;   1850 - 218 loc (173 g-c, 1 r-c, 44 calv); 1857 - 238 loc (190 g-c, 6 r-c, 39 cv, 3 izr); 1867 - 163 g-c; 1869 - 237 loc (1 ort, 172 g-c, 3 r-c, 53 cv, 8 izr); 1877 - 180 g-c; 1880 - 243 loc (3 ort, 162 g-c, 1 r-c, 67 cv, 10 izr); 1882 - 260 loc (200 g-c, 60 cv, 9 izr); 1886 - 185 loc (118 g-c, 58 cv, 9 izr);  1890 - 234 loc (2 ort,  154 g-c, 1 r-c, 68 cv, 9 izr); 1894 -206 loc (149 g-c, 1 r-c, 50 cv, 6 izr); 1896 - 201 loc (151 g-c, 1 r-c, 45 calv, 4 izr); 1898 - 231 loc (178 g-c, 47 cv, 6 izr);  1900 - 237 loc (4 ort, 156 g-c, 69 cv, 8 izr); 1903 - 246 loc (187 g-c, 53 cv, 6 izr);  1906 - 215 loc (161 g-c, 47 calv, 7 izr); 1910 - 252 loc (1 ort, 193 g-c, 1 r-c, 55 cv, 1 evgh, 1 izr); 1814 - 156 g-c; 1932 - 190 g-c;  1941 - 310 loc (18 ort, 219 g-c, 5 r-c, 67 cv, 1 evgh). 1947 - 316 loc (252  g-c, 5 r-c, 55 cav , 4 sectari); 1949 - 252 g-c; 1972 - 62 fam - 205 ort; 1991 - 41 fam - 79 ort; 1994 - 41 fam - 120 ort.

         Biserica
           
            O biserica de lemn cu hramul Sf Arhangheli Mihail şi Gavril a fost construită la o dată necunoscută prin valorificarea materialului "dintr-o alta mai veche".Alte datări: construită în 1640, pe un deal, în loc greu accesibil şi neîncăpătoare,  în  1650,în  sec. XVII.A fost reparată în 1975 şi  1985 ca să rămână pentru credincioşi "odor sfânt".Monument istoric cod sec. XVII 13 BO 540.
În 1733 satul avea biserică de lemn cu hramul Sf Nicolae care, în lipsa unui document cert, se presupune a fi construită  în 1358, în 1580, în 1758, în  1858. A fost renovată în 1902 şi în 1909.  Ruinată de ploi în 1970. În 1972 s-a solicitat aprobarea Consistoriului pentru demolarea sau strămutarea ei, solicitare neaprobată.
Biserica actuală, de zid, cu hramul Sf. Ioan Botezătorul a fost construită  în anii 1981-1982,  pictată în 1984 de Bumbu Constantin şi  sfinţită în  septembrie 1985 de Ep. Vicar Justinian Chira Maramureşanu. Alte datări: construită în anii  1981-1984 de meşterul  Ghergheni Gheorghe, pictată în 1984 - 1985 de Bumbu Constantin din Căşeiu (în temeiul avizului din 28.03.1983,  pictură recepţionată  în 01.07.1985).

Casă parohială
Exista în 1947 în stare slabă. Actuala csă parohială a fost construită în

Preoţi
  Precup,  în funcţie  în  1675, an în care a primit în dar de la socrul său, popa Toader  din Budeşti, jud Bistriţa-Năsăud, un exemplar din Cazania lui Varlaam (Iaşi, 1643). .
Ioan (Iuon), în funcţie în 1733, 1750, 1761.        
Mihai (Mihály), hirotonit de Ep. P.P. Aaron. În funcţie în 1767, 1768-1770, ani în  când  a primit ajutor din fondul imperial de 10.000 fl.

Rusu Iacob, localnic, preoţit de Ep. D. Novacovici în 28 mai 1767
Iclodi Anton (Antonius Iklodi), născut în 1797, hirotonit în 1821,  în funcţie în 1835, 1842. A decedat în 27 august 1873 la 76  de ani din care 52 preot. După moartea sa,  comunitatea s-a  afiliat la parohia Sânmărtin. 

Cantori
Runcan Ioan (Joannes Runcan), 1867; Timşa Ieronim (Hieronimus Timşa), cantor una docens,1877-1896; Chezan Vasile (Basilius Chezan), 1898, 1900, Runcan Nichita (Nicetas Runcan), 1903, Ploscaru Ioan, 1906, Mezei Ambrozie, 1914; Rusu Constantin, n. 08.08 1903 (1947, 1958)

Bunuri de patrimoniu
Icoane: 4  pe lemn din  1888 (între ele, Sf Nicolae)
Clopote:   de 80 kg  şi 100 kg,  din 1922
            Cărţi: Cazania lui Varlaam,  Iaşi,  1643

Şcoala confesională
Localul şcolii: casă închiriată; după 1877 copii mergeau în  Sânmărtin
Şcolari: 1867 - 10; 1877-18; 1882 - 16 (12 la zi, 4 la repetiţie); 1886 - 25 (21 la zi, 4 la repetiţie); 1890 - 27 (22 la zi, 5 la repetiţie);  1894, 1896 - 38 (29 la zi, 9 la repetiţie); 1898 - 26 (16 la zi, 10 la repetiţie), 2 la alte şcoli; 1900 - 22 (18 la zi, 4 la repetiţie), 2 la alte şcoli; 1903 - 16 (11 la zi, 5 la repetiţie),  1 la şcoala comunală;1906 - 19 (12 la zi, 7 la repetiţie), 2 la şcoala  comunală; 1914 - 24 la şcoala comunală.  .
Dascăli: Timşa Ieronim (Hieronimus Timşa),1867, 1877.

Bunuri funciare
La începuitul sec XVIII -  arabil de  6  câble de semânătură,  pajişte de 3  care de fân, (donate de stăpânii satului, Haller şi Mikó; ocupate în 1749  de Lászlo Kászoni), în 1733 - arabil de 7 câble, fânaţ  de 4 care de fân; în 1750 - arabil de 10 câble-fânaţ de 10 care de fân, în 1760 - arabil de 5 câble-fânaţ de 4 care, în 1767- un intraivilan,  arabil de  5 câble, fânaţ de 4  care de  fân;  în  1947 - sesie bisericească veche: arabil, 2 j 806 st, fânaţ 1022 st, pădure 340 st; prin reforma agrară: arabil 7 j, fânaţ 800 st; sesie parohială veche: arabil 9 j 1462 st, fânaţ 480 st, păşune1197 st; sesie cantorală veche: arabil 1 j 545 st, păşune 50 st.

PROTOPOP

Pr. ISIP IULIAN PAUL

Adresa

 

Site realizat de Misca Stefan

Pagina principala Sitemap Contact Termeni si conditii ©2012 Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.

©2012.Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.