Vale
 sat, com. Aluniş,  filie la Corneni

ACTIVITATI EDILITARE SI GOSPODARESTI

(Dupa manuscrisul "Monografia Protopopiatului Ortodox Roman Gherla" de Augustin Padurean )

        
           
            Prima  menţiune documentară a satului:1405 - Tóthfalu; şi evoluţia denumirii lui: 1760 - Valya seu Totfalva; 1854 - Válya, Grabendorf, Valea.  Bánffitóthfalu;  Tótfalu, Totfalău.
           
            Date şi aspecte din istoria parohiei
Ortodocşi dintru început, consecinţă a unirii cu Biserica Romano-Catoliocă, credincioşii din Vale au fost trecuţi la  greco-catolici. În 1760, sub influienţa mişcării pro-ortodoxe condusă de  călugărul Sofronie de la mănăstirea Plăişorul Ciorii (Cioara), 14  familii din cele  28 câte avea satul,  au revenit, pentru scurtă vreme,  la ortodoxie. S-au  reconvertit la greco-catolicism în toamna anului 1774, cu pilejul vizitaţiunii canonice a Ep. Grigore Maior.  Au revenit la ortodoxie în 1948.  
O vreme, satul a format o parohie de sine stătătore. Tot mai depopulat,  fie  a rămas o vreme fără preot (1929-1932), fie  s-a afiliat la una din parohiile învecinate:  Igriţia, Tiocu de Jos, Orman,  Ghirolt, Aluniş,  Corneni.  Are matricole din  1858.

Structura confesională
Satul a avut o structrură multiconfesională, simultan sau succesiv alcătuită din romano-catolici, calvini, izraeliţi,  greco-catolici, ortodocşi:  1733 - 36  fam. g-c; 1750 -160 g-c ; 1760 - 18 fam. (4 g-c; 14 ort.); 1766 - 155 ort (78m-77f); 1805 - 36 fam. ort;  1829-1831 - 233 g-c; 1835  -211 g-c; 1842 - 213 g-c;  1850 - 250 g-c; 1857 - 276 loc (260 g-c, 7 izr); 1867 - 248 g-c;  1877 - 270 g-c; 1869 - 294 loc ( 282  g-c, 12 izr); 1880 - 282 loc (281 g-c, 1 cv); 1882 - 272 g-c; 1886 - 282 loc.(278 g-c; 4 izr); 1890 - 323 loc (316 g-c, 1 cv, 6 izr); 1890  - 289 loc (285 g-c, 4 izr); 1894 - 308 loc (302 g-c-6 izr); 1896 -316 loc (317 g-c, 9 izr); 1898 - 317 loc. (310 g-c, 7 izr);  1900 - 302 loc (291  g-c, 6 cv, 5 izr); 1903, 1906 - 289 loc (282 g-c, 7 izr);  1910 - 354 loc (1 ort, 340 g-c, 3 cv, 10 izr);  1914 - 368 loc (356 g-c, 1 cv, 11 izr); 1932 - 350 g-c; 1941 - 393 loc (383 g-c, 3 r-c, 4 cv, 3 izr); 1941 - 400 g-c;1944 - 81fam-450 g-c; 1947 - 450 loc g-c; 1947- 462 (460 g-c; 2 izr);  1948 - 416 g-c reveniţi la ort.; 1948 - 472 ort; 1949 - 450 ort; 1954 - 90 fam - 493 ort ; 05.06.1958 - 100 fam - 577 ort.; 1958 - 100 fam.-577 ort;   1963 - 108 fam - 538 ort;  1964 - 110 fam - 540 ort; 1966 - 99 fam - 487 ort.; 1991 - 70 fam - 210 ort; 1994 - 70 fam.- 210 ort.

Biserica  
În 1658, satul avea preot ortodox care plătea 2 florinţi  "pentru suplimentarea haraciului turcesc",  ceea ce presupune existenţa unei biserici.
O nouă biserică de lemn cu  hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril - azi dispărută - a fost construită în 1750.Se păstrează prestolul mesei Sf. Altar.
În perioada 1904-1906 a fost construită actuala  biserică de lemn   cu acelaşi hram, (acum Sf. Nicolae), zugrăvită de meşteri necunoscuţi.  A fost sfinţită în 17 iunie 1906 de Ep. Ioan Szabo.  Renovată în 1931,  repictată în 1951 de Iuhas Ernest, renovată iarăşi  în   1977-78,  sfinţită în 4 iunie 1978 de Arhiep. Teofil Herineanu,  însoţit  de consilierul Episcopal, Augustin Stanciu şi protopopul Dejului, Teofil Herineanu.  Alte datări: construită în 1931.

Casa parohială
Clădire de lemn menţionată  în 1733 şi  în 1867. În 1947 fără casă parlohială.  Actuala casă parohială a fost cumpărată  de la un localnic şi sfinţită în 4 iunie 1978.
        
Preoţi
 Preot plătitor de dare, nenominalizat, 1658.
Petre, în funcţie la  sfârşitul sec.XVII (probabil)- începutul sec XVIII
Gavrilă, în funcţie în 1733
Ion, în funcţie în  1767
Gavrila,  activ în 1805
Pop Petru (Petrus Papp), activ în  1835 şi 1842
Baldi Simeon,  născut în 1830, hirotonit în 1845,administrator parohial (1845-1895). A  decedat  în 25 aprilie 1895 la 65 de ani din care 40 preot.
Pop Grigore (Gregorius Popu), născut în 1856 în Ardó. Absolvent al Gimnaziului din Belényes (1877) şi al Seminarului Teologic Greco-Catolic din Gherla (1881). Hirotonit în 1882. Administrator parohial în Szilágy-Szek (1882-1900?) şi Vale ( ?-?)
 Tătaru Ioan (Joannes Tataru),  născut în  1858 în Lujerdiu. Absolvent al Seminarului Teologic Greco-Catolic din Gherla, promoţia 1885.  Hirotonit în 1887. Administrator parohial în funcţie în 1898-1906
Mureşan Pompei (Pompeius Mureşan), localnic, născut în 1867, hirotonit în 1901. Căsătorit cu Iuliana…. (?). Administrator parohial (1906-1929). A decedat în 11 aprilie 1929 la 62 ani din care 23 preot. Copii: o  fiica n. în 27.10.1919
Mureşan Liviu, născut în 24 martie 1908 în satul Manic, com. Chiochiş, jud. Bistriţa-Năsăud, în familia preotului Mureşan Alexandru şi Aurelia, n. Ghelner. Absolvent al Academiei Teologice. Căsătorit cu Melania  Cutean. Hirotonit în 15.08.1932. Administrator parohial în Vale,  în funcţie în  1941, 1948, 1949.  
Au mai slujit la altarul biserici, proţii: Cerhei Nicolae; Pintilie Ioan –Hălgean Mihai; Suciu Ambrozie; Dodea Vasile, Turtoi Octvian; Iosif Ivansuc,Târnovan Ioan, Mureşan Gheorghe,  Fereştean Viorel, Moldovan Augustin; 

Cantori
Au slujit în strana bisericii: Pop Simeon -1867, Pop Grigore (Gregorius Pop), interimar,1886-1896, Mureşan Ioan, n. 01.06.1887,  Bătinaş Aurel (Aurelius Bătinaş), interimar,  1896, l906,  Bătinaş Lazăr (Iuliu?) n. 24.03.1912, în funcţie în 1947, 1950,  1958;  Tarţa Gheorghe, 1950.

Şcoala confesională
În decembrie 1880 părinţii şcolarilor au cerut Consistoriului învoire pentru  "scăriţarea" (micşorarea, reducerea) salariului dascălului.
Localul şcolii: casă şcolară  de zid - exista în 1867
Şcolari: 1867 - 40; 1877- 20;1882- 22 (18 la zi, 4 la repetiţie); 47 (32 la  zi, 15 la repetiţie); 1886 - 22 (18 la zi, 4 la repetiţie); 1890 - 47 (36 la zi, 11 la repetiţie); 1894 -51 (40 la zi, 11 la repetiţie); 1896 - 51 (40 la zi,11 la repetiţie); 1898 - 58 (48 la zi, 10 la repetiţie); 1900 - 44 (28 la zi, 16 la repetiţie);  1903 - 46 (32 la zi, 14 la repetiţie); 1906 - 46 (32 la zi, 14 la repetiţie); 1914 - 54 (39 la zi, 15 la repetiţie), 5 la alte şcoli.
            Dascăli: Cremenaş Lazăr (Lazaru Cremenaşiu) -1867; Nemeş Ioan (Joannes Nemeşiu), 1877-1900. Post vacant,  1903-1914. Pentru munca sa,  învăţătorul primea,   60 fl. de casă, o mierţă mare  de mălai de prunc şi  lemne de foc. În decembrie 1888, credincioşii din Vale au cerut să fie lăsaţi  a "scăriţa" (scădea) salariul învăţătorului. Consistoriul  l-a însărcinat pe protopop să-i "capaciteze" să-l plătească , aşa cum a fost convenit încă din 1866. S-a găsit,  însă, altă soluţie. În 18 decembrie 1881 şcoala s-a unificat cu cea din  Corneni, iar în 22 decembrie  antistiile şcolare ale celor două localităţi au semnat un protocol de "inmulţire a salariului învăţătoresc".Bunuri de patrimoniu
Icoane: 6 icoane pe sticlă
Clopote: două "valoroase
Cărţi (Inventar din `22 noiembrie 1909) Apostol; Cazanie, veche; Evanghelie, chirilice, legată în piele; Liturghier, chirilice, legat; Minei, "cu litere greceşti"; Octoih mare, stricat; Prăznicar; Strastnic, nou şi Strastnic, vechi. Un exemplar din Cazania, Varlaam 1643, s-a aflat aici. La începutul secolului al XVIII-lea preotul Petre a dăruit-o sau a  vândut-o satului Jichişu de Sus.
           
            Bunuri funciare:
            În 1733 - arabil de 4 câble de semânătură; fânaţ de 4 care de fân; în 1750 -două intravilane, ara bil de 8 câble de semânătură, fânaţ de 3  care de fân; în 1947 -  sesie bisericească veche: pădure32 j 540 st; sesie parohială veche : arător 8 j 1489 st, fânaţ 5 j 380 st, pădure 5 j 360 st, păşune 10 j 208 st; sesie cantorală veche: arător 910 st.
           

PROTOPOP

Pr. ISIP IULIAN PAUL

Adresa

 

<

Site realizat de Misca Stefan

Pagina principala Sitemap Contact Termeni si conditii ©2012 Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.

©2012.Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.