Băiţa
sat, arondat municipiului Gherla

(Dupa manuscrisul "Monografia Protopopiatului Ortodox Roman Gherla" de Augustin Padurean )            
            Prima menţiune documentară a satului: 1214 - Kereu, Chieu, Kere; şi evoluaţia denumirii: 1293 - terra castri Kereu, 1332 - sacrdos de Ger, 1854 -Kirö, Tihreu; Chireu, Chirău, u. Kėrö
           
            Date şi aspecte din istoria parohiei
            Aşezare multietnică, locuită de români, maghiari şi, până în 1944, de evrei. Efect al hotărârilor sinodale şi al edictelor imperiale din 1698-1701, ortodocşii au fost uniţi cu Biserica Romano-Catoliocă, devenind greco-catolici (uniţiţi). Formal, abia în 1736 trecerea devenind efectivă („parochia erecta anno 1736“).Pentru scurtă vreme. În 1760, sub influienţa mişcării pro-ortodoxe  condusă de călugărul  Sofronie de la mănăstirea Plăişorul Ciorii (Cioara), toate cele 43 de familii de români  au revenit la ortodoxie. Au fost reconvertiţi cu puţin  înaite de 1877. Au revenit  la  ortodoxie în 1948.
            Parohia are matricole din  1818,  1834,  1858.  Din 1948 până în 1992 a fost filie la Livada.
 
 Structură confesională
 Comunitatea  satului  a avut o structură multiconfesională, simultan sau succesiv formată din romano-catolici, calvini, evanghelici, unitarieni, izraeliţi,   baptişti, greco-catolici, ortodocşi:  1733 - 30 fam g-c.; 1750 - 192 g-c.; 1760 -1762 - 43 fam g-c; 1766 - 228 (121m -107f) ort; 1767 - 40 fam - 235 loc.  (g-c: 3 fam-13 ; ort: 37 fam - 212);  1829-1831 - 442 g-c; 1835 - 230; 1842 - 210;  1850 - 498 loc (274 g-c, 34 r-c, 200 cv); 1857 - 468 loc (1 ort, 262 g-c, 11 r-c, 194 cv); 1867 - 234 g-c;  1869 - 438 loc (252 g-c, 2 r-c, 178 cv, 6 izr); 1877 - 250 g-c; 1877 - 250 g-c;  1880 - 393 loc (231 g-c, 7 r-c, 148 cv, 7 izr); 1882 - 574 loc (214 g-c, 2 r-c, 353 cv, 6 izr); 1886 - 400 loc (232 g-c, 2 r-c, 155 cv, 11 izr);  1890 - 418 loc (250 g-c, 2 r-c, 155 cv, 11 izr); 1890 - 438 loc (247 g-c, 11 r-c, 1 a-c, 159 calv, 3 evgh, 17 izr); 1894 - 424 loc (248 g-c, 9 r-c, 157 cv,10 izr); 1896 - 426 loc (250 g-c, 9 r-c, 158 cv, 9 izr); 1898 - 406 loc (246 g-c, 4 r-c, 151 calv, 5 izr); 1900 - 423 loc (254 g-c, 4 r-c, 163 cv, 2 izr); 1900 - 453 loc (255 g-c, 12 r-c, 178 cv, 2 unit, 6 izr); 1903 - 426 loc (258 g-c, 4 r-c, 156 calv, 8 izr);  1906 - 306 loc (251 g-c, 5 r-c, 150 cv); 1910 - 470 loc (286 g-c, 20 r-c, 164 cv); 1914 - 433 loc (257 g-c, 3 r-c, 173  cv); 1932 - 342 g-c; 1941 - 229 g-c;  1941 - 363 loc (1 ort, 321 g-c, 13 r-c, 214 cv, 10 bpt, 4 izr.); 1944 - 77 fam. - 303 g-c;  1947 - 520  loc (310 g-c, 210 cv); 1948 - 368 loc (33 ort, 335 g-c); 1949 - 310 ort; 09.12.1954 - 82 fam.-361 ort.; 05.06.1958 - 80 fam.-293 ort; 31.12.1962 - 73 fam - 302 ort; 1964 - 56 fam .- 200 ort; 31.12.1966 - 74 fam. - 362 p. ort; 1968 - 67 fam .- 283 p.ort; 1970 - 68 fam. - 298 .ort; 1971 - 70 fam ort; 1991 - 90 fam .- 300 ort; 1994 - 90 fam .- 300 ort.

Biserica
 În secolul al XVII-lea, satul avea biserică de zid  cu hramul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril. Nu se ştie   cine a   construit-o şi  când,  nici  dacă aceasta este biserica menţionată  în Conscripţia din 1733, o biserică din piatră, cu ziduri groase, acoperită cu şindrilă, aşezată în partea de nord a satului. Se presupune că ar data din secolul al XVI-lea, sau de la  răscrucea dintre secolele  XVI-XVII Iconostasul a fost confecţionat în 1758 de un anonim. Monument istoric cod: sec XVI  13 - B O - 282.
O nouă biserică din acelaşi material şi cu acelaşi hram a fost construită în 1780. Alte datări: construită în  1790, în 1840, în 1890
 Reparată  în  1881, în 1888 şi în 1902. Degradată în 1970  de o alunecare de teren. Din această biserică, se păstrează două bănci cu inscripţia „1868“
 Până la construirea noii  biserici, slujbele au fost oficiate într-o capelă amenajată în casa parohială.
 Actuala biserică a fost construită în 1983-1986 de Şoş Martin din Sic, după planul prim-coratorului Ungur Teodor. În anul 1987 a  fost echipată cu un sistem de încălzire centralizată şi împodobită cu pictură de Aurel Mureşan din Satu Mare. A  fost sfinţită în  17 octombrie 1992 de Ep. Vicar Dr. Irineu Pop Bistriţeanu. În anul 2005,  duşumeaua a fost înlocuită cu gresise, în anii 2009-2010 a fost zugrăvită, recondiţionat acoperişul de  tablă şi  jgheaburile,

construit un altar de  vară, amenajată o alee de granito-gresie  şi resfinţită în 12 septembrie 2010 de Arhim. Dumitru Cobzaru.
Alte datări: constrută în 1983-1992, în  1984-1986, în 1985-1986, în  1985-1992.

Casa parohială
 Exista în  1767;   de lemn în 1867 ; de  zid  cu trei  camere edficată în  1898 şi renovată în  1931. Actuala casă parohială a fost  donată în 1937 de Veronica Miclea prin nepoata ei, Maria Neamţu din Mintiu Gherlii.
        
         Preoţi
 Gabor, căsătorit cu Teodosia, fiica preotului Precup din Târguşor,  nepoată a preotului Toader din Budeşti;  ante 1718.
Ioan (Iuon), în funcţie în 1733.
Toader din Săplac (Buneşti) hirotonit  în 1754 de Ep Dosoftei al Maramureşului la recomandarea  protopopului Ioan de Ghirolt şi atestat de comisarul con(frontator)  Ioan Csek. În funcţie până în  20 mai 1764.
Ion, hirotonit de Ep. Petru Pavel Aaron; în funcţie în 1767, an în care poseda o casă,  4 boi, 2 vaci , 1 cal, 7 oi şi un  porc.
Nemeş Mihail (Michael Nemeş), în funcţie în  1835;
Cosma Moise (Moises Kosma, Cosma de Selişte), născut în 1817, hirotonit în  1839; în funcţie în 1842, 1867, 1877. A  decedat în 25 noiembrie 1877 la 60 de ani din care 38 preot.  
Pop Simeon (Simeonu Popu), născut în 1853 în Hăşdate. Absolvent al Seminarului Teologic Greco-Catolic din Gherla (1878), hirotonit în 1879. Administrator parohial în Băiţa (1879-1881) şi Drag (1881-?);  
Parohie vacantă (1881-1888). Serviciile religioase au fost asigurate de Borgovan Grigore Vasile (Grigorie Vasiliu Borgovanu), profesor la Preparandia din Gherla, Hossu Constantin, paroh în Livada (1876-?) şi alţi preoţi din Gherla şi împrejurimi.


Iuga Grigore (Gregorius Juga) născut în 1856 în Sălişca în familia preotului Iuga Epiphanie. Absolvent al Gimnaziului Inferior din Gherla (1874)  şi al Seminarului Teologic Greco-Catolic din N.-Szeben, promoţia 1877. Căsătorit cu  Susana  Silaşi, născută în 1858.   Hirotonit în 1879. Administrator parochial interimar în Jimbor,jud.Bistriţa-Năsăud (1879-1881), paroh în Pădurenii (1881-1888), Buneşti (1888-1900), Băiţa (1900-1908).  A decedat în 5 iulie 1908 la 52 de ani din care 28 preot.
Ciceovan Augustin (Augustinus Ciceovan; Gustàv Ciceovan), localnic,   născut în 14 septembrie 1879 în familia marelui proprietar funciar Ciceovan Aron. Absolvent al Facultăţii de Teologie a Universităţii Regale Maghiare din Budapesta  (1890-1902). Hirotonit în 1909. Administrator parohial în funcţie în 1914.
Mureşan Alexandru (Alexander Muresianu), născut în 13 noiembrie 1881 în Spermezeu. Absolvent al Academiei Teologice din Gherla. Căsătorit cu înv. Elisabeta Pioraş. Hirotonit în 24 aprilie 1910. Paroh în Băiţa (1910-1930). Protopop onorific. Copii: Livia Olguţa, n. în 29.02.1918, absolventă a Institutului de Educţie Fizică şi Sport din Bucureşti.
Tătaru Ioan (Joannes Tataru), născut în 1858 în Lujerdiu. Absolvent al Seminarului Teologic Greco-Catolic din Gherla, promoţia 1885. Hirotonit în 1887. Administrator parohial în Corneni (1887-1916), Băiţa1921-1924.
Sângeorzan Iosif, născut în 1894, hirotonit în 1917; funcţionar la Episcopiea Gherla; administrator parohial (1924-1925); asesor consistorial,  paroh în Iclod şi  protopop tractual, 1932, 1941
Petruca Aurel, administrator parohial, 1925-1927. Protopop onorific. A decedat în 1  august 1927 la 58  de ani din care 34 preot.  
Parohie vacantă  (01.08.1927-1929) administrată de Podoabă Coriolan şi Costea Ioan, parohi în Gherla.
Câmpean Gheorghe (Gheorghe Chimpan) născut în 1901, hirotonit în  1929; administrator parohial,1932.
Mureşan Alexandru, administrator parohial, 1938,  1941
Câmpean Grigore, paroh, în funcţie în  1945, 1948
Papiu Alexandru,  în funcţie în  1948-1956,
Popovici Iuliu,  în funcţie în  1956-1959,
Fărtan Mihai, preot în Livada cu filia Băiţa (01.08.1957-30.06.1986).
Chezan Iosif, născut în 18 aprilie 1949 în Sâmboieni, în familia Chezan Ioan şi Susana. Muncitor la Regionala CFR Cluj-Napoca.  (15.11.1971-21.08.1972), secţia Dej (01.09.1972-05.09.1973). Căsătorit în 8 octombrie 1977 cu Anica Cândea. Preot în Călăraşi, Protopopiatul Turda (01.01.1978 -31.10.1986), Livada-Băiţa (01.11.1986 - 01.07.1995). Copii: Iosif Ioan, Mihai Ciprian. A decedat în 3 august 1995. 
Baciu Pavel, născut în 21 iunie 1946, preot în Diviciorii Mari-Sânmărtin, Escu,  Sic,  Băiţa  (01.09.1992-?).
Ungur Teodor, administrator parohial,  1995


Isip Paul-Iulian, născut în 25 iulie 1983 în Bistriţa în familia Isip Nicolae şi Georgeta-Cornelia. Absolvent al Seminarului Teologic Liceal Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia 2003 şi al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, promoţia 2007. Căsătorit în 27 august 2006 cu Zaharia Maria-Nicoleta din Prundu Bârgăului, născută în 18 iunie 1982 în familia Zaharia Nicolae şi Maria. Hirotonit în……….Preot-paroh în Băiţa (01.01.2007- prezent). hirotesit sachelar (12.09.2010). Masterat (01.10.2009).

Cantori
Au slujit în strana bisericii: Cosma Vasile (Basilius Cosma), în 1867;  1877;1882, 1886, 1890; Cosma Moise (Moyses Cosma), interimar, 1894,  1896, 1898, 1903, 1906; Timandi Virgil, învăţător şi cantor, 1947; Miclea Mihail, născut în 5 ianuarie 1905;  învăţător şi cantor,  1947, 1958, 1960. 

Şcoala confesională
 În 8 mai 1864 credincioşii au donat dobânda împrumutului de stat din 1854 în vederea constituirii unei fundaţii  şcolare din care  să se acopere plata salariului învăţătorului.
Localul şcolii: clădire de  zid, existentă în 1867.
            Şcolari: 1867 - 17 (10m-7f); 1877 - 25; 1882 - 34 (24 la zi, 10 la repetiţie); 1886 - 39 (12 la zi, 17 la repetiţie); 1890 - 21 (12 la zi - 9 la repetiţie);  1894 - 40 (32 la zi, 8 la repetiţie); 1896 - 37 (28 la zi,  9 la repetiţie); 1898 - 37 (28 la zi, 9 la repetiţie); 1900 - 37 (28 la zi, 9 la repetiţie); 1903 - 50 (3 la zi, 11 la repetiţie),  4 la alte şcoli; 1906 - 40 (28 la zi, 12 la repetiţie),  4 la alte şcoli;  1914 - 51( 32 la zi, 19 la repetiţie), 16 în şcoala comunală.
            Dascăli: Olariu Ioan (Joannes Olariu),1866,Mureşan Petru (Petrus Muresianu), 1867, Plebanu Simeon, absolvent de  preparandie, 1877,1882, Vereş Ioan (Joannes Veres), ambulant (Livada-Băiţa), 1886,1890, Ţărmurean Carol (Carolus Ţiermureanu), ambulant (Livada-Băiţa), 1894; 1896, interimar, 1906.

Bunuri de patrimoniu
Clopote: unul din 1762; două de 25 kg din 1900
 Icoane: Biserica păstrează două icoane pe lemn: Maica Domnului cu Pruncul şi Deisis datând din 1758, aparţinând unui zugrav anonym. Icoanele înfăţîşează pe Maica Domnului cu Pruncul şi Deisis, ancadramentele fiind decorate cu sculptură policromă, iar  picture este realizată în spiritual icoanrelor din zonă, aparţinând iconarilor din împrejurimile Gherlei
Cărţi: Evanghelie, Blaj, 1765; Apostol, Blaj, 1767; Strastnic, Blaj, 1817; Mineu, Blaj, 1838; Liturghier, Blaj, 1862; Molitfelnic, Octoih.

Bunuri funciare
În 1750 - un intravilan, un  arabil de 5 câble de semânătură şi un  fânaţ de 2 care de fân;  1767- două intravilane şi o sesie formată dintr-un teren arabil de 4 câble de semânătură şi  un fânaţ de 8 care de fân; 1937 - un teren de 11 iugăre donat  de Veronica Miclea;  1947 - o sesie bisericească veche: fânaţ 6j 578 st, prin reforma agrară: arabil1j 560 st, fânaţ 2j 800 st; sesie parohială veche: fânaţ 24j 310 st; prin reforma agrară: arabil 11 j; sesie cantorală veche:arabil 800st; prin reforma agrară: arabil 2j.

PROTOPOP

Pr. ISIP IULIAN PAUL

Adresa

 

 

Site realizat de Misca Stefan

Pagina principala Sitemap Contact Termeni si conditii ©2012 Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.

©2012.Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.