BUNESTI
sat,  com. Mintiul Gherlii

(Dupa manuscrisul "Monografia Protopopiatului Ortodox Roman Gherla" de Augustin Padurean )

 

Prima menţiune documentară a satului: 1343 - Zenthgyergh, şi evoluţia denumirii lui: 1343 - Zenthgyergh, 1350 - Zenth Georgh, 1411-Zeplak, Szeplak; 1921 - Buneşti. Alte variante ale numelui: Seplac, Săplac, ung. Széplak, germ. Schöndorf

Date şi aspecte din istoria parohiei
 Aşezare întemeiată în apropierea unui izvor de apă sărată şi a  drumului  roman care lega castrul din Gherla de cel din Căşeiu.
Aşezare multietnică. Veche parohie ortodoxă trecută la greco-catolici ca effect al hotărârilor sinodale şi al edictelor imperiale din 1698-1701. În 1775, copistul Popa Filip din Năpradea se afla  în Buneşti. Din păcate nu ştim dacă a   copiat ceva pentru biserica satului. De aici este Crăciun Zugravul, în 1776 membru al breslei celor 9 xilogravori din Hăşdate şi preoţii: Banciu Ioan (Joannes Banciu),Banciu Constantin şi  Banciu Ştefan. Au revenit  la ortodoxie în 1948. Matricole din  1804, 1824.
            În 18 septembrie 1864 satul a  cedat bisericii, pentru totdeauna, dreptul de crâşmărit.  
        
         Structura confesională
Comunitatea  satului  a avut o structură multiconfesională,  simultan sau succesiv formată din romano-catolici, calvini, evanghelici, unitarieni, armeano-catolici,  armeano-gregorieni, izraeliţi, baptişti, penticostali. greco-catolici, ortodocşi: 1658 - 30 fam -150 ort; 1733 - 54 fam g-c; 1750 - 345 g-c; 1760 -1762 -78 fam ort- 1 pr; 1 pr. g-c; 1766 - 402 (200 m - 202 f) g-c;   1767 - 61 fam - 222 loc (9 fam - 46  g-c - 52 fam - 176 ort); 1784 - 103 fam. - 579 p. g-c;  1829-1831 - 453 g-c; 1835 - 525 g-c; 1842 - 565 g-c; 1850 - 694 loc (583 g-c, 16 r-c, 5 cv); 1857 - 738 loc (657 g-c, 7 r-c, 15 cv, 59 ltr);  1867 - 932 g-c; 1869 -785 loc (723 g-c, 5 r-c, 9 evgh, 27 cv, 21 izr); 1877 - 983 g-c; 1880 - 716 loc (2 ort, 666 g-c, 1 r-c, 21 cv, 26 izr); 1882 - 1039 loc (1019 g-c, 15 cv, 5 izr);  1886 - 1081 loc (1023 g-c, 16 r-c, 19  cv, 23 izr); 1890 - 659 loc ( 8 ort, 635 g-c, 7 r-c, 1 a-c, 3 cv, 5 izr); 1894 - 918 loc (906 g-c, 7 r-c, 1  cv, 4 izr); 1896 - 938 loc (926 g-c, 7 r-c, 1 cv, 4 izr); 1898 - 943 loc (939 g-c, 1 r-c, 1 cv, 2 izr);  1900 - 818 loc (3 ort, 784  g-c, 4 r-c, 23 cv, 4 izr); 1903 - 892 loc (860 g-c, 12 r-c, 12  cv, 8 izr);1906 - 897 loc (875 g-c, 14 cv, 8 izr);  1910 - 854 loc (5 ort, 812 g-c, 32 cv, 5 izr); 1914 - 867 (847 g-c, 5 r-c, 15 cv);  1932 - 890 g-c; 1941 - 1022 loc (1 ort, 978 g-c, 5 r-c, 36 cv., 1 evgh, 1 izr); 1947 - 1087 loc (1052 g-c, 1 r-c, 1 ort, 11 ltr, 22 diferite confesiuni); 1949 - 1052 ort; 1950 - 386 ort; 09.12.1954  - 250 fam.- 860 ort;  25.10.1955 - 270 fam.ort;  05.06.1958 - 251fam.-914 ort; 11.10.1958 -  944 ort; 18.02.1961 - 1024 ort; 31.12.1962 - 276 fam ort; 1963 - 325 fam.-1460 ort, 150 pentic; 1964 - 280 fam.- 1233 ort; 1965 - 250 fam.-1235 ort; 31.12.1966 - 186 (170 pnt; 8 bpt, 8 adv); 1971 - 308 fam.-1304 ort; 1973 - 269 fam.ort ; 07.05.1974 - 300 fam.- 1300 ort; 1977 - 288  fam ort; 1991 - 238 fam. 915 ort;  1994 - 238 fam.- 915 ort.           

Biserica:
 În anul 1658, satul avea un  preot  plătitor de dare, ceea ce presupune, în chip logic, existenţa unei biserici despre care, însă, nu avem informaţii privitoare la ctitor, locul şi data  construcţiei.
În  1700,credincioşii  au construit biserica cu hramul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril, o biserică de lemn fasonat cu securea, adus din pădurea Copăcel. Spre sfârşitul secolului al XIX-lea, era aproape de ruină. Alte datări: construită la o dată  necunoscută, în 1696, în 1746.
Dorind să ridice un lăcaş de zid  în locul "anticei şi ruinatei biserici de lemn", "însă pentru vitregia timpurilor, nefiind în stare a împlini acest dor din propriile sale puteri", credincioşii au cerut ajutor Episcopiei Gherla care,  în 25 octombrie  1872,  a  aprobat parohiei să facă colectă "în ambitul Ungariei şi a Transilvaniei". Au plecat în mai multe părţi ale tării: Ioan Silaşi, parohul satului, Simeon Mureşianu, Gavril Moholea, Mihail Drotariu, Mihail Bârna, Ioan Samochişan şi Iosif Crotha.  Din fondurile adunate  a fost reparat  turnul şi acoperişul bisericii. În 1942 turla a fost dărâmată iar din lemnele bune s-a construit clopotniţa. A fost zugrăvită în 1948. La mijlocul sec. XX, biserica, tot mai nesigură şi mai neîncăpătoare, a fost abandonată.


            În anii 1947 - 1956,  slujbele se ţineau în  capela amenajată într-o clădire slabă, apoi în Căminul  Cultural şi în case particulare.
            În 1937, parohia a cumpărat de la  Elena Rosetti un conac,  în anii în1955-1957 transformat în biserică,  sfinţită  în 19 iulie 1983. Alt datări: construită  în 1956-1958;  în 1957; în 1959. În 5 iulie 1988, Consiliul Parohial a solicitat Episcopiei aprobare pentru pictarea  bisericii, solicitare aprobată în 01.1991. A fost sfinţită  în 28 iulie 1991 de Ep. Vicar Dr. Irineu Pop Bistriţeanu.

Casă parohială
Exista în 1733. În 1922 a fost  construită o nouă casă parohială cu 3 camere,  demolată în vara anului  1965 (aprobare  din  16 iunie 1965).Actuala casă a fost construită în anii 1967-1969.

Preoţi
Todor (Thodor), în funcţie în 1733 
             Vasile, localnic; hirotonit în 1746 în Rădăuţi de Ep. Iacov pentru biserica  Sf Arhangheli Mihail şi Gavril din Buneşti. Recomandat  de protopopul  Ioan din Gilort. Confirmat după 1761 de Ep Dionisie Novacovici.     
 Toader, sfinţit de Ep. Dosoftei al Maramureşului în 20 mai 1764; întărit  în parohie de protopopul Ioan al Gilortului, atestat de conf(rontatorul) Ioan Cseh  şi    confirmat în 1767.
Doi preoţi nenominalizaţi, (unul ortodox, Vasile ?; altul greco - catolic Thodor?),  în funcţie în 1760-1762.
  Dumitru,   în funcţie în 1767;  avea casă,   2 boi, 3  vaci, 3 cai, 10 oi, 2 stupi, 3 porci.
Popescu Theodor (popa Toader),  localnic, în funcţie  în 1767.
Popa Gheorghe (în realitate Dumitru) la indici p. 374 participant la sinodul diecezan din octombrie 1781.
Silaşi Vasile (Basilius Szilasi), arhidiacon;  în funcţie în  1835.
             Silaşi Ioan (Joannes Szilaşi),  născut în 1816, hirotonit  în 1839;  paroh (1839-1886). A decedat în 1886 la 70 de ani din care 47 preot.
Silaşi Alexandru,
Iuga Grigore (Gregorius Juga), născut în 1856 în satul Sălişca, com. Cîţcău. Absolvent al Gimnaziului Inferior din Gherla (18740) şi al Seminarului Teologic Greco-Catolic din N-Szeben (1877). Căsătorit cu  Susana  Silaşi. Hirotonit în  1879. Preot în Jimbor (1879-1881), Pădurenii (fost Ţop) (1881-1888)   Administrator parohial interimar în   Buneşti,  (1886-1890). A decedat în 5 iulie 1908,  la 52 de ani.
Sonea Ioan (Joannes Sonea), născut în 1858 în Soofalva. Absolvent al Seminarului Teologic Greco-Catolic din Gherla, promoţia 1884. Hirotonit în  1885. Administrator parohial în Zalnok (1885-1890) şi Buneşti (1890-1903). Bran Laurenţiu, născut în Tohat în 1886. Absolvent al Gimnaziului din Sighetul Marmaţiei, promoţia 1879  şi al Seminarului Teologic Greco-Catolic din Gherla, promoţia 1890. Hirotonit în 1890. Cooperator (1892) apoi administrator parohial în Buneşti.
Costin Ioan preot în Nima. Administrator interimar (16.03-30.06.1893).
Boca Pavel (Paulus Boca), născut în 20 ianuarie 1871 în Căianu Mic. Absolvent al Liceului Grăniceresc din Năsăud, promoţia 1891  şi al Facultăţii de Teologie din Budapesta, promoţia 1895.  Căsătorit cu Paula Chinteuan.  Hirotonit în 6 octombrie 1895. Administrator parohial în Benesat (Benedekfalva) (15.11.1895-16.03.1903), Buneşti (17.03.1903-10.03.1924), Răscruci (11.03.1924-13.07.1933), Ghirolt (14.07.1933-?). Papiu Aurel, născut în 17 februarie 1877 în Nicula, în familia preotului Papiu Lazăr şi Amalia, n. Cupşa din Corvineşti. Hirotonit în 7 aprilie 1901. Preot-paroh în Enciu (01.06.1901-31.08.1905), capelan în Dej (01.09.1905-decembrie 1911), administrator parohial în Cuzdrioara (14.09.1911-30.09.1921), funcţionar la Asociaţia Văduvelor şi Orfanilor de  Război Dej (01.p10.1921-30.06.1923), preot-paroh în Tiocu de Sus (01.07.1923-13.09.1924), Buneşti (14.09.1924-?).
Banciu Constantin, născut în 31 martie 1902 în Buneşti în familia Banciu Vasile  şi Nastasia, născută Rus. Absolvent al Liceului "Andrei Mureşanu" din Dej, promoţia 1922 şi al Academiei Teologice Greco-Catolice din Gherla, promoţia  1929.  Căsătorit în 6 noiembrie 1926 în Nima cu  Leontina-Regina  Papiu, fiica protului  Papiu Aurel şi Maria,  născută în 19 ianuarie 1902 în Enciu, com Corvineşti jud Bistriţa-Năsăud. Hirotonit în 01.01.1927. Preot-paroh în Dealu Mare, com Coroieni jud Maramurş (08.01.1927-22.03.1930), Buneşti (13.03.1930-30.11.1953), Sucutard (01.12.1953-30.06.1960), Tureni-Turda (?-?). Copii: Constanţa Aurelia, n. în 05.01.1927, Terezia Fabiola, n. în 11.03.1930.  
            Miclăuş Ştefan, preot în Iclozel, administrator interimar (01.12.1953- 06.1954)
Coroiu Nechita, născut în  2 septembrie 1927 în Hălmagiu, com. Gurahonţ, jud. Bihor, în familia Coroiu Gheorghe şi Rafila. Timp  de 2 ani a fost student la Conservatorul "Gheorghe Dima" din Cluj. După întreruperea studiilor, a fost primit vieţuitor (frate) la m-rea Nicula, unde a fost hirotonit ierodiacon (19.12.1948)  şi  ieromonah (27 03.1954). A fost administrator parohial  în Buneşti (provizoriu din iunie 1954 până în  01.11.1956; definitiv până în  1958). În timpul pastoraţiei sale, a început  construirea  bisericii, iar  60 familii de baptişti şi penticostali au revenit la Ortodoxie. Datorită bolii (avea vederea slăbită şi suferea  de inimă) şi uneltirilor preotului  Banciu Ştefan din Braniştea, în primăvara anului 1958, s-a retras la mănăstire. La plecare, 200 de personae  au protestat la Protopopiat.  În  toamna aceluiaşi an a mai slujit în Baia Mare şi Suciu de Sus..  A fos pensionant la 1 martie 1964. Aproape orb,   s-a retras la casa părintească. (Tabel cu datele personale ale preoţilor, Gherla, din 07.06.1958)
 Filip Aurel, născut în 10 iulie 1908 în satul Lăschia, com. Făureşti, jud. Maramureş, în familia Filip Alexa şi Maria, născută Hedegenti. Absolvent al Academiei Teologice Ortodoxe din Cluj, promoţia 1932. Căsătorit în 29.09.1932 în Făureşti cu Viorica Roman, fiica lui Roman Axente şi Lucreţia, n. Filip, născută în 23 decembrie 1912 în Lăschia.  Preot în Buneşti. Hirotonit în 26 (deacon) şi 27 (preot) octombrie 1932 în Cluj de Ep. Nicolae Colan.Preot-paroh în Borşa (Maramureş) (27.10.1932-01.05.1941), Apahida (02.05.1941-31.10.1952), Luna de Jos (01.11.1952-31.07.1954), sef de echipă la CAP Feiurd (01.08.1954-31.01.1955), contabil la ICIA Cluj (01.02.1955-31.01.1958), GAS Cluj (01.02-31.12.1958), preopt-paroh în Buneşti (01.08.1959-?). Hirotesit protopop onorific (18.04.1943). Copii: Livia, n. în 24.06.1933, Arghir, n. în 30.05.1937.
Constantinescu Ioan,  născut în 16 septembrie 1918 (în alte surse 1915) în com. Mihălăşeni, cjud. Botoşani, în familia preotului Constantinescu Gheorghe şi Anastasia, n. Sandovici. Studii: Şcoala Primară din Ştefăneşti (1923-1928), Seminarul Teologic Ortodox "Veniamin Costache" din Iaşi unde va deveni simpatizant al mişcării legionare (1929-1937), Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cernăuţi (1938-1942). Căsătorit  cu Neonila Porcescu născută în 16 decembrie 1919 în satul Pânzăreni, com. Rădoaia-Bălţi, Basarabia, în familia preotului Porcescu Simion şi Liuba, n. Soroceanu. Înrolat în armată (1941-1942).  Hirotonit în 3,  4 august 1942 în Bălţi de Ep. Armatei, Partenie Ciofran. Preot–paroh în Stângăceni-Aruţa, Ep. Hotin (16.08.1942-30.04.1944), Voineasa-Ciunget, Ep. Rîmnicului-Noului Severin (01.05.1944-06.11.1947). În 15 mai 1948 a fost arestat şi internat în lagăr timp de 5 ani. După eliberare a fost paroh în Săcel (07.11.1947-15.06.1948), Vişeu deSus (01.12.1953-31.07.1955), Şieu, com. Rozavlea (01.08.1955-17.01.1959), jud. Maramureş. În 17  ianuarie 1959 a fost arestat din nou pentru "activitate contra intereselor statului şi socializării agriculturii", judecat şi condamnat la 20  de ani de muncă silnică, 10 ani degradare civică şi confiscarea averii. A executat 5 ani din pedeapsă la Aiud, Capul Midia, Ocnele Mari şi Văcăreşti (18.01.1959-02.08.1964). Prin bunăvoinţa Ep. Teofil Herineanu, în  a fost numit paroh în Buneşti, numire aprobată de Departamentul Cultelor în 01.11.1964 (20.09.1964-30.09.1970). A mai slujit în parohia Buşag-Maramureş (01.10.1970-?). Hirotesit iconom (1977) Copii: Cornelia, n. în 19.10.1941, Anastasia, n. în 11.01.1943.
1970 Parohie vacantă (04.08 - 01.09.1970
Ploscaru Ioan, născut în 17 mai 1978 în Frata. Absolvent al Se minarului Teologic. Hirotonit în 16 septembrie 1967. Preot-paroh în Preluca Nouă (01.09.1967-?), Iclozel (?-30.09.1970) Buneşti (01.10.1970-30.11.1974), Rohia (01.12.1974-30.04.1977).
Ghiţ Mihai, născut în 25 martie 1951 în satul Asuaju de Jos, com. Asuaju de Sus, jud. Maramureş, în familia Ghiţ Traian şi Rozalia. Licenţiat al Institutului Teologic Ortodox de ran g Universitar din Sibiu, promoţia 1974. Căsătorit în 19 octombrie 1974 cu Maria Cormoş din Benesat,  născută în 5 martie 1951. Hirotonit în Onceşti în 5 şi 7 ianuarie 1975. Preot-paroh în satul Buneşti, com. Mintiu Gherlii (01.03.1975-30.04.1977).
Mărginean Ioan, născut în 20 martie 1954 în satul Măluţ, com. Braniştea, jud. Bistriţa-Năsăud, în familia Mărginean Vasile şi Florica, n. Făzăcaş. Studii: Şcoala Elementară din Măluţ şi Braniştea, Liceul de Cultură Ge nerală din Beclean pe Someş, Institutul Teologic de rang Universitar din Sibiu , promoţia 1877. Căsătorit în 23 aprilie 1977 cu educatoarea Angela Lupşa din Râu Sadului, născută în 11 iunie 1954. Hirotonit în 1, 3 august 1977 în Cluj-Napoca de Arh. Teofil Herineanu. Preot-paroh în Buneşti (01.08.1977-29.02.1983), Câţcău (01.03.1983- prezent; până în 2l004 cu filia Muncel). Profesor de religie la Şcoala cu clasele I-VIII din Câţcău şi la Liceul "Andrei Mureşanu" din Dej. Misionar la Penitenciarul-Spital din Dej.  A publicat monografia Câţcău, o comună europeană, Ed. Glasul, Huedin, 2002 (în colaborare cu A. Pădurean) şi volumele de versuri Inevitabila  călătorie, Ed. Risoprint, Cluj-Napoca, 2002, Pasărea din cerul gurii, Ed. Astra-Dej, 2004, Monolog sub lampă, Ed. Limes, Cluj-Napoca, 2006. Hirotesit sachelar, iconom (06.12.1994), stavrofor (1997). Copii Angela Ramona, n. 19.02.1978, Oana Adina, n. 18.11.1979.
Pop Pavel, născut în 31 iulie 1956 în satul Osoiu, com. Recea Cristur, jud. Sălaj în familia Pop Alexandru şi Rozalia, n. Mătieş. Absolvent al Şcolii de Cântăreţi Bisericeşti, al Liceului Seminarial Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia 1976 şi al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, promoţia 1982 (licenţă din 1994). Căsătorit cu Mariana Pop, născută în 14 februarie 1957 în Dej, în familia Pop Ilie şi Florica. Hirotonit de ep. Iustinian Chira Maramureşanu în 28 august în Cluj-Napoca şi în 29 august 1976 în Petrova. Preot-paroh în Dîrja (01.10.1976-30.06.1973), Buneşti (01.07.l983-30.04.1996),  Dej-Spitalul Municipal (01.05.1996-prezent). Hirotesit sachelar, iconom (28.07.1991), stavrofor (01.07.2002).
Copii: Alexandra Maia, n. 12.05.1977.


Săvărăşan Iustinian-Gheorghe, născut în 25 iulie 1969 în Coplean, jud. Cluj, în familia Săvărăşan Gheorghe şi Susana, n. Sigheartău. Absolvent al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, promoţia 1995 cu licenţă în februarie l996. Căsătorit în 24 august 1991 în Poiana Blenchi cu Maria Trezia Conţiş din Poiana Blenchii, născută în 15 aprilie 1972 în familia Conţiş Carol şi Maria, născută Graur Hirotonit de Ep. Vicar Dr. Irineu Pop Bistriţeanu în 14 septembrie 1991  la m-rea Strâmbu  şi  în 22 septembrie în Sucutard.
Preot-paroh în Ciubanca (01.10.1991-14.08.1996), Buneşti
(15.08.1996-prezent). Hirotesit iconom (07.04.2004), stavrofor (07.09.2008).
Copii:Marius-Emanuel, n. în 25.12.l992; Iustinian-Daniel, n. în 26.01.1999.

Cantori
Au slijit la altarul bisericii: Ghelner Vasile (Basilius Ghelner), 1867; Mureşan Ioan (Joannes Muresianu), din Hăşdate numit de Consistoriu în 16.11.1875, 1877; Mureşan Constantin (Constantinus Mureşianu), 1882, 1886,1890, 1894, 896, 1898,1900; Lochianu Aron, cantor şi învăţător; Bunea Ioan (Bunea Joannes), absolvent de  Preparandie, cantor una docens, 1903,  1906, 1914; Feher Vasile,  născut în  11.02.1923,  diplomat, în funcţie în  1947, 1948, 1950; Bogdan Gheorghe, născut în  20.04.1927, în funcţie în 1958, 1960; Bunea Gavril, născut în 8 iunie 1903, active în 1962, 1964); Mureşan Aurel,  născut în 25 februarie 1985, diplomat (aprilie 2006), în funcţie din  01.06.2009; Rusu Vasile, născut în 25 februarie 1985; absolvent al Seminarului Teologic Liceal din Cluj-Napoca, promoţia 2006; cantor din 01.07.2009.


Bunuri de patrimoniu
Clopote: unul din 1802, donat de Silaşi Ioan  (inscripţie: "Donat Silaşi Ioan anul 1802"); unul de 80 kg, turnat în  Timişoara în 1862;
 Cărţi (Inventar din 3 iunie 1913): Penticostar, Blaj, 1808 (cumpărată în 1837 de Moholea Toader cu 20 zloţi), Triodion, Blaj, 1813, Apostol, Rîmnic, 1747 (însemnare: Moroşan Gh a dat cartea popii Andrei), Strastnic, Blaj, 1817 (cumpărat de săteni). Toate la Arhiepiscopie.
Alte bunuri: 2  sfeşnice de lemn din 1864  donate bisericii de Banciu Costan în 1875.

Şcoala confesională
În 28 iulie 1862, 28 iulie 1863 şi  18 mai 1864 satul  donează  capitalul  împrumutului  de stat din 1854 pentru o fundaţie în folosul şcolii confesionale. Este vorba de împrumutul forţat de stat din 1854 zis naţional, la care comunele au contribuit cu sume, în general, mari, plătite în decurs de mai mulţi ani` în 1880, cu prilejul vizitării şcolii, canonical Ştefan Bilţiu a constatat  că listele de lenevire (absenţe-nn AP)  nu se trimit regulat la Primărie, frecvenţa este slabă, mulţi copii nu au manuale, lipsesc planşe, iar şcoala este  neîngrădită. 
Localul şcolii: de lemn, edificat în 1850;   de zid, edificat în perioada  1867-1877.
Şcolari: 1867- 80 (50m-30f); 1877 - 85; 1882 - 120 (90 la zi, 30 la repetiţie);1886 - 92 (82 la zi, 10 la repetiţie); 1890 -103 (78 la zi, 25 la repetiţie);  1894 -138 (119 la zi, 19 la repetiţie);1896 -182 (144 la zi, 38 la repetiţie);   1898 - 171(124 la zi, 47 la repetiţie), 4 la  şc. com.; 1900 - 171 (124 la zi, 47 la repetiţie), 4 la  şc com.;   1903 - 184 (136 la zi,  48 la repetiţie), 8 la şc com ; 1906 - 152 (108 la zi , 44 la repetiţie), 10 la şc com.;  1914 - 90 (66 la zi, 24 la repetiţie), 21 la şc com.
Dascăli: Luchian Aron (Aaron Lochianu), 1867, 1877; Lupu Ieremia (Jeremias Lupu), absolvent de preparandie, 1882; Slaşi Maximilian (Maximilianus Silaşi), calificat, 1886,  1890,  1894,  1896; Zanc Izidor (Isidorus Zancu) absolvent de preparandie, 1898,  1900; Bunea Ioan (Joannes Bunea) absolvent de  preparandie, cantor una docens, 1903,  1906, 1914.

Bunuri funciare
În 1733 - un arabil  de 3 câble de semânătură şi un fânaţ de  4  care  (p. 343); în 1750 - un  arabil de 10  câble de semânătură şi un  fânaţ de 10  care de fân(p.273);  în 1760-1762 - un arabil de 8  câble de semânătură şi un fânaţ de 8 care de fân (p656);  în 1767 - un intravilan, o  sesie dintr-un arabil de 4 câble de semânătură şi un fânaţ de 8 care de fân; în 1947 - o sesie bisericească veche: cimitir 5 j 701 st, pădure 7 j 1111 st; păşune 4 j 400 st; o sesie parohială veche: arător 6 j 830 st, fânaţ 5 j 1450 st, grădină 600 st, pădure 6 j 1480 sat, păşune 13 j 285 st; prin reforma agrară: fânaţ 10 j, păşune 2 j 592 st; o sesie cantorală veche: grădină 200 st, pădure 1 j 1320 st, păşune 4 j 625 st.

             În 1942, credincioşii din  Buneşti-cătun aveau o capelă, amenajată într-o casă particulară. În 14 martie 1984, au solicitat Arhiepiscopiei îngăduinţa de a amenaja o capelă în casa lui Banc Leontin  nr. 265 pentru cele 120 familii, cerere aprobată în 23.03.1984 simultan cu recunoaşterea ca filie a parohiei Buneşti.   În 1986, credlincioşii  au cumpărat o casă de zid, în 1987 transformată  de meşterii locali, Bogdan Maxim, Socaci Augustin şi Socaci Emilian,  în capelă cu hramul Sf Treime, zugrăvită de Volosnyoi Vyli din Dej.
            Pe locul acestei capele, demolată în 2005, meşteri locali coordonaţi de Ardulean Ilisie  au construit în anii 2000-2005,  biserica cu hramurile Sf. Treime şi Sf. Mare Mucenic Gheorghe, înzestrată cu iconostas sculptat,   pictată de Bob Liviu din Groşii Ţibleşului şi sfinţită în 7 septembrie 2008 de Ep. Vicar Dr. Irineu Pop Bistriţeanu.

 

PROTOPOP

Pr. ISIP IULIAN PAUL

Adresa

 

Site realizat de Misca Stefan

Pagina principala Sitemap Contact Termeni si conditii ©2012 Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.

©2012.Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.