CEABA
sat,  com. Sanmartin

(Dupa manuscrisul "Monografia Protopopiatului Ortodox Roman Gherla" de Augustin Padurean )

  Prima menţiune documentară a satului: 1315 - poss. Chab  şi evoluţia denumirii lui: 1854 - Csába, Ceabaia; ung. Csaba, Bálványoscsaba (Ceaba Unguraşului).

Date şi aspecte din istoria parohiei
Veche comunitate ortodoxă, trecută  la greco-catolici ca efect al hotărârilor sinodale şi al edictelor imperiale  din 1698-1700.  Formal, de vreme ce în 1760 toate cele 55 de familii care alcătuiau  satul s-au  declarat orodoxe, din  1767 slujite de preotul Todor,  hirotonit în Moldova. Ortodocşii se menţin până spre sfârşitul sec. XVIII. A fost filie la   Sîmboieni  şi Sânmărtin. Formează parohie cu filia  Valea Unguraşului .Matricole din  1824,  1834

 Structura confesională
 Comunitatea satului  a avut o structură multiconfesională, simultan sau succesiv formată din romano-catolici, calvini, unitarieni, evanghelici, izraeliţi,   greco-catolici, baptişti, ortodocşi: 1733 - 22 fam; 1750 - 180 g-c ; 1760 - 1pr g-c; 55 fam  ort; 1766 - 300 ort (151 m.-149 f.) ; 1829 - 1831 - 290 g-c;  1835 - 302 g-c; 1842 - 313 g-c ;  1850 - 344 loc (337 g-c, 6 cv);  1857 - 373 loc (369 g-c, 4 izr); 1867 – 398 g-c; 1869 - 380 loc (372 g-c, 2 cv, 6 izr); 1877- 403 g-c, 1880 - 371 loc  g-c; 1880 - 287 loc (1 ort, 275 g-c, 4 cv, 7 izr);  1882 - 409 g-c; 1886 - 415  g-c;  1890 - 282 loc (277 g-c, 3 cv, 2 izr); 1890 - 428 loc (424 g-c, 4 izr); 1894 - 477 g-c; 1896 - 480 g-c; 1898 - 490 (482 g-c, 8 izr); 1900 - 495 loc (487 g-c, 8 izr); 1903 - 529 loc (522 g-c, 7 izr); 1906 - 553 loc (549 g-c, 4 izr);  1910 - 545 loc. (538 g-c, 7 isr);  1914 - 595 loc (587 g-c, 8 izr); 1932 - 602 g-c; 1941 - 637 loc g-c; 1947 - 708 g-c.; 1948 - 679 g-c (605 reveniţi la ortodoxie);  1949 - 708 g-c; 09.12.1954 - 135 fam.-702 ort.; 05.06.1958 - 150 fam-790 ort.; 31.12.1962 - 175 fam.-781 ort.; 1963 - 161fam - 589 ort.; 1964 -1221 ort.; 1965-165 fam.-910 ort.; 31.12.1966 -171fam - 912 ort; 07.05.1974 -180 fam.- 850 ort.;  1994 -141fam.- 400 ort.
 
Biserica
Anterior bisericii actuale, satul a avut o biserică de lemn cu  hramul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril. În 1774 biserica era atât de veche, încât oamenii, întrebaţi de episcopul Petru Maior aflat în vizitaţiune canonică, de  când datează  au spus că nu ştiu. Încercările de identificare a timpului în care a fost construită, au dus la acumularea a numeroase date contradictorii, cu temei sau  nu, spunându-se că ar fi fost edificată  anterior anului 1560  în jurul anului 1560  "cum rezultă dintr-o inscripţie incizată pe grinda ce încununa intrarea"; în 1630;  pe vremea principelui Mihai Apaffi (1661-1690) cum rezultă din inscripţia  "vă(leat) Apafi Mih(ai) Crai"; în deceniul VI al sec. XVII;  la sfârşitul sec. XVII, cum rezultă din  inscripţia cu litere chirilice: "vă (leat) 1690 Apafi Mihai crai" La sfârşitul sec. XVIII - începutul sec. XIX. a  fost zugrăvită în interior de un pictor anonim, activ în această regiune la răscrucea celor două veacuri. A fost demolată în 1928 sau 1930 iar lemnul  vândut cuiva din Năsal.


 Biserica actuală cu  hramul Sf. Dumitru   a fost construită  din piatră şi cărămidă  de meşterul Chiş Filip din Sic. Şi data construrii acestei  biserici  este controversantă. S-a spus că ar fi fost edificată: în 1930;  în 1930-1931;  în 1932-1935;  în  1937-1940.A fost zugrăvită de  Nagy Ludovic din Gherla, renovată în 1941, reparată în  1963 şi  zugrăvită de Wolosnyai Wilhelm din Dej,  electrificată în 1973,  zugrăvită în 1976 de Maxim Ioan din Batin (zis Vopsitorul din Batin) reparată-renovată în 1982 şi pictată de Paşca Ionel,  restaurată în 1995-1997. A fost sfinţită  în 1934 şi în 12 octombrie 1947 de Ep Dr. Iuliu Hossu,  în 16 mai 1976 de Ep. Teofil Herineanu şi în 16 mai 1997 de Ep. Vicar Dr. Irineu Pop Bistriţeanu.  


Casa parohială
O casă parohială de lemn exista în  1867. A fost  înlocuită  în  1912 cu una de zid cu 5 camere,  renovată în 1930. Actuala  casă parohială a fost construită în 1990-1991.

Preoţi
Gavrilă (Gabrilă), bigam; în funcţie în 1733
            Grigore (Grigorie), localnic, hirotonit în 1747 în Moldova de Ep. Teofil. Recomandat  de notarul comitatului  Szolnok-Doboka, Getzi Laszlo. Confirmat de Ep. Dionisie Novacovici după 1761.      
Todor (Teodor, Theodor), hirotonit în Moldova în 12 aprilie 1767; binecuvântat de Ep. Petru Pavel Aaron  în  Oradea. Activ în 1755-1770. În 1769 a primit ajutor din fondul imperial de 10.000 de fl. renani.
Ioan (Juon), activ în perioada 1755-1770. În 1769  a primit ajutor din fondul imperial de 10.000 fl. renani.
            Mureşan Grigore (Grigorie),  localnic, în funcţie în  1767. Probabil una şi aceeaşi persoană cu Grigore (Grigorie), paroh în 1747 şi după 1761.
Bătinaş George (Georgius Batyinás; Georgius Batinaşiu, George Bătinaşu), născut în 1808, hirotonit în  1834; în funcţie în  1835, 1842, 1867, 1877. A decedat în 31 octombrie 1877 la 61  de ani din care 39 preot.
Rus Ioan (Joannes Rus), născut în 1853 Szépkenyerü-Sz-Márton. Absolvent al Seminarului Teologic Greco-Catolic din Blaj (1876). Hirotonit în 1877. Administrator parohial în Ceaba (1878-1881) şi Szépkenyerü-Sz-Márton. (1881-1900?).
Salvan Paul (Paulus Salvanu), născut în Beclean (pe Someş) în  1859; absolvent al Gimnaziului din Blaj (1880) şi al Seminarului Teologic din Gherla (1884).  Hirotonit în  1884. Administrator parohial în Ceaba 1878-1881În 1891 a fost  notar al Districtului Preotopopial Sânmărghita. A edificat  casa parohială. Copii: Virgil, Octavian, profesor în Năsăud.       
 Parohie vacantă, 1882
Mureşan Gavrilă 1915-1925,
Tabără George, născut în 25 aprilie 1896 în satul Prislop (acum cartierul "Liviu Rebreanu" al oraşului Năsăud), în familia Tabără Alexandru şi Maria, n. Năsăudean. Absolvent al Liceului "George Coşbuc" din Năsăud şi al Academiei Teologice Greco-Catolice din Gherla (1918-1922). Căsătorit cu Victoria Oltean, fiica preotului Oltean Teodor şi Nastasia,n. Mihalea. Hirotonit în 1922. Preot-paroh în Ceaba (1922-1932), Sânmărghita (19.03.1932-1951). Protopop onorific. Copii: Emilia, n. în 10.05.1923, Livia, n. în 01.11.1924, Flaviu, n. în 04.02. 1929, Elvira, n. în 14.11.1932
 Herinean Teofil (1932-1937), episcop
Iuşan Cornel, (Iuşan Vasile?  Valer?), preot în Ceaba (1937-01.09.1940)
Plăian Clemente, născut în 11 septembrie 1914 în Chiuza, în familia Plăian Ioan şi Todorica, n. Bindea. Studii: Şcoala Primară din Chiuza, (1919-1924), Liceul Grăniceresc din Năsăud (1924-1931), Academia Teologică Greco-Catolică din Cluj (1931-1934). Căsătorit în 1934 cu Alexandrina Rebrean, fiica preotului din Văleni. Secretar notarial în Şintereag (1935-1937), preot în Vătava-Mureş (ianuarie-septembrie 1937), Ceaba (octombrie 1937- octombrie 1940). Expulzat de autorităţile maghiare, s-a stabilit în Alba-Iulia unde i s-a încredinţat parohia Lipoveni. Tot în perioada refugiului a fost secretar al Oficiul Protopopial Alba-Iulia, profesor la Liceu, student la Facultatea de Litere-Filozofie, redactor la gazeta "Dezrobirea" (1942-1944), secretar al Asociaţiei Refugiaţilor (1941-1945) şi corespondent  la gazeta "A.B.C." din Bucureşti. După revenirea din refugiu, a fost paroh în Ciceu-Mihăieşti cu filia Mănăşturel (1945) şi Cluj (?-1948). După unificarea religioasă din octombrie 1948, a fost recepţioner la o firmă din Cluj.
Răfan Andrei, născut în 11 octombrie; preot-paroh (01.09.1942-24.10.1948. 
Chezan Ioan (Chezan Constantin?) 01.11.1948-15.05.1957
Siseştean Gheorghe-Gherontie, ieromonah; administrator parochial (?-01.08.1959) şi  Sânmărtin (31.07.1959-?)  
Ciocodan Ioan-Inochentie, născut în 26 octombrie 1901 în Prodeşti-Precistă, jud. Neamţ. Absolvent al Seminarului Teologic Monahal de la mănăstirea Cernica. În 1933 era monah la m-rea Piatra Fântânelelor, com.Tiha Bârgăului, jud. Bistriţa-Năsăud, în 1934 la m-rea Rohia. Preot misionar în Bogdan Vodă (Cuhea), Leurda-Guga-Sălătruc (26.09.1934-1938), Căprioara, com. Recea Cristur (1939), Cubleşu Someşan (1949), Dretea (1949), Dealu Mare, Poşaga-Orăşti, Agriş, Sânmărtin (24.10.1948;15.05.1957-31.07.1959), Pădurenii (Ţop), Sic (1962), Ceaba (01.08.1959-1963), Ciceu Poieni.
Biriş Ambrozie, preot-paroh în  Boteni,  Ceaba, Sâmboleni,  1964
Mureşan Gheorghe, născut în 3 ianuarie 1946 în com. Lechinţa, jud. Bistriţa-Năsăud, în familia Mureşan Gheorghe şi Susana, n. Florian.Studii: Şcoala Generală din Lechinţa, Şcoala Profesională de Meca nizatori Agricoli din Beclean pe Someş, Seminarul S pecial din Curtea de Argeş (1971-1974). Căsătorit în 27 august 1973 cu Gheorghiţa Dinescu din Valea Dorului - Argeş, născută în 27  mai 1950. Hirotonit de Arhiep. Teofil Herineanu în Cluj-Napoca întru diacon în 2 şi întru preot în 3 august 1974. Mecanic agricol la SMT Şieu- Odorhei (15.07.1963-23.10.1966), militar în termen (24.10.1966-12.02.1968), muncitor la CFR Secţia L8 Bistriţa, Districtul Bistriţa ( 01.09.1968-18.09.1971),  preot în Ceaba (001.09.1974-31.08.1977), Corneni (01.09.1977-30.09.1978), Sâmboieni (01.10.11978-30.11.200), Chiuieşti II (01.12.2000-11.02.2010). S-a pensionat în 12 februarie 2010). Hirotesit sachelar, iconom (15.05.1983), stavrofor (12.08.2001). Copii: Mihaela-Simona, n. în 27.09.1974, Ionelal-Mirela, n. în 06.12.1976, George-Ciprian, n. în 14.02.1980.
 Logigan Gheorghe, născut în 22 mai 1955 în satul Dipşa, com. Galaţii Bistriţei, jud. Bistriţa-Năsăud, în  familia Logigan Gheorghe şi Ileana, n. Zăgrean. Absolvent al Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia 1977. Căsătorit în 30 iulie 1977 în Pintic cu Lucreţia Arcălean, născută în 11 aprilie 1951 în satul Pintic, com. Teaca, jud. Bistriţa-Năsăud în familia Arcălean Gheorghe şi Ana. Hirotonit în 19 şi 20 august 1977 în Capela Seminarului de Ep. Vicar Iustinian Chira Maramureşanu. Preot-paroh în Ceaba (20.08.1977-30.06.1990),  Băbdiu (01.07.1990-11.09.2004).  Copii: Georgeta-Lucica, n. în 22.10.1978, Ligia-Tincuţa, n. în 19.05.1980, Ancuţa-Măriuţa, n. în 02.12.1981.A decedat în 11 septembrie 2004.
Şuteu Alexandru, născut în 17 noiembrie 1965 în Reteag, (com. Petru Rareş), jud. Bistriţa-Năsăud, în familia Şuteu Gheorghe şi Rozalia, n. Danciu. Studii: Şcoala Generală din Reteag, Liceul Industrial din Beclean, promoţia 1984, Seminarul Teologic Ortodox, promoţia 1990, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, promoţia 2011. Căsătorit în 24 aprilie 1991 cu asistenta medicalăCrina Victoria Rus, născută în 7 noiembrie 1967 în Reteag în familia Rus Nicolae şi Ana, absolventă a Facultăţii de Teologie Ortodo xă din Cluj-Napoca, secţia asistenţă socială.  Hirotonit de Ep. Vicar Dr. Irineu Pop Bistriţenu în 17 aprilie 1991. Laminorist la Intreprinderea Metalurgică Beclean (03.08.1984-24.09.1984),  militar în termen (25.09.1984-28.02.1986),   preot-paroh în Ceaba (01.06.1991-30.04.1993), Stâmbu  (01,05.1993-31.07.2000), Leleşti (01.08.2000-prezent). Hirotesir sachelar. Copii: Andrei, n. în 11.04.1994, Alexandra, n. în 10.11.1996, Maria, n. în 29.03.1999.
Boca Ambrozie, născut în          ,  hirotonit în 01.06.1993; paroh din 1 iunie 1993 A reparat biserica din Valea Unguraşului şi i-a adăugat un pridvor. Hirotesit  sachelar (1996)
Florescu Ilie, născut în 14 martie 1945 în satul Rădineşti, com Dănciuleşti, jud. Gorj, în familia Florescu Nicolae şi Ana. Absolvent al Seminarului Teologic Ortodox din Craiova, promoţia 1965. Căsătorit în 21 august 1967 cu Sinica Dudaş, născută în 14 octombrie 1947 în Fărcaşu, jud. Dolj. Preot în Ceaba (01.12. 2005-?).Transferat în parohia Obârşia, com. Dănciuleşti. Copii: Valentin-Petru, n. în 29.06.1968, Iuliana Delia, n. în 17.08.1969, Florentina, n. în 24.08.1970, Mircea-Teofil, n. în 24.08.1972.      Iftimi Dan Constantin, născut în 9 iunie 1982 în Dej în familia Iftimi Constantin şi Lucreţia. Absolvent al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Naoca, promoţia 2005. Căsătorit în 10 iulie 2005 cu Mînzat Florina-Anca, născută în Dej în 1 mai 1983 în familia Mînzat Ioan şi Maria. Preot-paroh în Ceaba (01.07.2005-?).Hirotesit iconom (18.07.2010), Ciceu-Giurgeşti (01.02.2011-)


Koblicski Mihai  Beclean

Cantori
Au slujit în strana bisericii: Todoruţ Constantin (Constantinus Todoruţiu), 1867, 1886,  cantor una docens, 1877, 1882;  Moldovan Vasile (Basilius Mahaleanu), cantor una docens interimar 1890, 1894, 1896, 1898; Cornea Ioan (Joannes Cornea), 1900;  Moldovan Ioan - 1914; Măhălean Grigore zis Moloaga, 1947; Zăgrean Constantin zis Ciulean, 1947; Mureşan Liviu,  n. 04.04.1928; în funcţie în 1958, 1963; Cornea Marian, născut  27 mai 1946, cantor cu examen de asimilare- 01.04.1997;  

Şcoală confesională
Localul şcolii: clădire de lemn edificată în 1867, înlocuită cu una  de zid, edificată în 1912.
Şcolari: 1867 - 10; 1877 - 35; 1882- 68 (50 m -18 f);  1886 - 58 (41 la zi, 17 la repetiţie); 1890 - 82 (59 la zi, 23 la repetiţie);  1894 - 100 (76 la zi, 24 la repetiţie); 1896 -101 (76 la zi, 25 la reprtiţie); 1898 - 108 (80 la zi, 28 la re petiţie), 3 în şc com.;  1900 - 90 (73 la zi, 17 la repetiţie), 3 în şc. com; 1903 – 78 (61 la zi, 17 la repetiţie, 3 la şc. com;  1906 - 88 (69 la zi, 19 la repetiţie), 3 la şc. com.;  1914 - 100 (74 la zi,  26 la repetiţie).
Dascăli:  Săsărman Ioan (Joannes Sisermanu) - 1867; Todoruţ Constantin (Constantinus Todoruţiu),  cantor una docens, 1867, 1877; Măhălean Vasile (Basilius Mahalianu), cantor una docens, interimar 1886, 1890, 1894, 1896, 1898; Moldovan Andrei (Andreas Moldovan),  docens interimar, 1900;  Pop Gavril -1914
Inspector şcolar sătesc: Leonte Ploscariu, prim corator, în 18 august 1864, scutit  de sarcinile publice

Bunuri de patrimoniu
Clopote: două, de 60 kg şi  de120 kg.  turnate în  Bucureşti:
Icoane: Mai multe icoane datorate  aceluiaşi anonim care a pictat biserica la răscrucea sec. XVIII-XIX păstrate în Colecţia Arhiepiscopiei. În aceeaşi colecţie se păstrează capacul unui proscomidiar pictat cu Cina cea de taină.
Cărţi: (inventar din 12  noiembrie 1915: Evhologhion, Blaj, chirilice, sub Iosif al II-lea (din 1784- BRV, II/290-292); Liturghier, 18970; Octoih Mare; Penticostar, Blaj; Strastnic, Blaj şi Triod, Blaj, 1878 (Doc. 2114/1916). Evanghelie, Blaj, 1776; Liturghier, 1723; Minei, 1705, sub Antim Ivireanul; Penticostar, Blaj, 1768 şi Strastnic, Blaj,  1783 (recte 1773).

Bunuri funciare
În 1733 - arabl de 4 câble, fânaţ  de 2 care; în 1750 - arabil de 15 câble, fânaţ de 4  care; în 1760 - arabil de 12 care, fânaţ de 4  care; în  1767 - un intravilan; un arabil de 4 câble de semânătură şi un fânaţ de 2 care; în 1947 - Sesie bisericească veche: arabil - 1j 99 st, fânaţ - 1 j 498 st, pădure - 2 j 980 st, păşune - 767 st; prin reforma agrară: arabil - 2 j; sesie parohială veche: arabil -  15 j 1445 st, fânaţ -  3 j 1373 st, păşune -  2j 404 st; sesie cantorală veche: arabil - 1j 355 st, fânaţ -  1 j 77 st.


PROTOPOP

Pr. ISIP IULIAN PAUL

Adresa

 

 

Site realizat de Misca Stefan

Pagina principala Sitemap Contact Termeni si conditii ©2012 Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.

©2012.Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.