DARJA
sat, com Panticeu

(Dupa manuscrisul "Monografia Protopopiatului Ortodox Roman Gherla" de Augustin Padurean )

  Prima menţiune documentară a satului:1340-poss. Dersa; şi evoluţia de numirii lui: 1340 - census quinquagesimalis de Derse; 1462 - Derze; 1593 -Ders; 1750 - Derzse; 1850 - Dirse; 1854 - Derse, Dirşea; ung Magyar dersze

Date şi aspecte din istoria parohiei
Până în sec XVII, satul s-a numit Hatháza. Târziu, Dieta de la Pojon i-a dat numele Dergea, probabil de la valea Dârjei  pe malurile  căreia s-a alcătuit.
Satul a fost reşedinţă de  protopopiat (1789, 1800, 1804-1810, 1812-1835) ; de district protopopial, în  cadrul Protopopiatului  Miluan (Milvan), în 1811,  cu 17 parohii şi o filie, 1454 capi de familie, 9294 suflete, 17 biserici şi 16 preoţi (o parohie  vacantă; de arhidiaconat, în 1835 cu 20 de parohii, administrat de preotul-paroh  Gabriel Popovici.
La începutul secolului al XIX-lea a fost înfinţat Districtul Protopopesc Greco-Catolic Dîrja. cu parohiile: Cernuc, Dîrja, Fizeş, Gâlgău, Călacea, Chichişa, Checichehata, Trestia, Var, Panticeu, Popteleac, Recea Cristur, sotelec, Tihău, Vaidahaza, Elciu. Au fost protopopi: Popovici Gabriel (Gavril Popoviciu), paroh în Dîrja, (1802-12 martie 1846); Nemeş Vasile (1847-26 martie 1864); Pop Vasile (1864-15 martie 1870); Muntean Vasile (ca viceprotopop) (1870-1881); Haţiegan Ioan (24 decembrie 1881- 1900); asesor consistorial. A decedat  la 1 iulie 1895. În 1879, unele parohii din desfinţatul protopopiat al Miluanului au fost arondate protopopiatului Dîrja .În anul 1835 parohia era şi reşedinţă a  Districtului  Vicearhidiaconal Lujerdiu cu 20 de parohii, administrat de preotul Popovici Gabriel (Gabriel Popovics; Gabriel Popoviciu);  în 1842 a Districtul Arhidiaconal Dîrja administrat de Pr Popovici Gabriel (Gabriel Popovics), arhidiacon  Schematismus…Blaj, 1835, p. 1842,  p. 108
 Parohia a fost reşedinţă efectivă sau  nominală de  Protopopiat,  în   1789,  în cadrul Districtului Dăbâca  în 1804-1806,  District arhidiaconal în 1811   în cadrul Protopopiatului Miluan cu 17 parohii, 1 filie, 1454 capi de familie, 9294 suflete, 17 biserici şi 16 preoţi, District arhidiaconal în 1835 în cadrul Decanatului Dăbâca cu 20 parohii, 20  biserici, 20 preoţi şi 9591 suflete,  administrat de Popovici Gabriel (Gabriel Popovics), parohul Dârjei; District arhidiaconal în 1842 cu 19 parohii (Călacea, Căprioara,  Cernuc, Che ndea,  Dârja, Fizeş, Gâlgău, Gârbău, Panticeu, Popteleac, Recea-Cristur, Sărata,  Strâmbu, Tihău, Trestia, Voievodeni, Kékeş, Völcs) 19 biserici, 18 preoţi-parohi  un administrator parohial şi 9081 suflete, administrant de Popovici Gabriel (Gabriel Popovics), paronhul Dârjei. Parohia are matricole din 1823 şi un antimis  din 1948. Filie: Chidea, 1950 (din 1953 la Vultureni, apoi la Bădeşti)
   
          Structura confesională
         Comunitatea satului  a avut o structură multiconfesională, simultan sau succesiv formată din romano-catolici, calvini, unitarieni, evanghelici, izraeliţi,   greco-catolici, baptişti,:1733 -56 fam-280 g-c; 1750 - 381 g-c;1761- 28 fam-203 pers. g-c;1766 - 352 ort, (190m-162f); 1767 - 70 fam - 600 pers (40 fam - 300 pers. g-c; 30 fam-300 pers. ort.); 1784 -132 fam.- 671 g-c.; 1829-1831 - 520 loc.; 1835 - 402 g-c;1842 - 502 g-c; 1850 - 676 loc (562 g-c, 15 r-c, 92 cv, 1 unit, 6 izr); 1857 - 738 loc (595 g-c, 27 r-c, 93 cv, 9 unit, 14 izr); 1869 - 889 loc (737 g-c, 34 r-c, 1 evgh, 110 cv, 2 unit, 8 izr); 1877-708 loc. (609 g-c; 80  cv; 1 unit; 18 izr); 1880 - 716 loc (598 g-c, 15 r-c, 80 cv, 5 izr, 18 alte religii); 1890 - 844 loc (707 g-c, 22 r-c, 17 a-c, 82 cv, 1 unit, 15 izr); 1900 - 936 loc (756 g-c, 40 r-c, 102 cv, 1 unit , 37 izr); 1900 - 738 loc.(756 g-c, 40 r-c, 102  cv, 1 unit., 37 isr.); 1910 - 922 loc (1 ort, 793 g-c, 19 r-c, 82 cv, 1 unit, 26 izr); 1932 - 917  g-c; 1941-991 g-c;  1941 - 956 loc (842 g-c, 18 r-c, 89 cv, 7 izr); 1947 – 998 loc (943 g-c, 1 r-c, 54 cv (cu biserică); 1949 - 943 g-c reveniţi la ort.; 30.05.1950 - 270 fam.-1076 .pers.ort.;1952 - 210 fam. –955 pers. (449 m.-506 f.); 18.02.1961 - 240 fam.-1004 pers.;  31.12.1962 - 1009 loc (196 fam.- 991 pers. ort, 18 pnt);  1963 -  984 loc (241 fam.- 976 pers. g-c, 8 cv); 1964 - 749 loc (156 fam.-589 pers. g-c, 8 cv, 2 bpt); 31.12.1966 - 815 loc (190 fam.- 623 ort., 2 pnt); 1971-183 fam - 613 ort; 1972 - 200  fam.- 660 ort;  07.05. 1974 -150 fam-800 ort; 1994 - 87 fam -175 ort.

Biserica
            O veche biserică de lemn din secoliul al XVIII-lea, despre care nu  ştim  cine a construit-o, nici dacă a fost prima biserică a satului,  a fost vândută parohiei Măcicaş. Presupunem că aceasta a fost biserica menţionată în conscripţia din 1733.
            În toamna anului  1774, în timpul  vizitaţiunii canonice a ep. Grigore Maior în parohiile greco-catolice de pe valea Someşului Mic (10 august-10 septembrie), credincioşii din Dârja, au început să  construiască o nouă biserică. Presupunem  că aceasta este biserica cu hramul Sf Arhangheli Mihail şi Gavril, edificiu  de piatră  cu acoperiş de  şindrilă, datată, potrivit inscripţiilor de pe uşa de intrare în biserică  şi de pe  uşile împărăteşti, 1822–1824, ani în care credem că  biserica a fost doar reparată. A fost pictată în  1879 de un anonim. Iconostasul "S-a făcut cu cheltuiala lui Vlaicu Teodor şi soţia sa, Raveica, născută Pop, prin măsarul (!) Sarcă Iosif"  în anii 1880-1886.

 


            În timpul pastoraţiei preotului Dumitru Glodeanu (1932-38) s-a   hotărît să se construiască  o nouă biserică. Declanşarea celui de al doilea  război  mondial şi transformările politice successive lui, au amânat sine die buna intenţie a credincioşilor. Cu ajutorul Arhiepiscopiei,  vechea biserică a fost  reparată  capital în anii 1965-68 de Nicolae  Cubleşan din Recea Cristur, zugrăvită de Ilieş Daniel şi Pop Vasile, iar vechiul iconostas  înlocuit şi împodobit cu icoane în stil  bizantin  pictate de prof. Victor Constantinescu din Cluj. A fost sfinţită în  în  8 septembrie  1968 de Arhiep. Teofil Herineanu.În 1969-1970 a fost electrificată, în 1976 vopsit   acoperişul,  zugrăvit exteriorul şi  


facute scări de acces la biserică. A fost sfinţită de Ep. Vicar Dr.  Irineu Pop Bistriţeanu. A fost reînoită în 1997.
            Alte datări: construită în 1820-1830; în 1822; în 1836

Casa parohială

Exista în 1733,  de lemn în  1823, renovată în 1886; de zid cu 4 camere edificată în 1935Actuala casă parohială, clădire din piatră cu acoperiş de   ţiglă, a fost construită în 1937; electrificată în 1969-1970.

Preoţi
            Alexa, în funcţie în  1733.
            Nicolae (Nyikulae, Nykulaie, Niculae), hirotonit de Ep. Petru Pavel Aaron În funcţie în 1767-1769. În 1769  a  primit ajutor din fondul imperial  de 10.000 fl. renani.  În 1767 popa avea: 6 boi, 3 vaci, 1 cal 4 porci      
            Popovici Vasile (Basilius Popovici), menţionat de vicarul Ignatie Darabant în Raportul din 30 octombrie 1772 adresat guberniului Transilvaniei.
            Munteanu  Ioan, viceprotopop al Dîrjei ( 02.11.1800-1804) şi  al Giulei (1806-1830).
            Pop Gavril (Popovici Gabriel, Popovici,Gabriel Popovics, Gavril Popoviciu), paroh şi administrator  al Vicearhidiaconatului Dârja,  1802-12 martie 1846.
            Neamţu Vasile (1847-26 martie 1864);
            Pop Vasile (1865-1871);
Hosu Consntantin (Constantinus Hosszu), născut în 1844  în Livada. Absolvent al Seminarului Teologic Greco-Catolic din Gherla (1870). Hirotonit în 1871. Administrator parohial în Dârja (1871-1876), Livada 1876-?.
             Parohie vacantă  1876-1879
            Haţegan Ioan (Haţieganu János), paroh şi protopop al Districtului Protopopial    Dîrja (1899-1901).  
                Popescu Valer  (1902-1915); Bozolog Ioan (1915-1919); Cosma Aurel (1919-1925), administratori parohial.
             Haţegan Simion, născut în 18 mai 1897 în Dârja în familia preotului Ioan Haţiengan (Haţieganu János). Absolvent al Gimnaziului Superior Greco-Catolic din Blaj şi al  Facultăţii de Teologie a Universităţii Regale Maghiare din Budapesta. Administrator parohial  (1915-1919). 
            Glodean Dumitru (Demetrius Glodeanu), născut în 1901, hirotonit în 1928. Paroh în funcţie în 1932, 1938.
            Costea Nicolae, născut în 7 mai 1896 (în alte surse 4 mai sau 7 iunie) în satul Solomon, com. Gârbou, jud. Sălaj, în familia Costea Vasile şi Maria, n. Nechita. Absolvent al Liceului din Jibou şi al Academiei Teologice Gr.-Cat. din Gherla, promoţia 1923. Căsătorit în 21 noiembrie 1923 în Recea-Cristur cu Aurelia Pop, fiica învăţătorului Pop Iosif şi Cristina, n. Tămaş.Hirotonit în Gherla de Ep. Dr. Iuliu Hossu în 18 şi 19 decembrie 1923. Administrator parohial în Recea-Sălaj (01.01.1924-01.03.1938), Săuşa (02.03.1938-30.11.1940), preot-paroh în Dârja (1940-1963). Copii: Livia, n. în 26.03.1928, Iulia, n. în 02.06.1932, Titus- Liviu, n. în 12.04.1936. A decedat în 1963.
            Simule Anania (Anania Simile), preot în Panticeu; administrator parohial interimar (septembrie 1963)
            Pop Ioan,  administrator  parohial interimar, 1964 
            Huza Valer, născut în 4 decembrie 1895 în Gherla în familia Huza Vasile, pantofar, şi Elisabeta, născută Tomoiagă. Studii: şcoala Primară de Stat, Liceul de Stat, Acade mia Teologică Greco-Catolică, Gherla. Hirotonit în 20 noiembrie 1920 în Gherla, 21 noiembrie 1921în Salatiu. Căsătorit în 21 martie 1935 în Bucureşti cu Otilia Rusu  din Codor, născută în 13 iunie 1913. Arhivar la Episcopia Gr.-Cat. Din Gherla (01.07.1920-25.11.1925),  preot-paroh în Fereşti (01.12.1925-31.03.1926), Sic (01.04.-30.09.1926), S.U.A. (01.06.1926-30.06.1929), Codor (01.07.1929-30.09.1934), Hăşdate (01.10-31.12.1934); funcţionar la GAS Dej (01.01.1935-31.03.1948), DCA Dej (01.04.1948-15.11.1855; preot-parloh în Batin (16.11.1955-31.12.1963), Ciceu-Poieni (01.01.1964-31.10,1964), Dîrja (01.11.1964-30.06.1965). Pensionat în 01.12.1956. Copii: Valerian,  n. în 05.06.1935, Letiţia, n. în 02.12.1943, Nicolae, n. în 08.09.1947.
Burzo Gavril, născut în 10 noiembrie 1938 în com. Suciu de Sus, în familia Burzo Vasile şi Valeria, n. Chindriş. Studii: Şcoala Elementară din Suciu de Sus (1947-1954), Liceul din Tg. Lăpuş(19541955), Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca (1955-1958;1963-1965), Institutul Teologic Ortodox din Sibiu, promoţia 1970. Condamnat de TM din Cluj la 6 ani închisoare corecţională, pentru solidaritate cu preotul Florea Mureşan, condamnat pentru uneltire contra statului (arestat în 22 septembrie 1958; deţinut la Baia Mare, Satu Mare, Gherla, Luciu-Giurgeni, Grădina-Măcin, Jilava; eliberat în 22 iunie 1964).Hirotonit de Ep. Teofil Herineanu, în 17 august şi 8 noiembrie 1965, preot celib.Preot-paroh în Dîrja (01.12.1965-31.03.1969), Recea-Cristur (01.04.1969-31.03.1987), Suciu de Sus (01.04.1987-1998). În anul 1991 a fost tuns în monahism, primind numele Gavril.  Ctitor al m-rii "Sfânta Treime" din  Breaza, jud. Maramureş  şi duhovnic al obştii călugăriţelor de aici. A scris Istoricul  Sfintei Mănăstiri Breaza Suciu de Sus, judeţul Maramureş, Tip-Proema Baia Mare, 2001 şi "Zile trăite după gratii (1958-1964)" manuscris. Hirotesit iconnom, stavrofor (1989),   arhimandrit (2001).
            Moldovan I. Grigore, născut în 4 octombrie 1934 în Rodna, jud. Bistriţa-Năsăud, în familia Moldovan Iacob şi Maria, n. Anca. Studii: Şcoala Elementară de 7 ani din Rodna, şcoala Medie Tehnică de Contabilitate din Oradea, Seminarul Teologic Ortodox din Cluj, Institutul Teologic Ortodox de rang Universitar din Sibiu, promoţia 1969. Căsătorit cu educatoarea Viorica Gârbovan din Panticeu, născută în 24 iunie 1936. Hirotonit în 30 (diacon), 31 (preot) iunie 1969 în Cluj de Ep. Teofil Herineanu. Preot-paroh în Dîrja (01.09.1969-31.11.1970), Panticeu (01.12.1970-31.l03.1984), Someşeni I (01.04.1984-?). Hirotesit iconom (18.08.1979). Copii: Grigore Florin, n. în 02.04.1962; Radu Dorin, n. în 05.07.1964; Elena Maria, n. în 22.05.1969. A decedat în 9 iulie 1990.
Parohie vacantă  01.12.1970-31.03.1971
Peştina Ioan, născut în 2 noiembrie 1949. Absolvent al Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia 1970. Hirotonit în 13 martie 1971. Paroh în Coasta - Tăuşeni (01.04.1971-31.03.1971), Dârja (01.04.1971-31.07.1972). În  28.04.1863, transferat în parohia Corvineşti din Protopopiatul Bistriţa.
Moldovan Grigore, paroh în  Panticeu. Administrator parohial  interimar (24.08 -21.11.1973).
Mănăşturean Teodor, născut în 27 noiembrie 1948 în Cuzdrioara, în familia Mănăşturean Teodor şi Florica, n. Bota. Studii: Şcoala Generală de 7 ani din Cuzdrioara (1855-1962), Liceul Nr. 2  ( "Alesandru Papiou Ilarian") din Dej  (1962-1966), Institutul Teologic Ortodox de grad Universitar din Sibiu (1969-1973). Căsătorit cu prof. Florica   Mănăşturean din Cuzdrioara, născută în 12 ianuarie 1947. Hirotonit în Cluj, în 16 (deacon), 17 (preot) octombrie 1973  de Ep. Teofil Herineanu. Preot-paroh în Dîrja (01.11.1973-30.04.1976), Rugăşeşti cu filia Guga (01.05.1976-31.01.1977), Cuzdrioara (01.l02.1977-30.09.1979). Copii: Teodor-Gabriel, n. în 13.09.1972; Aneta-Florina, n. în 25.02.1977; Dan-Florin, n. în 13.09.1982
Pop Pavel, născut în 31 iulie 1956 în satu Osoi, com. Recea-Cristur, în familia Pop Alexandru şi Rozalia, n. Mătieş. Absolvent al Şcolii de Cântăreţi Bisericeşti, al Liceului Seminarial Teologic Ortodox din Cluj-Napoca , promoţia 1976 şi al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Bucureşti, promoţia 1982.  (licenţă 1994). Căsătorit cu Mariana Pop din Dej, născută în 14 februarie 1957 în familia Pop Ilie şi Florica. Hirotonit în 28 august în Cluj-Napoca şi în 29 august 1976 în Petrova de Ep.Vicar  Iustinian Chira Maramureşanu. Preot în Dârja (01.10.1976-01.07.1983), Buneşti (02.07.1983-30.04.1996) Dej-Spitalul Municipal (01.05.1996-prezent). Hirotesit sachelar, iconom (28.07.1991), stavrofor (07.2002). Copii: Alexandra-Maia, n. în 12.05.1997.
Breazdău Viorel Ioan,  născut în 4 iulie 1947 în satul Giurtelec-Măierişte, com. Uileac, jud. Sălaj, în familia Breazdău Ioan şi Floare, n. Pop. Studii: Şcoala Elementară din Giurtelec (1954-1961), Şcoala Comercială de Librari din Oradea (1964-1966), Seminarul Teologic Special din Curtea de Argeş (1971-1973). Căsătorit cu Eugenia Budean din Ghirolt, com. Aluniş, jud. Cluj, născută în 2 mai 1948 în familia Budean Petru şi Maria, n. Berciu. Hirotonit în 26, 29 octombrie 1974 în Oradea de Ep. Vasile Coman.  Responsabil al Librăriei din Şimleul Silvaniei  (10.03.1970-30.08.1974); librar la Cooperativa de Achiziţie, Producţie şi Desfacere a Mărfurilor  din Sărmăşag (01.09.1966-21.09.1968). Hirotonit de Ep. Vasilae Coman în Oradea în 28 şi 29 octombrie 1974. Preot-paroh în Săuceni-Oradea (17.11.1974-31.03.1984), Dîrja (01.05.1984-31.08.1987), Sic (01.09.1987- ianuarie 2012). Copii: Alina-Monica, n. în 06.01.1977, doctor în filozofie, cadru didactic la Universitatea "Babeşp-Bolyai" din Cluj-Napoca. Pensionant în ianuarie 2012.  
Dosan Valica, născut în 25 februarie 1960 în satul Stupini, com. Sînmihaiu de Câmpie, jud. Bistriţa-Năsăud, în familia Dosan Alexa şi Maria. Absolvent al Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia 1982. Hirotonit în 1 septembrie 1982. Preot-paroh în satul Boineţ (Baineţ), reşedinţă a com. Muşeniţa (01.10.1982-31.03.1985), în  com. Gălăneşti (01.04.1985-31.12.1987), jud. Suceava, în Dîrja (01.01.1988-31.08.1992), în Sîmboleni (01.09.1992-?). Copii: Orivela-Mădălina, n. în 18.11.1989, Adelina-Marina, n. în 14.06.1983.
Şteţcu Grigore, născut în 14 august 1957 în com. Borşa, jud. Maramureş, în familia Şteţcu Gavril şi Lucreţia. Absolvent al Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia 1977. Hirotonit în decembrie 1977. Preot-paroh în Viişoara, Protopopiatul Turda (01.12.1977-30.11.1982), Nicani, Protopopiatul Rădăuţi (01.12.1982-30.06.1995), Nadăş, Protopopiatul Huedin  (01.07.1991-14.12.1992), Dîrja (15.12.1992-30.11.1994). Caterisit.A predat parohia preotului Roşca Ilie şi a  plecat din Eparhie.
Roşca Ilie Simion, născut în 19 iulie 1966 în com. Rozavlea, jud. Maramureş, în familia Roşca Ioan şi Sofia, n. Cicioc. Studii: Şcoala Generală de 8 ani,  Liceu, treapta I (cls. IX-X) din Rozavlea, Seminarul Teolog,ic Ortodox din Cluj-Napoca. Căsătorit în 21 ianuarie 1995 cu Irina Deac din Bogdan Vodă, născută în 12 ianuarie 1973.Hirotonit de Ep. Dr. Irineu Pop Bistriţenu în 12 februarie şi 5 martie 1995. Tâmplar la ICL Sighetu Marmaţiei. Preot în Dîrja (15.04.1995-29.02.2001), Gîrbău Dejului (01.03.2001-16.12.2003). Caterisit. Copii: Diana Simona, n. în 11.l01.1996, Beniamin, n. în 02.01.1998.
Fizeşan Emilian-Dorel, născut în 12 iulie 1980 în Cluj-Napoca în familia Fizeşan  Liviu-Dorel şi Maria-Liliana Absolvent al Seminarului Teologic Liceal Ortodox, promoţia 2001 şi al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, promoţia 2005. Căsătorit în 19 mai 2001 în Mociu  cu Gaidei Carmen-Elena din Mociu, născută în 1 august 1979 în familia Gaidei Dumitru şi Ileana. Hirotonit în 2001.Preot-paroh în Dârja (15.06.2001- 22.07.2010). Prof. suplinitor  la Şcoala cu cls I-VIII din Cătina (01.09.2000-31.07.2001).  Copii: Iustin-Gabriel, n. în 20.01.2004. Divorţat (Sentinţa civilă Nr. 1590/2008). Caterisit  (Hotărârea Nr.2 din 22 iulie 2010).


Rus Oprea Alin,  hirotonit în 01.10.20 la m-rea Floreşti 09 de Ep.Vicar Dr. Irineu Pop Bistriţeanu. 

Cantori
Au slujit în strana bisericii: Trifan Condrate, n. în 1879, în funcţie în 1947,  German Ioan,  cantor –învăţător; Fărcaş Vasile, Perşa Augustin, calificaţi, 1947, 1950;  Racolţa Ioan, n. în 31.12.1925, Fluieraş Ioan Alexandru, născut în 6 august 1955, calificat cu examen de asimilare 01.08.2008; Fluieraş Alin-Alexandru, născut  în 13 ianuarie 1984 în Panticeu în familia cantorului Fluieraş Ioan-Alexandru  (1.08.2008-prezent),  Târziu Vasile,  cantor pensionar

Şcoala confesională
            O şcoală cu dascăl "aşezat" funcţiona   în perioada  1830-1835
Localul şcolii: clădire din piatră, edificată  în 1890
Şcolari:1877- 72 (36 feciori-36 fete la zi) la repetiţie 35 (15m-20f)
Dascăli: German Ioan,  cantor –învăţător, 1877;

Bunuri de patrimoniu
            Icoane: două  pe sticlă: Învierea, Iisus Christos -1900.
Clopote: două; unul  din 1900
Cărţi: Evanghelie, Blaj, 1776 ( însemnare din 22 aprilie 1876; o reţetă contra unei  boli a ochiului, albeaţa); Minologhion, Blaj, 1781 (însemnare cu chirilice din 20 martie 1801 : cartea aparţine  bisericii din Dîrja); Triodion, Blaj, 1800 (însemnare din 1808: Marton Mărie a cumpărat cartea p[entru biserică); Apostol, Blaj, 1802 (însemnare recentă Ioan'89); Penticostarion, Blaj, 1808 (însemnare din 1 iulie 1898: Ioan Haţieganu despre furtuna din 10 iunie 1898  când a fost trăznit Ioan Marian). Un exemplar din prima carte românească apărută prin strădania şi cu sprijinul lui Şerban Canntacuzino Cheia înţelesului,  Bucureşti 1678  a ajuns la Dîrja în sec XVIII.  Exemplarul a circulat la Sadu, Agîrbiciu şi Sălcud. Între tipăriturile bisericii, consemnate la modul general în inventarul din decembrie 1932, este consemnabtă  şi Biblia ce mare (posibil ediţia de la Blaj din 1795).
Sfeşnice de lemn: unu din 1855 şi 2 din 1892
Cruci de lemn: una din 1896; două din 1898

Bunuri funciare
 În 1733- arabil de 6 cubuli de semânătură; fânaţ de 9 care de fân; 1767-un intravilan; sesie: arabil de 7  câble, fânaţ de 7  care de fân;  în  1867 – un intravilan sesie: arabuil de 7 gălete-fânaţ de 7 care; în 1947-sesie bisericească veche: arător 624 st, fânaţ 1 j 460 st, pădure 4 j 59 st ; prin reforma agrară: arător 7 j; sesie parohială veche: arător 9 j 1425 st, fânaţ 11 j 665 st, pădure 4 j 1493 st; prin reforma agrară: arător 10 j ; sesie cantorală veche: arător 1415 st, fânaţ 2j 826 st.
(Preot Pop Pavel - Scurt istoric 28.11.1982: Şirul preoţilor:
Dragotă   Valer, născut în 2 mai 1905 în Viişoara
Dragoş, Dr   în Teologie;  văduva Elena

Lipsă date din anii 1867-1914,  perioadă în care parohia a ţinut de alt protopopiat (Cluj?, )

         

PROTOPOP

Pr. ISIP IULIAN PAUL

Adresa

 

 

Site realizat de Misca Stefan

Pagina principala Sitemap Contact Termeni si conditii ©2012 Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.

©2012.Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.