Diviciorii Mari
 sat, com. Sânmărtin

(Dupa manuscrisul "Monografia Protopopiatului Ortodox Roman Gherla" de Augustin Padurean )

Prima menţiune documentară a satului: 1173-1196 - Deucnher superior; şi evoluţia denumirii lui: 1431- Nagdewecczer, 1396 - Feldeuecher, 1850 - Divittsor Mare; ung Ngydevecser, Diviciorii Mari .

Date şi aspecte din istoria parohiei
Veche şi statornică parohie ortodoxă la  care s-au afiliat ortodocşii din Chiochiş (38 ort  în 1846),  Sântioana  (1882-1890) şi Sânmărtin (1950). La începutul secolului al XIX-lea, s-a format un nucleu dgreco-catolic care, în prima jumătate a secolului, a devenit tot mai puternic. În 1835 erau 180, în 1842, 203. Formau o parohie; aveau biserică cu hramul Sf Arhangheli şi  preoţi:  Bunea Ilie, hirotonit în 1802, Deac Matei (Mathaeus Deak) în 1835 şi Pop Matei (MathaeusPáp) în  1842. În a doua jumătate a secolului, numărul lor a  scăzut (ma erau 3 în 1850, 2 în 1877, 6 în 1900), parohia s-a desfiinţat, iar ei s-au afiliat parohiilor vecine: Diviciorii Mici, (1877) şi Măhal (1882).
În 1829 existau în sat o  biserică ortodoxă şi o biserică  calvină.  În anul 1837, biserica ortodocsă a primit un Antimis de la Ep. Vasile Moga. Filii: Năsal,  Sântioana.

Structura confesională
Comunitatea satului  a avut o structură multiconfesională, simultan sau succesiv formată din romano-catolici, calvini, unitarieni, evanghelici, izraeliţi,   greco-catolici, baptişti, ortodocşi: 1733 - 30 fam. ort ;1750 - 265 g-c; 1760 - 47 fam ort; 1761 - 62 fam; 1760-1762 - g-c-1 pr - 6 fam ; ort 3 pr- 64 fam ort; 1766 - 297 (147m-150f) ort; 1766 - 210 loc (98-112) ort; 1805- 87  fam ort; 1805 - 54  fam ort; 1829-1831 - 497 ort ;  1835 -180 g-c; 1842 - 203 g-c; 1846 - 87 ort;   1850 - 473 loc (354 ort, 3 r-c, 110 cv, 6 izr);   1857 -544 loc (351 ort, 47 g-c, 14 r-c, 98 cv, 34 izr); 1869 -572 loc (399 ort, 38 g-c, 4 r-c, 104 cv, 3 unit, 24 izr); 1877 - 2 g-c; 1880 - 533 loc (393 ort, 29 g-c, 13 r-c, 83 cv, 3 unit, 12 izr); 1882 - 719 loc (10 r-c, 601 ort, 90 cv, 18 izr); 1886, 1890 - 715 loc (10 r-c, 603 ort, 90  cv, 12 izr);  1890 - 588 loc (465 ort, 1 g-c, 9 r-c, 91 cv, 1 unit, 21 izr); 1894 -724 loc (8 g-c, 19 r-c, 603 ort, 90  cv, 12 izr);  1896 -724 loc (8 g-c, 19 r-c, 603 ort, 90  cv, 12 izr);  1898 - 719 loc (6 g-c, 10 r-c, 605 ort, 86 cv, 12 izr);  1898 - 713 loc (6 g-c,10 r-c, 605 ort, 80 cv, 12 izr); 1900 - 592 loc (414 ort, 59 g-c, 11 r-c, 99 cv 18 izr); 1901 - 495; 1903 - 6 g-c, 1904 - 516 ort; 1905 - 536 ort;  1906 - 807 loc (7 g-c, 21 r-c, 603 ort, 92  cv, 14 izr); 1907-544 ort;  1908 - 538, ort;  1909 - 555 ort  1910 - 652 loc (511 ort, 19 g-c, 7 r-c, 93 cv, 22 izr); 1911 - 570 ort;  1912-578 ort;  1913 - 572 ort;  1914 - 588 ort;   1914 - 713 loc (6 g-c, 10 r-c, 603 ort, 10 r-c, 603 ort, 90 cv, 12 izr);  1915 -610 ort;  1916 - 588 ort;  1917 - 578 ort;  1918 - 562 ort;  1919 - 556 ort;  1920, 1921 - 520 ort;1928 - 550 ort ; 1932- 526 ort.; 1941 -656 loc (567 ort, 11 g-c, 2 r-c, 69 cv, 7 izr);  1942- 579 ort.;  1945 - 561 ort; 1946 -  87 ort;   1949 - 586 ort; 1949 -586 ort; 1950 - 377 ort; 25.10.1955 - 419 fam cu Năsal); 09.12.1954 - 165 fam - 602 ort; 25.10.1955 - 419 fam (cu Năsal); 31.12.1962 - 175 fam -721 ort (cu Năsal)  1963 - 13 r-c, 1 bpt;  1964 - 3 pentic; 31.12.1966 - 509 loc (146 fam - 499 ort, 10 bpt);  07.04.1974 - 185 fam - 525 ort ( cu filia).  

Biserica
 Din tradiţie se ştie că o biserică de lemn a fost  construită  "în  vremuri necunoscute", "sub pădurea crăiască" (acum Sub Pădure). Urmare a unor săpături,  au  fost găsite acolo un disc, o stea şi scânduri de sicrie. 
O nouă biserică din lemn de  goron, a fost construită în 1766-1768 pe "Gruieţele Poienilor", loc aflat  la marginea satului (acum "După Grădini"). Exista în 1837. A fost folosită până în 1913. În 1930 a fost  dăruită ortodocşilor din Pădureni (Ţop).
Biserica actuală cu hramul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril a fost construită din piatră în anii 1911-1912, pe un teren  din  centrul satului dăruit de secretarul cercual,  Imbuzan Iovu  şi soţia sa, Palaghia, fostă soţie a  preotului Constantin Câmpean, rămasă văduvă, din  contribuţia  credincioşilor şi ajutor  de la stat. Zidurile au fost  făcute  de Martin Zintz "meşter de edile din Bistriţa", şarpanta de dulgherii locali: Moga Ionel, Ficior Ioan şi Ficior Miron, iconostasul de   Mărginean Ioan zis Juvri, localnic   care a lucrat şi iconostasul bisericii din Diviciorii Mici, împodobit cu icoane de Nicolae Baciu din Agârbiciu. A fost zugrăvită în anii 1912-1913 şi sfinţită în 29 septembrie/12 octombrie 1913 reparată şi acoperită  cu tablă în 1957, zugrăvită în interior în 1958 şi  împodobită, pe boltă, cu cinci picturi pe pânză aplicată, Iisus Hristos-Pantocrator şi cei patru evanghelişti,  execute de Pop, Wolosnyai şi Bobiş din Gherla. In dreapta intrării se află  pisania care consemnează data construirii şi numele constructorilor. A fost  sfinţită de Ep. Teofil  Herineanu în toamna anului 1958. Pictată în 1976-1977de Croitoru Gheorghe şi Ungureanu Ioan,  reparată şi zugrăvită în  exterior  în 1981, sfinţită  în 20  septembrie  1981 de Ep. Vicar Iustinian Chira Maramureşanu.Restaurată în 2000.Alte datări: construită în 1856, în 1912, în 1974-1980; pictată   în 1900.

Preoţi
 Filip (I), 1733, ortodox (non unitus), în funcţie în 1755, 1757, scutit de dare după pământul ecclesiastic. 
Teodor (Theodor), în funcţie în 1770 - 1802. În 1786 a donat bisericii icoana  Sf Arhangheli,  donaţie certificată de înscrisul de pe ea:  "Această sfântă icoană au plătit popa Theodor, Diviciorii Mari - 1786"
            Fillip (II), în funcţie în  1805.
            Popoviciu Eftimie (Eftimie Popovits), (1803-1812), hirotonit în 1803 în Arad; în funcţie în 1806, 1812.
Moldovan Eftimie (Eftimiu) (02.02.1813-27.12.1821).
Cozac Ioan (Ioan Kozak),  paroh în Chiochiş, administrator parohial interimar (decembrie 1822-8 iulie 1823).
Câmpian Ioan (Inocenţiu Mezei, Ionikie Mezei sau Kâmprean, Namsenik), originar din Bârlea de pe Şieu,   hirotonit de Ep. Moga în 1823, paroh (18.12.1823-09.02.1861) şi protopop al Tractului Protopopial Sic (al Câmpiei) (1848-1861), om "harnic, paroh înfocat, bogat, pentru care însuşiri ungurii l-au întemniţat la Gherla în 1848, de unde a scăpat, şi care a câştigat parohiei un pământ  de la  baron,  numit "Popasul".
            Cozac Atanasie (Athanasius Kozác), cooperator în Diviciorii Mari cu filia  Chiochiş 1846.
            Câmpian Constantin, (Constantin Câmpianu) fiul lui Ioan Câpeanu, născut în 19 mai 1836, absolvent al Seminarului "Andreean" din Sibiu,  hirotonit în Sibou de Ep.  A. Şaguna. Capelan (13.11.1857- 09.02.1861), apoi  paroh (1861-15.04.1870). A decedat în 1870.
            Prodan Manase, paroh în Chiochiş, administrator  parohial (15.04.1870-15.03.1871).
Cosma Ilie (Elia Cosma) (1871-1884),  născut în Apahida, absolvent al Gimnaziului din Cluj şi al Seminarului Pedagogic-Teologic "Andreean" din Sibiu,  hirotonit în Sibiu de Mitrop. Andrei Şaguna. Paroh în   Diviciorii Mari (15.03.1871-15.02.1884). Transferat în Crăciuneşti, în Ţara Zara ndului. A  "înfiinţat un magazine de cucuruz pe seama bisericei".Herman, p. 76          Prodan Manase, paroh în Chiochiş, administrator  parochial (15.02.1884-28.12.1886)
            Parohie vacantă, 1887
            Giurgiuca Ioan (Ioan Giurgea),născut în 1854 în Dumbrăviţa (fost Diug), com. Spermezeu, jud Bistriţa-Năsăud. Preot-paroh, 28.12.1886 - 24.01.1928 Distins cu ordinal "Crucea României" în grad de cavaler. A avut 8 copii, între care poetul Emil Giurgiuca.  A decedat  după o  boală grea în Clinica din Cluj în  9 februarie 1928  la 74  ani din care 45 preot.
 Paeohie vacantă 28.01-30.04.1928 adm paroh Cherebeţ Alexandru din Chiochiş
            Giurgea Atanasie, preot-paroh în Diviciorii Mari cu filia Năsal
Preotul beneficia de importante înlesniri. În 1830, de exemplu, beneficia de locuinţă gratuită în casă parohială, beneficuil de pe 13 iug şi 1281 ari de pământ arabil şi fânaţ, lemne de foc (parchet), o zi de lucru de fiecare credincios, stole, salariu de la stat. (Renaşterea, an VIII, 1930, nr. 13 din 30 martie
            Pop Iulian (Iuliu), învăţător în Pădurenii (Ţop), hirotonit pe cale excepţională, administrator   parohial  (26.03 - 31.07.1930)
Gînju Atanasie Octavian (?), născut în 2 mai 1892 în Tuzla, Republica Moldova, în familia Gînju Simion şi Theodora. Studii: Şcoala Primară din Tuzla (1898-1901), Liceul din Molitefol (?)  (1901-1909), Seminarul Teologic din  Simferopol (1909-1912),  Facultatea de Ştiinţe Fizico-Matematice din Petrograd (1912-1916). Căsătorit în 20 ianuarie 1920 în Cetatea Albă cu Suslov Nadejda, fiica lui Suslov Izidor şi Agafia, născută în 3 octombrie 1897 în Ivanovca. Hirotonit în 13 şi 14 ianuarie 1923 în Cluj de Ep. Nicolae Ivan. Funcţionar la PTTR (01.10.1918-16.03.1923), preot-paroh în. Remeţi, jud. Maramureş (01.04.1923-30.09.1925), Muntele Rece, com. Măguri-Răcătău, jud. Cluj (01.10.1925-31.07.1930), Diviciorii Mari, (01.08.1930-30.06.1958). Pensionat din 1 iulie 1958. Domiciliat în satul Mănăstirea com. Dagîţa, jud. Iaşi. Copii: Victor, n. în 24.09.1920, Valentin, n. în 25.09.1921.
            Fărtan Ioan, născut în 6 septembrie 1914 în satul Năsal, com. Ţaga, jud. Cluj în familia Fărtan Iosif şi Eudochian. Pop. Studii: Şcoala Primară (1924-1928) şi Liceul "Petru Maior" (1928-1936) din Gherla, Academia Teologică Greco-Catolică din Cluj (1939-1942). Căsătorit cu Ana Otilia Filipan, fiica preotului Filipan , născută în 12 iulie 1922 în Năsal. Hirotonit în 15 august 1942 la m-rea Nicula de Ep. Dr. Iuliu Hossu. Preot-paroh în Oşorhel cu filiile Antăş şi Blidăreşti (13.11.1942-12.06.1943), Sânicoară cu filiile Apatiu şi Ţentea (13.06.1943-1956), în  Diviciorii Mari (1956- 1958?),  administrator  parohial n Chiociş (01-30.09.1964).Copii:Adela,n. în 30.05.1943, Claudia, n. în 05.04.1949
            Hanţiu Vasile, născut în 6 iulie 1909 în Năsăud în familia Hanţiu Silivan şi Raveca n. Vasilichi. Absolvent al Liceului "George Coşbuc" din Năsăud, promoţia 1933 şi al Academiei Teologice Greco-Catolice din Cluj, promoţia 1935.Căsătorit  în 9 septembrie 1936  în Dumitriţa cu Rafila Mărginean, fiica lui Mărginean Simion şi Iustina, născută în 9 septembrie 1914 în Ragla. Hirotonit în Cluj de Ep. Dr. Iuliu Hossu în 9 şi 11 octombrie 1936. Pedagog   (01.09.1932-31.08.1933) şi catehet (01.09.1935-31.08.1936) la Liceul "George Coşbuc" din Năsăud. Preot-paroh în Ardan (26.11.1936-31.10.1949), Dumitra (01.11.1949-26.07.1950), Rebrişoara-sat (27.07.1950-31.10.1956), Ciceu-Mihăieşti (01.1956-31.07.1957), Rebrişoara-Gersa II (01.08.1958-29.11.1957), Maieru II (30.11.1958-30.11.1960), Rodna II ( 01.12.1960-14.06.1961), Diviciorii Mari (15.06.1958-31.10.1964), Vidra de Jos cu filia Sopra Petri (01.02- 01.11.1964).Domiciliat în Sângeorz-Băi  Copii: Cornelia, n. în 21.07.1937-decedată în 28.08.1938, Lucia, n. în 29.04.1939, Cornelia, n. în 21.12.1941, Ovidiu-Vasile, n. în 2 august 1945, Monica-Rafila, n. în 5 august 1947.
Deac Grigore, născut în 18 mai 1896 în Năsal. Preot-paroh în Diviciorii Mari cu filia Năsal. Pensionat medical 1964  
            Rusu Vasile, administrator  parohial (09.11.1964- -31.01.1965).  
            Pânzaru Constantin Costache-Clement, născut în 25 decembrie 1901  Cântăreţ la Catedrala din Galaţi, preot-paroh în Sic (01.06-31.07.1963), Coasta cu filia Tăuşeni (01.08.1963-31.08.1964), Diviciorii Mari (01.02.1965-30.04.1968). Pensionat  din  01.05.1968.
Rusu Vasile, administrator  interimar 03.05.1968 -?
Simiraş Ioan, născut în 30 octombrie 1938; preot-paroh  în parohia Stoiceni, jud Baia Mare, Diviciorii Mari (01.10.1969-30.04.1974). Transferat în Eparhia Iaşi.
Retegan Macedon, absolvent al Seminarului Special din Curtea de Argeş. Preot-paroh  în  parohia Coasta cu filia Tăuşeni (01.08.1971-30.08.1974), Diviciorii Mari (01.09.1974-31.10.1980). În timpul pastoraţiei sale a fost construită  biserica  din Sânmărtin şi pictată  biserica  din Diviciorii  Mari.A fost pedepsit de multe ori pentru  neglijarea  parohiei. A pleacă în Eparhia Iaşi.
Pop Vasile, tânăr hirotonit; şi-a început cariera în parohia Diviciorii Mari unde a slujit din 1 octombrie 1980 până în 29  februarie 1983 când a fost transferat în Sântioana. În timpul pastoraţiei sale a fost modernizată  casa parohială şi sfinţită biserica parohială.
Baciu Pavel (Viorel), născut în 21 iunie 1946 în satul Lunca Câlnicului, com. Prejmer, jud. Braşov în familia Baciu Gheorghe şi Valeria născută Nistor. Studii: Şcoala Elementară de 7 ani din Lunca Câlnicului (1956-1963), Şcoala de Cântăreţi Bisericeşti din Cluj-Napoca (1963-1964), Seminarul Teologic Special din Curtea de Argeş (1971-1974). Căsătorit în 1 septembrie 1973  cu Maria Sandu din Sic,  născută în 24 septembrie 1950 în famuilia Sandu Vasile şi Emilia,  n. Rusu. Hirotonit diacon de Ep. Vicar Emilian Birtaş Răşinăreanu în 6 octombrie 1974   în Catedrala din Alba –Iulia şi preot 8 octombrie 1974 în Catedrala Metropolitană din Sibiu. Preot- paroh în Cecălaca (01.09.1974-30.04.1975), Sic (01.05.1975-31.12.1978), Escu (01.01.1979-30.121.1983), Diviciorii Mari (01.12.1983-01.12.1992). A fost silit să părăsească parohia, credincioşii neacceptându-i  pretenţiile. Copii: Cristian-Alin, n. în 26.10.1976. Baciu Pavel, născut în 21 iunie 1946, preot în Diviciorii Mari-Sânmărtin, ?? Escu,  Sic, ?? Băiţa  (01.09.1992-?).
            Cordea Valeriu Emilian, născut în 7 ianuarie 1967 în Aiud, în familia Cordea Valeriu şi Emilia. Absolvent al Seminarului Teologic Ortodox, promoţia 1989 şi al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, promoţia 1996. Căsătorit cu Anica din Bobâlna,  născută în 27 iulie 1964. Hirotonit la Schitul Teţ în 1 mai 1991 de Ep. Andrei Andreicuţ. Preot-paroh în Leorinţ cu filia Odvereni, Protopopiatul Aiud (01.05.1991-30.04.1992), Diviciorii Mari (01.05.1992-31.12.2000),  Sîmboieni cu filia Cutca (01.01.2000-prezent).


            Ane Dragoş - Constantin, născut în 2 ianuarie 1979 în Bacău în familia Ane Constantin şi Maria. Absolvent al Seminarului Liceal Ortodox "Sf Gheorghe" din Roman, promoţia 1998 şi al Facultăţii de Teologie a Universităţii "Aurel Vlaicu" din Arad, promoţia 2007. Căsătorit cu Morar Sanda-Ioana din Cluj-Napoca,  născută în 13 decembrie 1979 în familia Morar Ioan şi Rafila. Hirotonit………..   Preot-paroh în  Diviciorii Mari cu filia Sânmărtin (01.07.2010-prezent). Copii: Elena –Maria, n. în 28.02.2010.

Cantori
Au slujit în strana bisericii: Fecior Teodor, n. în 01.03.1906 în Domneşti, jud Bistriţa-Năsăud, 1949, 1950; Blidaru Ioan (I), n. 18.05.1896 în Năsal; absolvent al Şcolii Normale de Învăţători;  în funcţie în 1965 Fecior Grigore,  Rotar Alexandru, Blidaru Ioan (II), născut în 24 decembrie 1911 în Gherla, în familia Blidaru Florian şi Ana. Absolvent al Şcolii Normale de Învăţători din Gherla, promoţia 1930. Învăţător şi cantor (01.07.1954-17.12.1961) 

Şcoala confesională
Localul şcolii  în casa preotului Vlăduţiu Ioan-1874.
Dascăli:Bonău Nicolae din Josenii Bârgăului (Borgo Joseni) 1852-1854, Deac Filip 1855-1867, Reghian Ioan din Reghinul Săsesc 1857-1859, Câmpean Constantin, localnic, capelan 1859-1860, 1864-1865, 1866/67, Platon Toader 1860 -1862, Mureşan Constantin,  localnic, 1862-1864, Şoim Ionică, localnic, 1864-1865 alternativ cu capelanul; singur 1865-1866, 1867-1869, 1870 - 1872, 1875-1878, Rotar Teodor, localnic, 1869/70, 1878-1880, 1885-1886, 1886-29.11.1897, Cosma Ilie din Apahida, paroh local 1872-1875, 1884-1885, Imbuzan Ioan ( Iovu) din Dindeleag (Livada) 1880-1883 (apoi, notar cercual), Sălăgean Ştefan, localnic, 1883/84.Rotaru Teodor, 1888, 1889, Din 1891, şcoală de stat.

Bunuri de patrimoniu
Icoane: Trei icoane mari din fosta biserică de "după grădini": Mântuitorul  Iisus Hristos, Maica Domnulu (semnată: "N. Baciu, pictor în Agârbiciu - 1913), Sf Ierarh Nicolae ".
Bunuri funciare
În 1733 - arabil de 3 cubuli de semânătură, fânaţ de un car de fân, în 1930 (paroh ort.) - arabil, 13 iug, 1285 ari, pădure (parchet anual din pădurea comunală).


PROTOPOP

Pr. ISIP IULIAN PAUL

Adresa

 

 

Site realizat de Misca Stefan

Pagina principala Sitemap Contact Termeni si conditii ©2012 Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.

©2012.Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.