Parohia Gherla II

(Dupa manuscrisul "Monografia Protopopiatului Ortodox Roman Gherla" de Augustin Padurean )

194l9 - Podoabă Coriolan 1949
Hăşdate filie la Silivaş; Hăşdate Ghiurco Grigore, născut în 8 martie 1906 în Domnin, jud. Sălaj. Absolvent al Academiei Teologice. Căsătorit cu Viorica Lemeni Preot-paroh în Domnin, protop. Sălaj (1932 ?-03.06.1952),  Hăşdate cu filia Săcălaia ( 04.06.1952-31.06.1960), Sîmboieni (01.08.1960-31.03.1961), Avram Iancu, protopopiatul Cîmpeni (01.04.1961-?). Copii: Margareta, n. în 13.06.1933, Ovidiu, n. în 09.10.1934, Rodica, n. în 23.08.1936.

Gherla a făcut parte din protop g-c Bonţ. Cândva între 1767-1777, o parte din parohii au trecut la Protopopiatul   Gherla.  Au fost protopopi : Avraam (Abraham) Meheşi care,  în 1777, a inaintat Episcopiei un raport privind starea unirii în 18 parohii din protopopiatul  Gherla (Însemnarea satelor din Eparhia Gherlii care toate sunt împăciuite, la dragostea şi ascultarea Mitropolii Blajului, împreună şi a gazdelorşi a sufletelor care şi câte s află în fieştecare sat. conform acestuia fuseseră atrase la unire parohiile: Gherla (50 de gazde 600 suflete), Buneşti (70-600), Nima (70-720), Băiţa (35-240), Orman (60-500), Ghirolt (160-2000)şintereag (43-400)Pruneni (22-200)Aluniş (80-500), Vale (30-220), Iclod (80-600)Iclozel (16-150)Livada (54-300), Hăşdate (24-200), Silivaş (50-340), Săcălaia (38-250), Bonţ (64-400) Nicula (60-600) în cele 18 ,parohii existau 1.006 gazde-8.820 suflete "Dspre aceste sate, care toate, păcum mai sus s-au încsămnat, întreagi să află înpăciuite şi la asculmtarera legiuitului Arhiereu adusă, , aceste patru, anume Şintereagu, Giroltu, Nima şi Kişiclodu în anul trecut 1776 din luna lui octovrie încmoace asă întoarce miabră celelalte mai demult s-au întors.  (Greta-MonicaMiron, 2004, p. 465-466)

Bis g-c, ort, calvină, sinagogă, r-c);
Parohia Gherla II
Parohia "Sf. Nicolae" ("biserica din parc")

Date şi aspecte din istoria parohiei
Prima parohie ortodoxă din Gherla a fost înfiinţată în 1924  din iniţiativa preoţilor Publiu Cotutiu şi Straja Andrei, profesor  la Liceul "Petru Maior, cu temeiul Ep. Vadului, Feleacului şi Clujului nr. 3808/1924, recunoscută de Ministerul Cultelor cu temeiul  nr 7497/l924. Biserica are  Matricole din 1944

 Enoriaşi
  18.12.1946.- 850 fam.-2135 pers.(ort-96 fam-282 pers; r-c 983; a-c -  260 pers.; calvini-960; adv.-40; israeliţi - 150;  09.12.1954 - 400 fam-1512 pers; 25.10.1955 - 483 fam. ort.;  05.06.1958 - 400 fam-1350 pers; 11.10.1958-1350 ort.; 18.02.1961-1550 ort.; 31.12.1962 - 470 fam.-1650.pers. ort.,  200 r-c, 600 ref., 20 bpt., 10 adv.;   1963 - 535fam.-2250 pers. ort; 200 g-c; 600 ref; 20 neopr; 1964-550fam-2350 pers ort; 250 r-c; 650 ref; 5 ev; 40 a-c; 6 bpt; 32 adv; 1 pent; 31.12.1966 - 625  fam.-2800 pers.ort., 600 ref., 200 r-c., 6 bpt., 30 adv., 7 unit;   07.05.1974 - 870 fam-3963 pers.ort.;  1991-230 fam.- 9000 ort.; 1994-230  fam. – 9200 pers.ort.

Biserica
            Capela Institutului Corector (1924-1925);
            Capelă amenajată într-o magazie (1925-1936);    
            În 1932 (1936), Parohia Ortodoxă Română a cumpărat de la armeanul Gavril Bodor clădirile din actuala str. Bobâlna nr 1, tranzacţie facilitată de    Primăria oraşului  care  i-a oferit vânzătorului casa "Corbuly". În latura dinspre parc a acestor clădiri  exista un cinematograf, amenajat  într-un şopron care  servise odinioară  ca depozit de unelte agricole. Transformat radical, fostul cinematograf  va deveni  biserica  cu hramul  "Sf Nicolae" zisă şi "biserica din parc".Cu ajutor de la Episcopie şi Primăria oraşului, biserica a fost înzestrată cu iconostas şi mobilier produse  în Atelierul Institutului Corector. Pictată de Iuhasz Iuliu Erneszt, a fost sfinţită de Ep. N.icolae Colan în …..În timpul războiului, urmare a bombardării podului de peste Someş, a suferit avarii grave, reparată în  1947-1948. Alte lucrări de renovare au foist effectuate în   1961.
În anii 1987-1993, pe locul vechii  biserici a fost construită actuala biserică proiectată de ing. Zob Daniel (Dănuţ) şi arh. Tudose Emanuil. Lucrările de construcţie au fost executate de meşteri locali sub conducerea  maistrului Sos Martin din Sic. În 1993-1995  a fost pictată în tempera de Botiş Ioan din Vişeul de Sus şi soţia sa. Partea superioară a peretelui de faţada şi a iconostasului sânt împodobite cu mozaicuri în ogive.  A fost sfinţită în 15 septembrie 1996 de Arh Bartolomeu Anania şi Ep. Vicar Dr. Irineu Pop Bistriţeanu, înconjuraţi de un sobor de preoţi şi mulţime de credincioşi 

1982- sf nicolae-1936- zob gavrilă (ind bis p. 291)

Preoţi


1924- 1929 Cotutiu Publiu 1924- 1929 când renunţă la parohie;
1924-1940 Straja Andrei, prof la Lic "Petru Maior" (1924-1940);
1930-1940 Giurgiuca Dumitru 07.09.1930-1940;
1941-1943 Purdea Dumitru
1942-1944 Pop Iulian 1942-1944;
(1946-1949) Zob Gavril 01.04.1946-29.01.1949; Arestat în 29 ianuarie 1949   şi condamnat la "10 ani de temniţă grea, 5 ani de degradare civică şi confiscarea averii pentru crimă de uneltire contra ordinii sociale". După detenţie, paroh în parohia Gherla III-Hăşdate (1964-1976 Câmpean) 1976-1991
            (1950-1958) 1951-1957 Loga Vasile, născut în 30 iunie 1909 în Geaca, în familia Loga Ioan şi Veronica. Cionca. Studii: Şcoala Primară din Geaca (1916-1921), Liceul "Petru Maior" din Gherla (1021-1928), Academia Teologică Ortodoxă din Cluj (1929-1933). Căsătorit în 25 octombrie 1933 în Cătina cu învăţătoarea Ileana Zăhan din Frata, fiica lui Vasile Zăhan şi Eudochia, n. Pop, născută  în 7 mai 1910. Hirotonit în 21 şi 22 decembrie 1933 în Cluj de Ep. Nicolae Ivan.Preot-paroh în Dăngăul Mic (08.01.1934-14.06.1942), Maşca (15..06.1942-31.07.1943), Căian (01.08.1943-31.03.1946), protopop al Protopopiatului Ortodox Româ Baia de Arieş (01.l04.1946-15.03.1951), preot în parohia Gherla II şi protopop al Protopopiatului Ortodox Român Gherla (16.03.1951-31.10.1957), preot în Parohia Gherla I (01.11.1957-1960). Colaborator la "Renaşterea"-Cluj. Autor al monografiei satului Dangău Mic (manuscris). Distins cu medalia "Răsplata muncii pentru construcţii şcolare" (09.03.1937) şi Act de recunoştinţă a Societăţii Române de Cruce Roşie. Hirotesit protopresbiter  (25.11.1945; 21 octombrie 1958). Distins cu Crucea Patriarhală (06.06.1958). Copii: Ileana, n. în 27.06.1934, Vasile, n. în 27.08.1935, Rodica, n. în 25.07.1937. A decedat în iunie 1960. Gherla I 05. 03.1954 -31. 03. 1960)-
            (1958-1968) 1957-1968 Enghiş Nicolae, născut în 29 mai 1903 în Luminişu (fost Secătura, jud. Sălaj), absolvent al Academiei Teologice Greco-Catolice, promoţia 1925; paroh în Letca (29.08.1926 - 07.05.1936), Petreşti cu filia Salatiu (08.05.1936 - 31.12.1954), Hăşdate cu filia Săcălaia (01.01.1955 - 30.12.1957), Gherla II (31.12.1957-31.05.1968). Secretat al Oficiului Protopopial Gherla (1954 - 29.03.1966).

 (1968-1975) Plaian Ambrozie, născut în 12 octombrie 1906; paroh în Parohia "Sf. Nicolae" (01.10.1968-31.12.1975). Pensionant din  1 ianuarie 1976. A decedat în 1980 A. Pădurean, T. Herineanu -Protopopiatul Ortodox Roman Dej - monografie -Ed. Renaşterea, Cluj-Napoca, 2010, p. 641
(1976) Ionette (Câmpean Ioan -coord.- şi colab. - Gherla…2011, ,  p. 255)
G21992-P Săserman Vasile,  născut în 21 ianuarie 1950, transferat de la Mintiu Gherlei, 1 decembrie 1992; Hirotesit iconom (), stavrofor  (1996) Herineanu-Insemnări G2 1972-75 Săsărman Vasile, născut în 21 ianuarie 1950 în satul Măluţ, com. Braniştea,  jud Bistriţa-Năsăud, în familia Săsărman Vasile şi Ana, n. Mureşan. Studii: Şcoala Elementară din Măluţ (cls. I-IV) şi Braniştea (cls. V-VIII) 1957-1965, Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca (1966-1971), Institutul Teologic Ortodox din Sibiu (1971-1975;  cu licenţă în 1976). Căsătorit cu educatoarea Aurelia Tudoran din Lechinţa, născută în 14.aprilie 1950, în familia Tudora n Vasile şi Ana. Hirotonit de Arhiep. Teofil Herineanu în Cluj-Napoca   în 4 şi 14 august 1971. Preot-paroh în satul Ciceu-Poieni com, Căianu Mic, jud. Bistriţa-Năsăud (01.08.1971-30.11.1972), Mintiu Gherlii (01.12.1972-30.11.1975), Gherla II (01.12.1992-prezent). Hirotesit iconom (), stavrofor  (1996). Copii: Anca, n. în 21.05.1972, Nicoleta, n. în 06.12.1974, Vasile Aurelian, n. în 01.09.1987. Îndrumător  bisericesc p. 291Sic 01.05.1974-29.02.1987
G2 (2000-P) 2001-P Ştir Gheorghe, născut în 15 decembrie 1962 în Pintic, municipiul Dej, în familia Ştir Absolvent al Cursurilor Seminariale Speciale de 3 ani din Curtea de Argeş, promoţia 1977 şi al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, promoţia 1994, cu licenţă din februarie 1995. Preot-paroh în Cecălaca, Protopopiatul  Alba-Iulia (01.11.1977- 31.03.1979), Sic (01.04.1979-29.02.1987), Orman (01.03.1987-14.08.1995), Livada (15.08.1995-31.03.2001), Gherla II (01.04.2001-prezent). Copii: Emanuel,  n. în 16.11.1978, Sabin, n. în 15.03.1981.

2007-PMureşan Aurel, născut în  31  mai 1948;  venit de la Chiuieşti (Protopop 15.07.2007-2011)  Herineanu-Insemnări

Urme paleocreştine
Biserica ortodoxă; Sf. Ioan Botezătorul
        

Gulovici Ioan (Joannes Gulovich), născut în 1812,  hirotonit în 1853,  canonic, eclesiarh la catedrala episcopală din Gherla, decedat în 16 noiembrie 1886 la 74 de ani din care 51 preot.
             
Roman Răzlog; 1966 Răzlog Roman
pr, Lazăr Ioan cant; Gherla I, 11.10.1958- 1650 credincioşi;

Bunea Ioan, originar din Buneşti; Preot în Gherla trecut la  ort. Trăia în 1970

1976-93 Zob Gavril, reot-paroh în Gherla III - Hăşdate   (01.03.1964-30.01.1976), Gherla II (01.02.1976-1993).
Malinaş David 1952;
Todoran, preot g-c în Gherla în 1938 de 70 ani , căsătorit cu  Susana,  Săcui.
Ciurdărean Sabin din Sălişca,  căsătorit în 22 mai 1942 cu Silvia Rusu din Gherla. Catehet la şcolile din Gherla. Adm paroh în Hodişa, protop. Huedin (12.10.1942-?)
 
2001-P Ciciovan Vasile, născut în 5 mai 1965 în Dej, în familia Ciciovan Vasile şi Lucia, n. Pop, din Pintic. Studii: Şcoala Generală din Pintic, Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia 1989, Institutul Teologic Ortodox din Sibiu, promoţia 1994. Căsătorit în 11 martie 1989 cu învăţătoarea Nicoleta Nastasia Mizgan, născută în 31 iulie 1968 în Dej. Hirotonit în Ieud, 25 martie şi 1 aprilie. Preot-paroh în Leleşti (01.03.1990-29.02.1992), Mănăşturel (01.03.1992-30.04.2001), Gherla (01.04.2001-prezent). Profesor de Religie la Liceul Industrial Nr. 1 din Dej. Copii: Rareş, n.20.03.1990.

 Cantori
Au slujit în strana bisericii: Cosma Vasile, născut în 21 aprilie 1886 în Nicula, absolvent al Şcolii de Cântăreţi Bisericeşti de la m-rea   Nicula;  Zob Ştefan, născut în Măgoaja; Suciu Marian, cant II, n. 04.08.1910 (1960); la Gherla I; Lazăr Vasile Ioan, 1965;  Şomcutean Ioan 1965; 1994-vacant; Pop Dacian Silviu, 01.09.2007; 1964  vacant ; Ştei Gh. Mihai

Bunuri de patrimoniu


Clopote: două (unul de  155 kg, altul mai mic) turnate la  Fabrica "Oituz" din Bucureşti.
Icoane: Maica Domnului cu Pruncul Iisus, Botezul şi Învierea Domnului (goblen)

Bunuri funciare:
sesie bisericească veche:35 j, 1195 st; ses paroh 20j ; sesie cantorală veche: 8j;
Imobile: casa parohială; casa cantorului; casa crâsnicului;  casa fundaţională colonel Iuga; casa din cimitir pentru gropar

            Parohia Gherla II:


1954-Podoabă Coriolan ( în 1955 de 71 ani; pensionar; în parohie din 1928);
O 1948-1957 Podoabă Florian Coriolan, născut în 13 aprilie 1884 în Cluj în familia preotului-protopop  Podoabă. Studii: Şcoala Primară, Liceul şi Seminarul Teologic Greco-Catolic din Blaj,  Academia Teologică din Timişoara (an.I) şi Blaj, promoţia 1909. Căsătorit în 06.03.1910 cu Eugenia Cherebeţiu, fiica preotului Cherebeţiu,  născută în Someş-Odorheiu, în 2 martie 1886. Hirotonit în Gherla în 24 aprilie 1910. Preot-paroh  în  Rona (11.06.1910-29.09.1923), Satu-Mare (01.10.1923-14.04.1926), revizor-exactor diecezan în Gherla (15.04.1926-1928), preot-paroh în  Gherla II (01.11.1928-31.05.1957). Copii: Lucia, n. în 18.04.1911 în

 
17 aprilie 1875 discuţii privind deschiderea unei şcoli ce ntrale a comit Dăbâca Retegan-Parohii… 2006, p. 466-467

Vicariatul Gherla era format, potrivit Şematismului din  1941,  din 21 parohii cu 3 filii şi m-rea Nicula (înregistrată ca parohie): Aluniş-Pruneni (fost Silvaş), Băiţa,  Bonţ-Săcălaia, Buneşti (fost Săplac), Corneni, Fizeşu Gherlii, Gherla, Girolt,  Livada (fost Dindeleag), Mintiul Gherlii, Nicula,  Nima, Orman, Pădurenii (fost Ţop), Petreşti, Sântejude, Sântioana, Sic, Silivaş-Hăşdate, Vale (Şematismul Eparhiei de Cluj-Gherla pe anul 1941, p. 34-36). Acelaşi tuffate, acum numit Vicariatul foraneu al Gherlei, era format, în 1947,  din 21 parohii cu 8 filii ca urmare a faptului  că în Gherla erau, de fapt, două  parohii (Gherla I, Gherla II), situaţie de care nu s-a ţinut seama în 1941  şi,   omise în 1941, au fost înregistrate şase filii:  Nima-cătun (omisă în 1941)filie la Nima, Salatiu (omisă în 1941) filie la Petreşti, Sântejude-Vale (omisă în 1941) filie la Sântejude, Cesariu (omisă în 1941) filie la Sântioana, Sicu-Toroseg (omisă în 1941) filie la Sic-Jeleri, Hăşdate (omisă în 1941) filie la Silivaş. (Şematism Eparhia de Cluj-Gherla 1947, ediţia a II-a, Cluj-Napoca, 1996, p. 177-190)

.
Protopopiat 1781-1823, 1830-1835; Daniel Dumitran - Un timp al reformelor…2007,
Meheşi Avram, protopop Gherlei Daniel Dumitran - Un timp al reformelor…2007, p  130,
1805 Abraham George Studii Teologic la Blaj, prof de sintaxă  la Seminarul blăjean,  paroh şi inspector şcolar în Gherla, 1805, al Turzii din 1813, vicar foraneu al Silvaniei din 1819 Seiceanu) Daniel Dumitran - Un timp al reformelor…2007, p. 174
1801 Dombi Ioan administrator protopopial al Gherlei. S-a plâns epicsopului  că, murmare a unei aronndări,  i-a fost micşorat protopopiatul. In 21 februarie 1801 episcopul  i-a răspuns că protopopiatele nu sânt pentru "venitu protopopilor" ci "pentru învăţarea poporului". Daniel Dumitran - Un timp al reformelor…2007, p.326,
Protopopiatul Gherla în 1782, 1787, 1789, 1804-1806, 1811 cu districtele Orman (13 parohii, 1036 capi de fam, 5858 sufl 13 bis, 14 preoţi ( 1 paroh cu 2  preoţi; 1 deficiens, 1 fungens); Gherla (16 par, 899 capi de vfam, 5786 sufl, 16 bis 15 preoţi (1 vac); Beclean (20 parohii, 1 filie, 1178  capi de fam, 8396 sufl, 20 bis (1 par cu 2 preoţi, 5 paroh vacante), 1835  cu districtele Orman şi Beclean Daniel Dumitran - Un timp al reformelor…2007, p.349, 355, 357, 358, 362
1981 Meheşi protop Gherlei participant  la Sinodul diecezan din octombrie  1781 împreună cu preoţii Dumitru din Săplac şi Gheorghie din Nicula Daniel Dumitran - Un timp al reformelor…2007, p. 372,

1928-m  514 ort Pr prof Publiu Cotuţ, adm paroh.  (Cal end Epar Ort Rom a Clujului 1928, p. 57)
1932 –
1947-
1949-
1950- Gherla II Prot plasei Gherla, Ghiurco Gavril, Podoabă Coriolan, c-Cosma V.., 430, (Almanah 1950, 151)
Anderco Ioan de Homorod (Joannes Anderkó de Homoród), preposit capitular, ecclesiarh la catedrala episcopală din Gherla, decedant în 30 iulie 1890 la 81 de ani din care 57 preot.

Biserici: ortodoxă; romano-catoliocă; greco-catolică; armeano-catoliocă; sinagoga; reformată

 

 1851 Bocşa Georgie,  cooperator. Roagă Episopia,  să intervină la guvern pentru a da jutor la "ridicarea Casei Domului", aflată în  stare precară ca urmare a inundaţiilor Somenşului Mic din vara anului 1851. Simion Reteg- Parohii… p. 33-34
Inv Ioan Boeriu, 1883  autorul unei Gramatici a Limbii Române Sularea p. 336; în aprilie 1893 se în f Reuniunea învăţătorilor din jurul Gherlei Sularea p. 336
Balea Simeon, preot  de Gherla,  din familia nobilă Balia (Balea) alias Bacs de Braza (Bereaza) Ioan cav. de Puşcariu Familii nobile …ed a IV-a 

 

PROTOPOP

Pr. ISIP IULIAN PAUL

Adresa

 

 

Site realizat de Misca Stefan

Pagina principala Sitemap Contact Termeni si conditii ©2012 Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.

©2012.Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.