Ghirolt
sat, com. Aluniş

(Dupa manuscrisul "Monografia Protopopiatului Ortodox Roman Gherla" de Augustin Padurean )

 

Prima menţiune documentară a satului: 1333 - Gur; şi evoluţia denumirii lui: 1334 - sacerdos de Gerolch <=Gerolth>; 1338 - villa Gerold; 1348 - Gerolth;1392 - Gyrolth; 1439 - Gyrolth; 1589 - Gyrotth; 1750 - Girolt; 1850 - Gyirolta;1854 - Girolt. 1869 - Ėrgilort.

Date şi aspect din istoria parohiei
            Aşezare cu structură multietnică, alcătuită din români, maghiari evrei, în proporţie  variabilă în timp. În secolul al XIV-lea, respectiv în 1333, 1334  în  sat  exista  biserică, probabil romano-catolică, la care slujea preotul Pavel.
La sfârşitul secolului al  XVIII-lea, românii ortodocşi au adoptat religia greco-catolică., Sub influienţa mişcării pro-ortodoxe de la mijlocul secolului al XVIII-lea, condusă de călugărul Sofronie de la mănăstirea Plăişorul Ciorii (Cioara), au revenit la ortodoxie, în 1762-1767, parohia fiind reşedinţă  unui protopopiat ortodox condus de preotul Ioan Popovici Au fost reconvertiţi la greco-catolicism în  toamna anului  1774,  cu pilejul vizitaţiunii canonice în parohiile de pe vale Someşurilor  a ep Grigore Maior. Au revenit la ortodoxie în 1948. Fucţiede orientarea confesională,  în sat au fost o biserică romano-catoică, apoi calvină  greco-catolică, apoi ortodoxă. Parohia are matricole din  1842. I-au fost filii: satele Corneni şi Vale. În 27 septembrie 1863,  Maria Tămaş a doat  bisericii o parte din păşmântul ei

         Structura confesională
         
   Comunitatea satului  a avut o structură multiconfesională, simultan sau succesiv alcătuită  din romano-catolici, calvini, unitarieni, evanghelici, izraeliţi,   baptişti, greco-catolici, ortodocşi:  1733 - 86 fam g-c.; 1750 - 600 g-c;  1829-1831 - 273 g-c,  cv; 1850 - 845 loc (745 g-c, 5 r-c, 72 cv, 7 unit, 16 izr); 1857 - 763 loc (693 g-c, 5 r-c, 47 cv, 6 unit, 9 izr, 3 a-c); 1760-1762 - 143 fam (2 pr-3fam g-c; 1 pr-140 fam ort); 1766 - 696 (354 masc.-342 fem) g-c;  1767 - 21 fam - 608 loc (1f-8 g-c; 12o fam - 600 ort); 1835 - 800 g-c; 1842 -  805 g-c; 1867 - 783 g-c;  1869- 845 loc (758 g-c, 1 r-c, 67  cv, 4 unit, 15 izr); 1877 - 800 g-c;  1880 - 769 loc (703 g-c, 56  cv, 1 unit, 9 izr); 1882 - 899 loc (834 g-c, 56 r-c, 9 izr); 1886 -  996 loc (876 g-c, 10 cv, 10 izr);  1890 - 1066 loc (996 g-c, 60 calv, 10 izr); 1890 - 1788 loc (725  g-c, 853 cv, 2 unit, 8 izr); 1894 -542 loc ( 464 g-c, 68 cv, 10 izr); 1896 - 1062 loc (998 g-c, 52  cv, 12 izr); 1898 -1100 loc (1020 g-c, 60 cv, 20 izr);  1900 - 1118 loc (1038 g-c, 60 cv, 20 izr); 1900 - 912 loc (805  g-c, 1 r-c, 82 cv, 1 unit, 23 izr); 1903 - 1156 loc ( 1056 g-c, 80 cv, 20 izr); 1906 - 1132 loc (1050 g-c, 60 cv, 22 izr); 1910 - 917 loc (789  g-c, 7 r-c, 93 cv, 28 izr); 1914 - 1088 loc  (1005 g-c, 2 r-c, 62 cv, 24 izr); 1932 - 783 g-c;  1941 - 828 g-c; 1941 - 922 loc (833 g-c, 7 r-c, 82 cv); 1944 -  214 fam-815 pers (380 m - 435 f) g-c; 1947- 894 loc (833 g-c, 1 r-c, 60 cv); 1948 - 934 loc (832 g-c reveniţi la ortodoxie 924; 1949 - 833 ort; 1953 - 373 fam - 1510 ort (cu filiile); 09.12.1954 - 187 fam-880; 163 fam-531 ort; 25.10.195 - 375 (cu filia Corneni) ort; 05.06.1958 - 05.06.1958201fam.-899 ort; 1958 - 200 fam - 899 ort; 1960 - 210 fam ort (cu filiile); 1962 - 210 fam - 974 ort. (cu filiile); 1963 - 1220 loc (239 fam.-1025 ort, 30 r-c, 165 pnt); 1964 - 221fam -1030 ort;1964 - 240 fam - 1050 ort; 1966 - 190 fam - 840 ort; 31.12.1969 - 389 fam ort; 1970 - 230 fam - 1170 ort ( cu filiile); 1971 - 209 fam ort; 1973 - 240 fam - 1420 ort (cu filiile); 07.05.1974 - 312 fam.-1940 ort (cu filia Corneni);   1991 - 146 fam - 455 ort; 1994 - 146 fam - 590 ort;

Biserica
In 1733 satul avea biserică, o biserică modestă din grădele, acoperiută cu paie.  În 1769 credincioşii au  construit,  pe o colină din partea nord-vestică a satului, o  biserică din bârne de stejar, acoperită cu paie, cu hramul Adormirea Maicii Domnului. Pe una din feţele prestolului, este gravat anul 1822, care poate fi pus în  legătură cu o posibilă renovare. Interiorul a fost, parţial împodobit cu  pictură, dar ploaia şi umezeala au distrus-o aproape în întregime. Alte datări: construită în 1820.
O biserică de lemn cu hramul Sf Arhanghel Mihail şi Gavril a fost edificată în 1809 în vatra satului, aproape de biserica reformată. Deteriorată în urma unui incendiu. În 1947 era în stare slabă.  Alte datări: construită  în 1872,  în 1968 în stare rea,
Biserica de lemn cu hramul Sf. Ioan Botezătorul   a fost cumpărată în   1822 din satul Baba, com. Coroieni,  jud. Maramureş, şi  reconstruită  de meşteri locali pe o colină de la marginea satului,  în cimitir. A fost reparată în  1951 şi 1961 şi pictată pe scândură cu vopsele pe  bază de ulei. Alte datări: constrută,  probabil, ante 1800, în 1820,   cumpărată în anul 1900 din Rusu de Sus; reparată în 1908 şi 1926.S-a năruit.
Biserica actuală cu hramul Adormirea  Maicii  Domnului, a fost   construită  de meşteri locali din piatră şi  cărămidă în 1970-1977, pictată în tempera de ieromonahul Alexandru Pop-Artemie  de la  m-rea Nicula şi sfinţită de ep. Teofil Herineanu  în 18 septembrie  1977.       
Alte datări: construită  în 1962-1963, în 1870.

Casă parohială
Exista în 1733. În 28 septembrie 1862, micii nobili, locuitori ai satului,  au cedat  drepul lor de cârciumărit în favoarea bisericii, pentru acoperirea cheltuielilor  obşteşti, în fapt pentru   "cumpărarea casei parohiale", sau construirea ei. În parte din veniturile pe cârciumărit a fost construită în 1850, o casă parohială de piatră, cu 4 camere. Actuala casă a fost construită în  1959.  
        
Preoţi
             
1733 Ilie (Ilyie) şi Ion (Iuon), în funcţie în 1733.
            1733-1753 ………………………………………………………………
            1754-1767 Ioan (Ioan de Gilort; Popovici Ioan), localnic, sfinţit în 1754 de Ep. Sinesie (recte Meletie Kovacs) la Arad (recte, Oradea). A luat singhelie pentru Ghirolt la recomandarea lui Ioan Cseh. A fost confirmat şi după 1761. În 1767  era "parochus et archidiaconus,  Archidiaconatus Geroltensis, 1767" (paroh şi arhidiacon al Arhidiaconatului Ghrolt).
            1767  Ilie,   în funcţie în 1767, an în care  poseda casă, un teren  arabil  de 2 cubuli de semânătură, vie de 10 galete, 2 boi, 2 cai, 14 oi  şi 2 porci.
            1768-1828 ……………………………………………………………….
            1829-1868 Pop Ioan de Boereni (Joannes Popu de Boerfalva; Joannes Pápp; Joannes Popu), născut în 1802, hirotonit în  1829. Preot-paroh  (1829-1856). A decedat în 23 august 1868 la 66 ani din care 39 preot.  În 17 iunie 1867, preotul fiind bătrân  familia sa a încheiat un contract cu preotul Tămăşian Petru al Ormanului pentru administrarea parohiei. A decedat în 23 august 1868 la 66 de ani din care 39 preot.
1858-1860 Pop Papiriu Ioan (Joannes Ppiriu Pop), localnic,  născut în 1833. Absolvent al Gimnaziului din Cluj (1853) şi  al Seminarului Teologic Greco-Catolic din Blaj (1857), hirotonit în 1858. Cooperator în Ghilort (1858-1860), administrator parohial în Váralya, lângă Balomir (1860-1861), paroh în Ciceu-Cristur şi vicearhidiacon al Vicearhidiconatului Iclod, (1861-1875), paroh în Szécs (Siciu-Crişana?)  şi vicearnhidiacon al Districtului vicearhidiconal Pericei. (1892-?).
1866-1873 Basti Vasile (Vasiliu Basti), paroh în funcţie în 1869-1873. A decedat în 10 septembrie 1873 la 56 de ani din care 29 preot..
1873-1875 ………………………………………………………………..
1875-1884 Papiu Lazăr (Lazarus Papiu),  născut în 1849 în Corvineşti (Szás-Ujfalu). Absolvent al Gimnaziului din Blaj şi al Seminarului Teologic Greco-Catolic din Gherla, promoţia 1874. Hirotonit în 1875. Administrator parohial în Ghirolt (1875-1884), Iuş (Szász Uj-Ős, azi Fântânele) (1884-1898), Corvineşti (Szás-Ujfalu) (1898-?).
1884-1894 Nemeş Anton (Antonius Nemeşiu), născut în  1840 în Jichişu de Jos, hirotonit în  1870, administrator  parohial, în funcţie în  1886, 1890. În 1894 era în  Glod.
1894-1895…………………………………………………………….
1896-1909 Tincu Nicolae (Nicolaus Tincu; Nicolaus Tinc), născut în 1865 în Dăneşti (Dánfalu); absolvent al Seminarului Teologic Greco-Catolic din Gherla (1890);  hirotonit în 1891. Administrator  parohial în Căprioara (Kecskés)-1891, Căpâlna, 1892, Girolt,1896. A decedat în 8 februarie 1912 la 48 de ani din care 22 preot.
1909-1914 Bacociu Oli(m)piu (Alypiu Bacoţiu), născut în 1880, hirotonit în 1909;  administrator  parohial; în funcţie în  1914.
1914-1926 ………………………………………………………………
1926-1933 Ciacoi Ioan, născut în 23 august 1900 în Ghirolt, com. Aluniş în familia Ciacoi Grigore şi Nastasia, n. Fărcaş. Studii: Liceul de Stat Maghiar din Gherla (1913-1919), Liceul "Andrei Mureşanu" din Dej (1919-1921), Seminarul Teologic Greco-Catolic din Gherla (1921-1925). Căsătorit în 14 februarie 1926 în Borşa (Cluj) cu Viorica Mureşianu, fiica învăţătorului Mureşianu Iuliu şi Ana, n. Fărcaş, născută în 14 februarie 1910. Hirotonit de Ep. Dr. Iuliu Hossu în Gherla, în 28.03 şi 01.04.1926. Preot-paroh în Ghirolt (18.09.1926-26.12.1933), Răscruci (27.12.1933-09.05.1963). arestat în 15/16 august 1951. Decedat în 10 mai 1963 la 63 de ani Copii: Iuliu Ioan, n. în 11.09. 1928, Gregoriu Bazil, n. în 07.09.1929, Septimiu Viorel, n. în 19.01.1931, Mircea Vicenţiu, n. în 17.10.1933,
1933-1947? Boca Pavel, administrator parohial în Benesat (Benedekfalva) (15.11.1895-16.03.1903), Buneşti (17.03.1903-10.03.1924), Răscruci (11.03.1924-13.07.1933), Ghirolt (14.07.1933-1947?)
1947-1949 Mesaroş Gheorghe (Gheorghe Mesaroşiu), hirotonit în octombrie 1947;  administrator parohial în funcţie în 1947-1949 A decedat în 8 februarie 1949.
1949 Ştef Constantin, administrator  parohial (februarie 1949)
            1950-1957 Cerghi Teodor, născut în 1915; paroh 1950-1957
1957 (16.02-30.04.1957) ………………………………………………
            1958-1963Pintilei Grigore-Galaction, preot-paroh în Ghirolt (01.05.1958-1963?),  Sîmboieni cu  filia Cutca (01.05.1963-31.08.1966), Gherla I (?), Bărăi (01.09.1966-31.08.1967), Rîu-Bărbat  (01.11.1967-?), Arad (22.09.1967-?),
         1963 -1968 Hălgean Ilie-Iliodor, născut în 1 august 1910 în Topliţa, jud. Harghita, în familia Hălgean Irimie şi Pelaghia. Studii: Şcoala Primară din Topliţa (1919-1923). Frate la m-rea Durău (08.09.1937-14.09.1938). Hirotonit  diacon de arhiereul Valeriu Botoşenianul,  în 14 septembrie 1938 la m-rea Durău  şi preot de arhiereul Atanasie Dică în 15 august 1944 în Bucureşti. Diacon la m-rea Durău (14.09.1938 - 31.05.1944), preot deservent la   mănăstirile Durău (15.08.1944 - 14.11.1945; 01.04.1949 - 03.03.1959) şi Ghighiu (15.11.1945 -30.11.1948), lucrător agricol la CAP "6 martie" din Topliţa (21.04.1963 -30.11.1968), ieromonah la m-rea Nicula, administrator parohial în Ghirolt cu filia Corneni (01.01.1963 - 30.11.1968), Dealu Mare, com. Coroieni, jud. Maramureş (01.12.1968 - 1973), Aluniş (1973),   Pâglişa, (1973 -1974).Hirotesit protosinghel, arhimandrid (25.l02.1947). A decedat în 1974.
1968-1970 Irimia Teodor, paroh în Orman; administrator interimar, (01.12.1968- 31.03.1970)
1971-1973  (01.12.1971 - 30.09.1973) …………………………………..
1971-1972 Horga Ioan, transferat din satul Perişor, com. Zagra, jud. Bistriţa-Năsăud; paroh în  Ghirolt,  (01.10.1971-30.11.1972); în 1972 în Câmpulung Moldovenesc.
1972 Heminciuc Vasile, preot pensionar,  administrator parohial în  Pâglişa şi Ghirolt,  1972
1973-1975 Rezniciuc Mihai Emilian (Evuţian ?), născut în 5 martie 1946 în satul Hînţeşti, jud. Suceava în familia Rez niciuc Constantin şi Domnica. Absolve nt al Institutului Teolog,ic de grad Universitar din Sibiu, promoţia 1976.Căsătorit în 12 iulie 1969 cu Cruciţa Albu din Săcel-Cluj, născută în 24 mai 1948. Hirotonit de Ep. Valerian Zaharia în 4 decembrie 1969 în Paraclisul Episcopiei din Sibiu şi în 5 decembrie 1969 în Păuleşti-Oradea. Preot-paroh în Popeşti, Protopopiatul Cluj (?- 1973), Ghirolt  (01.01.1973- 31.05.1975), Mănărade, jud. Alba.
            1975-1991 Matei Aron, preot-paroh în Pădureni (15.10.1974-30.09.1975), Ghirolt (01.10.1975-30.03.1991), Aluniş (01.04.1991-mai 2009). 
1991-1992 (01.04.1991-31.01.1992) …………………………………….
1992-P Gavrea Radu, născut în 24 octombrie 1966 în Arad, în familia Gavrea Dionisie şi Anica n.Petrean. Studii: Şcoala Generală din Bogata de Jos (cls I-III 1973-1976) şi Dej (cls. IV-VIII 1976-1981), Liceul "Andrei Mureşanu" din Dej (cls. IX-X 1981-1983; cls. XI-XIII 1985-1988), Seminarul Teologic Ortodox (1989-1991), Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, promoţia 2004. Căsătorit  în 28.09.1991 cu Nicolina Turcu, născută în Cîţcău în 16 iulie 1968 în familia Turcu Nicolae şi Ana  n. Conţiş. Hirotonit de Ep. Vicar Dr. Irineu Pop Bistriţeanu în 13 octombrie 1991 în Bogata de Jos şi în 20 octombrie în Băiţa. Preot-paroh în Ghirolt (01.02.1992-prezent).Hirotesit…….

Cantori
Au slujit în strana bisericii: Raţ Dumitru (Demetrius Raţiu), interimar, 1867, 1877, 1882,1886, 1890, 1894; Raţ Ioan, n.  în 1870, cantor din 1907;  Budean Petru, n. 16.05.1920 diplomat, (dus la Gherla);   Neagu S. 1950;

Şcoala confesională
În 15 şi 28 septembrie 1862, mai mulţi fruntaşi ai satului, nobili armalişti, au cerut Guberniului să le recunoască dreptul de  cârciumărit pe care vor să-l folosească  în beneficiul  bisericii şi al şcolii întrucât  satul, "din lipsa cea mare,  nu-şi poate forma un fond scolastic".   În 24 august 1865, sătenii au  hotărât să  vândă obligaţiilor împrumutului de stat din1854, iar venitul  să-l dea  în folosul şcolii, în  28 noiembrie 1869 reînnoind hotărîrea de a "ţinea" şcoala şi a o "provedea cu cele de lipsă".   
Localul şcolii: Casă şcolară de lemn, 1867.
Şcolari: 1867 - 64 (34m-30f);   1877 - 60; 1882 - 116 (59 la zi, 57 la repetiţie); 1886 – 80 (65 la zi, 15 la repetiţie); 1890 – (50 la zi, 23 la repetiţie); 1894 - 77 (50 la zi, 27 la repetiţie); 1896 – 132 (100 la zi, 32 la repetiţie); 1898 – 100 (80 la zi, 20 la repetiţie); 1900 – 63 ( 40 la zi, 23 la repetiţie); 1903 – 110 (90 la zi, 2l0 la repetiţie);  1906 -116 (90 la zi, 26 la repetiţie);   1914 -152 (95 la zi, 57 la repetiţie) 4 la şcoala de  stat.
Dascăli: Borbel Vasile (Basilus Borbely; Vasiliu Borbeliu) - 1866, 1867;  Mureşan Filip (Philipus Mureşianu) -1877; Toma Filip (Thomas Filipu), absolvent de preparandie, 1882, 1886, 1890; Moldovan Alexandru (Alexander Moldovan), cantor una docens, 1894; Casian Valer (Valerius Casianu), absolvent de preparandie, docens, 1896, cantor una docens, 1898, 1900; Mureşan Ioan (Joannes Muresianu), cantor una docens, 1903, 1906; Negrea Alexandru (Negrea Alexander), cantor una docens, 1914.

Patrimoniu
Icoane: 4 buc. din 1822
Clopote: 2 buc. de  37 kg şi 45 kg.
Cărţi: Strastnic, 1834; Triodion, 1813; Apostol, 1802; Minologhion, 1751[ Evanghelie, 1895 Penticostar, Bucureşti, 1743, Strastnic, Blaj, 1753, Minologhion, Blaj, 1781, Octoih, Blaj, 1792, Triod, Blaj, 1800, Apostol, Blaj, 1802
Bunuri funciare
În  1733: arabil  de 3  câble; fânaţ de 3  care; în 1750: - un intravilan,  arabil de 10 câble; fânaţ de 6 care; în  1760: - arabil de 4 câble; în 1767 - arabil de 4 cubuli de semânătură - fânaţ de 2 carede fân; în 1867 - arabil -3j. 130st, fânaţ, 190 st,  neproductiv 1j 10 st.  în 1947: - sesie bisericească prin reforma agrară: arabil 13 j 340 st; sesie parohială veche: arabil 13 j 200 st, fânaţ 5 j 1127 st, păşune 7 j 657 st; prin reforma agrară: arabil 9 j; sesie cantorală veche: arabil 2j; prin reforma agrară: arabil 3 j. Două  iug. de teren  în vatra satului, a donat Farcaş Veronica, întru  pomenirea soţului ei,  Banc Alexandru.

 

PROTOPOP

Pr. ISIP IULIAN PAUL

Adresa

 

 

Site realizat de Misca Stefan

Pagina principala Sitemap Contact Termeni si conditii ©2012 Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.

©2012.Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.