Livada
 sat,  com. Iclod

(Dupa manuscrisul "Monografia Protopopiatului Ortodox Roman Gherla" de Augustin Padurean )

        
    

Prima menţiune documentară a satului: Dendeleg;  şi evoluţia denumirii lui: 1343 - Denguleg; 1808 - Gyingyulág; Dindeleagu; Livada.

Date şi aspecte din istoria parohiei
Localitate  multietnică, locuită de români,  maghiari şi până spre sfârşitul celui de al doilea război mondial, de evrei.
Până în anul 1700, credincioşii români erau  ortodocşi. Efect al hotărârîrilor sinodale din 1698 - 1700, au fost trecuţi la greco-catolici (uniţi).  În anul 1707, diacul (dascălul) peregrin Ştefan din Ardeal Vima Turzii (recte Vima Mică) a copiat aici un Antologhion ajuns în Bihor, apoi în Ungaria (în prezent în Biblioteca parohială din Körösszakal - Sacal).
 Până în a doua jumătate a secolului XVIII, s-a menţinut un important nucleu ortodox. În 1767, de pildă, 21 de familii din cele 48 câte trăiau în sat, erau ortodoxe. În primul deceniu al secolului al  XIX-lea, parohia a fost reşedinţa unui protopopiat  greco-catolic (1806-1809).
Câţiva dintre locuitorii satului se ocupau si cu vânzarea icoanelor.În 1815 aceştia au solicitat  autorizaţie pentru a pleca în Ţara Românească cu acest fel de negoţ. În 1950  a format o parohie   cu o parte din Gherla (Livada - Gherla II). I-a fost filie Băiţa. Biserica are matricole din 1844.

Structura confesională
Comunitatea satului  a avut o structură multiconfesională, simultan sau succesiv formată din romano-catolici, calvini, unitarieni, evanghelici, izraeliţi,   baptişti, greco-catolici, ortodocşi:  1733 - 33 fam g-c; 1750 - 299 g-c; 1760 -1762 - 67 fam (36 fam  ort; 11 fam şi pr g-c); 1761 -  17 fam ort;  1766 - 225 (114m-111f) ot; 1767 - 48 fam - 260 loc (27 fam - 160 g-c; 21 fam - 100 ort); 1829-1831- 532  g-c, cv;  1850 - 544 loc (464 g-c, 6 r-c, 61 cv, 13 izr); 1857 - 542 loc (466 g-c, 4 r-c, 56 cv, 16 izr); 1867 - 559 g-c; 1869 - 672 loc ( 550 g-c, 22 r-c,77 cv, 23 izr); 1877 - 529 g-c;1880 - 609 loc (525 g-c, 11 r-c, 57 cv, 16 izr); 1882 - 612 loc (528 g-c, 18 r-c, 50  cv, 18 izr); 1886 - 490 loc (413 g-c, 9 r-c, 50 calv, 18 izr); 1890 - 636 loc (541 g-c, 17 r-c, 58 cv, 20 izr); 1890 - 526 loc (449 g-c, 9 r-c, 50 cv, 18 izr); 1894 - 559 loc (517 g-c, 8 r-c, 30 cv, 84 izr); 1896 - 643 loc (517 g-c, 8 r-c, 30 cv, 84 izr);1898 - 595 loc (545 g-c, 11 r-c, 3 ort, 26 cv, 10 izr);  1900 - 618 loc (4 ort, 549 g-c, 13 r-c, 38 cv, 14 izr); 1903 - 651 loc (600 g-c, 8 r-c, 3 ort, 30 cv, 10 izr); 1906 - 667 loc (624 g-c, 4 r-c, 1 ort, 28 cv, 10 iz); 1910 - 683 loc (4 ort, 615 g-c, 17 r-c, 30 cv, 17 izr); 1914 -618 loc (596 g-c, 6 r-c, 1 ort, 18 cv, 7 izr); 1932 - 700 g-c; 1941 - 728 g-c;  1941 - 847 loc (3 ort, 770 g-c, 30 r-c, 38 cv, 2 bpt, 4 izr); 1947 - 863 loc (4 ort, 839 g-c, 14 r-c, 16 cv, cu bis pr. Francisc Banyai); 1948 -839 g-c; 09.12.1954 - 209 fam - 879 ort; 05.06.1958 - 200 fam - 798 ort;  18.02.1961 - 1116 ort; 31.12.1966 - 841 loc (210 fam -786 ort, 26 cv, 7 r-c, 42 pnt; cu filia); 07.05.1974 - 282 fam - 1067 ort (cu filia), 1991 - 230 fam - 750 ort (cu filia), 1994 - 230 fam - 800 ort.

Biserica
Menţionantă în Conscripţia din 1733,  biserica exista cel puţin din prima jumătate a secolului al XVII-lea. O  biserică  de lemn acoperită cu paie construită pe un teren apătos,  în timp dovedindu-se neîncăpătoare şi aproape de ruină.
În 1818 sătenii au cerut autorizaţie pentru construirea unei noi biserici   ("Ne-am luat îndemn a zidi alta, lângă  cea veche în care încap a 4-a parte din credincioşi…"). Intenţie abandonantă în favoarea amplasării pe un teren corespunzător.  In acest scop, în  vara anului 1862, parohul, judele, 4 curatori, 7 membri din Comitetul Parohial şi mai mulţi cetăţeni, l-au rugat pe episcop să intervină pe lângă "domnul de pământ" Vaida Ioan din Olpret să cedeie satului un loc de  biserică din măieriştea pe care  o avea aici. Rugare fără rezultat. In 20  februarie 1867, preotul  Ioan Hosu, îngrijorat de starea bisericii ("veche debilitată" aflată pe "loc slab unde a fost cimitir, apătos"… " expusă ruinării în toată ora"),  a cerut  medicului  Feier din Dej să cedeie satului grădină pe care o avea aici, aflată vizavi de biserică,  oferindu-i  o suprafaţă dublă. Medicul a refuzat schimbul. În această situaţie, deşi au primit un teren, apătos însă, au  cerut Consistoriului  aprobare să construiască biserica pe acelaşi loc. În  28 ianuarie 1867, preotul a cerut  Consistoriului  sprijin pentru aprobarea construirii  iar în 11 august 1867 a încheiat un contract cu  maestrul constructor  Zotic .Laurenţiu (Lorencie Zottich) care, pentru 4100 fl v.a., s-a angajat să construiască în următorii 4 ani o  biserică de piatră. Biserica cu hramul Sf Apostoli Petru şi Pavel  a fost zidită  în  1868, pictată în  acelaşi an şi   sfinţită în 1872.
A fost reparată şi dotată de mai multe ori: în 1906 ţigla a fost  înlocuită  cu tablă; în  1931(1935) a fost înlocuit iconostasul şi  împodobit cu  icoane  noi, pictate de Walasnyai Andraş din Gherla (în alte surse Volosnyai Vilhelm din Dej) după modelul icoanelor de la biserica parohiei  Gherla I; în 1955 a fost reparată parţial; în 1958 a fost refăcut turnul avariat;   în 1959 a fost supusă unei  reparaţii generale şi pictată; în 1963 a fost refăcut acoperişul  dărâmat de o furtuna;  în 1966 a fost  înlocuită tabla neagră cu tablă zincată; în 1969 a fost electrificată; în 1972 a fost reparată; în 1994-1996, reparată,   padimentată, pictată, mărită prin adăugarea unui  pridvor şi înzestrată cu un iconostas sculptat la firma "Apollo" din Livada. A fost sfinţită  în 29 septembrie 1996 de Ep. Vicar Dr. Irineu Pop Bistriteanu.  
Alte datări:  construită în 1866, lângă cea veche, în 1868,  în 1868-1873.

Casa parohială
Construcţie de lemn, existentă în  1867; de  zid cu 3 camere edificată în 1912, renovată în 1936.

Preoţi
1692 Ursu, în funcţie în 7 februarie 1692,  când a cumpărat  cu 21 de fl. o Cazanie (Vaarlam, Iaşi, 1643) de la  popa Grigore din Hangu, jud. Neamţ, de faţă fiind părintele său, popa Metodie din Căşeiu şi popa Grigoraş din Sânmărghita, fiul lui popa Ioan şi birăul satului, Lazăr.
            1693-1726…………………………………………………………………
             1727-1732 Toader,  în funcţie în 1727, an în care a vândut în Bihor  un exemplar din Cazania lui Varlaam, (Iaşi în 1643), fapt consemnat de cumpărător pe una din filele cărţii: " Eu, popa Pavel din Josani (Josani-Căbeşti ? sau Josani-Măgeşti ? jud. Bihor, nn A.P. ), am cumpărat această carte, Ucitelnă (Cazanie-nn AP), de la popa Toader de la Ghingheliag (Livada, jud. Cluj) în 14 florinţi şi o am  dat şi o pită de mălai şi jumătate de vică de sămânţă de cânepă şi o am cumpărat înaintea înalţilor (…) anume cinstitul popa Iosif de(n) Măjeşti (Măgeşti, jud. Bihor) în anul D(omnu)lui 1727, m(ese)ţa  dech(emvrie), 26"
            1733 Lup , în funcţie în 1733.
            1734-1758 ……………………………………………………………….
            1759 Ciachi George (Csakai George) din Arunyosszég, în funcţie în  1759. 
            1760-1766………………………………………………………………..
            1767-1770 Gheorghe (Gheorghie, Georgie), hirotonit  de Ep. Inochentie Clain. În funcţie în  1767-1770. În 1767, popa Gheorghie avea casă, 8 boi, 3 vaci, 2 cai, 25 oi, 10 porci
1771-1812 ……………………………………………………………….
1813-1844 Hosu Vasile (Basilius Hoszszu; Vasile Hossu), în funcţie în 1813-1844
1845-1866…………………………………………………………………
1867-1870 Hosu Ioan  (Joannes Hoszu de Kisnyires), născut în 1818, hirotonit în  1842; preot-paroh în funcţie în 1867, 1877. În ianuarie 1870, scria  Consistoriului ca  este  de 27 de ani preot satului, sat în care găsit o casă parohială  ruinată. În cei 27 ani de pastoraţie, "a ridicat şcoala, biserica,  casa parohială" dar nu a fost propus pentru ajutor din fondul imperial. Nemulţumit de starea în care se afla, "a defectat", în 1882-1894 fiind "parochus deficiens".
1870 Iacob, hirotonit în 1867 de Ep.  Inochentie; în ianuarie 1870 era în funcţie.         
1871-1875…………………………………………………………………
1876-1894 Hosu Constantin, administrator parohial în Dârja (1871-1876), Livada cu filia Băiţa (1876-1894), Hăşdate cu filia Salatiu  (1894-1902).           1881 Nilasi Constantin capelan?, cooperator? -1881
1895-1902………………………………………………………………..
1903-1929 Pop Olimpiu (Alympius Pop, Alupius Pop, Alupiu Pop,  Alypius Pop) născut în 1858 în  satul Nireş (Szász-Nyires), com. Mica, jud. Cluj. Absolvent al Gimnaziului din Năsăud, şi al Seminarului Teologic Greco-Catolic din Gherla, 1882. Hirotonit în 1883. Administrator interimar în Cristeştii Ciceului, com.  Uriu, jud. Bistriţa-Năsăud (1882-1885), administrator parohial în Sic (Szék), jud. Cluj, (1885-1886), Piatra (Kö-farka), com. Chiuza, jud. Bistriţa-Năsăud (1886-1902), Livada (1903-1929).  
1929-1941 Câmpean George,  născut în 23 aprilie 1901. Absolvent al Şcolii Normale de Învăţători şi al Academiei Teologice. Căsătorit cu Maria Peneş. Hirotonit în 29 iunie 1929. Preot-paroh în Livada cu filia Băiţa (06.07.1929-1941 când s-a refugiat în România. A revenit din refugiu în 7 iulie 1945. Copii: Maria, n. în 1930, gemenele Maria Terezia Aurora şi Maria Felicia Antonia, n în 15.04.1937
1941-1956 Papiu Alexandru, născut în 20 noiembrie 1903 în Enciu în familia preotului Papiu. Absolvent al Liceului "Andrei Mureşanu" din Dej, promoţia 1922 şi al Academiei Teologice Greco-Catolice din Gherla, promoţia 1929. Căsătorit cu învăţătoarea Sabina Pintea, născută în Buneşti în 19 ianuarie1910 în familia preotului Pintea  . Hirotonit în 02.11.1930. Lucrător la CFR Cluj (1922-1924). Preot-paroh în Musca-Cîmpeni (1930-1933), Lujerdiu (1933-1941), Livada (23.10.). Arestat în 1949 Copii: Felician, n. în 12.10.1931, Aurel, n. în 25.04.1934, Valentin, n. în 28.02.1936, Alexandru, n. în 25.11.1937.
1956-1957 Popoviciu Iuliu (Ioan ?), născut în 26 iulie 1905 în satul Mara (fost Crăceşti), com. Deseşti, jud. Maramureş în familia învăţătorului Popoviciu Petre şi Volumnia Suza. Studii: Şcoala Primară din Mara (Crăceşti), Liceul  din Beiuş, Sighetul Marmaţiei şi Baia Mare, Academia Teologică Greco-Catolică din Gherla, promoţia 1928. Căsătorit cu Sabina Dipşa, fiica înv. Dipşa. Hirotonit în 6 decembrie 1928.  Preot-paroh în satul Breaza, com. Negrileşti, jud. Bistriţa-Năsăud (11.01.1929-1932), satul Răstoci, com. Ileanda, jud. Sălaj (05.10.1932-1945) satul Tăuţi, com. Floreşti, jud. Cluj (11.10.1945-1949), satul Feiurdeni (23.07.1949-1956), Livada cu filia Băiţa (1956-1957). Copii: Octavian, n. în 12.09.1927, Flavia, n. în 20.01,1930. Cantor Man Ştefan, n. în 1922.
1957-1986 Fărtan Mihai, născut în 19 septembrie 1923 în Gherla, în familia Fărtan  Gheorghe şi Ana,  n. Macavei. Studii: Şcoala Primară (1930-1934),  Liceul "Petru Maior" 1934-1937) şi Şcoala Normală  (1937-1942) din Gherla, Academia Greco-Catolică din Cluj(1942-1946). Căsătorit în 6 noiembrie 1947 cu învăţătoarea Valeria Hales, fiica preotului Emil Hales din Spermezeu,  născută în 15 august 1928. Hirotonit de Ep. Dr. Iuliu Hossu în Cluj, în 19, 21 noiembrie 1947. Pedagog la Şcoala Normală din Gherla (1946-1947), preot-paroh în Bobâlna cu filia Pruni (04.12.1947-10.12.1949), Răzbuneni (01.04.-10.12.1949), Maia cu  filia Cremenea (11.12.1949-31.07.1957), Livada cu filia Băiţa (01.08.1957-30.06.1986). Pensionat la  1 iulie 1986. După pesionare a mai slujit o vreme în aceeaşi parohie.. Copii: Rada Elisabeta, n. în 03.09.1949, Alexandrina, n. în 20.06.1951.
1986 - 1995 Chezan Iosif, născut în 18 aprilie 1949 în Sâmboieni, în familia Chezan Ioan şi Susana. Muncitor la Regionala CFR Cluj-Napoca (15.11.1971-21.08.1972), secţia Dej (01.09.1972-05.09.1973). Căsătorit în 8 octombrie 1977 cu Anica Cândea. Preot în Călăraşi, Protopopiatul Turda (01.01.1978 -31.10.1986), Livada cu filia Băiţa (01.11.1986 - 01.07.1995). Copii: Iosif Ioan, Mihai Ciprian. A decedat în 3 august 1995. 
1995-2000 Ştir Gheorghe, preot-paroh în Cecălaca, Protopopiatul Alba-Iulia (01.11.1977-30.05.1979), Sic (01.05.1979-29.02.1987), Orman (01.03.1987-14.08.1995), Livada (15.08.1995-31.03.2000). Gherla II (01.04.2000-prezent).  
            2001-2010 Mocean Ilisie, preot-paroh în satul Vîlcelele cu filiile Antăş, Blidăreşti şi Oşorhel, com. Bobâlna, jud. Cluj (01.07.1968-31.07.1971), în Vâlcelele (01.07.1968- ?) Fizeşu Gherlii cu filia Tîrguşor (01.08.1971-28.02.1991), Iclozel (01.03.1991-30.04.2001), Luna de Jos (01.10.1995-30.04.2001), Livada (01.05.2001-30.04.2010).


2010-P Jurcan Lucian, născut în 11 septembrie 1971 în Bistriţa, în familia Jurcan Simeon şi Arsinica născută Cocolaş. Studii: Şcoala Generală Nr. 4 din Mediaş, Liceul Teoretic "Petru Maior" din Gherla, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, promoţia 1997, cu examen de licenţă din februarie 2000.  Căsătorit în 12 octombrie 1996 în Gherla  cu Logigan Georgica-Lucica din Teaca,  născută în 22 aprilie 1978 în familia preotului Logigan George şi Lucreţia şi Lucreţia n. Arcălean din Băbdiu. Hirotonit de Ep. Vicar Irineu Pop Bistriţeanu în Cluj-Napoca, în 24 noiembrie, 1 decembrie 1996. Preot-paroh în Cubleşu Someşan (01.12.1996-31.01.2001),  Diviciorii Mari cu filia Sînmărtin  (01.02.2001-30.06.2010), Livada (01.07.2010-prezent). Copii: Andrei-Marius, n. în 15.08.1998, Alexandra, n. în 26.07.2000.

Cantori
Au slujit în strana bisericii: Imbuzan Grigore (Gregorius Imbuzanu), 1867, 1870, 1877, 1882; Post vacant-1886; Cupşa Ioan  (Joannes Cupsia), abs. preparandie, cantor una docens, 1890;  Suciu Vasile (Basilius Suciu), Vereş Ioan (Joannes  Veres), abs. preparandie,  cantor una docens, 1894; Post vacant, 1896;  Patachi Vasile (Basilius Pataki), 1898;  Suciu Nicolae (Nicolaus Suciu), 1900, 1903, 1906, 1914; Vereş Ioan, 194; Hurducaş Vasile, localnic, născut în 16.04.1890,  diplomat,  1947; Timandi Virgil, 1949; Cosma Ioan,  1965, 1966; Cosma Ioan, l964

Scoala confesională
În 14 octombrie 1880, sătenii hotărăsc  să cede în be neficiu şcolii  foloasele dreptului de cârciumărit  de 3 luni.
Localul şcolii: o" şcoluţă" de lemn au construit sătenii în 1868.
Scolari: 1867- 60 (35 la zi-25 la repetiţie); 1877 - 34; 1882-53 (38 la zi-15 la repatiţie); 1886 - 48 (38 la zi, 10 la repetiţie); 1890 - 89 (73 la zi, 16 la repetiţie);  1894 - 102 (71, 31);  1896 - 93 (72 la zi, 21 la repetiţie);   1898 - 90 (65 la zi, 25 la repetiţie); 1900 -111(65 la zi, 46 la repetiţie); 1903 – 100 (73 la zi , 27 la repetiţie);1906 – 80 ( 60 la zi, 20 la repetiţie); 1914 – 130 (90 la zi,  40 la repetiţie) şc de stat ; 
Dascăli: Dan Petru (Patrus Danu) docent interimalis, 1877;  Merzoc Dumitru (Demetrius Merzocu), abs. preparandie, 1882; Cupşa Ioan (Joannes Cupsia),  abs. preparandie, 1886; cantor una docens, 1890; Vereş Ioan (Joannes Veres) absolvent de preparandie, cantor una docens 1894, docens  1896; Anghel Ştefan (Stephanus Anghel), docens interimar, 1898; Cutcan Vasile (Basilius Cutcan), 1900;  1903, 1906; Post vacant, 1914.  

Bunuri de patrimoniu
Clopote: În 1925 au fost achiziţionate  două  clopote de  35 şi 45 kg produse de  firma  "L.A. Novotny" din Timişoara.
            Cărţi: Penticostarion, Rîmnic, 1743 (însemnare cu litere chirilice din 27 martie 1744: Hăţă Blagu din Morada (Morău?) a cumpărat cartea şi a dat-o popii Toma), Strastnic, Blaj, 1753 (Insemnări cu litere chirilice din 30 martie 1803:- cumpărată în 1802 de la popa Mitre din Ştiopi, împreună cu o Liturghie,  cu 5 florinţi,  banii bisericii; Strastnicul este al bisericii din Ştiopi);  Octoih, Rîmnic, 1742; Triodion, Blaj, 1800; Apostol, Blaj, 1814 (însemnare cu litere chirilice arătând că este al bisericii din Ştiopi şi a fost cumpărară de la Mik Ilie în 10 ianuarie 1860).Psaltire, Minei, Apostol, Catavasier, Cazanie, Euhologhion 1723-1869 de la Rîmnic, Blaj şi Iaşi. Cazanie (Carte românească de în văţătură), Iaşi, 1643; Penticostarion, Rîmnic, 1743; Antologhion, Bucureşti, 1766; Biblia, Blaj, 1795; Euhologhion, Blaj, 1814; Petru Maior-Prediche, Buda, 1810.

Bunuri funciare
În  1733 - arabil de 3 câble de semânătură, fânaţ de 3 care de fân; în 1750 -arabil de 10 câble,  fânaţ de 4 care; în 1760  - arabil de 10 câble,  fânaţ de 10 care de fân;  în 1767- un intravilan, sesie 8 câble - fânaţ de  9  care e fân . în 1947 - Sesie bisericească veche: arabil 5 j, fânaţ de 10 măji de fân; sesie parohială veche: arabil - 12 j, fânaţ 7 j, păşune 5 j, prin reforma agrară: arabil 4 j; sesie cantorală veche: 640 st.
           

PROTOPOP

Pr. ISIP IULIAN PAUL

Adresa

 

Site realizat de Misca Stefan

Pagina principala Sitemap Contact Termeni si conditii ©2012 Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.

©2012.Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.