Luna de Jos
sat, com  Dabaca

(Dupa manuscrisul "Monografia Protopopiatului Ortodox Roman Gherla" de Augustin Padurean )
      
Prima menţiune documentară a satului:1315 - poss. Lona; şi evoluţia denumirii lui:1340 - Loona; 1348 - Lonay; 1536 - Lonya; 1733 - Kendi Lona; 1750 - Kendilona; 1760-1762 - Kendi; 1854 - Kendi-Lona, Luna de Jos. Lona, Luna Săsească?
http://www.protopopiatulortodoxgherla.ro/imagini/lunadejos.jpgDate şi aspecte din istoria parohiei
Sat cu populaţie mixtă, încropit pe Doman, loc de  confluenţă   a văii Lupului cu valea Luna, în secolul al XVIII-lea strămutat pe  vatra actuală mai ocrotită de revărsarea apelor. Comună mică. Parohie ortodoxă veche, trecută la greco-catolici  în 1827 (conversa ad s. Unionem, 1827) de  preotul Ienei Grigore. Sub influienţa mişcării pro-ortodoxe condusă  de călugărul   Sofronie de la mănăstirea Plăişorul Cioprii (Cioara),  au revenit la ortodoxie. În  1766, toţi cei 205 locuitori români (115m-90f) erau ortodocşi. Au fost reconvertiţi de Ep. Grigore Maior cu priejul vizitaţiunii canonice în parohiile de pe valea Someşului Mic din 10 august - 10 septembrie 1774.  În 1900, a format parohie cu filia Iclozel. Au revenit la ortodoxie în 1948.
De aici este originar  Popovici Teodor (1795-1864), absolvent  al Gimnaziului din  Cluj (1806-1813) şi al Seminarului Teologic Greco-Catolic  din  Blaj (1813-1816), profesor de retorică la Seminarul Teologic blăjan (1816/17), paroh în Jucu de Câmpie (1816-1836) şi vice-arhidiacon al Cojocnei (1836-1864).
Parohia are Matricole din 1815.
 Structura confesională
 Comunitatea satului  a avut o structură multiconfesională, variabilă în timp,  simultan sau succesiv formată din romano-catolici, calvini, unitarieni, evanghelici, izraeliţi,   greco-catolici, ortodocşi: 1733 - 3 fam.( ?); 1750 - 208 g-c 1766 - 205 ort (115m - 90f); 1805 - 91 capi de fam.;  1835 - 483 g-c; 1842 - 449  g-c; 1850 -763 loc (405 g-c; 3 cv; 13 isr);  1857 - 882 loc (499 g-c, 11 r-c, 356 calv, 3 ltr, 3 unit, 10 izr);  1867-500 g-c; 1869 - 935 loc (503 g-c, 31 r-c, 3 a-c, 398 cv); 1877 -  471 g-c;  1880 - 996 loc (2 ort; 372 g-c, 17 isr, 15 alte relig); 1882 - 938 loc (533 g-c, 20 r-c, 374 cv, 11 izr); 1886 - 915 loc  (552 g-c, 19 r-c, 333 cv, 11 izr); 1890 - 1125 loc (1 ort, 625 g-c, 55 r-c, 1 a-c, 437 cv, 1 evgh, 5 izr);1890 - 950 (587 g-c, 19 r-c, 333 cv, 11 izr);1894 - 950 (587 g-c, 19 r-c, 333 cv, 11 izr);1896 - 1006 loc (640 g-c, 12 r-c, 340 cv, 14 izr); 1898 - 1247 loc (658 g-c, 50 r-c, 530 cv, 19 izr); 1900 - 1099 loc.(636 g-c, 33 r-c, 396 cv, 2 evgh, 1 unit, 31 izr, 1 alte relig.); 1910 -1075 loc. (659 g-c, 24 r-c, 375  cv, 1 evgh., 16 izr.); 1932 -759 g-c;  1941 -  890 g-c.; 1941 - 1085 loc (1 ort, 724 g-c, 15 r-c, 338 cv, 7 izr); 1947 - 1318 loc (900 g-c, 12 r-c, 404 cv cu biserică, pr. Columban Bendeghuz, 2 sectari); 1949 - 900 ort.; 30.05.1950 - 284 fam.- 900 pers. ort.; 1952 -217 fam.-945. ort.; 1953-265 fam.-1200  ort.; 09.12. 1954 - 227 fam.- 982 ort.; 25.10.1955 - 286 fam.; 05.06.1958 - 225 fam.- 804 ort.; 11.10.1958 - 804 ort.; 1960 - 227 fam - 770 ort.; 31.12.1962 - 233  fam.- 736ort.; 268 cv, 7 pnt., 2 ieh.;  1963 - 852 loc.(234 fam.-785 pers ort; 65 pnt.; 2 ieh); 1964 - 799 loc.(232 fam.-791pers ort.; 2 pnt.; 6 ieh.); 31.12.1966 - 238 fam .- 777 .ort, 357 cv,  5 r-c, 4 bpt, 3 pnt.; 1971 - 235 fam.-795 ort; 07.05.1974 - 229  fam.- 818  ort.; 1979 - 234 fam.- 801 pers.; 1991 - 180 fam.- 570  ort.;  1994 -180 fam.- 520. ort.
Biserica
Potrivit tradiţiei,  o veche biserică de bârne cu hramul Soborul îngerilor,  a fost construită la o dată  necunoscută, în partea de miazănoapte a satului, pe  o culme de pe malul stâng al Văii Lona, sub Jie (sub Vie; în Vie), loc numit, după formarea cimitirului în jurul  ei, Între Răstigniri. Pe la jumătatea  secolul al XVIII-lea, biserica a fost mutată  pe partea  stânga a văii, apoi, spre sfârşitul aceluiaşi secol, pe partea dreaptă văii, pe un loc mai ferit de revărsarea apelor. A  fost reparată în 1810, prilej cu care,  în  prestolul bisericii s-a  găsit  hrisovul  cu numele ctitorilor: Buia Teodor, Maier Gavril, Sebeştean…, semnat de popa Macarie, probabil paroh satului sau, mai degrabă protopop sau ierarh.. Actul a fost donat  Muzeului Etnografic al Transilvaniei. A fost demolată în 1936. Hrisovul pus în prestolul altarului cu prilejul reparaţiei din 1810, este semnat de
O  biserică de lemn cu hramul Sf Arhangheli a fost construită  în  1805.  În 1880, urmare a hotărârii antistirei comunale din 16 mai 1880, a fost reparată şi  lărgită, iar acoperişul de paie înlocuit cu unul de  şindrilă.
Actuala  biserică, edificiu de piatră  cu hramul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril, a fost construită în 1927-1928, pe Doman, la confluienţa  văii Lupului cu Valea Lonii,  după planul ing. Silaşi Teodor de la Episcopia Gherla.
Alte datări:  în 1927, în 1928, în  1927-1929
În 1938 a  fost înzestrată cu un nou iconostas, realizat de Ruprich Anton din Dej şi Gavrilă G. din Cluj. Icoanele au fost  pictate în 1939 de Iuhasz Ernest din Gherla. Tot el a  zugrăvit biserica şi a împodobit-o  cu câteva scene biblice, care se menţin încă.  A fost sfinţită în 20 august 1947 de Ep. Dr. Iuliu Hossu. In 1966-1967 a fost electrificată, acoperită cu tablă, zugrăvită şi resfinţită în 1967 de Arhiep. Teofil Herineanu.
Casa parohială
Exista în 1733. Noi case parohiale au fost construite (sau reparate)  în 1820, 1889,  1914, de zid;  în 1930 cu 3  camere.
Preoţi
1699 Găvrilă,  participat la ancheta privind uniaţia organizată în toamna anului 1699 la Iclod..
1700-1732………………………………………………………………..
1733 Costan (Kosztan), în funcţie în  1733
1734-1736……………………………………………………………….
1737-1767 Mureşan Simion (Simion Simeon), originar  din Borşa (Cluj); hirotonit  de Ep. Dosoftei în  Ugla în 1737. A luat singhelie la Lona, cu " recomandaţie de la sat". Confirmat şi după 1761; în funcţie în1767.   
            1761-1767 Rus Teodor, hirotonit în Bucureşti de Ep. Gligorie; la recomandarea grofului Tököllyi, întărit la biserica Soborul îngerilor; confirmat  în funcţie şi după 1761 Probabil acelaşi cu Popescu Teodor din Feiurd, paroh confirmat în funcţie  în 1767. 
            1768-1770 Vasile (Vasilie), în funcţie în 1768 -1770; în 1769 a primit ajutor din fondul imperial de 10.000 fl.
            1771-1796……………………………………………………………….
1797-1823 Popovici  Ştefan, (Ştefan Popovits, Ştefan Popoviciu), născut în 1762;  hirotonit în 1797 în Arad; paroh ortodox în funcţie în 1805.  În  1818 a trecut  la uniţi (greco-catolici) ("popa solus transuerunt"). A decedat în 1823.
1823-1827 Enei Gregore (Gregorius Jenei), originar  din Fundătura;  preot-paroh ortodox  din 1823 până în 1827 când  a trecut la greco-catolici ("parochia conversa"); în funcţie până în  1853.
            1828-1866………………………………………………………………..
            1867-1888. Enei Nicolae (Nicolaus Jenei), născut în 1835 în familia preotului Grigore Enei. Hirotonit în  1853. În funcţie în 1867 - 1886. A decedat în 21 iunie 1888 la 53 de ani din care 33 preot.
1889-1929 Mureşan Ioan (Joannes Mureşianu), născut în 1860 în Mintiu Gherlei. Absolvent al Seminarului Teologic Greco-Catolic din Gherla, promoţia 1884. Hirotonit în  1884. Administrator parohial  în Luna de Jos, protopop al Giulei şi Lujerdiului, (1889-1929). În 1918 a participat la Marea Adunare Naţională de  la Alba-Iulia. A sprijinit împroprietărirea ţăranilor şi a  iniţiat  construirea noii biserici. A decedat în 6  august 1929 la 70  de ani din care 44 preot.
1929-1936 Oltean Aurel (Aureliu Oltean), născut în 1870. Căsătorit cu Hortenzia Radu. Hirotonit în  1893.Paroh în Pintic (1898, 1903),  Halmoşd, Luna de Jos (1929-1936), protop onorific. A decedat în 18 aprilie 1937 în Luna de Jos.
1936-1938  Farcaş  Aurel, născut în 11 martie 1908 în Chiuza. Absolvent al Academiei de Teologie Greco-Catolică. Administrator parohial în Luna de Jos (1936 - 1938), Fundătura (1952- 1958?). 
1938-1949 Sabău Constantin, născut în 1903, hirotonit în 1928. Preot în  Lupşa (1932); Luna de Jos (1938 -1949).
            1949-1951Viman Aurel, născut în 21 februarie 1920 în Petrid, jud. Sălaj. Şi-a petrecut copilăria în Valea Mării-Rodna unde tatăl său era  brigadier silvic. A urmat cursurile şcolii primare din com. Gâlgău, jud. Sălaj, satul  natal al mamei sale, apoi Şcoala Normală de Învăţători şi  Academia Teologică Greco-Catolică din Cluj. Căsătorit cu Maria Elvira Budelecan. Preot-paroh în  satul Petrindu, com. Cuzăplac, jud. Sălaj (1948-29.02.1949), satul Stana, com. Almaşu, jud. Sălaj (01.03-31.10.1949), satul Luna de Jos,  jud. Cluj (01.11.1949-15.10.1951). În noaptea de 15/16 octombrie 1951, a fost arestat şi reţinut de Securitate. Reinstalat  în funcţie în 27 decembrie 1952 de preotul Raţiu Mihai  din Dăbâca, protopop onorific. Arestat din nou în 1963, a fost condamnat la 5 ani de puşcărie. În 1968, după ispăşirea pedepsei, a fost numit, la cerere, paroh în Ilva Mică unde a slujit până  în iulie 1970. A decedat  în 16 iulie 1970. Copii:Aurora, n. în 14.11.1949.
            1952-1954 Filip Aurel, preot-paroh în Borşa (Maramureş) (27.10.1932-01.05.1941), Apahida (02.05.1941-31.10.1952), Luna de Jos (01.11.1952-31.07.1954), sef de echipă la CAP Feiurd (01.08.1954-31.01.1955), contabil la ICIA Cluj (01.02.1955-31.01.1958), GAS Cluj (01.02-31.12.1958), preot-paroh în Buneşti (01.08.1959-?
            1954-1960 Moldovan Augustin, secretar la Şcoala de Stat din Gherla, (1929-1931), funcţionar la Vicariatul Episcopal din Gherla, (1931), preot-paroh în Aluniş (01.07.1933-31.10.1940). Refugiat în toamna anului 1940. Administrator parohial în  Seuşa (01.12.1940-30.11.1942), Oarda de Sus (01.12.1942-30.04.1945).  Revenit  din refugiu în 28 aprilie 1945 şi-a reluat activitatea  la Aluniş (01.05.1045-30.06.1954). A mai slujit în Luna de Jos (01.07.1954-01.12.1960), Bonţida, februarie-martie 1959, Unirea II (01.12.1960-?),  Sic (1973).
1961 Giurgea Dumitru, preot-paroh în Sînger (02.11-19.12.1949),  Tritenii de Sus (20.12.1949 - 13.02.1950),  Tăureni (14. 02.1950 - 30.06.1960), Sînger (30.0 - 31.12.1960), Sâmboieni (01.07.1960-31.03.1961), Luna de Jos (1961?), Sălciua de Sus (?)
1961-1969 Pop Romulus, născut în 23 iunie 1920 în Suciu de Sus, jud. Maramureş în familia Pop Lazăr şi Ileana. Studii: Şcoala Primară din Suciu de Sus (1926-1933), Liceul "Andrei Mureşanu" din Dej (1933-1940), Liceul "George Coşbuc" din Năsăud (1940-1941), Academia Teoogică Greco-Catolică din Cluj (1941-1945). Căsătorit cu Oniţa I.Tarba, născută în 17 noiembrie 1926 în Petrid, jud. Sălaj.Hirotonit de Ep. Dr. Iuliu Hossu în Cluj, în 8, 10 iunie 1945. Învăţător în Groşii Ţibleşului (16.11.1944-30.06.1945), preot în Petrid, jud. Sălaj (30.03-31.05.05), satul Strâmbu, com. Chiuieşti (01.06.1947-31.05.1961), Luna de Jos (01.06.1961-31.10.1969), Chinteni (01.11.1969-?). În 1960 a fost arestat  pentru atitudine duşmănoasă contra statului.  Copii: Mircea Gheorghe, n. în 18.03.1949 în Stâmbu, Marius Octavin, n. în 19.06.1950, Cecilia Maria, n. în 23.07.1951.
1969 Cherteş (Cheresteş)  Iosif, preot-paroh în Sucutard (1960-1963), Buza (01.11.1963-30.04.1969), Luna de Jos (01.05-01.12.1969), consilier administrativ la Episcopie, preot-paroh în  parohia Schimbarea la Faţă  din Cluj-Napoca (01.12.1969-?).
1969 Radu Ioan, preot pensionar, administrator interimar octombrie-decembrie 1969
1969-1970 Suciu Ioan, paroh în Dăbâca,  administrator interimar, 29.12.1969 - 10.04.1970
1970-1987 Iuga Mihai,  născut în 26 septembrie 1926.în Vişeu de Sus, jud. Maramureş în familia Iuga Mihai şi Maria, n. Bârlea. Studii: Şcoala Pimară din Vişeu de Mijloc,  (1933-1037), Gimnaziul şi Liceul din Sighetul Marmaţiei (1937-1946), Institutul Teologic Ortodox din Cluj, promoţia 1951.  Căsătorit cu Elvira Semeniuc,  născută în 8 noiembrie 1934 în  Mândăr-Soroca. Hirotonit de Ep. Nicolae Colan în Cluj,  18, 19 noiembrie 1952 (în alte surse 9 noiembrie, 1 decembrie).Paroh în parohia Bogdan Vodă, Protopopiatul Vişeu, jud Maramureş (01.12.1952-31.03.1970), Luna de Jos (01.04.1970-24.08.1987).  În 1950 a fost condamnat  politic pentru "tăinuirea unui duşmanu de clasă". Copii: Mihai Dorin, n. în 10.01.1973, Gabriel-Euge n, n. în 30.06.1974. A decedat în 25 august 1987.
1987-1995 Man Gavril,  născut în 16 iulie 1960. Hirotonit în 1 noiembrie 1987. Paroh (1987-1995). În vara anului  1995 a fost transferat în Ahiepiscopia Sibiu.
1990 Bob Traian, preot-paroh  în Năsal (01.10.1965-31.03.1969). Ceanu Mare, Protopopiatul Turda (01.04.1969-?), Gilău (?-30.04.1990). Administrator interimar  Luna de Jos (01.05-30.11.1990), Gheorgheni (01.12.1990-?).
           Interimar 1994-1995, Mocean Ilisie, preot-paroh în satul Vîlcelele cu filiile Antăş, Blidăreşti şi Oşorhel, com. Bobâlna, jud. Cluj (01.07.1968-31.07.1971), în Fizeşu Gherlii cu filia Tîrguşor (01.08.1971-28.02.1991), Iclozel (01.03.1991-30.04.2001), Luna de Jos (01.10.1995-30.04.2001), Livada (01.05.2001-30.04.2010).
http://www.protopopiatulortodoxgherla.ro/imagini/preotlunadejos.jpg
1995-Prezent: Vaida Lucian - Grin, născut în 25 octombrie 1970 în Cluj-Napoca, în familia Vaida Grigore şi Lucreţia, n. Biliga. Studii: Şcolile Generale Nr. 6 (1977-1981) şi Nr. 29 (1981-1984), Liceul "Nicolae Bălcescu" (1984-1989)), Facultatea de Teologie Ortodoxă (1990-1995) din Cluj-Napoca. Căsătorit în Cluj - Napoca în 3 septembrie 1995 cu educatoarea/profesoara Maria Iuliana Dan, născută în 29 octombrie 1972 în Cluj-Napoca în familia Dan Gheorghe şi Maria. Hirotonit  în 8  octombrie 1995 în Dej, de Ep. Vicar Dr. Irineu Pop Bistriţeanu şi în 15 octombrie în Cluj-Napoca de Arhiep. Bartolomeu Anania. Preot-paroh în Luna de Jos (01.11.1995-prezent). Copii: Andrei-Lucian,  n. în 24.10.1997 și Dimitrie Teofil, n. în 25.10.2001.
Cantori
Au slujit în strana bisericii: Pulbere Ioan (Joannes Pulber) 1867; Pulbere Simeon, 1877, 1882, 1886, 1890, 1894; Bot Ioan (Joannes Botu), cantor una docens  interimar; Contraş Alexandru (Alexander Contrasiu), cantor una docens calificat, 1898; Onciu Ioan (Joannes Onciu), cantor una docens  calificat, 1900, 1903;  Banias Alexandru (Alexander Bányász), cantor una docens  calificat, 1906; Nedeş Ioan (Joannes Nedeşiu), născut în 23.02.1895; în funcţie în  1914, 1941, 1947, 1958;   Hedeş Vasile (Basiliu Hedeş), fiul lui Hedeş Ioan, născut în 16 octombrie 1922 ; absolvent al unui curs de cântăreţi,  1941; în funcţie în 1963; Vlaicu Simion, 1950; Hedeşiu Vasile junior,   2007.
 
Şcoala confesională
Localul şcolii: (casa de propunere, chilia de propunere, casa şcolară, şcoală); În 16 mai 1880, antistia comunală a discutat  problema reparării şi lărgirii bisericii  vechi, înlocuirea acoperişului de paie cu unul de  şindrilă,  înlocuirea acoperişului  de  paie al şcolii sau construirii unei şcoli noi; în 2 aprilie 1881 preotul Nicolau Jenei informa Consistoriul că nu sunt lăsaţi să scoată  piatră  şi să repare şcoala "preavută"; oamenii merg la lucru la calea ferată în construcţie;  "ne-am apucat de ridicarea şcolii"; din 1879 se pregătec să facă şcoală de zid sau s-o modernizeze pe cea de lemn; 3 aprilie 1881, au început construirea şcolii ;  în 22 mai 1881- "azi merg după prund". După multe strădanii, şcoala a fost dată în folosinţă în 1882. Localul Şcolii Primare Confesionale, edificat în 1900.
Şcolari: 1867 - 47; 1877 - 51; 1882 - 56 (37 la zi -19 la repetiţie); 1886 - 67 (52 la zi, 15 la repetiţîe); 1890 - 88 (70 la zi, 18 la repetiţie); 1896 -114 (86 la zi, 28 la repetiţie); 1898 -108 (80 la zi, 28 la repetiţie), 9 la alte şcoli; 1900 -197 (122 la zi, 35 la repetiţie), 40 la alte şcoli; 1903 - 157 (122 la zi, 35 la repetiţie), 40 la şc com. ; 1906 - 157 (122 la zi, 35 la repetiţie), 40 la şcoala  comunală; 1914 -39 la repetiţie, 65 şcoala de  stat.
Dascăli: Pop Constantin (Constantinus Papp) cantor una docens, 1867;  Mănăstirean Vasile (Basilius Monastireanu)-1877; Iuga Ioan (Joannes Juga), absolvent de  preparandie-1882; Bot Ioan (Joannes Botu), localnic,  docent interimar-1886;cantor una docens  interimar, ambulant; 1890;   1894; cantor una docens  interimar, 1896; Contraş Alexandru (Alexander Contrasiu), cantor una docens calificat, 1898; Onciu Ioan (Joannes Onciu), cantor una docens  calificat, 1900, 1903; Banias Alexandru (Alexander Bányász), calificat, 1906; Hedeş Vasile (Basilius Hedesiu), 1914.
        
         Bunuri de patrimoniu
Icoane: două  pe sticlă, trei pe lemn (Iisus Christos,  P.C.Maria,  Sf. Nicolae)
Clopote: de 30 kg., potrivit inscripţiei, "cumpărat de Marian Petru, 1706"(în alt surse Mocianu Petre) de 16 kg cumpărat în 1910  de la Timişoara; rechiziţionate în 28 ianuarie 1917. În 1928 au fost cumpărate alte două clopote, de 200 şi 300 kg.
Cărţi: Evanghelie, Blaj, 1751; Strastnic, Blaj, 1773; Triod, Blaj, 1801; Penticostar, Blaj, 1805; Apostol, Blaj, 1805; Psaltire, Sibiu, 1850; Cazanie, Sibiu, 1875; Apostol, Blaj, 1878;  Cazanie, Iaşi, 1643, la Episc.
Bunuri funciare
            În 1733 - arabil de 3 cubuli de semânătură, fânaţ de 2 care de fân; în 1750 - fânaţ de 7 care de fân; în  1760 - arabil de 3 cubuli de semânătură, fânaţ de 3 care de fân; în 1805 - arabil de 5 cubuli de semânătuiră, fânaţ de 3 care de fân; în 1947 - sesise bisericească prin reforma agrară: arabil 7 j 800 st, fânaţ 2 j 800 st, păşune 2 j; sesie parohială veche: arabil 26 j, fânaţ 2j, păşune 2 j; prin reforma agrară: arător 2 j ; sesie cantorală veche: păşune  2 j; prin reforma agrară: arabil 4 j, păşune 1 j.

 

 

PROTOPOP

Pr. ISIP IULIAN PAUL

Adresa

 

Site realizat de Misca Stefan

Pagina principala Sitemap Contact Termeni si conditii ©2012 Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.

©2012.Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.