Măhal
 sat, com. Sânmărtin

(Dupa manuscrisul "Monografia Protopopiatului Ortodox Roman Gherla" de Augustin Padurean )

      

Prima menţiune documentară a satului: 1230 - Mohal; şi evoluţia denumirii lui: 1336 - Mohalfeu; 1347 - terra Mohaltelke, Mohalteleke, Kys -Mohalteleke; 1436 - Móhalfalva; 1440 - Mohay; 1461 - census quinquagesima de Mohal; 1721 - Mohaj, 1733 - Mehal; 1750 - Mechal; 1760 - Mohaly; 1850 -Mohal; 1854 - Mohaj, Mohal, Măhal.

Date şi aspecte din istoria parohiei
Comună mică cu populaţie majoritar românească şi câteva familii de maghiari şi evrei ceea ce i-a conferit o structură  multiconfesională, simultan sau succesiv formată din romano-catolici, calvini, unitarieni, evanghelici, izraeliţi,   greco-catolici, baptişti, ortodocşi: 1733 - 26 fam. g-c; 1750 - 102 g-c; 1766-192ort (98m-94f); 1835 - 215 g-c 1842 - 400 g-c; 1850 -265 loc (260 g-c, 6 ref, 2 izr);  1857 - 321 loc g-c; 1867 - 286 g-c; 1869 - 275 loc (273 g-c, 2 izr); 1877 - 280 g-c;   1880 - 253 loc g-c; 1882 - 280 g-c; 1886, 1890 - 283 g-c; 1890 - 355 loc (1 ort, 347 g-c, 3 r-c, 1 cv, 3 izr);1894, 1896 - 306 g-c; 1898 - 397 loc (396 g-c, 1 izr);  1900 -395 loc (392 g-c, 3 izr); 1900 - 365 loc (9 ort, 338 g-c, 6 r-c, 7 ref, 5 izr); 1903 - 404 loc (395 g-c, 4 r-c, 5 izr); 1906 - 401 loc (394 g-c, 3 r-c, 4 izr);  1910- 413 loc. (8 ort, 400 g-c, 1 r-c, 10 isr.);1914 - 406 loc (402 g-c, 4 izr); 1932- 410 g-c;  1941- 438 g-c;  1941 -384 loc (1 ort, 381 g-c, 1 cv, 1 evgh);  1947 – 1318 (900 g-c, 12 r-c, 404 cv – biserică, pastor Columban Bendeghuz - 2 sectari); 1948 -338 g-c reveniţi la ortodoxie;  1949 - 404 ort; 1950 - 286 fam ort.; 1953 - 206 fam - 811 ort; 09.12.1954 - 99 fam - 409 ort; 25.10.1955-206 fam (cu filia); 05.06.1958 - 112 fam - 429 ort; 11.10. 1958 -788 ort. (cu filia); 31.12.1962-106 fam-431 ort (cu filia); 1963 - 94 fam -398 ort; 1964 - 96 fam - 398 ort; 31.12.1966 - 97 fam - 351 ort;  1969 - 86 fam ort; 07.05.1974 – 137 fam.- 499 ort (cu filia); 1991- 40 fam - 111 ort; 1994 - 40 fam-110 ort.
Românii au fost ortodocşi  până în 1700, greco-catolici până în 1948, o vreme avându-i afiliaţi pe cei din Diviciorii Mari,  Târguşor şi  Diviciorii Mici, apoi iarăşi ortodocşi.  Parohia are matricole din 1859.

Biserica 
Existenţa unui preot la sfârşitul secolului al XVII-lea, presupune şi existenţa unei biserici  despre care, însă,  nu ştim  nici cine a  făcut-o, nici  când, nici unde. Exista în 1733. Presupunem că era din lemn.
O biserică de zid cu hramul Sf Arhangheli Mihail şi Gavril a fost construită în 1770 de meşteri din Ghiolţ, cu sprijinul  material al grofilor Wass Jeno şi Adam din Ţaga. În semn de recunoştinţă, simbolul heraldic al Wossestilor  a fost pus pe uşa de la intrare în biserică.  Era construită din piatră, acoperită cu şindrilă, cu cupolă şi  pediment din  cărămidă, compartimentată în pronaos,  naos şi altar cu iconostas zidit. A fost de numeroase ori reparată, înfrumuseţată, adăugită: în 1896 a fost demolat zidul dintre pronaos şi naos;  în  1910 -1912  au fost înlocuite pardoseala de  cărămidă cu una de lemn şi cupola de  cărămidă  cu un tavan de lemn. A existat până în 1970.Alte datări: construită  în 1750, în 1775, în 1789, 1775-1800  
Biserica actuală cu acelaşi hram, a fost construită  în 1928, sfinţită în  24 august 1947 de Ep. Dr. Iuliu Hossu În 1950 a fost construit corul, au fost mărite ferestrele, înlocuită draniţa acoperişului cu tablă zincată şi  iconostasul de  cărămidă cu două uşi, cu unul din  lemn de tei împodobit cu 24 icoane pictate pe pânză, în 1952  zugrăvită de Wolosnyai Bella din Gherla, în 1965 reparată capital (consolidată fundaţia, prelungită cu un pridvor închis şi zugrăvită în  interior). În 1984 a fost modificat pridvorul,  reparătă în interior şi exterior,   pictată de  Bumbu Constantin şi sfinţită în 12 mai 1985 de Ep. Vicar Iustinian Chira Maramureşanu. Are icoane din sec XVIII.
 
Casa parohială
Clădire de lemn, existentă în 1867; demolată în 1910. Actuala casă parohială a fost construită în 1947- 1948 .

Preoţi
1699 Ion Giuratul, în funcţie în 1699 când a  participat  la ancheta de la Sîntioana din toamna aceluiaşi an,  privitoare la  opţiunilor confesionale  ale preoţilor unde a declarat că "vrea să atârne" de aceeaşi religie pe care o ţine  vlădicul.  Alături de preoţii: Ghiorghie din Sântioana, Ion din Săcal, Naşcul din Sucutard, Gabor din Lacu, Duma din Năsal, Ghiorghire din Giulatelek.
1700-1732………………………………………………………………..
1733 Iuon (Onul), în funcţie în 1733
1734-1750………………………………………………………………..
1751- 1767 Irimie, localnic; sfinţit de episcopul Varlaam la Rădăuţi în 6 mai 1751 la recomandarea grofului Wass. A fost   confirmat şi după 1761.Acelaşi cu  Crişan Irimie din Berind,  în funcţie în 1767.
1755-1756? Ioan (Vonuli) în funcţie în 1755-1756 când este menţionat printre  scutiţii de dări.
1757-1841…………………………………………………………………
1842-1847? Fekete-Negruţiu Partenie (Parthenius Fekete), în funcţie în 1842.
1847-1857 Oltean  Daniel I (Daniil) în funcţie în anii 1847-1857
1857-1886 Iclodi Iosif (Josephus Iklodi, Iosifu Iklòdi), născut în 1831, hirotonit în 1855, decedat în 28 iulie 1886 la 55  de ani din care 31 preot.  (1855-1886)
1887-1901 Todoran Dumitru (Demetrius Todoran), născut în Mica în 1862, absolvent al Seminarului Teologic Greco-Catolic din Gherla, promoţia 1886. Căsătorit cu Susana Săcui. Hirotonit în 1886. Administrator parohial în Măhal 1887-1901.  A decedat în 14 octombrie 1901 în Măhal la 38 de ani dincare 14 preot.  
1901-1906 Mărginean Ioan (Joannes Margineanu), născut în 1874. Căsătorit  cu Ana Silaşi. Hirotonit în 1901. Administrator parohial în Măhal (1901-1906) şi Copru. A decedat în 1928 în Clinica din Cluj.
1907-1940 Oltean Daniel II, născut în 1866, presupunem, în familia preotului Oltean Daniel I; hirotonit în 1896. Paroh în Copru (1896-1906?), Măhal (1907-1940).
1940-1947 Fărcaş Silviu, preot-paroh în Cheţiu (23.03.1933 - 21.02.1934), Breaza (22.02.1934 - 18.04.1940), Măhal (19.04.1940 - 15.10.1947), Tiocu de Jos cu filia Corneşti (16.10.1947 - ?), Ruginoasa, Protopopiatul Huedin.   
1947-1955 Suciu Ambrozie, funcţionar la Biroul avocatului Rusu Cornel din Gherla,  (29.08.1929-16.09.1931), secretar la Primăria comunei Unguraş (01.10.1932-20.05.1937), împegat la Tribunalul Cluj (26.05. 1937-11.10.1940), preot-paroh în Stana-Huedin (27.02.1944 - 17.12.1947), Măhal (18.12.1947-06.05.1955), Aluniş cu filiile Pruneni şi Vale (05.05.1955 - 30.05.1973), Gherla (?). S-a pensionat la 1 iunie 1973. A mai slujit ca pensionar până la sfârşitul lunii februarie 1974. 1947-55
1955-1976 Rusu Vasile, născut în 12 ianuarie 1920 în Bonţida, în familia învăţătorului Rusu Onisie şi Ana, n. Enghiş. Studii: Şcoala Primară din Bonţida, Liceul "George Bariţ" din Cluj, promoţia 1939, Academia Teologică Greco-Catolică din Cluj, promoţia 1943. Căsătorit cu Ana Cupşa din Cluj, născută în 23 septembrie 1923. Hirotonit de Ep. Dr. Iuliu Hossu în Livada, în 21 noiembrie 1943. Preot-paroh în  Căpuşu Mic (07.12.1943-20.06.1945), Sînmărtin (21.06.1945-31.10.1949), Batin (01.11.1949-30.09.1955), Măhal cu filia Diviciorii Mici (01.10.1955-31.03.1976).  Învăţător în Căpuşu Mic (1944/45) şi Târguşor (1945/460, Pensionat din 1 aprilie 1976. Copii: Doina Aurora Alexandrina, n. în 19.l03.1948
1977-1978 Lechinţan Teodor,  absolvent al Seminarului Teologic Special de la Curtea de Argeş; paroh în Măhal (01.10.1977-31.01.1978), Şintereag, jud. Bistriţa-Năsăud (01.02.1978-?)
1979-1980………………………………………………………………..
1981-1982 Abrudan Gheorghe, preot-paroh  în Măhal (01.08.1981-31.04.1982), Ţaga (01.05.1982- present)
1982-1991 Roşca Ioan, născut în 7 ianuarie 1958 în com. Rozavlea, jud. Maramureş, în familia Roşca Ioan şi Gafia, n. Cicioc. Studii: Şcoala Generală din Rozavlea, Seminarul Teologic Ortodox  din Cluj-Napoca, promoţia 1980, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, promoţia 1995. Căsătorit cu Lucreţia Brumar născută în 17 ianuarie 1955 în Batin. Hirotonit  de Ep. Vicar Iustinian Chira Maramureşanu în Cluj-Napoca, în 7 şi 9 octombrie 1982. Preot-paroh în Măhal (01.09.1982-29.02.1991), Chiuieşti (01.03.1991-prezent). Hirotesit sachelar (), iconom (), stavrofor (). Copii: Maria, n. în 08.08.1983, Iustina-Ioana, n. în 19.04.1992, Lucreţia, n. în 12.01.1994
1992 - 1993 ………………………………………………………………
1994 -2002 Alexa Vasile, născut în 16 octombrie 1971 în com. Nuşeni, jud. Bistriţa-Năsăud,  în familia Alexa Ioan şi Ana, n. Felecan. Studii: Şcoala Generală din Nuşeni, Liceul Industrial din Beclean, promoţia 1990, Seminarul Teologic din Blaj (1990), Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, (1990/91)licenţă, februarie 2010). Căsătorit cu Dorina Maria Marian din Beclean pe Someş, născută în 24 ianuarie 1975. Hirotonit  de Arhiep. Bartolomeu Anania diacon în 20 şi preot 27 februarie 1994. Preot-paroh în Măhal (01.04.1994-31.03.2002), Pintic, Protopopiatul Bistriţa (01.04.2002-preent). Copii: Ionuţ-Gabriel, n. în 12.10.1994, Paul-Bogdan, n. în 11.07. 1996, Mădălina Ana Maria, n. în 06.06. 1998.


2002-Preot Suciu Viorel-Adrian,  născut în 28 august 1975 în Beclean pe Someş, jud. Bistriţa-Năsăud, în familia Suciu Ioan şi Viorica.Absolvent al scolii primare cl. I-IV din Taga,scoala gimnaziala "Grigore Silaghi" cl.V-VIII din Beclean,liceul "Petru Rares"din Beclean promotia 1993.Absolvent al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, promoţia 1998.  Căsătorit în 9 iulie 2000 în Beclean pe Someş  cu Todoran Viorica-Liliana din Beclean pe Someş, născută în 2 septembrie 1974 în familia Todoran Grigore şi Viorica,absolventa a Liceului E conomic Nasaud,si a Colegiului de asistente medicale Carol Davila din Bistrita pe care il termina in 1998 ca sefa de promotie .Hirotonit in data de 10 mai 2002 de P.S.Episcop Vicar Irineu Bistriteanul.Preot-paroh în Măhal (01.06.2002-prezent).  Master (februarie 2006). Copii: Laura-Adriana, n. în 02.10.2001, Victor-Gabriel, n. în 12.08.2003.

Cantori
Au sluit în strana  bisericii: Mureşan Ioan din Muncel, Mureşan Todor, Fodor Onisie 10.12.1911 diplomat; cantor 1958, 1964.

Şcoala confesională
Pentru buna funcţionare a şcolii, sătenii au cedat în folosul ei,  obligaţiile împrumutului de stat din 1854.
Localul şcolii:  casă  şcolară închiriată
Şcolari: 1867 - 21; 1877 - 30; 1880 - 30; 1886 - 48 (32 la  zi, 16 la repetiţoe); 1890 - 52 (34 la zi, 18 la repetiţie); 1894 - 63 (44 la zi, 19 la rpetiţie); 1896 - 54 ( 44 la zi, l0 la repetiţie); 1898 - 61 (43 la zi,  18 la repetiţie); 1900 - 54 ( 37 la zi, 17 la repetiţie);  1903 - 54 (38 la zi, 16 la repetiţie); 1906 - 45 (30 la zi, 15 la repetiţie);  1914 - 60 (45 la zki, 15 la repetiţie).
Dascăli: Pop Iacob (Iacobu Poppu)-1867; 14 noiembrie 1862 Contract între comună şi teologul absolut Nemeş Vicenţiu privitoare la taxe  la bucate  clacă.

Bunuri de patrimoniu
Icoane:   mai multe icoane  din sec 18
Clopote:  din 1720, (rechziţionat în timpul primului război mondial); turnat în 1924 la Fabrica "A. Ionescu" din Bucureşti  (inscripţie: Fabrica de clopote A. Ionescu – Bucureşti, pentru credincioşii gr.cat din Măhal, jud. Solnoc Dăbâca")
Cărţi: Carte românească de învăţătură, Iaşi , 1643 (însemnare cu chirilice: " Această sf. şi d(u)mnezeiască carte, anume Căzania este dată mie, lui Pop Dămian,  de diacu din Sărmăşăl, Antonie, fiind  a moşu(lui), a popii Dani(i)l din Totháza. Anul 1882, luna  septe(m)vrie, 8 zile"); Antologhion, Rîmnic, 1745 (însemnare cu chirilice, datată 1778 …aprilie, în 5 z(i)le: "Această cartte s-au cumpărat de Horinţi, de Todoran Mihai din Caila di la Flore Orbul din Şieu Cristur şi o dăm pomană nepotu-său, Irimie,  di la Năşfălău …"; Liturghii, Blaj, 1775; Octoih, Blaj, 1792 (însemnare cu chirilice: "Acest Oftoih este al lui Oltean Vasilie"; Penticostarion, Blaj, 1808; Triodion, Blaj, 1813; Strastnic, Blaj, 1817 (Inventar din decembrie 1905): Apostol, Blaj, 1878; Cazanie; Evanghelie, Blaj, 1786 (Probabil ediţia din 1776); Liturghier; Minei, Rîmnic, 1745; Molitvelnic, Blaj, 1868; Octoih mare; Penticostar, Blaj, 1808; Psaltire; Sf. Scriptură (Posibil ediţia de la Blaj din 1795); Strastnic, Blaj, 1817; Triod, Blaj, 1838.
În prezent, biserica deţine următoarele cărţi vechi: Antologhion, Rîmnic, 1745; Carte românească de învăţătură (Cazania lui Varlaam), Iaşi, 1643; Liturghier, Blaj, 1775; Octoih, Blaj, 1792; Penticostar, Blaj, 1808; Strastnic, Blaj, 1817; Triod, Blaj, 1813).

Bunuri funciare
În  1947: sesie bisericească veche: arabil 370 st, fânaţ 2 j 1569 st, pădure 16 j 534 st; sesie parohială  veche: arabil 20 j 656 st, fânaţ 3j 1109 st, pădure 1477 st, păşune 784 st; sesie  cantorală veche: arabil 7 j 1108 st, fânaţ 687 st, pădure 1109 st.

PROTOPOP

Pr. ISIP IULIAN PAUL

Adresa

 

Site realizat de Misca Stefan

Pagina principala Sitemap Contact Termeni si conditii ©2012 Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.

©2012.Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.