Mintiu Gherlii,
sat,  reşedinţă comunală

(Dupa manuscrisul "Monografia Protopopiatului Ortodox Roman Gherla" de Augustin Padurean )

    

Prima menţiune documentară a satului: 1304-Nemeti; şi evoluţia denumirii lui: 1332  - Nemty; 1333 - sacerdos de Nempeti; 1482 - oppidum Nemethi; 1587 - 1589-Nemethy; Zaz Nemethy; 1600 - Nimeti; 1612 - Ujvár - Nemety; 173 3- Szamosujvár-Nemethi; 1750 - Sz. Némethi; 1830 - Szaos - Ujvár Nemethi; 1850 - Mintyu Gerli; 1854 - Szamosujvár-Nemethi - Némethi, Mintiu Gerli.

  Date şi aspecte din istoria parohiei
             
Izvoare istorice,  arheologice şi literare, sugerează o  timpurie viaţă creştină. Astfel, o  catăramă cu cruce datată sec. IV, descoperită aici, pare a proveni dintr-un mediu creştin. Din prima parte a sec. XIV, ne sunt cunoscuţi doi dintre preoţii parohiei romano-catolice: Iacob şi Nicolae, primul în funcţie în 1332, celălalt în 1334. O mănăstire, întemeiată, probabil, în secolul al XVI-lea, este menţiontă în 1737, 1772 şi 1800,  în partea de răsărit a satului, până astăzi locului pe care s-a aflat  spunându-i-se "Mănăstire".
Urmare a hotărârilor sinodale de unire cu Biserica Romano-Catolică şi a edictelor imperiale din 1698-1701, românii,  ortodocşi dintr-o vreme greu de precizat, au devenit greco-catolici. Au revenit la ortodoxie sub influenţa mişcării pan-ortodoxe condusă de călugărul Sofronie de la mănăstirea Plăişorul Ciorii (Cioara). În 1767, de pildă,  81 de familii din cele 106 câte avea satul, erau ortodoxe. Biserica are matricole (evidenţe ale căsătoriilor, naşterilor şi deceselor)  din 1824. În timpul primului război mondial i-a fost rechiziţionat un clopot. A fost înlocuit cu altul, cumpărat  în 1918.
Filie: Nima-cătun (în 1946 cu 118 g-c şi capelă din 7 aprilie 1946 în localul şcolii).
În  anul 1950 satul a fost împărţit  în două parohii: Parohia I   şi Parohia II  (Mintiu Gherli-Pădureni)

Structura confesională
 Comunitatea satului  a avut/are o  structură multietnică şi multiconfesională, simultan sau succesiv formată din romano-catolici, calvini, unitarieni, evanghelici, izraeliţi,   baptişti, greco-catolici, ortodocşi: 1733 - 60 fam; 1750 - 587 g-c ; 1761-96 g-c;1767-106 fam.-563 loc (15 fam-108 g-c;81 fam - 405 ort,  calv.: 10 fam -50 pers); 1835 -  848 g-c;  1842 - 800 g-c;  1850- 1173 loc (1035 g-c, 55 r-c, 80 ref, 3 izr); 1857 - 1221 loc (1080 g-c, 43 r-c, 94 cv, 4 izr); 1867 -  1222 g-c;  1869 - 1394 loc (1242 g-c, 59 r-c, 1 a-c, 92 cv); 1877 - 1222 g- c;  1880 - 1116 loc (118 g-c, 28 r-c, 60 cv, 10 izr); 1882 - 1113 loc (1030 g-c, 27 r-c, 46 cv, 10 izr); 1886 -  1203 loc. (1130 g-c, 22 r-c, 41cv, 10 izr); 1890 - 1226 loc. (1167 g-c, 20 r-c, 36 cv, 3 izr); 1890 - 1265 loc (1143 g-c, 43 r-c, 66 cv, 1 evgh, 12 izr); 1894 -1236 loc.(1185 g-c, 14 r-c, 31 cv, 6 izr); 1896 - 1266 loc. (1212 g-c, 15 r-c, 30 cv, 9 izr; 1898 - 1278 loc. (1230 g-c, 16 r-c, 24 cv, 18 izr);1900- 1359 loc (1258 g-c, 52 r-c, 26 cv, 13 isr); 1900 -1328 loc. (1258 g-c, 22 r-c, 27 cv, 21 izr)   1900 - 1379 loc (1258 g-c, 52 r-c, 56 cv, 13 izr); 1903 - 1226 loc (1200 g-c, 56 r-c, 57 cv, 13 izr);1906 –1421 loc (1304 g-c, 56 r-c, 48  cv, 13 izr);  1910 - 1550 loc (1 ort, 1416 g-c, 56 r-c, 55 cv, 22 izr); 1910-1550 loc. (1 ort, 1416 g-c, 56 r-c, 55 cv, 22 isr.); 1914-1548 loc. (1452 g-c; 48 r-c; 42  cv.; 6 izr.); 1932 –1443  g-c;1941-1822 g-c;1941 - 1682 loc (7 ort, 1546 g-c, 49 r-c, 70 cv, 2 unit, 8 izr);  1944 -558 fam -1827 g-c; 1947-1855 g-c; 6 ort, 8  cv cu biserică; 2 izr); 1947 – 1871 loc. (1855 g-c, 6 ort, 8 cv cu biserică, 2 izr); 1948 -1663 g-c reveniţi la ortodoxie;  1949 - 1855 ort.;  1950 -Parohia I -310 ort.; Parohia II (Mintiu Gherlii-Pădurenii)  - 300 ort; 1952 - 630 fam -2020 ort;1953 - 445 fam - 2199 ort; 09.12.1954 - 430 fam - 2019 ort; 25.10.1955 - 385 fam; 05.06.1958 - 420 fam - 2140 ort; 11.10.1958 – 2140 (cu filia); 1963 - 470 fam-2500 ort, 2 fam cv; 1964 - 485 fam - 2019 ort, 1 bapt; 31.12.1966 - 449 fam -1779 ort; 1971 - 495 fam - 1881ort;  07.05.1974 - 490 fam.-1896 ort; 1991 - 485 fam -2254 ort;  1994 - 485 fam - 2254 ort.

Biserica
Existenţa unui preot la răscrucea   secolelor  XVI-XVII, presupune, în chip logic, şi existenţa unei biserici. Credem că aceasta este  biserică cu hramul  Sf Apostoli Petru şi Pavel, edificată pe uliţa "Vineţie", construcţie de zid menţionată în Conscripţia din 1733. 
 În prima jumătate a secolului al XVIII-lea, vechea bisericuţă de piatră a fost înlocuită cu una de lemn, menţionată în 1764. De la această biserică dispărută în a doua jumătate a aceluiaşi veac, se mai păstrează jertfelnicul de piatră.
În anii 1850-1852 a fost edificată  în centrul satului biserica actuală, cu hramul  Sf Mare Mucenic Dimitrie (Sf. Dumitru), construcţie  din piatră şi  cărămidă cu acoperiş de şindrilă. A fost reparată de mai multe ori (1891, 1907, 1929, 1937, 1950),  şi îmbunătăţită: refăcută  cupola de cărămidă  (1912), înlocuită cu tăvan de scânduri sprijinit pe coloane (1927),  acoperită cu tablă, lucrare executată de meşterul Naş Dumitru din Gherla (1929),  electrificată (1935),  înzestrată cu un nou iconostas cumpărat de la m-rea Nicula (1944), zugrăvită de Carol Nagy din Gherla (1952), consolidată cu  5 brăţare de fier, retencuită, stropită cu terasit, mărită prin adăugarea unui  balcon, pictată  de Ignat Sandu din Bucureşti (1985-1990), sfinţită în 7 iulie 1991 de Ep. Vicar Dr. Irineu Pop Bistriţeanu.    
Dotată cu  iconostas şi uşa de intrare, sculptate în atelierul de la Sânmărghita al meşterului Câmpean Nicolae. Sfinţită  în 8 octombrie 2011 de mMitrop. Andrei Andreicuţ.
Alte datări: construită în 1850,în 1852, restaurată în 1985-1986.

Casa parohială
Clădire de zid  cu 4 camere, edificată în 1850, renovată în 1941. Noua casă de zid cu etaj, a fost construită în 1976-1977 de meşterii locali Trif Augustin, Trif Liviu şi Bocica Ioan. Alte datări: construită în 1860, în 1894.  

Preoţi
1699?-1701? Alexa, în funcţie la răscrucea   secolelor  XVI-XVII.
1733 Vasile (Vaszilie) şi Ion (Iuon), în funcţie în 1733.
1734-1763…………………………………………………………………
1764 Leontin  din Şeut Marchita (Sânmărghita) varm. Solnocul din Lăuntru,  sfinţit în 27  noiembrie 1764 de Episcopul Dionisie Novacovici, întărit la Mintiul Gherlii, la  biserica cu hramul Sf Apostoli Petru şi Pavel, la  recomandarea  protopopul Ioan (de Ghirolt?)  şi a dl Ianoş, confr(ontatorului) comisar.
 Moiş Aron (Aron Moiş), cooperator în Mintiul Gherlii - 21 aprilie 1861
Gabor şi Todor hirotoniţi  în Moldova,  binecuvântaţi  de Ep. Aaron.   1767-1769 Teodor (Theodor), hirotonit în Oradea (de Ep. Meletie Kovaci?);   în funcţie în 1767 şi1769;   binecuvântat  de ep. P.P.Aaron.
1768-1770 Gerontius, activ în periada 1768-1770          
1768-1770 Mois (Mojisi),  activ în periada 1768-1770.
1769 Piuaru Ioan din Sadu ("Popa Tunsu"), ajuns protopop înainte de acordarea toleranţei religioase, a fost  confirmat de Ep. Dionisie Novacovici ca atare în protopopiatul Mintiul Gherlei. Fiind mereu urmărit, stingherit în activitate şi persecutat, a încercat să plece la Viena pentru a se plânge împărătesei Maria Tereza. Generalul  nepermiţându-i  să  facă această călătorie şi acolo nemaiputând rămâne, Novacovici l-a transferat în Sadu, comuna natală, numai ca protopop, cu jurisdicţie delimitată la cei doi parohi consăteni. Vajnicul protopop nu s-a dat bătut. Nemulţumit  cu situaţia ce i s-a creat, şi-a luat familia şi a plecat  în Banat, unde a fost numit protopop al Sînnicolaului Mare. În funcţie în 1769.
1770-1809………………………………………………………………..
1810-1861 Mois Vasile (Basilius Moisi), născut în 1776, hirotonit în 1810;  în funcţie în 1835 şi 1842. A decedat în 31 mai 1861 la 85 de ani din care 51 preot.
1861-1877 Moiş Aron (Aaron Moys; Aron Moisi), probabil fiu al preotului Mois Vasile; cooperator în  1842, 1851, 1867; paroh,  1877
1867-1875? Godolean Petru (Petrus Godoleanu), născut în 1830,  hirotonit în  1857; cooperator (preot ajutător) din 26 februarie 1860; paroh în 1867. Asesor consistorial. A decedat în 21 martie 1875 la 45 de ani din care 18 preot.
1877-1878………………………………………………………………..
1879- Bene Alexandru (Alexander Bena), născut în  Solyomko (Solomon?) în 1846. Absolvent al Facultăţii de Teologie a Universităţii Regale Maghiare din Budapesta, promoţia 1870. Hirotonit în 1875. Arhivar şi protocolist la Oficiul Episcopal Gherla (1870), notar exactor (1871), profesor la Preparandie (1873), secretar al Tribunalului Matrimonial (1875), administrator parohial în Mintiul Gherlei şi vicearhidiacon al Districtului Protopopial Sânmărghita (1879), cancelar şcolar (1891), canonic lector, cancelar, asesor consistorial, defensor al Tribunalului Matrimonial (1893), cancelar custode (1897), prepozit (1903).A deedat în 11 noiembrie 1909, la 63 de ani din care 35 preot.  
1893-1894 Pop Grigore (Gregorius Pop), născut în 1859 în satul Babţa (Bábcza), com. Bogdand, jud. Satu Mare. Absolvent al Gimnaziului din Satu Mare, (1878)  şi al Seminarului Teologic Greco-Catolic din Gherla (1882). Hirotonit în 1882. Administrator parohial în com. Acâş, jud. Satu Mare, (1883-1892),  administrator interimar al Oficiului  Vicearhidiaconal Acâş 1883-1892, administrator parohial în Mintiul Gherlii 1893-?.
I 1894-1907 Ghelner Alexandru (Alexander Ghelner), născut în 1839 în Buneşti (Széplak). Absolvent al Gimnaziului din Cluj, promoţia 1864,  şi al Seminarului Teologic Greco-Catolic din Gherla, promoţia 1868. Hirotonit (ordinatus) în 1868. Funcţionar la Episcopie (1868). Administrator parohial în satul Valea Groşilor, com. Vad, jud. Cluj şi  vicearhidiacon al  Vicearhidiaconatului Vad (1868-1894), administrator parohinal în Mintiul Gherlii  şi vicearhidiacon al Tractului  Sânmărghita (1894-1907). A decedat în 1907 la 68 de ani din care 39 preot.
            1904-1939 Paşca Atanasie (Athanasiu Pascu, Atanasiu Paşca), născut în 14 septembrie 1878 în Salva. Absolvent al Academiei Teologice Greco-Catolice din Gherla. Căsătorit cu Victoria Mureşan, fiică de preot, decedată în 15 mai 1928. Hirotonit în 14.09.1903. Administrator parohial  (01.01.1904-28.07.1939) şi învăţător timp de 4 ani . Protopop onorific (21.04.1920).
Vlăduţiu Ioan 1882; 1949-75 
1949-1975 Rognean Ioan, născut în 27 august 1907 în Beclean pe Someş, jud. Bistriţa-Năsăud, în familia învăţătorului Rognen Vasile şi Floarea, n. Crişan. Studii: Şcoala Primară din Beclean pe Someş (1913-1920), Liceul "Petru Maior" (1921-1929) din Gherla şi Academia Teologică Greco-Catoliocă Gherla-Cluj (1929-1933). Căsătorit cu Valeria Moldovan din Ţop, născută în 14 octombrie 1912. Hirotonit de Ep. Dr. Iuliu Hossu în 15 august 1933 la m-rea Nicula.  Preot-paroh în Pădurenii (fost Top) (25.09.1933-31.10.1949), Mintiu Gherlii  II (Mintiul Gherlei II-Pădurenii) (01.11.1949-31.10.1975). A fost pensionat la 1 noiembrie 1975. În 1990 a trecut la grco-catolici.  Copii: Ioan, n. în 25.06.1934,. Olivia-Dora, n. în 02.01.1939. Maria, n. în 15.01.1943, Flavia–Ligia, n. în 23.02.1944. A decedat în în 27 noiembrie 1992  în Gherla.   . 

După 1950
Parohia I (Mintiu Gherlii)
1950 Mureşan Ştefan-1950;
1972-75 Săsărman Vasile, preot-paroh în satul Ciceu-Poieni com, Căianu Mic, jud. Bistriţa-Năsăud (01.08.1971-30.11.1972), Mintiu Gherli (01.12.1972-30.11.1975), Gherla II (01.12.1992-prezent).
1975-1993 ……………………………………………………………….


1993-p.  Mihaşca Vasile
, născut în 28  martie 1950 în Vălenii Şomcutei, com. Şomcuta Mare, jud. Maramureş, în familia Mihaşca Gheorghe şi Ana, n. Dale. Studii: Şcoala Elementară în Vălenii Şomcutei (1957-1965), Liceul din Şomcuta Mare (1965-1969), Institutul Teologic Ortodox de grad Universitar din Sibiu (1969-1971; 1976-1978). Căsătorit prof. Viorica–Rodica Munteanu din Veştem, com. Şelimbăr, jud. Sibiu, născută în 8 martie 1953. Hirotonit în  16 (diacon), 17 (preot) în Cluj-Napoca de Arhiep.  Teofil Herineanu. Preot-paroh în Geaca (31.03.1978-28.02.1993), Mintiu Gherlii (01.03.1993-prezent). Hirotesit iconom - stavrofor (08.10.2011). Copii: Anca-Mihaela, n. în 31.03.1978; Simona-Maria, n. în 29.09.1979, Mihai-George, n. în 05.11.1984.

Parohia II (Mintiu Gherlii -Pădurenii)
1945-1949 Horgoş Isidor, născut în 13 decembrie 1907 în Buneşti. Căsătorit cu Maria Rusu. Hirotonit în 15.08.1934. Profesor de  Religie la Gimnaziul de Fete din Gherla -1939. Preot în Mintiu Gherlii, 1941 1945, 1949 Protopop onorific. Calendarul Creştinului de Lege Răsăriteană,  1949, p. 167
1949-1975.Rognean Ioan, preot-paroh în Pădurenii (fost Top) (25.09.1933-31.10.1949), Mintiu Gherlii  II (Mintiul Gherlii II-Pădurenii) (01.11.1949-31.10.1975).

II ?-1952 Popescu Gh.  Ilie, născut în 25 iunie 1923 în Maghereşti, jud. Gorj Student an IV la Academia de  Teologie Ortodoxă  din Cluj (1950). Căsătorit cu Dida Moranciu. Preot în  Mintiu Gherlei II (?-01.07.1952),   Hăşdate (01.02.1952-? la schimb cu Pop Iuliu). Copii: Gheorghe, n. în 12.09.1947.
1952-1954 ………………………………………………………………..
II 1954-1955 Barcaru Nicolae, paroh în   Mintiul Gherlii II-Pădurenii (august 1954 - ianuarie 1955), Sărata cu filia Cătălina (01.02.1955 - 31.09.1958), Orman (01.10.1958 - 30.04.1962).
II 1956-1959?  Varga Aurel, născut în 30 martie 1905 în satul Chichişa, jud. Sălaj. Absolvent al Şcolii Normale de Învăţători şi al Academiei Teologice Greco-Catolice din Gherla. Căsătorit cu Elena Lobonţiu. Hirotonit în 29 iunie 1927.Preot-paroh în Recea-Cristur (28.02.1949-1956?), Mintiu Gherlii (10.09.1956-1959?).
II 1959-1960 Ciocodan Ioan-Inochentie, preot-paroh în  Sânmărtin (01.03.1957-31.07.1959), Mintiu Gherlei II-Pădurenii (01.08.1959-30.11.1960), Ceaba ((01.12.1960- 07.10.1962), Sic (01.11.1962),  Ciceu Poieni (?)
II 1960-1963…………………………………………………………….
II 1963-1964 Crăciun Anton-Veniamin, născut în 11 iunie 1921 în com. Vinderei, jud. Vaslui. Ieromonah la m-rea Nicula. Preot-paroh în parohia Mintiu Gherlii II-Pădurenii (01.09.1963-31.10.1964). În 17 august 1964 i s-a aprobat plecarea în Ep. Timişoara . În 16 noiembrie a predat parohia preotului Rognean Ioan, paroh în Mintiu Gherlii
1964-1972 ………………………………………………………………
Turdaşi Dionisie

         Cantori
         Au slujit în strana  bisericii: Moiş Petru (Petrus Mois),1867; Neamţu Grigore (Gregorius Neamţiu), 1882, 1886, 1890 1894-1914, interimar; Hodiş Ioan (Joannes Hodişiu), născut în  01.01.1891; învăţător şi cantor 1947,  cantor 1958 ; Fărcaş Dionisie I (Dionisius Fărcaşiu), localnic, născut în 11 septembrie 1872. Învăţător  apoi profesor de desen la Şcoala Normală din Gherla. Autor al monografiei folclorice a satului şi al unui volum postum de versuri.  Pensionat în  1913; Farcaş Dionisie II, 1947 diplomat; Fărcaş Irimie, născut în 5 august 1919 în Mintiul Gherlei (hirotonit 27.01.1963), 1964;  frate cu Fărcaşiu Alexandru; Iosif Ioan, născut  în 26.01.1934; cantor  1949, 1950, Moldovan Ioan originar din Top, 1993,  2012, Meşter Gheorghe, 1999, Farcaş Vasile  1999-2009,

Şcoala confesională
În 1811 copii învăţău carte la aşa-zisa "şcoală de duminică". Adesea, cursurile   ("prelegerile", în termenii epocii), începeau abia în decembrie, cum s-a întâmplamt, de pildă, în 1880 sau 1882.  
 Localul şcolii era o clădire de lemn construită  în 1867, mică şi ingrasioasă, înlocuită în 1901 cu o  clădire de piatră.  În august 1879 - constatau autorităţile -  clădirea  şcolii era  mică, cu pereţi umezi, nepotrivită învăţării, aşa încât nici în  17 decembrie nu începuseră cursurile. În 14 februarie 1880-  Comisia Administrativă  a Comitatului atrăgea atenţia Consistoriului că şcoala este mică, pereţii umezi,  iar "prelegerile" nu începuseră  nici în 10 noiembrie, 12 februarie 1882 discută salariul înv; În ianuarie 1883,  preotul Bene Alexandru, protopopul Sânmărghitei,  a vizitat şcoala şi a constatat că este fără  gard,  elevii au puţine manuale, frecvenţa este slabă iar salariul învăţătorului este  sub prevederile legale. În 1901 a fost construită o şcoală de piatră.
Şcolari: 1867 - 100 (55 pueri-45 puellae); 1877 - 100 (55m-45f);  1882 - 182 (104 la zi, 78 la repetiţie);  1886 -139 (78 la zi, 41 la repetiţie); 1890 - 108 (76 la zi, 42 la repetiţie);1894 - 124 (86 la zi, 38 la repetiţia); 1896 - 135 (95 la zi, 40 la repetiţie); 1898 - 138 (96 la zi, 42 la repetiţie), 14 în şc. com; 1900 - 158 (112 la zi, 46 la repetiţie), 12 în şc. com.;  1914 -  246 (168 la zi,78 la repetiţie);
Dascăli: Neamţu Grigore (Grigorius Neamţiu), 1867 Covaci Grigore (Gregorius Co vaciu), 1877; Mureşan Grigore (Gregorius Mureşianu), absolvent de  preparandie, 1882; Lupu  Ieremie (Jeremias Lupu),  absolvent de preparandie, 1886, 1890, 1894, 1896, 1898; Roman Ioan (Joannes Roman) şi Pop Mihai (Michael Popu), 1903, 1906; Almăşan Gavril şi Roman Ioan , calificaţi, 1914.    
        
         Bunuri de patrimoniu

Icoane: cumpărate în 1944 de la m-rea Nicula; 4 icoane pictate de preotul Rogneanu, (imitaţii după Gricorescu şi Rubens).
Clopote: de 65 kg., turnat în 1913 la Fabrica "Succesorii - Lengyel Pál" din Cluj;  de 85 kg, turnat în 1921 la Fabrica "N. Ionescu" din Bucureşti. Cărţi: (Inventar din 1857): Apostol, Biblie (Probabil ediţia de Blaj din 1795); Cazanie; Evanghelie, veche; Minei; Octoih; Praznicar (Antologhion sau Minei); Predica lui Petru Maior (Predice sau învăţături la toate duminicile şi săr bătorile anului, I-III, Buda, 1810-1811); Triod. Triodion, Blaj, 1k821, Octoih, Blaj, 1825, Strastnic, Blaj, 1831, Apostol, Blaj, 1841, Strastnic, Blaj, 1871, Evanghelie, Blaj, 1871, Apostol, Blaj, 1878, Orologhion mare, Blaj, 1890, Triodion, Blaj, 1890, Octoih mic, Blaj, 1892.

Bunuri funciare
În  1733-clejie (terrae ad Ecclesiam spectantes)- fânaţ de 3 care, arabil de 4 cubului; în 1759- fânaţ de 4  ½  care de fân ocupat de sat; 1760-62; 1767 - 2 intrav, sesie: arabil de  6 câble, fânaţ de 4 care de fân.; în 1947 - Sesie bisericească veche: arător 490 st, fânaţ 2 j 256 st, pădure 20 j 205 st; prin refornma agrară: arător 6 j 1566 st; sesie parohială veche: arător 8 j 253 st, fânaţ  8 j 1164 st, pădure 1j 1045 stm, păşune 6 j 242 st; sesie cantorală veche: arător 1140st, fânaţ 441 st; prin reforma agrară; arător 2 j.Urmare a cererii din 26 februarie 1860, în 15 ianuarie  1872 autorităţile recunosc dreptul bisericii  asupra a două  părţi din pădurea din Coasta Hotarbărcului.

PROTOPOP

Pr. ISIP IULIAN PAUL

Adresa

 

Site realizat de Misca Stefan

Pagina principala Sitemap Contact Termeni si conditii ©2012 Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.

©2012.Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.