Năsal
 sat, com. Ţaga

(Dupa manuscrisul "Monografia Protopopiatului Ortodox Roman Gherla" de Augustin Padurean )

     

Prma menţiune documentară a satului: 1215 - villa Nazalas şi evoluţia denumirii lui: 1220 - Noozul; 1329 - terra Nwzse, poss. Nuzoe; 1333 - sacerdos de Nusal; 1587-1589 - Nozally; 1561 - Nozyal; 1596 - Nozally; 1700 - Noszaly, Noszály; 1721 - Noszai; 1830 - Noszály, Neszalu; 1837 - Neszál; 1850 - Neszál; 1854 - Noszály, Năsal.

Date şi aspecte din istoria parohiei
Se spune că în vechime satul s-a numit Glodeşti. În centrul satului se afla o fântână cu apă potabilă, numită Buna, iar  la câţiva metri de ea, Monumentul Eroilor, înălţat   în memoria sătenilor care au dispărut în cele două războaie mondiale. Până în pragul secolului XVIII  când, în baza hotărârilor sinodale şi a edictelor imperiale din 1698-1701, au fost  uniţi cu Biserica Romano-Catolică devenind greco-carolici, românii au fost ortodocşi, tot ortodocşi considerându-se şi mulţi ani după aceea de vreme ce,  în 1760, doar 14 familii din cele 78 câte avea satul s-au declarat unite şi doi din cei patru preoţi. Au reve nit la ortodoxie în 194k8 
Parohia are matricole din 1824.
A fost filie la Diviciorii Mari -1950, 1955, 1958

 

Structura confesională
Comunitatea satului  a avut/are o structură multietnică şi multiconfesională, simultan sau succesiv formată din romano-catolici, calvini, unitarieni, evanghelici, izraeliţi,   baptişti, greco-catolici, ortodocşi: 1733 -78 fam, 1 preot; 1750 - 450  g-c,  2 preoţi;  1760-62 - 78 fam. (14  g-c; 64 ort.); 1766 - 521 ort (254m-263f); 1767- 40 fam.-390 pers (20 fam.-120  g-c.; 20 fam-270 ort); 1829-1831 - 790 g-c; 1835 - 703 g-c; 1842 - 367 g-c, 1850 -  907 loc (749 g-c, 18 r-c, 132 ref, 8 izr); 1857  - 964 loc (2 ort, 776 g-c, 14 r-c, 154 ref, 7 unit, 11 izr); 1867 - 764 g-c; 1877 - 723 g-c; 1869 - 949 loc (768 g-c, 16 r-c, 4 a-c, 148 cv, 4 unit, 9 izr); 1877 -1880 - 734 loc (4 ort, 567 g-c, 9 r-c, 145 cv, 1 evgh, 7 izr, 1 alte religii); 1882 - 771 loc (718 g-c, 9 r-c, 36 cv, 8 izr); 1886 - 774 loc (721g-c, 12 r-c, 35 cv, 6 izr);  1890  - 818 loc (636 g-c, 9 r-c, 155 cv, 1 unit, 17 izr); 1894 - 959 loc.(910 g-c, 8 r-c, 35 cv, 6 izr); 1896 - 773 loc.(724 g-c, 8 r-c, 35 cv, 6 izr); 1898 - 917 loc (870g-c, 5 r-c, 35 cv, 7 izr); 1900 - 836 loc (703 g-c, 9 r-c, 113 cv, 11 izr);   1900 - 890 loc (4 ort, 731 g-c, 15 r-c, 130  cv, 10 izr); 1903 - 846 loc.(703 g-c, 9 r-c, 123 cv, 11 izr); 1906 - 847 loc.(718 g-c, 12 r-c, 126   cv, 11 izr);  1910  - 850 loc (689 g-c, 14 r-c, 140 cv, 7 izr); 1914 - 875 loc (741 g-c; 9 r-c; 115 cv; 10 izr).; 1932 -722 g-c;   1941 - 1125 loc (5 ort, 906 g-c, 20 r-c, 182 cv, 12 unit, 11 izr); 1947 - 1096 loc (956 g-c, 14 r-c, 1 ort, 121 cv bis pr Laurenţiu Szabó, 2 sectari, 2 izr); 1948 -701 g-c reveniţi la ortodoxie; 1949 - 956 ort; 09.12.1954 - 246 fam.-1079 ort; 05.06.1958 - 287 fam -1435 ort.; 31.12.1962 - 290 fam.-1476 ort.,1 fam-12 r-c, 57 fam-351 calv, 2 bpt;1965 - 365 fam.-1500 ort; 31.12.1966 - 260 fam -1085 ort.;  07.09.1974 - 260 fam.-1300 ort.; 1991 -173 fam - 400 ort.; 1994 -173 fam. - 500 ort.

Biserica
 In 1699 satul  avea preot ceea ce presupune  existenţa unei  biserici, despre care, însă,   nu ştim cine a făcut-o,  când şi unde. Presupunem  ca aceasta era  biserica menţionată în  Conscripţia  din 1733.
Biserica  actuală de lemn cu hramul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril se află pe un platou, în partea de nord a satului. A fost construită în  primii ani ai secolului XIX din bârne de stejar pe o fundaţie de piatră, ulterior  mărită prin adăugarea unei încăperi pe faţadă. La iconostas se remarcă uşile împărăteşti,  bogat sculptate cu motive decorative alcătuite din vrejuri de viţă, ciorchini de struguri şi o corolă surmontată de o acvilă bicefală. Ornamentele fitomorfe încadrează şi ramele ce cuprind figurile pictate ale Sf. Mihail şi Sf. Maria. Interiorul a fost decorat cu pictură pe pânză aplicată, datată de o inscripţie aflată de-asupra uşii de intrare în biserică: "Zugrăvitu-s-au această sfântă biserică în zilele prea luminatului împărat Francisc al doilea şi excelenţii sale Ioan Bob, vlădica Făgăraşului şi a toată ţara Ardealului… protopop Stoica şi era paroh satului popa Ioan Mesaroş prin cheltuiala a tot satu şi s-au isprăvit  în…avgust în anii 180… Eu cel mai jos iscălit…Zugrav. Ano 1808". In pronaos sânt pictaţi cei doi  meşteri constructori, cu  barda în mână, Ştenţel   (în fapt " cel mai jos iscălit… Zugrav" din Sânmărghita-nn AP ) şi Nati Pavel. O inscripţie din altar, consacră numele celor care au donat iconostasul (altarul): " Acest sfât altar a fost donat de către Ana Mitrului, împreună cu fiul ei, Ioan, spre amintirea lor şi pomenirea lor peste veacuri" şi, dedesubtul ei,  anul probabil al donaţiei  sau al construcţiei. "Anul 1804". A fost sfinţită  în 8 noiembrie 1808.
  În anul 1870 sau 1880 pereţii a fost legată în fier,  în 1929  a fost reparat turnul, avariat de un fulger,  în 1948 refăcut tavanul,   în 1952  renovată  cupolă, în 1966 acoperită  cu tablă, în  1996-2000 reparată  general şi  restaurată pictura  de un grup de 11 studenţi  de la Academia de Arte Vizuale din Cluj-Napoca coordonat  de prof Vasile Nimigeanu. A fost sfinţită în 14 mai 2000 de Ep. Vicar Vasile Someşanu.
Monument istoric cod Sf. Arhangheli, lemn, 1804 -1808, 13 BO- 474.
Alte datări: construită în  1804 ; 1807,; 1804 - 1808,; 1808.

Casa parohială
Exista în 1733;  o casă parohială de lemn, cea din 1733 sau alta,  este menţionată în  şematismul din  1882; în 1965 s-a solicitat Consistoriului aprobare pentru  cumpărarea casei  succesorilor  preotului Filipan Vasile, cu destinaţie de  casă parohială.    

Preoţi:
            1333 Valentin, în funcţie în 1333.
1699 Duma, în funcţie în 1699. În toamna aceluiaşi an a participat la ancheta  de la Sântioana, convocată pentru a verifica temeinicia unirii cu Biserica-Romano-Catolică.  
1700-1732………………………………………………………………..
1733 George (Georgie) şi Ioan (Onul),  activi în 1733 
1734-1754………………………………………………………………..
1755, 1756 Savul, preot ortodox,  plătitor de dare,  în funcţie  în  1755 şi  1756 când a plătit pentru pământul eclesiastic 25, respectiv 36 creiţari.
1755, 1756 Ştefan, preot greco-catolic, plătitor de dare; în funcţie în 1755 şi 1756  când a plătit  un florin, respective 45  creiţari pentru pâmântul eclesiastic. 
1757-1767………………………………………………………………..
1768-1770 Savu, hirotonit în Moldova, blagoslovit de Vicarul  de Juc Grigore (Gligorie), hirotonit în Moldova; blagoslovit de Ep. Aaron,  în funcţie în  1768-1770. În 1769 a primit ajutor din  fondul imperlial de 10.000 fl acordat Diecezei de împărăteasa Maria Terza. 
1771-1803………………………………………………………………..
1804, 1808 Mesaroş Ioan,  în funcţie în  1804, 1808.
1809-1834………………………………………………………………..
1835?-1842? Justi  Andreas, în funcţie în 1835, 1842.
1843-1849……………………………………………………………….
1850-1897 Pop Vasile (Basilius Papp) I, născut în 1827, hirotonit în 1850, în funcţie în 1867-1897;  notar districtual.  A decedat în 7 ianuarie 1897 la 71 de ani din care 47 preot. Este înmormântat în vechiul cimitir (La Morminte).  
1898-1903 Filipan Iosif  (Josephus Filipan)  născut în 1849 în  (FÜZKUT), jud. Bistriţa-Năsăud.   Absolvent al Seminarului Teologic Greco-Catolic din Gherla, promoţia 1876. Hirotonit în 1876. Administrator parohial în Năoi   1876-1881; Corvineşti (Szász Ujfalu) 1881-1898, Năsal 1898-1903.       1903-1919 ………………………………………………………………..
1919-1941 Filipan Vasile  I, născut în 1889, hirotonit în 1919; în funcţie în 1932.
1941-1948 Filipan Vasile  II, născut în 1905; paroh în funcţie în 1941, 1948;  protop onorific; a refuzat să treacă la ortodocşi.
1948-1950. Banc Constantinadminisntrator parohial  parohie vacantă (1948 - 1950),
1950-1959 Gânju Atanasie,  administrator parohial în Re meţi, jud. Maramureş (12.03.1923-15.08.1925), Muntele Rece (01.10.1925-16.08.1930), Diviciorii Mari (17.08.1930-?), Năsal (1950-1959).  
1959-1964…………………………………………………………………
1964-1965 Irimia Mihai, preot în  Strâmbu, com. Chiuieşti, jud. Cluj  (01.02.1962-30.06.1964), Sucutard (a reparat biserica), cu filiile Ghiriş, Lacu (a pictat biserica),  Puin (a  făcut biserică nouă) şi  administrator  provizoriu în Năsal (Năsalul Nou) (1964-1965)  şi  Năsal-Fânaţe (Năsalul Vechi) (01.07.1964-30.09.1968), Sângerorz-Băi II (a ctitorit mănăstirea Cormaia), (01.10.1968-29.02.2001).
1965-1969 Bob Traian, născut în 24 ianuarie 1945 în Lujerdiu, în familia Bob Traian şi Veronica n. Roman, originară din Bîrlea. Absolvent al Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia 1965. Căsătorit în 4 septembrie 1965 cu Ana Cantor din Vaida Cămăraş, născută în 8 martie 1947. Hirotonit în 28 şi 29 septembrie 1965. Cântăreţ bisericesc la Catedrala Episcopală din Cluj-Napoca (01.09.1964-31.09.1965); preot-paroh în Năsal (01.10.1965-31.03.1969), Ceanu Mare, Protopopiatul Turda (01.04.1969-?), Gilău (?-30.04.1990), Luna de Jos (01.05-30.11.1990), Gheorgheni (01.12.1990-?) Copii: Lucian Traian, n. în 30,04.1966.
1969-1970, (31.03.1969-01.10.1970) ……………………………………


1970-P Pop Ioan, născut în 1 ianuarie 1950 în satul Piatra, com. Chiuza, jud. Bistriţa-Năsăud în familia Pop Ioan şi Elisabeta, născută Gavrilaş. Absolvent al Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Naopoca, promoţia 1970. Căsătorit în 27 august 1970 în Chiuza cu Pop Maria, născută în  29 mai 1952 în satul Piatra, com. Chiuza în familia Pop Ioan şi Maria, născută Iliş. Hirotonit în 8, 9  septembrie 1970 (în alte surse 9 septembrie, 1 octombrie 1970) în Cluj-Napoca de Arhiep. Teofil Herineanu. Preot-paroh în Dîrja (01.10.1963-30.09.964),Pâglişa (01.10.1964-31.03.1966), Morlaca-Huedin (01.04.1966 - 31.08.1970), Năsal (01.10.1970-prezent), administrator parohial interimar  în Dîrja (1970).Hirotesit iconom (10.05.2000) stavrofor (25.09.2002). Copii: Melania, n. în 06.04.1973.

Cantori
Au slujit în sntrana biseicii: Constantin Mureşan, cantor şi  dascăl, 1867, 1877; 1882 Roman Ştefan, 1886-1906; Ţărmure George, cantor şi dascăl, 1906, 1914; Deac Grigore, 1958;  Diviriceanu Mihai, 1971; Pop Iosif. 

Scoala confesională
Localul şcolii: de lut; de lemn,  edificat în  1907.
Şcolari: 1867 - 58; 1877- 45; 1882 - 46; 1886 - 47(36 la zi, 11 la repetiţie);1890 - 87(39 la zi, 28 la repetiţie); 1894 -117 (86 la zi, 31 la reptiţie); 1896 - 83 (68 la zi, 15 la repetiţie);1898 - 82 (62 la zi, 10 la repetiţie), 2 la şcola comunală ; 1900, 1903, 1906 - 75 (60 la zi, 10 la repetiţie), 5 la şcola comunală; 1914 -  85 (60 la zi, 25 la repetiţie),  24 în şcoala comunală.   
 Dascăli: Ţermure Grigore, cantor-docens (1914), Mureşan Constantin (Constantinus Mureşinu), cantor-docent, 1867, 1877, 1882; Macovei Iosif (Josephus Macoveiu), interimar, 1886, 1890; Farcaş Dionisie (Dionisius Farkaş), 1894, 1896; Sabo Fillip (Filipus Szabó), interimar, 1898, 1900, 1903, 1906; Ţărmure George (George Ţermure), calificat.

Bunuri de patrimoniu
Clopote: din  1838, rechiziţionate în timpul primului război mondial; . un clopot,  cumpărat în 1929.
Cărţi: (cu caractere chirilice) Strastnic, 1854; Penticostar, 1743; Minee (12 bucăţi), Rîmnic, 1745; Triod, Blaj, 1800; Octoih, Blaj, 1806.

Bunuri funciare
  În 1733 - fânaţ de 7  care de fân; în 1750 - intravilan, arabil de 4 câble de semânătură-fânaţ de 12 care de fân; în 1767 - două  intravilane, arabil de  7 câble de semânătură, fânaţ de  5  care de fân; în 1947 - sesie bisericească donaţie: arabil 6 j, fânaţ 3j; veche: pădure 13 j 250 st, fânaţ 8 j; sesie parohială veche: arător 17 j 800 st, fânaţ 7 j 800 st; prin reforma agrară:  arabil 11 j 658 st; sesie cantorală veche: arător 12 j 800 st, pri reforma agrară: fânaţ 2j.

PROTOPOP

Pr. ISIP IULIAN PAUL

Adresa

 

Site realizat de Misca Stefan

Pagina principala Sitemap Contact Termeni si conditii ©2012 Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.

©2012.Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.