Orman, sat, com. Iclod

(Dupa manuscrisul "Monografia Protopopiatului Ortodox Roman Gherla" de Augustin Padurean )

       

Prima menţiune documentară a satului :1292 - Valman şi evoluţia denumirii lui:1312 - poss Vrman; 1333 - sacerdos de Orman; 1338 - Urman; 1348 - villa Orman; 1385 - Ormaany; 1473 - Ormand; 1551- Orman; 1585 -Ormany; 1733 - Ormány; ; 1854 - Ormany, Orman.

Date şi aspecte din istoria parohiei
 Sat cu structură multietnică, colonizat armeni şi de iclodeni. Câteva familii aveau  origini nobiliare (nobili armalişti), în temeiul  căreia aveau sau îşi revendicau anumite drepturi până şi acolo unde alte legi luau locul celor pământeşti.De pildă în biserică. Numai că,  potrivit unui obicei cutumiar, până şi aici locurile  erau împărţite între  familii, marcate de şirul pietrelor  pardoselii.
  În 1700, efect al unirii  Bisericii Ortodoxe din Transilvania  cu Biserica Romano-Catolică,  ortodocşii  au devenit greco-catolici.  Spiritul ortodox nu a dispărut însă. Astfel, în 1773,  după decesul preotului Pop Simion, s-a reaprins disputa  dintre ortodocşi şi greco-catolici, dispută care a angajat şi autorităţile.  Ortodocşi au ocupat biserica, iar stăpânii locului pământul ei. Pentru a evita degenerarea conflictului, trimişii Tablei Comitatului  i-au sfătuit pe ortodocşi  să cedee biserica şi pe stăpânii locului,  pământul.
În 1811, satul era reşedinţa unui district protopopial în cadrul protopopiatului Gherla, cu 13 parohii, 1036 capi de familie, 5858 suflete, 13 biserici şi 14 preoţi  (o parohie cu doi  preoţi, unul; "deficiens", defectat, trecut la ort. şi unul "fungens",  în funcţie), în 1835, reşedinţa unui  district arhidiaconal, protopopiat în 1812-1829, 1835.
În 6 septembrie  1868, Georgiu Moholea, fost prim corator, decedat în 11  februarie 1867, a testat a testat  200 fl pe seama bisericii şi 80 de fl (capital  "nevătămat") pe seama şcolii. Parohia are matricole din 1850.

Structura confesională
Comunitatea satului  a avut o structură multiconfesională, simultan sau succesiv formată din romano-catolici  calvini  unitarieni, evanghelici, izraeliţi, greco-catolici, baptişti,  ortodocşi:  1733 - 63 fam g-c; 1750 - 375 g-c; 1760 -1762 - 86 fam (14 fam g-c - 1 pr; 72 fam - 2 pr ort); 1766 - (155 m- 172 f) g-c; 1767 - 74 fam-316 loc(39 fam-168 g-c; 35 fam-148 ort);  1829-1831 - 518 loc g-c şi ref); 1835 - 450 g-c; 1842 - 520 g-c;  1850 -701 loc (604 g-c, 4 vr-c, 88 calv, 5 izr);1857 - 698 loc (611 g-c, 3 r-c, 77 cv, 7 izr); 1867 - 580 g-c; 1869 - 671 loc ( 586 g-c, 4 r-c, 1 a-c, 67 cv, 13 izr);1877 - 571 g-c;  1880 - 621 loc (1 ort, 547 g-c, 9 r-c, 49 cv, 6 izr, 9 alte religii); 1882 - 601 loc (532 g-c, 13 r-c, 48 calv, 8 izr); 1886 - 635 loc (550 g-c, 17 r-c, 61 cv, 7 izr); 1890 - 605 loc (531 g-c, 7 r-c, 57 calv, 1 evgh, 9 izr); 1894, 1896 -568 loc (595 g-c, 3 r-c, 1 ort, 60 cv, 9 izr); 1898 - 652 loc (593 g-c, 6 r-c, 1 ort, 42 cv, 9 izr, 1 unit); 1900 - 635 loc (593 g-c, 3 r-c, 1 ort, 32 cv, 6 izr);   1900 - 601 loc (1 ort, 534 g-c, 4 r-c, 55 cv, 6 izr); 1903 - 672 loc (576 g-c, 5 r-c, 1 ort, 80 cv, 10 izr); 1906 - 626 loc (581 g-c, 4 r-c, 1 ort, 28 cv, 12 izr);  1910 - 600 loc (520 g-c, 10 r-c, 55 cv, 15 izr); 1914 - 672 loc (600 g-c, 5 r-c, 1 ort, 49 cv, 17 izr); 1941 - 697 loc (2 ort, 627 g-c, 18 r-c, 14 cv, 1 bapt, 5 izr); 1947 -749 loc (4 ort, 664 g-c, 7 r-c, 23 cv, 28 sectari de dif  conf); 1949 - 654 ort; 1960 - 248 fam; 1971 - 270 fam - 1140 ort;   1991 - 146 fam - 490 ort; 1994 - 146 fam - 500 ort;

 

Biserica
O biserică de lemn  a fost construită înainte de 1808. A dispărut în  1853 într-un incendiu şi, odată cu ea,  arhiva. Timp de peste un deceniu, slujbele religioase s-au ţinut în capele improvizate.  Alte datări: construită în 1808.
În 17 martie 1863,  Grigore Mureşan, preotul satului, l-a angajat pe Grigore Moldovan din Gherla, renumit  pentru cum  a ridicat din ruină biserica din Mintiu Gherlii, pentru cum a salvat boltitura bisericii franciscanilor din Gherla şi altele, să facă un plan de biserică pentru sat. Anexat cererii de aprobare a construirii bisericii, planul a fost aprobat de Consistoriu în şedinţa din 21 aprilie 1863. În toamna aceluiaşi an, a fost angajat constructorul,  Francisk Fechete, care a început lucrarea în 5 octombrie 1863. Lucrările înaintau, însă, greu, datorită unei secete prelungită pe durata a 2 ani şi a obligaţiei de a  participa la construirea drumului de pe Valea Ocnei. În 31 august 1865, după trei ani  de la începerea lucrării, biserica  se află sub acoperiş, în roşu. Pentru a putea termina biserica au solicitat ajutor altor parohii, preotul Petru Temeşanu a rugat  Consistoriul  să intervină la autorităţi pentru a-i scuti de participarea la construirea drumului pe Valea Ocnei, iar în 10  mai 1866, informând Episcopia  că au ridicat biserica până la turn, dar "devenind la una zestre miseră" n-o pot termina,  a cerut  ca,  pe ipoteca obligaţiile de stat din 1854, în sumă de 2760 fl. să le dea 200  fl. în acelaşi an, 1866. Cu  toate dificultăţile, biserica construită din piatră şi cărămidă în centrul satului,  a fost terminată în 1866. 
A fost reparată parţial în  1927 şi dotată cu iconostas nou, pictat de Iuhasz Ernest din Gherla.
În 1962-1963 a fost reparată capital,  zugrăvită de Volosnyoi din Dej şi împodobită pe boltă cu  Pantocratorul şi cei 4 evanghelişti, Ioan, Marcu, Luca, Matei,  şi sfinţită de Arhiep. Teofil Herineanu în 15 septembrie 1963. A fost acoperită cu tablă în 1966, reparată, mărită prin adăugarea unui pridvor, tencuită în terasit, pictată de Bumbu Constantin în 1995-1996 şi sfinţită de Ep. Vicar Dr. Irineu Pop Bistriţeanul în 20 octombrie 1996. În 2007 a fost dotată cu iconostas nou, sculptat în atelierul din Sanmarghita al meşterului Cîmpean Nicolae, sfinţit de Ep.Vicar Vasie Someşanul în  29 iulie 2007, fapt consemnat pe Evanghelia bisericii.
Alte datări: construită în 1865, în 1865-1867, în 1866, în 1866-1870, după tradiţie.    

Casă parohială
Clădire de  zid, edificată în 1867. în 1930 a fost construită o nouă casă parohială, clădire de zid cu 2 camere şi dependinţe, renovată în  1934 şi  grav avariată în 1976 în urma unei alunecări de teren. Actuala casă  a fost construită în l950. Parohia a avut  şi o casă cantorală. 

Preoţi
1773 Grigore (Gligorie), în funcţie în 1733.
1734-1766………………………………………………………………..
1767 Urs (Ursa) n-are dalterie), în funcţie în 1767;
1767-1770 Toader (Toagyer), hirotonit  de Ep. Petru Pavel Aaron; preot  în 1767; activ în  1768-1770. În 1769 a primit ajutor din fondul de 10.000 fl.renani.  În 1767 popa Toader avea 2 boi, o vacă, 4 oi, 1stup, 4  por.
1771?-1773 Pop Simion (Simon), decedat în 1773. Moartea lui a reaprins disputa  cu ortodocşii care au ocupat biserica. Profitând de situaţie, stăpânii locului au ocupat pământul  bisericii. Trimişii Tablei Comitatului Cluj, Ştefan Nábradi şi asesorul Ioan Henter, i-au sfătuit pe uniţi  să cedee biserica ortodocşilor  şi pe stăpânii locului, să restituie pământul preotului unit.
1774-1804……………………………………………………………….
1805 Toader, hirotonit de Ep. Petru Pavel Aaron; în funcţie în 1805  
1806-1834………………………………………………………………
1835-1861? Gheţe Gabriel (Gabriel Getze) în funcţie în  1835, 1842  
1855-1861 Vaida George (Georgius Vajda), probabil fiul preotului Vaida Petru,  născut în 1826, hirotonit în 1855,  cooperator  în Orman; decedat în 2 noiembrie 1861 la 35 de ani din care 6 preot
1861-63 Mureşan Grigore (Gregoriu Muresianu), în funcţie în  1861 -1863
1862 Vaida Petru (Petrus Vajda) paroh (?-1862). A  decedat în 27 februarie 1862 la 61 de ani din care 40 preot.
1863-1866…………………………………………………………………
1867-1874 Tămaş Petru (Petrus Tamasianu), cooperator în Alsó-Berekszó (1843-1852), în Hăsdate (Hesdát), 1852-1864,  paroh în Silivaş (1864-1867),  în Orman (1867-1874), în  N.-Szeg 1874-1904.
1875-1876………………………………………………………………..
1877-1895 Bochiş Ioan (Joannes Bochişiu, Ioanu Bochişiu), născut în 1844 în Borşa Clujului. Absolvent al Seminarului Teologic Greco-Catolic din Gherla, promoţia 1871. Hirotonit în 1871 fără oficiu (fără parohiel  "official et  benefmicia habuit"). Administrator parohial în Mica (1872-1877), Orman (1877-1895), Borşa Clujului (1895-1914?). Se pare  că în timpul pastoraţiei lui, 21, 219Mănăstirea s-a afiliat parohiei Mica, situaţie care se  va menţine până la începutul anului 2001.
1895-1932 Vereş Ioan (Joannes Vereşiu, Ioan Veress), născut în 1861 în Livada. Absolvent al Seminarului Teologic Greco-Catolic din Gherla, promoţia 1889. Hirotonit în 1889.  Administrator  parohial în Tiocu de Sus (1889-1895), Orman (1895-1932?).
1933……………………………………………………………………….
1934-1940 Papiu Cornel, catehet la Şcoala Normală de Fete din Gherla în anii şcolari 1926/27-1929/30; paroh în Rona-Sălaj (09..09.1930-31.12.1933), Orman (01.01.1934-15.12.1940), Nicula (30.11.1940-31.03.1965).
1941-1958 Mălinaş Iuliu, născut în 30 noiembrie 1913 în com.Băbeni jud. Sălaj în familia învăţătorului Mălinaş.  Studii: Şcoala Primară din Băbeni  (1920-1925), Liceul "Mihai Eminescu" din Satu-Mare (1925-1932), Academia Teologică Greco-Catolică din Cluj (1932-1936). Căsătorit cu înv. Florentina-Ligia Mureşan din Ţop (acum Pădurenii), fiica preotului Mureşan, născută în 18 ianuarie 1921. Hirotonit în 22 martie 1941. Preot-paroh în Orman (23.04.1941-1958?), Cristolţul Mare, Soporu de Jos. Copii  Iuliu Gheţie, (adoptat) n. în 10.03.1941 (adoptat).În 20 august era la Gherla. Avea 83 de ani.  
1958-1962 Barcaru Nicolae (Bercari, Bercarie, Barcari) născut în 27 mai 1919 în Surdila-Greci, jud. Galaţi, în familia Bercaru Teodor şi Maria, născută Ispas. Absolvent al Seminarului Teologic Ortodox "Chesarie Episcopul" din Buzău, promoţia 1940. Căsătorit în 9 martie 1944  cu Margareta-Paula Stroiescu din Ploieşti,  născută în 4 iulie 1923 în familia Stroescu Constantin şi Maria n. Ionescu. Hirotonit în 22 şi 25 decembrie 1945 în Cluj de Ep. Nicolae Ivan.Preot-paroh în Soharu, com. Ciuruleasa (01.03.1946-29.02.1947), Poarta Sălajului (01.03.1947- 31.10.1950), Românaşi (01.11.1950 - 31.01.1951), Poşaga de Sus-Segogia-Baia de Arieş (01.04.1951- 31.01.1953), Costeşti - Scărişoara dar  detaşat la Săcătura (01.02.1953 - 31.07.1954), Pădurenii (Ţop - Mintiul Gherlii (august 1954 - ianuarie 1955), Sărata cu filia Cătălina (01.02.1955 - 31.09.1958), Orman (01.10.1958 - 30.04.1962) Căian (01.05.1962  - 31.09.1963), Aruncuta  (01.10.1963 - ?). Copii: Gheorghe-Anton, n. în 20.05.1945, Laurenţiu- Nicolae, n. în 01.12.1947, Claudius, n. în 08.10.1949, Margareta Marilena (Maria-Elena), n. în 10.03. 1952;  
1959 Negoianu Nicolae, administrator  interimar  (01.01-30.10.1959). Transferat  în parohia Liubling din Mitropolia Banat
            1960-1962………………………………………………………………..
1963- 1971 Irimia Teodor (Ieremie), născut în 3  februarie 1927 în satul Draxini, com. Băluşeni, jud. Botoşani, în familia Irimia Gheorghe şi Aglaia, n. Aştefănoaie. Absolvent al Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca şi  al Institutului Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoţia 1963. Căsătorit în 30 decembrie 1954 cu Maria Feraru din satul Bătrâneşti, com. Socrujeni, jud. Botoşani,  născută în 18 aprilie 1927. Hirotonit  de Arhiep Teofil Herineanu în Cluj-Napoca, în 31 martie şi 26 mai 1963. învăţător în Coşula (31.05.1950-04.12.1954), gestionar-merceolog la Cooperativa din Coşula (1954-?), administrator parohial în Orman (01.07.1963 - 01.12.1971) administrator interimar în Ghirolt  (01.12.1968- 31.03.1970).Transferat în Arhiepiscopia Iaşi.
1972-1986 Turtoiu Octavian Teodor, născut în 9 octombrie 1944 în satul Aciliu, com. Almaş, jud. Sibiu, în familia Turtoiu Teodor şi Irina, n. Herţa. Studii: Şcoala Elementară de 7 ani din Sălişte, Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca (1959-1964), Institutul Teologic de  grad Universitar din Sibiu (1965-1969). Căsătorit cu Eugenia Valasutean din Ghirolt,  născută în 24 iunie 1947. Hirotonit de Ep. Emilian Birtaş în 3 şi 6 decembrie 1966. Preot în Şopteriu, jud. Bistriţa-Năsăud  (01.12.1966-31.09.1968), Fărăgău, jud. Mureş (01.10.1968-28.02.1972), Orman (01.05.1972-18.12.1986). A decedat în 19 decembrie 1986.
1987-1995 Ştir Gheorghe, preot-paroh în Cecălaca, Protopopiatul Alba-Iulia (01.11.1977-30.05.1979), Sic (01.05.1979-29.02.1987), Orman (01.03.1987-14.08.1995), Livada (15.08.1995-31.03.2000). Gherla II (01.04.2000-prezent),Retegan Liviu,1995-prezent.


Retegan Liviu
, născut în 14 mai 1974 în comuna Ciceu-Mihăieşti, în familia Retegan Gheorghe şi Domnica, n. Borodi. Ştudii: Şcoala Generală din Ciceu-Mihăieşti, Liceul Industrial din Beclean (pe Someş), Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca
,Facultatea de Teologie Ortodoxa Cluj,promotia 2006.Căsătorit în Carei în 7 octombrie 1995 cu prof. Crina-Florica Bonto, născută în 3 februarie 1972 în Carei în familia Bonto Petru-Pavel şi Volumia, n. Ardelean.  Hirotonit de Ep. Vicar Dr. Irineu Pop Bistriţeanu în 14 octombrie 1995 în Corvineşti şi în 22 octombrie 1995 în  Recea-Cristur. Preot-paroh în Orman (01.11.1995-p). Hirotesit iconom (29.07.2007). Copii: Vlad-Andrei, n. în 10.05.1996, Calin-Petrişor, n. în 16.10.2000  

Cantori
Au slujit în strana bisericii: Pop Constantin (Constantinus Popu), absolvent de  preparandie, cantor una docens,1867, 1877, 1882;  cantor interimar, 1886, 1890, 1894;  Pop Ioan (Joannes Popu), cantor interimar, 1896, 1898 ; Câmpan Valer (Valerius Câmpan), cantor una docens, 1900; 1903–1906 – Raţ Petru, 1914; Bătinaş Lazăr, Tarţa Gavrilă, n. 27.07.1923; cantor 1950, 1958, 1964;  Berciu Demian, 1947

Şcoala confesională
În 28 septembrie 1861 satul a cerut Episcopiei să le trimită  un învăţător destoinic pe care l-ar "plăti bucuroşi". În 1 februarie 1867, a testat pe seama şcolii o parte din avere şi Berciu Ilie (Elie Berciu), decedat în 14 iunie 1868. Prin  grija parohului Petru Temeşan şi a  cantorului – docent,  tesamentul a produs efecte din 6 septembrie 1868.
În 11 februarie 1867, George Moholea şi soţia sa Marişa Berciu, au  testat  pe seama şcolii, un ajutor bănesc de 80 fl v.a.
Localul şcolii: clădire  de  zid edificată în 1867. 
Şcolari: 1867 - 60 (33 m, 27f); 1877 - 50 ; 1882 - 66 (43 la zi, 23 la repetiţie). 1886 - 107 (80 la zi, 27 la repetiţe); 1890 - 107 (80 la zi, 27 la repetiţie); 1894 - 106 (73 la zi, 33 la reopetiţie); 1896 -  96 (74 la zi, 22 la repetiţie); 1898 -  117 (97 la zi, 20 la repetliţie), 4 în şc comunală; în 1900 -   93 (59 la zi, 34 la repetiţie), 4 în şc comunală; 1903 -  75 (48 la zi, 27 la repetiţie),  2 la şc. comunală; 1906 - 82 (65 la zi, 17 la repetiţie), 4 la şc. comunală;1914 -
 Dascăli: Pop Constantin (Constantinus Popu), absolvent de  preparandie, cantor una docens,1867 cu interimat asigurat de preot; Pop Ioan, cantor una docens, 1868; Pop Constantin (Constantinus Popu), 1877; În 1881 satul a rămas  fără dascăl; în 23 septembrie 1881 au cerut Episcopiei  să le numească un învăţător. Pop Constantin (Constantinus Popu), 1882;Florian Gavril, localnic; în 6 octombrie 1884 cere postul de la şcoala din Orman. Este ales docente interimar. Renunţă, însă ("se abzice de la staţiunea docenţială"),  fiind  "soluţiunea docenţială" mică şi, în 6 noiembrie este numit dascăl şi   cantor  la Coasta (Giulatelec) şi docent ambulant în Tăuşeni (Morokhaza) cu care Coasta este "în ambulanţă".; Borbel Vasile (Basilius Borbeli), preot, învăţător interimar, 1884; Pop Vasile (Basilius Popu), docens interimar, 1886;Nedelea Timotei (Thimoteus Nedelea), docens, 1890;Timiş Timotei (Thimoteus Tinisiu), docens, 1894;Buduşan Iuliu (Julus Budusianu), absolvent de  preparandie, docens, 1896; post vacant, 1898;Câmpan Valer (Valerius Câmpan), cantor una docens, 1900; post vacant-1903; Barcan Ioan (Joannes Barcan), absolvent de preparandie; cantor una docens, 1906; şcoală comunală, 1914.

Bunuri de patrimoniu
Clopote: de 45 kg din 1884;
Cărţi (inventar din 30 mai 1858) Apostol, Catavasier, Cazanie, Ceaslov, Evanghelie, Liturghier, Minei, Molitvelnic, Octoih şi Penticostar; (Inventar din 28 aprilie 1874): Cartea Sf. Ioan Chrisostomul, Gherla, 1869; Catavasier,  rău; Catehismele lui Deharbe, Viena, 1865; Ceaslov, rău; Epistolariu, Blaj, 1814 (adică Apostol); Evhologhion, vechi; Evhologhion , Blaj, 1868; Evanghelie, Rîmnic, 1746; Galeria Sf. Icoane, Viena, 1861; Liturghier, Blaj, 1807; Minologhion, Blaj, 1781; Mâna lui Damaschin, Pesta, 1862; Octoih mare, fără titulă; Penticostar, Blaj , 1868; Strastnic, Blaj, 1817; Triod, Blaj, 1771. Evanghelie, Rîmnic, 1746; Penticostar, Rîmnic, 1766, Strastnic, Blaj, 1875; Minei, Blaj, 1847,  Strastnic, Blaj, 1875; Triodion, Blaj; Molitfelnic,  Evangheliar, Rîmnic, 1746.
Sfeşnice: două  din 1884; antimis din 1858 de la Ep. Ioan Alexi.

Bunuri funciare
În 1733 - arabil de 4 gălate-fânaţ de 4 care; în 1750-arabil de 10 gălete-fânaţ de 4 care; în 1767- 4 intravilane, sesie parohială: arabil de 8  câble de semânătură, fânaţ de 10 care de fân; în 1767 - arabil de 4 cubuli -  fânaţ de 8 care de fân; în 1775 - arabil 12 cubuli -fânaţ 10 care;  fond funciar: 13j 130st arabil; 1j 10 st fânaţ; 190 st neproductiv; în 1947 - sesie bisericească  veche : arabil 8 j 85 st, fânaţ 8 j 1580 st, pădure 7 j 30 st, păşune 13 j 520 st; sesie parohială  veche: arabil 8 j 780 st, fânaţ 16 j 1533 st, păşune 10j ; sesie cantorală prin reforma  agrară: arabil 1 j, fânaţ 3 j 710 st.

PROTOPOP

Pr. ISIP IULIAN PAUL

Adresa

 

Site realizat de Misca Stefan

Pagina principala Sitemap Contact Termeni si conditii ©2012 Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.

©2012.Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.