Pădurenii
 sat, com. Mintiu Gherlii

(Dupa manuscrisul "Monografia Protopopiatului Ortodox Roman Gherla" de Augustin Padurean )

  

Prima menţiune documentară a satului:1424 - Kepthelke şi evoluţia denumirii lui: 1436 - Zopthelkie, 1456 - Chepteleke, 1854 - Czoptelke, Ţopu, 1947 - Ciopu  1964 - Pădurenii.

Aspecte din istoria parohiei
 Comunitatea satului  a avut o structură multiconfesională, simultan sau succesiv formată din romano-catolici, calvini, unitarieni, evanghelici, izraeliţi,   greco-catolici, baptişti, ortodocşi:  1733 - 44  fam; 1750 - 260 g-c; 1760-1762- 35 fam.ort.; 1761-36 fam g-c;  1766 - 230 loc (120 m-110 f) g-c;  1767-35 fam-180 pers. ort.; 1784 - 58 fam-304 g-c; 1805 - 66 fam ort.; 1835 - 201  g-c; 1842 -214 g-c; 1850 -317 loc (311 g-c, 6 cv); 1857 - 341 loc g-c; 1867- 398 g-c; 1869 - 401 loc (1 ort, 386 g-c, 6 a-c, 1 cv, 7 izr);1877 - 382 g-c; 1880 - 360 loc (2 ort, 349 g-c, 4 r-c, 1 cv, 4 izr); 1882 - 341loc (322 g-c, 5 r-c, 4 izr); 1886 - 348 loc. (341 g-c, 3 r-c, 4 izr); 1890 - 352 loc (336 g-c, 1 a-c, 15 izr); 1894 - 323  loc.(319 g-c, 4 izr); 1896 - 327 loc.(322 g-c, 5 izr); 1898 - 357 loc. (343 g-c, 14 izr); 1900 - 439 loc (424 g-c, 15 izr);  1900 - 481 loc (463 g-c, 3 r-c, 1 cv, 14 isr); 1903 - 631 loc (613 g-c, 18 izr);  1906 - 733 loc (715 g-c, 18 izr); 1910 - 499 loc (1 ort, 479 g-c, 1  r-c, 2 cv, 16 isr);  1914 - 511 loc (490 g-c, 1 ort, 20 izr); 1932 - 450 g-c ;  1937 - 141 ort; 1941 - 578 loc (105 ort, 470 g-c, 1 r-c, 2 ref); 1942 - 140 ort; 1944 -120 fam-457 (226 m-231 f) g-c; 1945 - 120 ort; 1947 - 648 loc (497 g-c, 149 ort, 2 ltr); 1948 - 587 g-c trecuţi la ortodoxie; 1948 - 630 ort.; 1949 -158 fam (145 fam ort.; 13 fam g-c  revenite); 1949 - 497 ort;  1950 - 430 ort; 1952 -156 fam - 540 (314 m - 236 f) ort; 09.12.1954 -130  fam.- 610 ort; 1955-174  fam ort; 05.06.1958 -130 fam - 850 ort; 11.10.1958 - 682 ort.;  18.12.1961 - 850  ort.; 31.12.1962-130 fam.- 850 ort.;  1963 -135 fam - 640 ort; 1964 -143 fam-562s; 31.12.1966 -146 fam-232 ort; 1968 -151  fam.- 537 pers; 1972 -136 fam-535 pers; 07.05.1974 -143 fam.- 448 ort; 1994 - 45 fam ort;  
            În pragul dintre veacurile XVII-XVIII, românii ortodocşi au adoptat  noua orientare confesionlă, greco-catolică. În 1760-1762, sub influienţa mişcării pan-ortodoxe condusă de călugărul  Sofronie de la mănăsntirea Plăişorul Ciorii (Cioara),  au revenit la ortodoxie. În 1767, întreaga comunitate românească a satului (35 de familii familii cu 180 de personae), era ortodoxă, abia la începutul secolului al XIX-lea reuşindu-se reconvertirea  la Biserica Unită cu Roma  ("1808 conversa").  
            În anul 1927 o parte din credincioşi au tecut la ortodocşi, astfel încât, până în 1948 când cele două confesiuni (ortodoxă şi greco-catolică) s-au unificat, comunitatea a fost   împărţită în două  parohii: una  ortodoxă   şi una greco-catolică formată cu o parte din credincioşii greco-catolici  din Mintiul Gherlii (parohia Mintiul Gherlei II-Pădurenii).   În 1950   forma o parohie  cu Fizeşul Gherlii, numită Ţop II cu  430 ort.
             Parohia are matricole din 1803 (botezaţi), 1822 (cununaţi),  1912 (decedaţi). După lovitura de stat din 1989, o parte din  credincioşi au trecut la greco-catolici.

Biserica
O biserică de lemn cu hramul Sf Arhangheli Mihail şi Gavril, despre care nu se ştie când a fost construită, menţionată în conscripţia din 1733,exista prin anii  1767-1769, când Ep. Atanasie Rednic a fost în  vizitaţiune canonică în sat. A fost folosită până în 1937 când, urmare a construirii unui nou lăcaş de cult,  a fost vândută  fraţilor Macavei din Gherla  care au  reconstruit-o  pe moşia lor de la Năsal - Fânaţe unde a slujit celor  câţiva angajaţi ai lor,  până câţiva ani  după transformarea  moşiei  în Intreprindere Agricolă de  Stat (I.A.S.) şi  destrămarea cătunului.  În 1974,  bisericuţa, folosită câţiva ani ca adăpost pentru oi,  a fost achiziţionată  de m-rea Nicula pentru a înlocui vechea ei biserică mistuită de incendiu în 1973. În prezent  se află în incinta mănăstirii unde este prezentată drept vechea ei  biserică, datată 1552 (!). Alte datări privitoare la data construcţiei: 1600, 1770, 1738.
O biserica de piatră  cu acelaşi hram,  a fost edificată  în  1931,   pictată în 1937  de Iuhasz Iuliu Erneszt din Gherla şi sfinţită de Ep. Dr. Iuliu Hossu   în 19 septembrie a celaşi an.  Alte datări: construită: în 1912-1917,  în 1937, sfinţită în 12 septembrie 1936.
În 1929-1930, ortodocşii au  construit pe locul primit prin reforma agrară o biserică  de lemn acoperită cu  ţiglă, cu hramul  Sf Treime. Lucrarea a fost încredinţată meşterilor  Ioan Kiss şi Ioan Fülöp din Sic. Banii necesari lucrării  au provenit  din  vânzarea pădurii, din materiale recuperate de la o veche  biserică de lemn donată de credincioşii din  Diviciorii Mari şi ajutoare primite de la alte parohii. Nu fără dificultăţi. Astfel, în noaptea de 15  noiembrie 1929, un grup de potrivnici a demolat zidurile abia înălţate, pentru a-i intimida pe ortodocşi. Biserica a  fost dotată cu un iconostas sculptat  de Wilhelm Ruprich din Dej, pictată în 1937-1938 de  Iuhasz Iuliu Erneszt din Gherla şi sfinţită de  Ep. Nicolae Colan în 17 septembrie 1939. În 1992 au început lucrările de restaurare  a bisericii. A fost reparată capital în anii 1993-1994, pictată de Gîtu Leca Spiridon din Dej  în anii 1994-1995 şi sfinţită de Ep. Vicar Irineu Pop Bistriţeanu în 16 iunie  1996. Alte datări: construită în 1926, în 1927,  în 1928.  
           
            Casa parohială
            Clădire de lemn, exista în  1867. O  casă   de zid cu 3 camere a fost edificată la stăruinţa preotului Ioan Rogneanu în 1941 de  meşterul Ioan Moldovan din Gherla,
           
            Preoţi
1733 Pavel, în funcţie în 1733
1734-1766…………………………………………………………………
1767 Iuan  (Ivan), hirotonit în Moldova; blagoslovit de Ep. Petru P. Aaron; în funcţie în 1767.
            1768-1795……………………………………………………………….
            1796-1815 Ilea Teodor (Theodorus Ilea), hirotonit în Transilvania în 1796. În 1815 a trecut la greco-catolici.  
1815-1834………………………………………………………………
1835-1854? Pop Grigore (Gregorius Papp), paroh  în Pădurenii, în funcţie în  1835, 1842 şi  în  Cristorel, unde   decedat în Cristolţel  în 28  mai 1863 la 82  de ani din care 48 preot.
            1854-1879 Moiş Vasile (Basilius Mois,  Moisi, Moisu), născut în 1826, hirotonit în  1854, paroh (1854-1879). A decedat în 9 aprilie 1879 la 53 de ani din care 26 preot.   
1880-Vlăduţ Teofil, dministrator parohial în Pădurenii (fost Ţop),  în funcţie în 1882, în  Fizeşu Gherlii, în funcţie în  1886, 1914
1881-1888 Iuga Grigore, administrator parohial interimar în Jimbor (1879-1881), paroh în Pădurenii (Ţop) (1881-1888), Buneşti (1888-1900) Băiţa (1900-1908).
1888?-1919? Mureşan Teodor (Theodorus Muresianu), născut în 1849,  hirotonit în 1881. Administrator parohial, 1903, 1906, 1914
1919-1930 Mureşan Victor, căsătorit cu Elvira Manu din Nima-Cătun. Preot 11 ani în Pădurenii (Ţop) (1919-30),  11 ani, Tioltiur, (1930-31 1 a n, Pinticul Român 2 ani şi 7 luni, (1931-34). Decedat în Pintic în  1934. Copii: Ligia, n. în 18.01.1921, viitoare învăţătoare Ioan, n. în 11.09.1922, Lucia, n. în 12.09.1924
1930-1932 Paşca Victor,  născut în 1877, hirotonit în 1903. Cooperator în Lăpuşul Românesc, 1906, 1914. Administrator parohial, în funcţie în 1932.
1933-1948 Rognean Ioan, născut în 27 august 1907 în Beclean pe Someş, în familia Rognean Vasile şi Floarea,  n. Crişan. Studii: Şcoala Primară din Beclean pe Someş, Liceul "Petru Maior" şi Academia Greco-Catolică din Gherla, promoţia 1933. Căsătorit cu Valeria Moldovan din Gherla, născută în 13 octombrie 1912. Hirotonit de Ep. Dr. Iuliu Hossu în 15 august 1933 la m-rea Nicula. Paroh în Pădurenii (Ţop), (25.09.1933-octombrie 1948), Mintiu Gherlii (01.11.1949-31.10 1975). Pensionat la 1 noiembrie 1975. În 1990 a trecut la grco-catolici.  Copii: Ioan, n. în 25.06.1934, Olivia, n. în 02.01.1939, Maria, n. în 15.01.1943, Flavia, n. în 23.02.1944. A decedat în 27 noiembrie 1992 în Gherla.  
            1929-1948 Pop Iulian (Iuliu), localnic, născut în 21 mai 1907  în familia Pop Ioan şi Domnica, născută Silaghi. Absolvent al Şcolii Normale de Învăţători din Gherla. Căsătorit cu învăţătoarea Maria Balatici din Ciceu-Giurgeşti. Învăţător în Ţop (Pădurenii), (01.09.1926-31.08.1927) şi Ocna Dejului ( 01.09.1927-30.11.1929). Hirotonit preot pe cale excepţională. Administrator parohial al parohiei ortodoxe (01.12.1929-1948). Copii: Ion Constantin Nicolae, n. în 23.11.1938; Felicia Rodica, n. în 17.01.1944.
            1948- 1949 Rognean Ioan octombrie 1948-31.10.1949;
1949?-1951? Holban Melchisedec, preot misionar în Pădurenii (1949?-1951?), Tiocu de Jos (01.12.1951-30.06.1953), duhovnic la schitul de maici "Sf. Parascheva" din Leurda (01.07.1948-30.06.1949), ieromonah la m-rea Nicula (01.07.1949-30.06.1950), preot misionar în Zalha (01.12.1l951-30.06.1953), Ciaca (01.07.1953-15.06.1954), Stoiana (15.06- 31.08.1954), Căprioara (01.09.1954-31.05.1958), Gârbău Dejului (01.06.1958-31.12.1970).
1952 Georgescu Cornel, administrator parohial în  Stoiana (1952?), Pădurenii (iunie 1952),  Sâmboieni (28.12.1956-1957).
1953-1954 Albulescu Pandeleon (Albuleanu Pandeleon, Pandoleon), ieromonah; paroh  din 1953 până 05.03.1954  când a fost transferat în parohia Bărăi. Deţinut într-un lagăr de muncă de la   Canalul Dunăre-MareaNeagră (1955).
1954-1956 Rusu Ioan, preot pensionar, administrator parohial (?-01.07.1956).
1956-1958 Obancea Ioan - Arsenie,  născut în 20 ianuarie 1933 în satul Simon,  com. Bran, jud. Braşov. Studii: Şcoala Primară (7 cls.), Seminarul Teologic Ortodox din Cluj şi al  Institutului Teologic Ortodox de rang Universitar din Sibiu.După un scurt popas la m-rea Sâmbăta de Jos,  în iulie 1953 a fost primit în obştea m-rii Nicula, unde, în 27 iulie 1955  a fost hirotonit ierodiacon şi în 18 august 1955, ieromonah. A fost preot misionar în Batin,  Pădurenii (20.07.1956-30.03.1958), Avram Iancu, Moisei (1960-?), Baia-Borşa (1958-1959), Săliştea de Sus (15.01.1959- ?) şi stareţ la mănăstirea Moisei. Hirotesit protosinghel.  
1959 Siseşteanu Gheorghe-Gherontie, preot-paroh în Giurcuţa de Sus (01.09.1943-), Poiana Horesa (01.02.1954-), Rîşca de Jos (01.11.1956-), Suplai-Poieni (01.06.1958),  M-rea Sf Ioan Botezătorul-Alba-Iulia (01.09.1942 - 31.08.1943), Bălceşti (Giurcuţa de Sus) (01.09.1943-30.10.1949), Beliş (01.11.1949-31.01.1953), Poiana Horea (01.02.1953-31.08.1954), Beliş-Rîşca de Sus (01.05.1954-), Rîşca de Jos (01.11.1956-30.06.1958), Suplai, com. Zagra, jud. Bistriţa-Năsăud (01.06.1958-30.04.1959),  Pădurenii  (01.05-31.07.1959), Sînmărtin cu filia Ceaba (01.08.1959-31.09.1962), Rîşca (01.10.1962-31.12.1962).
            1959-1960 Ciocodan Ioan-Inochentie, Ieromonah, preot misionar în Bogdan Vodă (Cuhea, jud. Maramureş), Leurda-Guga-Sălătruc (26.09.1934-1938), Căprioara, com. Recea Cristur (1939), Dretea (l940),  Dealu Mare, Poşaga-Orăşti, Agriş, Boteni,  Sânmărtin (24.10.1948; 15.05.1957-31.07.1959), Cubleşu Someşan (1949), Pădurenii (Ţop) (1959-1960), Sic (1962), Ceaba (01.08.1959-1963), Ciceu Poieni,  Gherla (01.11.1962).
1960-1962 ……………………………………………………………….
1962-1963 Crăciun Anton-Veniamin, ieromonh  pensionar, 1962-1963;
1964 Porcescu Simion, socrul preotului Constantinescu din Buneşti, preot-paroh în Lăschia , Pădurenii (fost Ţop) (20.10.1964-?)
1964 Bărbos Ioan, preot-paroh în Sava cu filia Băgaciu (01.11.1943-30.04.1953),  Coasta cu filia Tăuşeni (01.05.1953-31.07.1963) cu condiţia administrării şi a parohiei Sava-Băgaciu, Fundătura (01.08.1963-31.12.1983). S-a  pensionat la  1 ianuarie 1983. A mai slujit ca pensionar până în 31.03.1984, în  Pâglişa (18.02.1956), Pădurenii (Ţop)  (01.11.1964 -?).
            1965-1972 Miclăuş Ştefan, preot-paroh în Tioltiur (17.01.1932-30.04.1949), Iclozel (01.05.1949-31.05.1953), Buneşti (01.12.1953-01.06.1954), Petreşti cu filia Salatiu (01.06.1955-31.07.1956), Pădureni (Ţop) ( 01.01.1965-30.04.1972)
1968? Armăşelu Dumitru, născut în 12 septembrie 1944  în satul Negreni, com. Licurici, jud. Gorj, în familia Armăşelu Victor Alexandru şi Elena, n. Ciobanu. Absolvent al Seminarului Teologic Ortodox din Craiova, promoţia 1963. Căsătorit în 16 mai 1966 cu Stela Popescu Davidoiu din Timişoara, născută în 5 aprilie 1946. Hirotonit în 21 (diacon), 25 (preot)  mai 1967 în Cluj-Napoca  de Ep.Nicolae Colan. Preot-paroh în Muntele Rece (01.05.1966-31.01.1967), Jichişu de Jos cu filia Tărpiu (01.02.1967-30.06.1968), Pădurenii, com. Mintiu Gherlii (01.07.l968-?). Copii: Olimpia, n. în 14.03.1967.
1973-1975 Mititean Macedon Dorel, născut în 1 mai 1947 în Luşca, cartier al oraşului Năsăud, în familia Mititean Gavrilă şi Ludovica, n. Cîtiu.Studii: Şcoala Primară din Luşca, Şcoala Elementară şi Liceul Teoretic din Năsăud, promoţia 1965, Seminarul Special din Curtea de Argeş,  Institutul Teolog,ic de grad Universitar din Sibiu (1966-1970) Căsătorit cu Nastasia Rus din Zagra, născută în 22 februarie 1953. Hirotonit de Ep. Teofil Herineanu în Cluj-Napoca,  în 11, 16 mai 1973. Funcţionar la Judecătoria din Năsăud (1l970-l973), paroh în Pădurenii (01.06.1973-31.05.1975), Piatra, com Chiuza, jud. Bistriţa-Năsăud (01.06.1975-?). Copii: Olivia, n. în 1970, Ana, n. în 1983.
1975-1977 Mălinaş Vasile, absolvent al Seminarului Teologic Ortodox Special de la Curtea de Argeş. Paroh  (01.09.1975-31.01.1977).  Transferat în parohia Malin, Protopopiatul Năsăud.
1977 Hanţiu Dumitru, născut în 5 martie 1920 în Năsăud în  familia Hanţiu Ioan şi Maria. Absolvent al Academiei Teologice Greco-Catolice din Cluj, promoţa 1945. Căsătorit în 10.09. 1945 cu Elena Lazăr din Jichişu de Sus, născută în 18 iulie 1916. Hirotonit în 21 şi 25  noiembrie 1945. Preot-paroh în satul Slătiniţa, sat component al oraşului Bistriţa (03.02.1946-31.01.1954), com. Romuli, jud. Bistriţa-Năsăud (01.02.1954-31.05.1977), Pădurenii (01.06-11.08.1977). Copii: Lucia, n. în 29.11.1947, Aurelia, n. în 01.07.1949, Flaviu-Viorel, n. în 26.09.1952.  
1977-1980 Vultur Vasile, absolvent al Seminarului Teologic Ortodox Special din Curtea de Argeş; preot-paroh în Pădurenii (01.12.1977-31.12.1980); transferat la Blăjenii (de Jos ?, de Sus?),   Protopopiatul  Bistriţa.
1980-1981 Şuteu Viorel, preot în  Nireş,  administrator interimar  (10.04.1980-31..10.1981)
1981-1988 Farcaş Alexandru, născut în 9 iunie 1953 în Mintiu Gherlii, în familia Farcaş Alexandru şi Susana n. Muntean. Studii: Şcoala Elementară din Mintiu Gherlii, Şcoala Profesională de Industrializare a Lemnului din Satu-Mare, Seminarul Special din Curtea de Argeş, promoţia 1977 cu diferenţe de Seminar, Liceul "Ady-Şincai " din Cluj, Facultatea de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, promoţia 1994. Căsătorit în Gherla în 20 august 1977 cu prof. Floarea Marinescu, născută în 19 februarie 1956 în Mintiu Gherlii. Hirotonit de Ep. Emilian Birtaş în 17 şi 18 septembrie 1997 în Poiana Sohodol şi Alba-Iulia. Muncitor la Complexul de Industrializare a Lemnului din Gherla (15.09.1971-02.04.1974), preot-paroh în satul Deag, com. Iernut, jud. Mureş (01.09.1977-30.09.1981), satul Pădurenii,  (01.10.1981-31.10.1988), satul Codor, com. Jichişu de Jos  (01.11.1988-prezent). Secretar al Oficiului Protopopial Ortodox Român Dej (01.07.1990-1991). Hirotesit iconom (29.10.2000), stavrofor (04.09.2002).Copii: Ioan-Cipria n, n. în 02.06.1978, Vasile-Sebastian, n. în 28.11.1980, Alexandru-Florin, n. în 26.06..1985, Antonius-Gavril, n. în 06.11.1996.  
1989-1990 Băţan Mircea Vasile, născut în 23 octombrie 1959 în Reteag în familia Băţan Vasile şi Rozalia, născută Danciu. Studii: Şcoala Generală din Reteag (1966-1974), Liceul Industrial din Beclean pe Someş (1978-1983), Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca (1978-1983), Facultatea de Teologie Ortodoxă din Bucureşti (1984-1988). Căsătorit în 28 aprilie 1988 cu profesoara Adriana Mihaela Farcaş din Ţaga, născută în 7 iulie 1966. Hirotonit în 7, 9 februarie 1989 în Cluj-Napoca de Ep. Vicar Iustinian Chira Maramureşanu. Paroh în Pădurenii (09.02.1989-31.12.1990), Breaza (01.01.1991-31.01.2009).Hirotesit iconom (1999). Transferat disciplinar în parohia  Matei, jud Bistriţa-Năsăud (01.02.2009-?). Copii: Mircea-Alin,  n. în 07.07.1988, Roxana Alina, n. în 30.11.1990. 
.1991 parohie vacantă (01.01.1991-?). Sub influienţa preotului dezident,  Pop Gavril din Iclod, după schimbările din decembrie 1989, protopop g-c de Gherla, majoritatea  credincioşilor au  trecut la greco-catolici. Parohia ortodoxă îşi continuă, însă, existenţa;
1991-1997 Rus Pascu, preot în Petreşti, administrator parohial (1991 -1997).
1997-P Dobocan Petru, hirotonit de Ep. Vicar Dr. Irineu Pop Bistriţeanu în 14 decembrie 1997 în biserica Schimbarea la Faţă din Cluj-Napoca..Preot-paroh (1997-prezent)  

Cantori
Au cântat în strana bisericii: Neamţu Vasile (Basilius Neamţiu), 1867, 1877,1882, 1886, 1890, 1894, 1896, 1898, 1900; Neamţu Ioan, născut în 23.12.1889; cantor gr.-cat. din 01.12.1924 diplomat; Pop Gheorhe, 1949,1950;   Roman Iacob, n. 16.02.1911, cantor  1950, 1958; Rotaru Grigore, născut în 5 octombrie 1955 în Gherla, 01.06.2009-prezent
 
Şcoala confesională
Localul şcolii: clădire de lemn, 1867 
Şcolari: 1867- 45;  1877 - 49; 1882  - 86 (58m, 28f); 1886 - 56 (39 la zi, 17 la repetiţie); 1890 – 58 (42 la zi, 16 la repetiţie). 1890; 1894 - 65 (47 la zi, 18 la repetiţie);  1896 – 68 (48 la zi, 20 la repetiţie); 1898 – 74 (54 la zi, 20 la repetiţie); 1900 – 74 (54 la zi 20 la repetiţie); 1903 - 63 (51 la zi,12 la repetiţie);1906 –87 (65 la zi - 32 la repetiţie);1914 – 69 (59 la zi- 10 la repetiţie);
Dascăli: Hodoş Vasile (Jacous Hodosiu), 1867; Florian Iosif (Josephus Florianu), 1877;  Silaghi Vasile (Basilius Szilagyi), 1882; Bacociu Ioan (Joannes Bocosiu), 1886;  Hodiş Iacob (Jacobus Hodisiu) absolvent de preparandie, 1890, 1894;  Moldovan Pavel ( Paulus Moldovan), absolvent de  preparandie, 1896; Farcaş Dionisie (Dionysius Farcaşiu),  absolvent de  preparandie, 1898, 1900,

Bunuri de patrimoniu
Clopote:   de 35 kg, turnat de firma Walter F. din Budapesta, de 48 kg şi de 35 kg,  procurate în 1923 şi 1934  din Bucureşti, de 44 kg procurat în 1937 din Braşov şi de 24 kg , procurat în 1972 de la Cluj
Cărţi: Strastnic, Blaj, 171, Molitvelnic, Blaj, 1730, Evanghelie, Bucureşti, 1760, Strastnic, Blaj, 1783, Octoih mare, Blaj, 1830, Minei, Blaj, 1838, Penticostar, Sibiu, 1859, Psaltire, Sibiu, 1860, Orologhion, Blaj, 1869, Mineiu, Cernica, 1873, Apostolier, Blaj, 1878, Triod, Blaj, 1890, Cazanie, Sibiu.

Bunuri funciare
1733 - arabil de 4  câble; fânaţ de 3  care  de fân.; 1750 - un intravilan; arabil de 7  câble, fânaţ de 3  care de fân. ; 1760 - 1762 - arabil de 16  câble, fânaţ vde 4  care de fân1767-un intravilan; arabil de 4 câble, fânaţ de 2 care de fân. ; 1947 - sesie bisericească veche: păşune - 3 j, 1095 st, prin reforma agrară - arător-5 j, pădure - 30 j; sesie parohială vche - arător -11 j 1088 st, fânaţ - 1100 st, prin reforma agrară - arător - 9 j 1450 st, păşune - 363 st; sesie cantorală prin reforma agrară - arător - 3 j.

PROTOPOP

Pr. ISIP IULIAN PAUL

Adresa

 

Site realizat de Misca Stefan

Pagina principala Sitemap Contact Termeni si conditii ©2012 Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.

©2012.Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.