Pâglişa
sat, com Dabaca

(Dupa manuscrisul "Monografia Protopopiatului Ortodox Roman Gherla" de Augustin Padurean )

  

Prima menţiune documentară a satului: 1306 - Puklustelkuky. şi evoluţia denumrii lui: 1320 - Poklustelek; 1348 - Puklusteluk; 1459 -Poklustheleke; 1461 - census qunquagesimale  de Pokustelke; 1493 - Poklusthelek; 1570 - Pokusthelke; 1615 - Poklostelke; 1733 - Poklise; 1850 -Piclise; 1854 - Poklustelke, Puclisea.Pâclişa.

Date şi aspecte din istoria parohiei
            Se ştie din tradiţia satului  că, într-o  vreme în care bântuia lepra fără putinţa de a-i opri prăpădul, câţiva oameni şi-au încropit  adăposturi pe Valea Bădeştiului, alcătuite apoi în  aşezare  statornică, numită după pricina din care s-a ivit Poklostelke -Valea leproşilor. Terenul fiind mlăştinos şi nu prea potrivit pentru viaţă umană,  pricină din care i s-a mai zis şi Valea Iadului, satul s-a dezvoltat pe clinurile dealurilor  Dumbrava şi Dosul, unde s-au găsit urme de bordee,  şi pe Valea Cubleşului. Prin 1461 credincioşii au alcătuit o parohie ortodoxă, de prin 1463 ştiindu-se de existenţa unui preot slujitor. După hotărârile sinodale şi edictele imperiale din 1698-1701, urmare a noii orientări confesionale, ortodocşii  au trecut la  greco-catolici sau uniţi. Sub influienţa mişcării antiunioniste condusă de călugărul Sofronie de la  mănăstirea Plăişorul Ciorii (Cioara), majoritatea au revenit la ortodoxie. În 1760,  30 familii din cele 44 câte trăiau în sat erau ortodoxe, în 1766, 40 de familii  cu 184 persoane. Spre sfârşitul sec. al XVIII-lea, parohia devine, în întregime, greco-catolică. În 1774, parohia a fost vizitată de Ep. Grigore Maior.  Au revenit la  ortodoxie  în 1948. 
Biserica are matricole din 1824. Filie: Dorna Dăbâcii (Lorna Dăbâcii ?), 1950.
Structură confesională
Comunitatea satului  a avut o structură multiconfesională, simultan sau succesiv formată din romano-catolici, calvini, unitarieni, evanghelici, izraeliţi,   greco-catolici, baptişti, ortodocşi,: 1733 - 34 fam.; 1750 - 381 pers.; 1760 - 1 preot şi 14 fam  g-c; 25 fam. ort.; 1761 - 4 fam-20 pers. g-c;  1766 - 272 ort (144 m-128 f); 1767- 45 fam. 203 pers (g-c.:5 fam-19 pers.; ort.: 40 fam-184 pers.)   1830 - 315 g-c ; 1835 -330  g-c; 1842 - 349  g-c; 1850 - 421 loc (405 g-c, 3 ref, 13 izr); 1857 - 433 loc (415 g-c, 2 ref, 16 izr); 1867 - 385 g-c;  1869 - 457 loc (431 g-c, 26 izr); 1877 – 394 g-c;   1880 - 406 loc (2 ort, 387 g-c, 17 izr); 1886 - 453 loc (434 g-c, 13 izr); 1890 - 440 loc (425 g-c, 19 izr); 1891-436 loc; 1894 - 1896 - 1898 - 1900 - 498 loc (485 g-c, 13 izr); 1903 - 529 loc (516 g-c- 13 iudei); 1906 -529 loc (516 g-c- 13 izr);1910 - 551 loc ( 5 ort, 531 g-c, 1 r-c, 6 calv, 8 izr); 1914 - 556 loc. (544 g-c;   r-c; 6 ort; 1 cv, 5 isr.); 1941 - 610 loc (599 g-c, 3 cv, 8 izr); 1947 - 641 loc.(638 g-c; ort-3);1949 - 638  ort.; 30.05.1950  -274 fam.- 998 pers. ort.; 1953 - 135 fam.-561 ort.; 1955 -191 fam; 05.06.1958 -135 fam.-561 ort.; 11.10.1958-556 ort.;  1960-135 fam.- 540 loc; 31.12.1962-128 fam.- 494 pers.; 1963 -128 fam.- 480 pers.; 1964 -128 fam.- 480 pers.; 31.12.1966 -120 fam-500 pers.;1968 -131 fam - 412 pers;  1971 -131 fam.- 414 pers; 1972 -132 fam.- 415 pers.;  07.05.1974 -135 fam - 415 pers;  1977 – 130 fam.;  1991 - 93 fam.-170 pers.;  1994 - 93 fam.- 210 pers. 

Biserica
 O biserică, ruinată şi neîncăpătoare, despre care nu se ştie cine şi când a făcut-o, exista la sfârşitul secolului al XVII-lea.
După tradiţie, consemnată în Cartea de Aur  a Parohiei, biserica de lemn cu  hramul Sf. Arhangheli a fost construită în 1710 pe locul altei  biserici şi sfinţită în acelaşi an. A fost  demolată în 1941.
Actuala biserică de zid, cu acelaşi hram, a fost  construită de meşterul  Chiş Ioan din Sic în 1924. A fost reparată şi acoperită cu eternit în 1960 de Teodor Cerghi,  sfinţită în 1961 de Arhiep Teofil Herineanu,  tencuită în terasit şi zugrăvită în 1974, acoperită cu tablă în 1975, repictată în 1983 de Bumbu Constantin şi sfinţită în 8 ianuarie  1961 de Arhiep. Teofil Herineanu.
Alte datări: construită în 1926, în 1926-1927, în 1926-1928 .  

Casa parohială
Exista în 1733; în  1867 este menţionată  o casă parohială de lemn. Actuala casă parohială, o clădire de zid cu  5 camere, a fost edificată în 1935.

Preoţi:
1700 Cosma Simion I, după tradiţie, în funcţie în 1700.
1701-1732……………………………………………………………….
1733 Alexa, în funcţie în 1733 ;
1734-1766………………………………………………………………
1767 Ungur Luca, localnic; în 1767 nu a fost confirmat de Ep. Novacovici;
1767-1823……………………………………………………………..
1824 -1832 Cosma Simion II din Cutca 1824 -1832.;
1833?-1835 Nemeş Partenie (Parthenius Nemeş),1835
1836-1841……………………………………………………………..
1842?-1851 Beldean Ioan (Joannes Beldian), în funcţie în  1842; până în 1851;
1851-1876 Tămaş Vasile (Basilius Tamasiu), născut în 1816, hirotonit în 1851.  A decedat în 5 septembrie 1876 la 64 de ani din care 25 preot. ;                             
1877-1900 Tămaş Ioan (Joannes Tamasiu), fiul lui Vasile,  născut în 1844, hirotonit în 1871. Cooperator (1871-1877) şi administrator parohial (1877-1900) A decedat în 31 martie 1900 la 56 de ani din care 29 preot.;
            1900-1901……………………………………………………………….
1900-1920 Deac David, născut în 1862 în Săcălaia (Kis-Szek). Absolvent al Seminarului Teologic Greco-Catolic din Gherla, promoţia 1886. Hirotonit în 1887. Administrator parohial în Jichişu de Sus (1887-1889),  Pâglişa (1900-1920?);
1920-1923 Raţiu Mihai, dministrator parohial în Pâglişa  şi Bădeşti (01.11.1920-23.08.1923),Leleşti (24.08.1923-23.08.1934), Dăbâca (24.08.1934-31.12.1958).
1923-1925 Cado Nicolae, preot-paroh în Pâglişa, (1923?-1925). A decedat în 21 iulie 1925 la 71 de ani din care 48 preot. ;
1925-1953 Fetti Victor, născut în 17 aprilie 1897 în satul Suplai, com. Zagra, jud. Bistriţa-Năsăud, în familia învăţătorului Fetti Ioan şi Lucreţia. Absolvent al Liceului din Năsăud şi al Seminarului Teologic  Greco-Catolic din Gherla. Căsătorit cu învăţătoarea Veturia Bejan. Seretar al Serviciului Sanitar din Cluj (1922-1925), preot-paroh în Pâglişa (1925-1953), Dăbâca (februarie - august 1934), Dezmir (ClujV?) (01.09.1955). Copii: Virginia, n. în 30.07.1926, Veturia, n. în 09.06.1929.; Dăbâca ( februarie - august 1934)
            1953-1956………………………………………………………………..
1956 Bărbos Ioan, preot-paroh în Sava cu filia Băgaciu (01.11.1943-30.04.1953),  Coasta cu filia Tăuşeni (01.05.1953-31.07.1963) cu condiţia administrării şi a parohiei Sava-Băgaciu, Fundătura (01.08.1963-31.12.1983). S-a  pensionat la  1 ianuarie 1983. A mai slujit ca pensionar până în 31.03.1984. Pâglişa (18.02.1956-?), Pădurenii (Ţop)  (01.11.1964 -?).????
1956-63
            1956-1963 Cerghi Teodor, preot-paroh în Corneni (12.11.1936-31.08.1956), Pâglişa, (01.09.1956-30.04.1963), Sînicoară (01.05.1963-?).
1963-1964 (01.05.1963- 30.09.1964) parohie vacantă  administrată de preoţii:  Suciu Ioan,  (01.05- 23.06.1963); Pînzaru Costache, preot în Sic  (24.06.1963-?); Puşcaru Cornel, preot în Măhal (1963 - 30.09.1964
1964-1966 Pop Ioan, preot-paroh în Dîrja (01.10.1963-30.09.964), Pâglişa (01.10.1964-31.03.1966), Morlaca-Huedin (01.04.1966-31.08.1970), Năsal (01.10.1970-prezent), administrator parohial interimar  în Dîrja (1970).
1966-1967 Şerban Eugen, născut în 10 aprilie 1942 în satul Stupini, com. Hida, jud. Sălaj, în familia Şerban Vasile şi Ana. Absolvent al Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca şi al Institutului Teologic Ortodox din Sibiu, promoţia 1979. Căsătorit cu Rozalia, născută în 13 august 1946 în Cernuc. Hirotonit de Ep. Teofil Herineanu în 26 şi 27 octombrie 1966. Preot-paroh în Pâglişa (01.12.1966-31.10.1967), Cătina (01.11.1967-?). Hirotesit iconom (septembrie 1981).Copii: Ioan-Septimin, n. în 19.09.1968, Eugenia, n. în 09.04.1970, Antoniu, n. în 16.03.1977;
1967-1968 (noiembrie  1967-ianuarie 1968)…………………………….
1968-1972 Buimac Constantin, născut în 14 septembrie 1947 în com.  Zapodeni, jud. Vaslui, în  familia Buimac Constantin şi Elena, n. Pulpan. Absolvent al Seminarului Teologic Ortodox de la m-rea Neamţ, promoţia 1962. Căsătorit cu Maria Pintilescu, născută în 26 martie 1949 în com. Boroaia, jud. Suceava. Hirotonit în  29 august (diacon) şi 10 octombrie (preot) 1967 de Arhiep. Teofil Herineanu. Preot-paroh în Tioltiur (01.10.1967-30.09.1968), Pâglişa (01.0.1968-28.02.1972), Maia (01.03.1972-01.10.1976), Dăneşti-Vaslui (?). Copii: Ionel-Florin, n. în 10.09.1969, Marius, n. în 19.07.1971, Mariana-Elena,. n. în 05.06.1974
1971-1972 Peştină Ioan, născut în 2 noiembrie 1949 în satul Bozieş, com. Chiochiş, jud. Bistriţa-Năsăud, în familia Peştina Iosif şi Floarea. Absolvent al Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia 1969. Căsătorit în 13 februarie 1971 cu Otilia Lucăcian, născută în 15 aprilie 1949 în  Săsarm, com. Chiuza, jud. Bistriţa-Năsăud.  Paroh (01.04.1971-31.11.1972 ?);
            1973-1974 Hălgean Ilie-Iliodor, administrator parohial în Ghirolt cu filia Corneni (01.01.1963 - 30.11.1968), Dealu Mare, com. Coroieni, jud. Maramureş (01.12.1968 - 1973), Aluniş (1973),   Pâglişa, (1973 -1974).
1974-1995 Vaida S. Ioan, născut în 7 ianuarie 1952 în satul Sărata, com. Panticeu, jud. Cluj, în familia Vaida Sampron şi Maria, n. Pop. Studii: Şcoala cu clasele I-X din Cluj-Napoca, promoţia 1971, Seminarul Special din Curtea  de Argeş, promoţia 1974. Căsătorit în 12 august 1974 în Panticeu cu Ana Răduca din Novaci, jud. Gorj,  născută în 9 decembrie 1955 în familia Răducă Constantin şi Maria, născută Opriţoiu. Hirotonit în 5 şi  6 octombrie 1974. Preot-paroh în Pâglişa (06.10.1974-31.09.1995), Luna de Jos (01.10.1995-?). Copii: Ioan, n. în 19.01.1976, Emilia, n. în 02.06.1979.;
1995-2011 ……………………………………………………………….

Cantori
 Au slujit în strana bisericii: Tantu Vasile ( Basilius Tant), 1867;  Tămaş Gabriel (Gabriel Tamasiu),  activ în anii 1877-1886; Tămaş Gabriel, activ în perioada 1890-1906; Hodiş Gavril, cantor-docent, activ în anii  1914-1941; Rusu Alexandru, născut în  24.04.1911, absolvent a 7 clase primare, activ în anii 1947-1964;  Câmpean Ioan, născut în 1889.

 Şcoala confesională
 Localul şcolii: În 1866, locuitorii satului s-au angajat să contribuie cu a treia parte din cheltuieli la ridicarea şcolii din Dăbâca, frecventată şi de copii din Pâglişa. În 5 octombrie 1871, pâglişenii s-au hotărît să-şi  amenajeze un local de şcoală propriu, prin transformarea unui grajd în sală de clasă.
Şcolari: (la Dăbâca) 1867 - 37; 1877 - 72  (35 la zi, 37 la repetiţie);1882 - 45 (19 la zi, 26 la repetiţie); 1886 - 40 (21 la zi, 19 la repetiţie); 1890 – 61 (48 la zi, 13 la repetiţie); 1894 - 73 ( 55 la zi, 18 la repetiţie);1896 - 70 (52 la zi, 18 la repetiţie); 1898 - 71 (52 la zi, 19 la repetiţie);  1900 - 104 (80 la zi, 24 la repetiţie); ; 1903 - 64 (48 la zi, 16 la repetiţie); 1906 - 64 ( 48 la zi, 16 la repetiţie); 1914 -79 (60 la zi, 19 la repetiţie).
Dascăli: Almăşan Iacob (Jacobus Almasianu), 1867; Harani Dumitru (Demetrius Harani),1877, 1882;  Moraru Vasile (Basilius Morariu)  (1888-1895)

Bunuri de patrimoniu
Cărţi: (Inventar din 14 decembrie 1932): Între   cărţile bisericii date nominal, este consemnată şi o Evanghelie, 1760 (de la Bucureşti).  Penticostar, Sibiu, 1805; Triodion

Bunuri funciare
1733 – arabil de 3 câble de semânătură; fânaţ de 6 care de fân;  1750-arabil de 9  câble de semânătură- fânaţ de 8 care de fân; în 1760 - arabil de 25  câble de semânătură- fânaţ de 10 care de fân;  1767 -  două terenuri  intravilane, un  arabil de  8  câble de semânătură şi un  fânaţ de 6 care de fân; 1947 - sesie bisericească veche: fânaţ-440 st; pădure-29jug. 200 st ; donaţie: fânaţ-450 st; arător-1j; prin reforma agrară: păşune-195 st; sesie parohială veche: arător-16j, 610 st; fânaţ-8 j 600 st, pădure-725 st, păşune-725st; prin reforma agrară: fânaţ – 04j, păşune-4j; sesie cantorală veche: arător-5j, 365st, fânaţ-715st, păşune-1j, 800 st.

Alte bunuri
 În 31 iulie 1862 biserica avea moară,  în vecinătate şi concurenţă cu  cea a lui  Borzo Daniel

PROTOPOP

Pr. ISIP IULIAN PAUL

Adresa

 

Site realizat de Misca Stefan

Pagina principala Sitemap Contact Termeni si conditii ©2012 Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.

©2012.Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.