Petreşti,
 sat, com. Mintiu Gherlii

(Dupa manuscrisul "Monografia Protopopiatului Ortodox Roman Gherla" de Augustin Padurean )

      

Prima menţiune documentară a satului: 1383-Petewrhaza, şi evoluţia denumirii lui: 1431-Peterhaza, 1850 - Petrihaz, 1854 -Pėterháza, Petrihaza.

Date şi aspecte din istoria parohiei
Românii au fost ortodocşi din vechime, greco-catolici din 1700 şi iarăşi ortodocşi din  1948. Biserica are matricole din 1824,   1826,  1869 şi un antimis din 30 iunie 1950 de la Ep. Colan.  Filie: Salatiu.

Structură confesională
Comunitatea satului  a avut o structură multietnică şi  multiconfesională, simultan sau succesiv formată din romano-catolici, calvini, unitarieni, evanghelici, izraeliţi,   greco-catolici, ortodocşi, baptişti:    1733 - 17 fam g-c; 1750 - 119 g-c; 1760 - 29 fam ( 8 fam- 1 pr g-c; 21 fam -1 pr ort); 1761 - 28 fam g-; 1766 - 136 (60m-76 f) g-c; 1767 - 91 loc (79 g-c - 12 ort); 1835 -  270 g-c; 1842 - 341 g-c;  1850 - 284 loc ( 278 g-c, 6 cv); 1857 - 294 loc ( 293 g-c, 1 cv); 1867 - 348 g-c; 1877 - 244 g-c;   1869 - 300 loc (297 g-c, 3 cv); 1880 - 285 loc (283 g-c, 2 cv); 1882 - 241 loc. (240 g-c, 1 cv); 1886 - 264 loc.  (257 g-c, 4 r-c, 3 izr);1890 - 262 loc. (258 g-c, 2 r-c, 2 izr); 1890 - 320 loc ( 308 g-c, 3 r-c, 4 a-c, 3 cv, 2 izr); 1894 - 281 g-c; 1896 -  289 loc.  (286 g-c, 6 izr);1898 -  293 loc. (288 g-c, 5 iudei); 1900 - 372 loc (361 g-c, 3 r-c, 4 cv, 4 izr); 1903 - 368 loc (357 g-c, 2 r-c, 2  cv, 5 izr);  1906 - 396 loc (388 g-c, 2 cv, 6 izr); 1910 - 382 loc (361 g-c, 1 r-c, 10  cv, 10 izr); 1914 - 416 loc (397 g-c, 1 r-c, 9  cv, 9 izr); 1932 - 368  g-c;  1941 - 502 g-c;  1944 -127 fam - 351 g-c; 1947 - 705  loc (2 ort, 615 g-c, 1 r-c, 87  cv.) 1948 -386 fam - 710 ort; 1949 - 431 ort; 1950 - 245 ort; 09.12.1954 -140 fam.-540 pers.; 25.10.1955 - 240  fam (cu filia Salatiu); 05.06.1958 - 130 fam-404 ort; 11.10.1958  - 780 ort. (cu filia Salatiu); 1960 - 127 fam-390 ort.; 1963 - 127fam-366 ort; 1964 - 127 fam-366 ort; 31.12.1966 - 108 fam-332 ort; 07.05.1974 - 201 fam.- 471 (cu filia Salatiu) ort; 1991 - 104fam-236 ort; 1994 - 104fam-290ort.

Biserica
            O biserică despre care nu avem informaţii privitoare la data construcţiei  exista în secolul al XVII-lea.  În jurul ei s-a format  cimitirul
O  biserică de lemn a fost construită în 1755. În  anul  1797 a fost edificată,  pe acelaşi loc,  o biserică de lemn  cu hramul  Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril, probabil hramul primei biserici.
Biserica actuală, cu acelaşi hram, edificiu  din cărămidă cu acoperiş  de şindrilă, a fost construită  în anul 1903 de  meşteri din Gherla. Avea iconostas  de zid. A fost renovată în 1925,   padimentată şi zugrăvită în 1926 şi  sfinţită de Ep. Dr. Iuliu Hossu în 20 iulie 1929.   În  1937 a fost  acoperită cu tablă, în  1945 reparată,  în 1954  electrificată, în 1965 zugrăvită  de Wolosnyai Adalbert din Dej, în 1973-1975 reparată şi  decorată în exterior de Rus Ana din Batin, muzeograf la Muzeul Cotroceni cu modele în gips,  asemânătoare celor ale  bisericii  Trei Ierarhi din Iaşi. Pictată de Indulean Marin din Gherla în  1965, reparată în 1983 şi sfinţită în 5 iunie acelaşi an. În 2008-2009  a fost reparată,  dotată - cu sprijinul Primăriei Gherla - cu  iconostas ,  sculptat de Ioan Rotiş din Şomcutul Mic,  iar pictura  restaurată de Vasile Mocanu din Rediu.   
Alte datări: construită în 1928-1929,  în 1930, sfinţită în 1939 de Ep. Dr.  Iuliu  Hossu;
.
Casa parohială
O casă parohială  a  construit în prima  jumătate a secolului al XVIII-lea, de  preotul Ilie, tatăl preotului Gabor. O casă   de lemn  exista în   1867. Actuala casă, clădire de zid  cu 4  camere, a fost construită în anul  1941.

Preoţi
1733  Alexa, în funcţie în  1733
            1734-1759…………………………………………………………………
            1760-1761 Pop Ilie, în  1761 preot  bătrân,  frate cu preotul din Suia (acum Răzbuneni), George (Gheorghe). În 1760-1761, a  trecut la ortodocşi. A  revenit la greco-catolici  înfluienţat de fratelui său, Gheorghe şi de nobilul Petrea.
1762-1766 ……………………………………………………………….
1767-1772 Pop Gabor (Gabor Papp), localnic. Absolvent al Seminarului  Teologic din  Blaj. Diacon, hirotonit de Ep. Atanasie Rednic.  Activ în 1767,  1769, 1772. În 1769  a primit ajutor din fondul imperial de 10.000 fl. ren. Tatăl lui a ridicat casa parohială 
1773-1830 ………………………………………………………………...
1831-1840 Onucean Simion (Simeon Onucean) poreclit "popa cu ţundră" întrucât, conformându-se hotărîrii sinodului din 1833, purta suman negru (ţundră). Paroh în Petreşti (1831-1840) şi Gherla, împreună cu preotul Anca (1831-1840).  
1835-1853 Visai Simeon (Simeon Vissai) în funcţie în  1835, 1842, şi 1853. În 7 ianuarie 1853,  a testat din averea sa, câte 100 fl,  fraţilor săi, unul paroh, altul cantor în Vişa (Vişea), unde, însuşi,  a slujit ca diac (cantor) bisericii celei noi din Mintiul Gherlii, şcolii din Petreşti, şi "câţi  bani ramân, bisericii din Petreşti" unde a slujit 29 de ani. A decedat în 21 mai 1853. 
1853-1862 În 7 ianuarie 1861 - după ce câţiva ani parohia a fost administrată de  Ieremia Lochian, proh în  Nima  şi Ioan Nica, paroh în Fizeşul Gherlii - s-au adresat Episcopiei cu rugămintea de a le trimite un  preot bun.
1862-1867 Cartice Eusebiu (Eusebius Cartice),  născut în 1836, hirotonit în  1862; administrator parohial, în funcţie în 1867. 
1867-1868 Florian Ioan (Joannes Florianu), născut în 1838; hirotonit în 1867; administrator parohial. A decedat în 1 ianuarie 1868 la 30 de ani din care un an preot.
1868-1875 Moldovan George (Georgius Moldovanu), născut în 1809; hiotonit în 1836; asesor consistorial; vicearhidiacon onorific; decedat în 3 octombrie 1875 la 66  de ani din care 39 preot.
1876-1894 Pop Alexandru (Alexander Popu), născut în 1851 în Gherla, absolvent al Gimnaziului din Cluj (1871) şi al Seminarului Teologic Greco-Catolic din Gherla (1875), hirotonit în 1875,  administrator parohial  în  Petreşti (1876-1894) şi Dealu Mare (1894-?).
1896-1897 Farcaş Teodor (Theodorus Farcaşiu), născut în 1852. Hirotonit în  1878. Administrator parohial în Gârbău Dejului (1878-?), Dumbrăveni (fost Canciu) (?-?)  ), Petreşti (1896-1897) A decedat  în 18 ianuarie 1897 la 44 de ani din care 18 preot.
1898-1926 Mureşan Stefan (Stephanus Mureşianu), Senior, născut în 1862, în Nimigea de Sus (Nimigea Ungurească). Absolvent al Gimnaziului din Năsăud (1882) şi al Seminarului Teologic Greco-Catolic din Gherla (1887). Hirotonit în 1887. Administrator parohial în Petreşti (1898) Leleşti (1887-1928). Protopop onorific. A decedat în 25 iunie 1928 la 66 ani din care 41 preot.  
1926-1928 Mureşan Ştefan (Stephanus Mureşianu), Junior, capelan în Petreşti (15.08.1926-29.07.1928); preot-paroh în Batin (30.07.1928-14.07.1930), Sînmărtin (15.07.1930-21.12.1940) Fizeşu Gherlii (22.12.1940-19.04.1945), Sîntioana (20.04-10.08.1945), Iclozel (11.08.1945-20.12.1948), Fizeşul Gherlei (21.12.1948-?), Larga, com. Suciu de Sus, jud. Maramureş (11.08.1945-?).
1928-1935 Carşai Augustin (Augustinus Carsai), născut în 1859 în satul Vâlcelele, com. Bobâlna, jud. Cluj. Absolvent al Gimnaziului din Cluj (1878), şi al Seminarului Teologic Greco-Catolic din Gherla (1881). Hirotonit în 1882. Administrator parohial interimar în Ceaba (1882-1883), Oşorhel (Oláh-Vásárhely) 1883-1890, Hálmosd (1890-?), Petreşti  (1928-1935). Protopop onorific.
1936-1954 Enghiş Nicolae, născut în 29 mai 1903 în Săcătura (acum Luminişu), com. Ileanda, jud Sălaj, în familia învăţătorului Enghiş Valer şi Emilia n. Mezei. Studii: Şcoala Primară din Dej (1909-1913), Liceul "Petru Maior" din Gherla (1913-1917), Şcoala Normală de Băieţi din Zalău (1917-1918; 1919-1920), Gherla (1918-1919)  şi Cluj (1920-1921) cu diferenţe la Liceul din Dej  (1922-1923;  bacalaureat 1924), Academia Teologică Greco-Catolică din  Gherla (1921-1925). Căsătorit cu Terezia Butean  din Şomcuta Mare, născută în 20 iulie 1905 în familia preotului Butean. Hirotonit în 15 august 1926. Paroh în Letca (29.08.1926 - 07.05.1936), Petreşti cu filia Salatiu (08.05.1936 - 31.12.1954) Hăşdate cu filia Săcălaia (01.01.1955 - 30.12.1957),  Gherla II (31.12.1957-31.05.1968). Secretat al Oficiului Protopopial Gherla (1954 - 29.03.1966). Pensionat în 01.06.1968. Funcţionar la Topitoria de Cânepă din Răscruci. Copii: Petru, n. în 25.03.1927; Pavel, n. în 28. 09. 1928.             1956-1959 Cheresteş Ioan (Cheresteşiu Ioan), născut în 5 mai 1914 în satul Bungard, com. Lechinţa,  jud. Bistriţa-Năsăud, în familia preotului Cheresteşiu Alexandru şi Maria,  n. Salvan. Studii: Şcoala Primară din Sânmărghita (1921-1923) şi Bistriţa (1923-1925), Liceul  din Bistriţa (1926-1929) şi Năsăud (1929-1932), Facultatea de Filosofie  a Universităţii "Regele Ferdinand" din Cluj (1932-1933), Academia Teologică Greco-Catolică din Cluj (1933-1937). Căsătorit cu Matilda Bugnariu, fiica învăţătorului Bugnariu Aurel şi Rozalia n. Bocoş, născută în Suarăş în 30 iulie 1916. Hirotonit în 31octombrie 1937 în Baţa de Ep. Dr. Iuliu Hossu. Preot-paroh  în Vad (28.11.1937-31.04.1941) Cristolţ-Jibou  (01. 05. 1941-30.11.1956), Petreşti-Salatiu (01.11.1956-31.12.1959), Vultureni (01.01.1960—31.03.1969). Copii: Aurel Emilian, n. în 21.09.1938, Alexandru Ioan, n. în 23.10.1939, gemenii Romulus Mircea şi Remus Traian, n. în 12.05.1943. 
1963 Suciu Ioan (? -17.10.1963),
1963 Pop Ioan, administrator parohial, 1963  În timpul pastoraţiei sale, a fost reparată  biserica din Salatiu.
1964………………………………………………………………………
1965-1972 Miclăuş Ştefan,  născut în 7 aprilie 1906 în satul Sălicea, com Ciurila, jud Cluj, în familia Miclăuş Toma şi Susana, născută Iepure. Şcoala Primară din Sălica, Liceul "Simion Bărnuţiu" din Cluj, Seminarul Teologic Greco-Catolic din Blaj. Căsătorit în 4 noiembrie 1931 în Lujerdiu cu Iuliana Pop din Tioltiur, născută în 4 ianuarie 1906. Hirotonit în 21 şi 22 decembrie 1931 în Gherla de Ep. Dr. Iuliu Hossu. Preot în Tioltiur (17.01.1932-30.04.1949), Iclozel (01.05.1949-31.05.1953), Buneşti (01.12.1953-01.06.1954), Petreşti cu filia Salatiu (01.06.1955-31.07.1956). Muncitor la Şantierul Drumuri şi Poduri din Gherla (01.08.1957- 14.10.1958). Arestat în 15 octombrie 1958  şi condamnat de Tribunalul Militar din Cluj prin sentinţa nr. 21/1959 la 10 ani temniţă grea "pentru activitate intensă contra clasei muncitoare şi a mişcării revoluţionare", în fond pentru comentarii privitoare la  reforma agrară din 1945 şi a cotelor obligatorii impuse producătorilor agricoli. Eliberat în 28 iulie 1964. Peot în Pădureni (Ţop) (01.01.1965-30.04.1972). Pensionat în 01.05. 1972. Copii: Mircea,  n. în 06.08.1932, Radu, n. în 03.08.1937.   Buneşti (01.12.1953-
1971-? Rus Paşcu, născut în 17 iunie 1948 în satul Cristeştii Ciceului, com. Uriu, jud. Bistriţa-Năsăud, în familia Rus Ioan şi Veronica, n. Dan. Studii: Şcoala Elementară din Şanţ (fost Rodna Veche), Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia 1969. Căsătorit cu Olivia Rusu din Cristeştii Ciceului,  născută în 30 octombrie 1948 în familia Rusu Ioan şi Viorica (n. Ilcaş).  Hirotonit de Ep. Teofil Herineanu în 7 şi 9 noiembrie 1969 în Cluj-Napoca şi Spermezeu. Preot-paroh în Mureşenii de Câmpie (01.12.1969-31.03.1971), Petreşti cu filia Salatiu (01.04.1971-?). Copii: Narcis Paşcu, n. în 20.08.1970, Stelian Paul Daniel, n. în 12.01.1975, Păşcuţ Oliviu Daniel, n. în 08.01.1980. A decedat în              şi Herineanu Insemnări


?-P Ormenişan Marius…………………………………………………

Cantori
Au slujit în strana bisericii: Lagi Ioan (Joannes Lagy), 1867,  1882 interimar, 1886, 1890, 1894, 1896, 1898, 1900 Marzoc Dumitru (Demetrius Marzocu), cantor una docens, 1877; 1903, 1906, 1914, 1932, 1941,  Bugnariu Aurel, învăţător pensionr, 1947, 1950; Bugnariu Iosif;  Ionescu Teodor, născut în 02.10.1923; diplomat; în funcţie în  1947, 1958;  Biro Ioan, 1964 1966;

Şcoala confesională
În 7 ianuarie 1853,  preotul Simeon Vasai (Vissai) a  testat pe seama şcolii  o parte din averea sa, ceea ce îndreptăţeşte afirmaţia  că aceasta funcţiona cel puţin din 1852. În 29 aprilie  1862, "din bună voie şi dragoste cătră şcoala noastră poporală", locuitorii satului au donat şcolii  dobânda obligaţiilor  împrumutului de stat din 1854.
Localul şcolii: În 7 octombrie 1866, răspunzând "ordinaţiunii" guvernamentale şi având în vedere faptul că satul nu avea local pentru şcoală,  reprezentanţii comunei bisericeşti informează Consistoriul  că satul donează  "Râtaşul cel sătesc", "loc acomodat"  pentru  construirea şcolii, "aflat între  între Brehar Iacob şi Moroşan Iacob, lucrările urmând a începe în primăvara anului următor. " ("pe acest loc ne îndatorăm cu primăvara anului 1867 a rădica şi a zidi şcoală din material solid, după plan aprobat de măritul Ordinariat"). Tot acolo va fi amenajată şi "grădina de pomărit". Documentul este semnat de 15  săteni prin Vasiliu Moiş, parohul Ţopului.Tot în folosul şcolii cedează venitul de la împrumutul de stat din 1854. 2. O nouă "casă şcolară"  de zid  a fost edificată în 1912.
Şcolari: 1867-32 (20 m.,12 f.), 1877 – 32 (20m, 12f), 1882 – 24 (18 la zi, 6 la repetiţie); 1886 – 45 (29 la zi, 16 la repetiţie); 1890 – 33 (26 la zi, 7l repetiţie); 1894 -74 (33 la zi, 41l;a repetiţie); 1896 – 47 (35 la zi, 12 la repetiţie); 1898 - 37 (23 la zi, 14la repetiţie), 2 la şc com.; 1900 – 50 (34 la zi, 16 la repetiţie), 4 la şc comunală.
Dascăli: Marzoc Dumitru (Demetrius Marzocu), docens 1867,  cantor una docens, 1877; Almăşan Iacob (Jacobbus Almasianu), 1877, Mureşan Gabriel (Gabriel Mureşianu), absolvent de  preparandie,  1882, 1886, 1890, 1903,   Bacociu George (Georgius Bacosiu),  absolvent de  preparandie, 1894, 1896,1898,  1900, Mureşan Grigore (Gregoriu Muresianu), interimar, 1903, 1906

Bunuri funciare
 În 1733 - arabil de 7  câble- fânaţ de 2 care; în 1750 - arabil de 6 câble, fânaţ de 6 care; în 1760 - arabil de 4 câble- fânaţ de3 care; în 1767 - un intrav sesie 4 câble, 3 care; în 1947 - Sesie bisericească veche: arător 294 st, fânaţ 3j 35 st, pădure 6 j 700 st, păşune 3 j 607 st; prin reforma agrară: arător 3 j, fânaţ 1j; sesie parohială veche: arător  7 j 1468 st, fânaţ 791 st, păşune 12 j 468 st; prin reforma agrară: arător 2 j, fânaţ 1 j ; sesie cantorală  veche: arător 1 j 1208 st, fânaţ 860 st; prin reforma agrară: arător 1 j.

PROTOPOP

Pr. ISIP IULIAN PAUL

Adresa

 

Site realizat de Misca Stefan

Pagina principala Sitemap Contact Termeni si conditii ©2012 Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.

©2012.Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.