Sâmboieni,
 sat,  com. Sânmărtin

(Dupa manuscrisul "Monografia Protopopiatului Ortodox Roman Gherla" de Augustin Padurean )

      

Prima menţiune documentară a satului:1456-Zombáthelke şi evoluţia denumirii lui: Erdö -Szombattelke Sâmbou, Sâmboieni.

Aspecte din istoria parohiei
Comună mică. Parohie veche. În anul 1743, Dumitraşcu Munteanu şi diacul Anghel din Sadu (Sibiu), au vândut în sat un Penticostar tipărit la Bucureşti în acelaşi an.
            Parohia are Matricole din 1824, 1858, 1860.  Antimis din 14 septembrie 1949 de la Ep. Nicolae Colan. Filii: Ceaba (1953), Cutca (1914, 1966), Sînmărtin (1953). Au fost în vizitaţiune canonic  Ep  Petru Maior, în 1755 şi Atanasie Rednic, în 1769.  

            Structura confesională
 Comunitatea satului  a avut o structură multiconfesională, simultan sau succesiv formată din romano-catolici, calvini, unitarieni, evanghelici, izraeliţi,   greco-catolici, baptişti, ortodocşi:  1733 - 20 fam g;-c; 1750 - 237 g-c; 1760 - 47 fam - 2 pr g-c; 1761 - 45 fam g-c;1767 - 40 fam - 220 loc (35 fam - 200 g-c-5 fam - 20 ort); 1829-1831 - 255 g-c; 1835 - 86 g-c; 1842 - 270 g-c; 1850 - 268 loc (260 g-c, 6 cv, 2 izr);  1857 -318 loc (301 g-c, 6 cv, 11 izr); 1867 - 315 g-c; 1869 - 321 loc (299 g-c, 9 cv, 13 izr); 1877 - 325 g-c;  1880 - 336 loc ( 310 g-c, 12 cv, 14 izr); 1882 - 341 loc ( 320 g-c, 6 cv, 15 izr); 1886 - 311 loc (287 g-c; 1890 - 340 loc (326 g-c, 8 cv, 6 izr); 1890 - 311 loc ( 283 g-c, 19 cv, 9 izr); 1894, 1896 - 372 loc ( 358 g-c, 8 cv, 6 izr); 1898 - 374 loc (364 g-c, 4 cv, 6 izr); 1900 - 365 loc ( 347 g-c, 1 r-c, 13 cv, 4 izr); 1910 - 391 loc ( 374 g-c, 14 cv, 3 izr ); 1914 - 473 locuitori(450 g-c, 12 cv.,  11 izr.);  1932 - 525 g-c; 1941 - 466 loc ( 3 ort, 453  g-c, 1 r-c, 9 cv); 1947 - 521 g-c.; 1949 - 521 ort.; 1950 - 353 fam ort;  1953 - 385 fam-1925 ort; 09.12.1954 -102 fam-505 ort; 1955 - 385 fam (cu filia Cutca);  05.06.1958 - 114 fam - 536 ort; 11.10.1958 - 1171 (cu  filia) ort; 1959 -  521  ort;   1963 - 116 fam-515 ort; 1964: 114 fam-507 ort; 1966 -130 fam - 560 ort; 07.05.1974 - 311 fam.-1244  ort (cu filia Cutca); 1991-119 fam - 800 ort;  1994 -119 fam - 400 ort.

         Biserica
Biserica de lemn  cu hramul Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavril a fost construită în 1710 din bârne de stejar, prin jertfelnicia  a 18 familii. Renovată în 1888 şi 1924, reparată în  1946 şi zugrăvită pe pânză aplicată de Conea Ioan,  localnic.
Biserica de lemn Sf. Gheorghe a fost construită în anul 1753, an înscris pe grinda transversală din naos. Interorul a fost împodobit cu pictură murală din care se mai păstrează, pe  bolţile naosului,  scene şi personaje sacre, înscrise în chenare de factură barocă. A fost reparată în 1888 şi 1938.Alte datări: construită în 1758,  în 1780
Noua  biserică a fost construită în 1981-1982 de meşterul Chiş Mihai din Sic,  prin jertfelnicia  credincioşilor, ajutorul Patriarhiei Ortodoxe Române, al Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului şi Clujului şi altor Episcopii, A fost pictată în frescă în 1983 de Căpuşe Ilie din Curtea de Argeş şi  sfinţită de Arhiep. Teofil  Herineanu în 15 mai 1983.  

Casa parohială
O casă parohială de lemn a construit la începutul sec. XVIII, preotul Simion.  exista în 1934. În 1940 a fost construită o casă de zid cu 4 camere În 1985, sătenii au construit o casă parohială cu etaj  de pr. Mureşan Gh  ; 1762-2 case; 1985

Preoţi:
1733 Todor  în funcţie în 1733
1734-1741……………………………………………………………….
1742-1769 Simion (Michail Szimben, Szimion, Szemion) hirotonit de Ep. Inocentiu Klein, activ în 1742,1767, 1768, 1769,  când a primit ajutor din fondul imperial de 10.000 fl.ren.A construit casa parohială.  
1770-1834……………………………………………………………….
1835?-1842? Şipotar Mihai (Michael Sipotar), în funcţie în 1835, 1842.
1843-1851……………………………………………………………….
1852-1879 Mureşan Iosif (Josephus Muresianu),  născut în 1822, hirotonit în 1852. Paroh, în funcţie în 1867, 1877. A decedat în 5 ianuarie 1879 la 56 de ani din care 30 preot.  
1879?-1936? Oltean Andrei (Andreas Olteanu), născut în 1851, hirotonit în 1878, administrator parohial,1886?,1877,1890,1914,1932, protopop onorific.
            1936-1948 Chezan Ioan, născut în 7 octombrie 1910 în Sîntejude. Studii: Şcoala Primară din Sîntejude, Liceul "Petru Maior" din Gherla, Academia Teologică Greco-Catolică din Cluj, promoţia 1933.În vara anului 1930 a fost la Lourdes (Franţa) pentru a se tămădui de tuberculoză osoasă în apa miraculoasă a vestitului izvor făcător de minuni.  Căsătorit cu Susana Puian din Sîntejude, născută  în 24 martie 1911. Hirotonit în 15 august 1933. Preot-paroh în Dretea-Huedin (31.l08.1933-07.05.1936), Sîmboieni (07.05.1936-1948) În 1948,  refuzând  să treacă la Ortodoxie, a părăsit cinul preoţesc şi s-a stabilit în Gherla unde s-a angajat magazionier pe un şantier de construcţii.   Copii: Marian, n. în 20.08.1938, Mihai, n. în 02.08.1943, Maria-Cecilia, n. în 16.07.1946, Ioan-Iosif, n. în 18.04.1949, viitor preot. A decedat în 1980.
            1948-1956 ……………………………………………………………….
1956-1957 Georgescu Cornel, născut în 31 mai 1906 în Ploieşti. Absolvent al Seminarului Teologic Monahal de  la m-rea Tismana (1928-1933). Ieromonah la  Balaciu-Constanţa (1933-1936), Cernica (1936-1940), Sinaia (1943-.), Putna (1949-01.05.1950). Hirotesit protosinghel. Preot misionar în Fereşti (1949), jud. Maramureş, Stoiana (1952?), Pădurenii (iunie 1952?), Ciocotiş (decembrie 1952:) Corna (?), Protopopiatul Cîmpeni; Sâmboieni (28.12.1956-1957).
1957 Sureanu Gherasim - Chezarie, născut în 10 aprilie 1915 în com. Rebricea, jud. Iaşi ). Călugăr. Şcoală  monahală.  Hirotonit în 19 februarie 1940.  Preot-paroh în Bica Română (28.04.1947-07.04.1949), Năoi (08.04 - 09.11.1949), Vişinel (10.11.1949-30.09.1950), Rîşca de Jos (01.10.1950-06.04.1954), în Sava (1954), Sic (07.04 - 03.10.1954), Tioltiur (1954). Cormeniş-Răstoci (1955 ), Sava (1956), Sâmboieni  (1957); Buzaş (?), Fărăzeşti (?). După pensionare s.-a stabilit în  Cîrnic  
1957-1960 Puşcaş Stelian, născut în 7 aprilie 1935 în satul Cerneşti, com. Turea, jud. Cluj, în familia Puşcaş Petru şi Victoria. Absolvent al Seminarului Teologic Ortodox din Cluj, promoţia 1957. Căsătorit în 27.09. 1957 în Sânger, cu Margareta Giurgea din Sânger, născută în 17 iunie l941, fiica preotului Giurgea Dumitru. Preot-paroh în Sîmboieni (01.11.1957-30.06.1960), Sânger (01.07.1960-?). Copii: Stelian Mircea, n. în 20.01.1959.
1960-1961 Giurgea Dumitru, născut în 7 iunie 1903 în Jariştea, jud. Galaţi în familia Giurgea Ghiţă şi Biţa, n. Harţuche.Absolvent al Şcolii Normale de învăţători  din Focşani, promoţia 1924 Căsătorit în 11.09.1926 în Jariştea cu învăţăţoarea Ana Mazilu, născută în 20 martie 1904 în satul Vităneşti, com. Clipiceşti, jud. Galaţi în familia Mazilu Constantin şi Varvara, n. Firoiu. Învăţător  (1924-1949), subrevizor şi subinspector şcolar (15.02.1938-30.09.1949) în  Papiu Ilarian (fost Budiul de Câmpie) ( 28.02.1932-01.11.1948); Distins cu Diploma de onoare "Arpa", "Mulţumiri" de la M.E.N. (22.01.1937), Diploma de merit CEC (31.10.1938).Hirotonit de Ep. Nicolae Colan în Cluj în 29 şi 30  noiembrie 1949.Preot-paroh în Sînger (02.11-19.12.1949),  Tritenii de Sus (20.12.1949 - 13.02.1950),  Tăureni (14. 02.1950 - 30.06.1960), Sînger (30.06- 31.12.1960), Sâmboieni (01.07.1960-31.03.1961), Luna de Jos (1961?), Sălciua de Sus (?). Copii: Maria, n. în 15.08.1927, Gheorghe, n. în 28.04.1937, gemenele Elena şi Margareta, n. în 17.06.1941, Viorica, n. în 24.09.1944. 
            1961-1962 Giurco Grigore, paroh în Domin, protop. Sălaj (1932 ?-03.06.1952) Gherla I (15.12.1951-31.05.1952), Silivaş (ad interim  1952-1954), Hăşdate cu filia Săcălaia (01.06.1952-31.10.1957), Sîmboieni (31.03.1961-1962), Avram Iancu, protopopiatul Cîmpeni (01.04.1961-?).
1963-1966 Pintilei Grigore-Galaction, , născut în 12 ianuarie 1898 în Vorniceni, jud. Suceava, în familia Pintilei Vasile şi Ioana născută Achitani . Absolvent a 5  clase primare. Monah cu metania la m-rea Bistriţa (06.01.1924). Hirotonit ierodiacon (13.09.1925) şi ieromonah   (30.04.1939). Ieromonah la m-rea Agafton (01.03.1945-), m-rea Bascov (01.04.1953-); preot-paroh în Ghirolt (05.05.1958-31.10.1959). Pensionat în 01.11.1959. Ca pensionar, paroh în  Sîmboieni cu  filia Cutca (01.05.1963-31.08.1966), Bărăi (01.09.1966-31.08.1967), Gherla I (?), Rîu-Bărbat (01.11.1967-?), Protopopiatul Haţeg  Arad (22.09.1967-?) Hirotesit protosinghel (08.09.1939), arhimandrid (29.08.1953).    
1966-1974 Iftemie V. Ioan (Ifteme, Iftene),   născut în 12 februarie 1937. Absolvent al Seminarului Teologic Ortodox. Hirotonit în 24 septembrie 1966. Învăţător în satul Cotârgaci, com. Roma, jud. Botoşani (01.09.1961-31.08.1964). Preot-paroh  în Sîmboieni cu filia Cutca (01.11.1966-30.06.1974). Pensionat în 01.09.1967 ca învăţător. S-a retras în Arhieria Iaşi. Copii: Iuliana, n. în 06.04.1962, Iulian, n. în 26.03.1963, Mariana, n. în 06.08.1967, Gabriela, n. în 23.06.1971
1974 Bochiş Ioan, ieromonah,  1974;
            1974-1978 Tîrnovan Ioan, preot-paroh în Sâmboieni (01.09.1974-30.09.1978-01.10.1978-?). Corneni cu filia Vale,
1978-2000 Mureşan Gheorghe,  născut în 3 ianuarie 1946 în com. Lechinţa, jud. Bistriţa-Năsăud, în familia Murşan Gheorghe şi Susana, n. Florian. Studii: Şcoala Generală din Lecmhinţa, Şcoala Profesională de Mecanizatori Agricoli din Beclean, Seminarul Teologic Special din Curtea de Argeş (1971-1974). Căsătorit în 27 august 1973 cu Gheorghiţa Dinescu din Valea Dorului-Argeş, născută în 27 mai 1950. Mecanic agricol la S.M.T. Şieu-Odorhei (15.07.1963-23.10.1966), militar în termen (24.10.1966-12.02.1968), muncitor la C.F.R. Secţia L 8 Bistriţa, Districtul Bistriţa (01.09.1968-18.09.1971), preot-paroh  în Ceaba (01.09.1974-31.08.1977), Corneni (01.09.1977-30.09.1978), Sîmboieni (01.10.1978-30.11.2000)), Chiuieşti (01.12.2000-11.02.2010). Hirotesit sachelar, iconom (15.05.198r3),  stavrofor (12.08.2001). Pensionat din 12. februarie 2010. Copii:Mihaela-Simona, n. în 27.09.1974, Ionela-Mirela, n. în 06.12.1976, George-Cipria n, n. în 14.04. 1980.


            2000-P Cordea Valeriu Emilian, născut în 7 ianuarie 1967 în Aiud, în familia Cordea Valeriu şi Emilia. Absolvent al Seminarului Teologic Ortodox, promoţia 1989 şi al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, promoţia 1996. Căsătorit cu Anica………… din Bobâlna,  născută în 27 iulie 1964. Hirotonit la Schitul Teţ în 1 mai 1991 de Ep. Andrei Andreicuţ. Preot-paroh în Leorinţ cu filia Odvereni, Protopopiatul Aiud (01.05.1991-30.04.1992), Diviciorii Mari (01.05.1992-31.12.2000),  Sîmboieni cu filia Cutca (01.01.2000-prezent). Copii: Ioana-Emanuela, n. în 04.05.1993 în Cluj-Napoca, Ioana-Emanuela, n. în 25.06.1992

Cantori
Au slujit în strana bisericii: Boar Dumitru (Boariu Demetrius), 1867, 1877; Ban Demetriu, Mureşan Grigore, născut în 12 februarie 1893; Creţu Iosif,  Moldovan Nicolae, cantor-docens (1914) Chiş Ludovic (Ludovic Chişiu), născut în 3 februarie 1903 (1947, 1949); Boca Vasile, născut în 2 ianuarie 1959 în Cutca, cantor cu diplomă de asimilare-01.08.1996; Chiş Ian, 1964

Şcoala confesională
            Şcoala funcţiona de la sfârşitul sec. XVIII
            Localul şcolii: edificat în 1912
            Şcolari:1867 - 18; 1877 - 25; 1882 - 38 (25 la zi, 13 la repetiţie);  1886 - 49 (36 la zi, 13 la repetiţie); 1890 - 50 (39 la zi, 11 la repetiţie); 1894 - 64 (46 la zi, 18 la repetiţie); 1896 - 54 ( 46 la zi, 18 la repetiţie); 1898 - 60 (48 la zi, 12 la repetiţie), 2 la şc. comunală; 1900, 1903 - 63 (56 la zi, 17 la repetiţie), 2 la şc. comunală; 1906 - 73 (49 la zi, 24 la repetiţie), 2 la şc.comunală;  1914 - 72 (46 la zi, 26 la repetiţie).
            Dascăli: în 1800, dascălul Lazăr s-a plans Consistoriului că preotul locului l-a dat  la  cătănie "cu vicleşug". În 8 septembrie  1858 cantorul Sânmărtinului, Mezei Ioan, a fost "togmit" dascăl al Sâmboului şi Sânmărtinului cu condiţia ca în lunile de iarnă   să meargă câte o săptămână în fiecare sat, iar în lunile de  vară, copii din Sâmboieni să vină în Sînmărtin; Mureşan Iosif (Josephus Muresianu), 1867; Pop Alexe (Alexius Pop), 1877, 1886; Şomlean Mihai (Michael Şiomleanu), 1882; Cimbolmaş Dumitru (Demetrius Cimbolmaşiu), 1890 - 1898; Oltean Andrei (Andreas Olteanu), 1900 ; Post vacant, 1903, 1906; Moldovan Nicolae(Nicolaus Moldovan), cantor una docens, 1914; 

Bunuri de patrimoniu
Icoane: Iisus Învăţător (Iisus Pantocrator) - icoană împărătească -  sfârşitul  sec.  XVIII,  o icoană din 1888.
Clopote: de 55 kg, de  28 kg  cumpărate în  1930 din  Sibiu; un clopot donat de Tălcean Augustin, Beudean Marian, Oltean Ambrozie, Oltean Vasile.
 Cărţi: Antologhion, Rîmnic 1737, cumpărat în  1742 de Simion cu 37 florini, de la Dumitraşcu Munteanul şi diacul Anghel din Sadu, colportori de  cărţi în trecere prin   Sîmboieni.  

Bunuri funciare
În 1762  - arabil  de 36  câble; fânaţ de 6  care de fân; în 1767 - două intravilane, sesie: arabil de 7 câble, fânaţ de 8  care. în 1947- sesie bisericească veche: arător 1 j 710 st, fânaţ 1 j 300 st, pădure 21 j 420 st, păşune 1 j 521 st; sesie parohială veche: arător 19 j 300 st, fânaţ 4 j 66 st, pădure 4 j 1090 st, păşune 4j 776 cst; sesie cantorală veche: arător 6 j 277 st, fânaţ 1280 st, pădure 3 j 94 st.. Sâmboienii aveau două intravilane, pământuri de 14 cubuli, 8 care de fân şi 10 urne de vin . Potrivit informaţiilor culese în vizitat. Can. În 15 ian. 1768, terenurile  bisericeşti erau mai extinse şi anume: "in ambabus calcaturis" 20 de cubulişi vie de 12 urne, fânaţ de 5 care annual, un altul de 3 care, este folosit din 2 în 2 ani.

 

PROTOPOP

Pr. ISIP IULIAN PAUL

Adresa

 

Site realizat de Misca Stefan

Pagina principala Sitemap Contact Termeni si conditii ©2012 Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.

©2012.Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.