Stoiana
 sat, com. Corneşti

(Dupa manuscrisul "Monografia Protopopiatului Ortodox Roman Gherla" de Augustin Padurean )

      

            Prima menţiune documentară a satului:1306 - Iztyen, alias Kuharke; şi evoluţia denumirii lui: 1344 - Ezthyen, Iztyen; 1352 - Izstén, Ezstevény; 1371- Ezstyén; 1578 - Ezstény; 1598 - Ezstyn; 1721- Esztiny; 1732 - Esztena; 1750 - Esztyn; 1850 - Sztojana, Esztény; 1889 - Stoiana..

Date şi aspecte din istoria parohiei
Veche parohie ortodoxă trecută la unire (greco-catolici) în 1700. Formal, de vreme ce, până la începutul sec XIX, doar câteva familii au fost  greco-catolice, abia în 1821 trecerea devnind efectivă  ("parochia conversa 1821").    Din 1800 filie, apoi parohie cu filiile: Pruneni, 1886;  Corneşti, 1890; Morău -1932. La 1 aprilie 1964, Permanenţa Consiliului Eparhial a decis desfinţarea parohiei Stoiana – Morău şi afilierea lor: Stoiana  la Tiocu de Jos,  Morău  la Lujerdiu. Matricole din  1824; 1858

 

Structura confsională
Comunitatea satului  a avut o structură multiconfesională, simultan sau succesiv formată din romano-catolici, calvini, unitarieni, evanghelici, izraeliţi, baptişti, milenarişti, greco-catolici, ortodocşi,: 1733 - 7 fam - 34 g-c; 1761-7 fam - 34 g-c; 1767 - 37 fam-133 g-c; 1835 - 231 g-c; 1842 - 257 g-c;  1850 - 423 loc (257 g-c, 8 r-c, 140 cv, 18 izr); 1857 - 426 loc (249 g-c, 8 r-c, 129 calv, 4 ltr, 4 unit, 27 izr, 5 a-c); 1867- 250 g-c; 1869 - 418 loc (245  g-c, 25 r-c, 129 cv, 19  izr); 1877 - 250 g-c;1880 - 408 loc (1 ort, 268  g-c, 10 r-c, 117 cv, 12 izr); 1882 - 312 loc ( 221 g-c, 6 r-c, 75 cv, 11 izr); 1886 - 345 loc. (233 g-c, 12 r-c, 91cv, 9 izr); 1890 - 384 loc (226 g-c,  6  r-c, 42 cv, 10 izr); 1890-398 loc. (286 g-c, 2 r-c, 91cv, 9 izr); 1894 - 398 loc.( 286 g-c, 12 r-c, 91 cv, 9 izr); 1896 - 287 loc. (270 g-c, 6 r-c, 101 cv, 10 izr; 1898 – 306 loc.(289 g-c, 9 r-c, 73 cv, 7 izr); 1900- 400 loc (271  g-c, 14 r-c, 111 cv, 4 izr); 1900 - 387 loc. (290 g-c, 9 r-c, 73 cv, 15 izr); 1903 – 375 loc. (287g-c, 11 r-c, 71 cv, 6 izr); 1906 - 375 loc. (287g-c, 11 r-c, 71 cv, 6 izr); 1900 - 400 loc (271  g-c, 14 r-c, 111  cv, 4 izr); 1910 - 515 loc (335 g-c, 19  r-c, 135 cv, 26 izr); 1910- 515 loc (335 g-c, 19 r-c, 135 cv, 26 izr.); 1914 - 471 loc.(321g-c, 14r-c, 119  cv, 17 izr);1932 - 318 g-c; 1941-304 g-c; 1941 - 489 loc (1 ort, 297 g-c, 21 r-c, 164 cv, 6 izr); 1947- 492 loc.(304 g-c, 23 r-c 5 ort, 160 cv, oratorio,  prastor Bele Banyai.);  1948 - 351 g-c trecuţi la ort;  1949 - 304 ort - 1193 ort; 1950 - 316 fam .; 09.12.1954 - 80 fam - 314 ort; 25.10.1955 - 272 fam.(cu filiile Corneşti şi Morău); 05.06.1958 - 176 fam.; 309 ort; 11.10.1958 -747 ort.; 31.12.1962 - 565 loc (77 fam - 310 ort, 9 r-c, 250 cv, 3 pent, 3 mil);  1964 - 566 loc.(85 fam.- 410 ort,150 cv, 6 pentic); 1966 - 84 fam.- 295 ort.; 1994 - 52 fam -110 ort.

Biserica
             O biserică de lemn, construită la o dată necunoscută, a existat  pe locul actualei biserici de piatră.  A fost vândută parohiei Tioltiur  unde se află şi azi.
             Potrivit unei inscripţii de pe masa altrului, o  biserică de lemn, azi dispărută,  a fost construită în 1812 sau 1817.
 Biserica actuală  cu hramul Sf Arhangheli Mihail şi Gavril, construcţie din piatră acoperită cu şindrilă, a fost edificată la o dată controversată: în  1812,  în 1817,  în 1821, în 1842,şi  renovată în  1926.
A fost  reparată capital şi modernizată în 1978-1980 (mărite ferestrele, tencuită, electrificată); pictată în 1980-1981 de Ioan Titus Petruse şi  sfinţită în  4 octombrie  1981 de Ep. Vicar  Iustinian Chira Maramureşanu.
Stoiana bis Sf. Arhangheli-1821 Indrumător  bisericesc…Cluj, , 1982, p.  p.291

Casă parohială
Clădire de lemn 1867; de zid cu 4 camere edificată în  1912  din 1920.

Preoţi
1733 George (Györgyi), 1733
1734-1766……………………………………………………………….
1767-1770 Urs, hirotonit  de Ep. P.P.Aaron. Activ în 1767-1770. În 1769 a primit ajutor din fondul imperial de 10.000 fl. renani. A participat la sinodul diecezan.din octombrie 1781  
1771-1834……………………………………………………………….
1835-1842Hossu Alexandru (Alexander Hoszszu), în funcţie în 1835 şi 1842.
1843-1851……………………………………………………………….
1852-1869? Vele Dionisie (Dionisyus Welle), născut în  1823, hirotonit preot  în  1852, paroh în Stoiana (1852-1875). A  decedat în 15 martie 1875 la 52 de ani din care 23 preot.
1869-1906 Patachi Vasile (Basilius Pataky; Vasile Podaru), născut în 1841 în Livada. Absolvent al Seminarului Teologic Greco-Catolic din Gherla (1869). Hirotonit preot în   1869. Administrator parohial în Stoiana (1869-1906). A decedat în 9 martie 1906 la 65 de ani din care 38 preot. După moartea sa, parohia a rămas vacantă până în 1912.
1906-1912 ………………………………………………………………
1912-1919 Patachi Emil (Aemilius Pataky), născut în 3 februarie 1884 în Stoiana. Absolvent al Liceului Grăniceresc din Năsăud (1905) şi al Seminarului Teologic Greco-Catolic din Oradea şi Gherla (4 ani). Hirotonit preot în  1912. Administrator parohial în Stoiana, 1912. După primul război mondial, s-a dedicate învăţământului. În 1919 a absolvit  Cursul de Pregătire Pedagogică de la Universitatea  din Cluj, specialitatea Limba Română şi Limba Latină. A fost profesor (din 01.10.1919) şi director  (1929-1933; 1938)) la Liceul "Andrei Mureşanu" din Dej.
1919-1938? Lemeni Nicolae (Nicolae Lemenyi), născut în 1894. Hirotonit preot în 1919. Paroh în funcţie în  1932
1938 Papiu Aurel, administrator parohial, 1938.
1941 parohie vacantă……………………………………………….
1941-1946 Blaga Mihai, născut în 10 mai  1914 în Şintereag, în familia Blaga Ilie şi Ana. Absolvent al Academiei Teologice Greco-Catolice din Cluj, promoţia 1941. Căsătorit în 25 iulie 1941 în Gherla  cu Otilia Ponorac din Sic  născută în 15 martie 1921, în familia învăţătorului Ponorac. Hirotonit în 15 august 1941.Preot-parohîn Stoiana (31.08.1941-23..04.1946), Lujerdiu (1940-20.04.1945-?), Figa 23.03.1955;  Uioara de Sus (1960) Rodna II (predă Lujerdiu lui Pop Eugen şi pleacă la Rodna II PV 08.10.1961) 1962 Copii: Augusta, n. în 23 mai 1942, Cecilia, n. în 19 iulie 1946.
1946-1949 Galea Ioan, preot-paroh în  Stoiana (12.06.1946-01.11.1949), Tioltiur (02.11.1949-01.11.1953), Jichişu de Sus (02.11.1953-03.09.1960), Pintic (01.11.1960-30.05.1976), Jichişu de Jos (ca pensioner 01.06-31.07.1983).
1950-1951………………………………………………………………..
1952 Georgescu Cornel, administrator parohial în  Stoiana (1952?), Pădurenii (iunie 1952),  Sâmboieni (28.12.1956-1957).
1953-1954? Lupu Iustin, ieromonah. Protosinghel. Administrator parohial în Poiana Horea (1949-1952),  Borşa V (0109.1952-1953) Stoiana-Morău-Corneşti (1953-05.03.1954?)
1954 Holban Melchisedec, preot misionar în Pădurenii (?), Tiocu de Jos (01.12.1951-30.06.1953), duhovnic la schitul de maici "Sf. Parascheva" din Leurda (01.07.1948-30.06.1949), ieromonah la m-rea Nicula (01.07.1949-30.06.1950), preot misionar în Zalha (01.12.1l951-30.06.1953), Ciaca (01.07.1953-15.06.1954), Stoiana (15.06- 31.08.1954), Căprioara (01.09.1954-31.05.1958), Gârbău Dejului (01.06.1958-31.12.1970).
1954-1959 Negoianu Nicolae, născut în 2 octombrie 1898 în satul Popeasca Tighina, Republica Moldova. Absolvent al Seminarului Teologic Ortodox din Chişinău, promoţia 1926. Căsătorit cu Zinaida, născută în 1901 în Papuşoi-Turlachi.  Hirotonit în 12 februarie 1926. Preot-paroh în Spasca (1926-1930), Marasloveni (1930-1934), Şaba (1934-1944), Lenauheim (1944-1948), Măureni (1948-1951), Colţuna-Pogoane (1951-1952), Căprioara (1952-1954), Stoiana (01.09.1954-01.11.1959). Copii: Galina, n. în 27.07.1926 
1960-1962 Moiş Valeriu (Moiş Valer), născut în 30 august 1895 în com. Braniştea, com. Bistriţa-Năsăud, în familia Vasile Moiş şi Hristina, n. Săsărman. Absolvent al Acaemiei Teologice Greco-Catolice din Gherla, promoţia 1927. Căsătorit în 12 iulie 1927 în Şomcuta Mare cu Letiţia Lenghel, născută în 2  noiembrie 1902 în  Şomcuta Mare în familia Lenghel Gheorghe şi Terezia, n. Butean. Hirotonit  de Ep. Dr. Iuliu Hossu în 08.08.1927 în Gherla şi în 15.l08.1927 la m-rea Nicula. Învăţător în Braniştea (01.09.1916-31.12.1931), preot-paroh  în Buteasa (16.08.1927-30.09.1931), Culcea (01.10.1931-31.12.1949), Ciolt (01.01.1950-30.04.1951), Ruseni-Oradea (01.05.1951-31.05.1952), Băişoara (01.06.-31.10.1952;  Condamnat de Tribunalul din Satu-Mare la 30 de zile de detenţie pentru sabotaj; 01.11.1952-31.01.1960), Stoiana (01.02.1960-30.11.1962). Pensionat din 01.12.1962. După pensionare, administrator parohial în Finişel-Băişoara (01.09.l967), Tiocu de Sus (după decesul lui Boca Emil). Copii: Flavia Terezia, n. în 20.06.1933.
1962-1967, vacantă …………………………………………………….
 1967 Cerghi Faustus Eugen, născut în 16 august 1904 în Elciu în familia Cerghi Ioan şi Maria, născută Pop. Studii: Liceul de Stat Maghiar (din 1919 "Andrei Mureşanu") din Dej (1914-1922),  Academia Teologică Cluj  Greco -Catolică din Gherla, promoţia 1939. Căsătorit cu Eugenia Oşorheian. Hirotonit în 25 martie 1927. Funcţionar la Centrul Eparhial Gherla  (01.01.1924-30.11.1926), paroh în Batin (21.08.1927-14.08.1928), Ghiolţ (15.08.1928-1967?). Pensionat în 1 mai 1967. Administrator parlohial în Sîntioana (1967-?). Copii: Maria Margareta, n. în 29.07.1934.
1968-1977
1978-98 Oros Samoilă, născut în 1 februarie 1952 în  satul Vale, com.  Aluniş,   jud. Cluj, în familia Oros Nicolae şi Iuliana, n. Chiorean. Absolvent al Seminarului Teologic Ortodox din Cluj. Căsătorit cu Elena Balea, născută în 22 mai 1955 în satul Vîrşi, com. Câmpeni, jud. Alba. Hirotonit în 30 şi 31 august 1976 în Cluj-Napoca, de Arhiep. Teofil Herineanu. Preot-paroh în satul Tiocu de Jos (01.09.1978-1998). Copii: Adrian, n. în 15.05.1977, Lucian, n. în 27.01.1980.
1998-2005 ……………………………………………………………….


2005-P Cuc Izidor Daniel,  născut în 5 septembrie 1975 în Silivaş-Gherla în familia Cuc Izidor şi Ana. Absolvent al Seminarului Teologic Liceal  Ortodox din Baia Mare, promoţia 1996 şi al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Cluj-Napoca, promoţia 2005. Preot-paroh în Stoiana,15.06.1998.

Cantori
Au slujit în strana bisericii:Hosu Ioan (Joannes Hosu), 1867, 1877; Mureşan Ioan (Joannes Muresianu), interimar, 1882,  1886,1890, 1894, 1896, 1898,1900, 1903, 1906, 1914; Albuş Ilie, născut în 15.02.1915; cantor  1947, 1958;   Oros Gheorghe;  Groza Vasile, 1950,  Socaciu Ioan, născut în 31 martie 1968 în Corneşti, cantor asimilat, diplomă din 14.06.2003; numit  în 01.01.2004.
 
Şcoala confesională
Spre sfârşitul secolului al XIX-lea, autorităţile maghiare au  înăsprit măsurile împotriva şcolii confesionale. În februarie  1885, după înfinţarea şcolii de stat, au impus sistarea funcţionării şcolii confesionale. În iulie 1885 Consistoriul  a programat o acţiune de protest, însă, potrivit informării trimise  de  preotul Vasile Podaru (Vasile Patachi), oamenii nu voiau  să meargă la Gherla. În aceeaşi lună, şcoala  confesională a fost închisă. În mai 1908,  preotul  Patachi Emil înforma  Consistoriul   că directorul  şcolii  de stat l-a atenţionat că trebuie  să catehizeze în limba maghiară, iar  în martie 1913, preotul  romano-catolic  i-a interzis să catehizeze în  şcoală.
Localul şcolii: clădire de lemn ;  de piatră, în 1867
Scolari: 1867- 25; 1877-39; 1882- 24 (20 m.-,4 f.); 1886 - 28 (21 la zi, 7 la repetiţie); 1890 - 50 (38 la zi, 12 la repetiţie); 1894 -38 la repetiţie, 12 la şc com.; 1896- 28 (21 la zi, 7 la drepetiţie ); 1898 - 31 la repetiţie, 14 în sc. com.;  1900 - 32 la şc com alţi 13 la alte şcoli; 1903 - 38 în şc com - 26 la şc.com. din sat; 1906 - 32 la şc com, 13 la alte şcoli (Proles school. 38, in school com.v. alia. 26 frequenhtant school com. localem);  1914, 15 in scoala  com. la repetiţie, 50 la alte şcoli; 
Dascăli (docens): Petruţ George (Georgiu   Petruţiu), 1867;  Patachi George (Georgius Patachi),1867,1877; Morar Vasile (Basilius Morariu), absolvent de  preparandie, 1882; Pop  Alexandru, 1886; în 1880  colector de impozite " până la prima  căinţă".    

Bunuri de patrimoniu
Icoane: Trei icoane pe sticlă de la Nicula; trei icoane pe lemn din sec. XIX:: Arhanghelul Mihail, Iisus, Iisus cu Maica Domnului)
Clopote: de 25 kg. şi de 20 kg
Cărţi: (inventar din 28 martie 1875): Apostol, Blaj, 1814; Catavasier, Blaj; Evanghelie, 1746, Ţara Românească (de la Rîmnic); Evhologhion  (Molitvelnic), "stricat"; Octoih, 1714, Ţara Românească (Lipsă din BRV şi CBRV, preotul citând greşit anul ); Strastnic, Blaj, 1817; Triod, Blaj, 1751 (Corect 1771, fiind singura ediţie din secolul al XVIII-lea de la Blaj);Octoih, 1746; Strastnic, 1753; Triod, 1813; Octoih, 1892; Cazanie 1898; Octoih mic, 1892 chirilice, Octoih mic, Bucureşti 1746, Cazanie, Bucureşti, 1898, Strastnic, Blaj, 1861, Triodion, Blaj, 1871.
Alte bunuri: Antimis de la  Ep. Ioan Lemeni; uşi împărăteşti din lemn de tei.
Bunuri funciare
În 1947: sesie bisericească veche: arabil, 600 st, pădure 1066 st; prin reforma agrară: arabil, 4 j; sesie parohială veche: arabil, 10 j 161 st, fânaţ 1 j; prin reforma agrară: arabil 1 j, fânaţ 9 j; sesie cantorală prin reforma agrară: arabil 1 j.


    

PROTOPOP

Pr. ISIP IULIAN PAUL

Adresa

 

Site realizat de Misca Stefan

Pagina principala Sitemap Contact Termeni si conditii ©2012 Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.

©2012.Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.