Sucutard
 sat, com. Geaca

(Dupa manuscrisul "Monografia Protopopiatului Ortodox Roman Gherla" de Augustin Padurean )

   

Prima menţiune documentară: 1320: terra Zenthguthard şi evoluţia numelui: 1321-Szent-Gothard, poss. Alu villa Scenthgothart; 1324 - poss. Scent-gotharth; 1324 -poss. Scent-gotarth; 1326 - Scenth-gothart, Scenthgothart; 1329-terra Zentguthart; 1331 - Scentgothart; 1332-sacerdos de Sancto Gothardo; 1333-sacerdos de Sancto Bogarto <Gotnhardo>; 1336, 1340, 1343, 1345, 1347, 1349 - villa Gothardo; 1496, 1587-1589, 1682, 1733: Szukutard -760-1762, 1830, 1850, 1857- Sucutard.

Date şi aspecte din istoria parohiei
Românii au fost ortodocşi până în 1700 când, efect al noii orientări confesionale, au devenit greco- catolici.  În 1760, au revenit pentru scurrtă vreme la ortodoxie. Iarăşi greco-catolici până în 1948, apoi, până asbtăzi, ortodocşi. În 1947, parohia era reşedinţă a Districtului Protopopial Greco-Catolic Câmpia. Aici îşi are  obârşia cunoscuta familie de clerici şi cărturari,  Fekete-Negruţiu, familie originară din Boiu Mare, cu descendenţi în Belgia. Biserica are Matricole din 1839,  1858 şi Antimis din 16 mai 1949 de la Ep. Nicolae Colan.
În 1947, parohia era reşedinţă a Districtului Protopopial Câmpia (protopop: Radu Ioan paroh în Sucutard,  notar: Rusu Demetriu, paroh în Ţaga, bibliotecar: Şteiu Constantin,  paroh în  Ghiolţ). Filii: Chiriş, Lacu, Puini.

 

            Structura confesională
            Comunitatea satului  a avut/are o structură multietnică şi  multiconfesională, simultan sau succesiv formată din romano-catolici, calvini, unitarieni, evanghelici, izraeliţi,   greco-catolici, baptişti, ortodocşi:   1733 - 25 fam. g-c; 1750 - 326 g-c; 1760-1762 – 66 fam.- 330 pers. (3 fam.-15 g-c, 63 fam.-315 ort;1 g-c, 2 ort); 1766-355(181m-174f); 1767 – 64 fam.- 190 pers.(16 fam-50 g-c, 48  fam-140 ort);  1835 -  465 g-c; 1842 - 471 g-c; 1850 - 625 loc (584 g-c, 9 r-c, 23 ref, 7 evangh, 2 izr); 1857 - 640 loc (575 g-c, 10 r-c, 47 cv, 8 izr); 1867 -569 g-c;1869 - 655 loc ( 614 g-c, 13 r-c, 22cv, 6 izr); 1877 - 540 g-c.;1880 - 672 loc (5 ort, 602 g-c, 7 r-c, 52 cv, 6 izr); 1882 - 691 loc (632 g-c, 3 r-c, 48  cv, 8 izr); 1886 - 757 loc (726 g-c, 6 r-c, 14  cv, 11 izr);  1890 - 773 loc (673 g-c, 15 r-c, 75 cv, 1 unit, 9 izr);1894 - 743 loc (713 g-c, 2 r-c, 19 cv, 9 izr); 1896 - 766 loc (726 g-c, 9 r-c, 17 cv, 14 izr); 1898 - 750 loc (690 g-c, 11 r-c, 38 cv, 11 izr); 1900 - 783 loc (11 ort, 726 g-c, 3 r-c, 36 cv, 7 izr); 1900 – 783 loc (11 ort, 726 g-c, 3 r-c, 36  cv, 7 isr); 1903 - 708 g-c, 2 r-c, 13 cv, 8 izr); 1906 - 748 loc (732 g-c, 2 r-c, 8 cv, 6 izr);  1910- 872 loc (4 ort, 763 g-c, 5 r-c, 85 cv, 2 unit, 13 isr.);  1914 - 861 loc.(769 g-c; 85 cv; 7 izr); 1941 – 1107; 1941 - 1029 loc (27 ort, 854 g-c, 19 r-c, 110 ref, 1 evgh, 12 alte religie); 1944 - 238 fam- 879 g-c (438 m-441f); 1947 -1172 loc. (1120 g-c, 1 ort 12 cv, 37 sectari, 2 izr); 1948-746 g-c trecuţi la ortodocsie;   1949 - 1120 ort.; 1950 - 350 ort; 1952 - 238 fam-879 ort; 1953-230 fam.- 880 ort; 09.12.1954 - 238 fam ort; 25.10.1955-248 fam.; 05.06.1958 - 204 fam - 856 ort;  11.10.1958 - 856 ort.; 1963 - 690 loc (250 fam-650 ort, 15 adv, 25 milenarişti); 1964 - 210 fam.- 872 ort; 31.12.1966-210 fam-630 ort; 1969-209 fam-836 ort; 1977-285 fam; 1991-143 fam.- 459 ort.;  1994-143 fam. - 500 ort.
           
Biserica
Intr-un document din arhiva familiei  Wass, datat 1474, se spune că în sat  "există două biserici, una romano-catolică, din piatră, şi una ortodoxă din lemn". Memoria satului nu păstrează amintirea acestui lăcaş, despre care ştim doar  că a existat.
În 1647, comunitatea ortodoxă era slujită de un preot plătitor de dare, ceea ce  presupune esistenţa unei biserici cel puţin din prima jumătate a secolului al XVII-lea. Este posibil ca această biserică, despre care  nu avem informaţii privitoare la ctitor, data construcţiei şi locaţie, să fie biserica  de lemn cu hramul Sf. Vasile cel Mare menţionantă în 1750, şi folosită până  la construcţia celei actuale.  Dintr-un inventar din 9 decembrie 1879 aflăm că  biserica era "din lemn, acoperită cu şindrilă, în stare mediocră" şi avea un  iconostas, vechi şi el, cu 4 icoane mari şi 3 mai mici. Faţă de  această situaţie, în 3 ianuarie şi 22 aprilie 1889, Consiliul Parohial a hotărât să construiască  o  nouă biserică.    
Actuala biserică cu hramul Sf. Ierarh Nicolae  a fost construită  în anii 1891-1892 din iniţiativa preotului Grigore Fechete Negruţiu  întru pomenirea protopopului Nicolae Fechete-Negruţiu, cu fonduri din  "lăsământul" acestuia, din contribuţia de 4.300 florini  a preotului  Simion Fechete-Negruţiu şi a fiilor săi, Susana, Ioan, Emil, Iosif şi prestaţia în muncă a credincioşilor.  Construită de meşterul Laurenţiu Zottich din piatră şi cărămidă şi acoperită  cu şindrilă apoi cu tablă zincată, biserica a fost pictată, în acelaşi an, de Dicu O. Nichifor iar în 1930,  înzestrată cu un nou  iconostas ale  cărui icoane au fost pictate de  Iuhasz Iuliu Ernest din Gherla. A fost renovată în 1940, reparată de mai multe ori parţial (1958, 1966, 1978,1989- 1991) şi capital (1968), zugravită în tempera  de Volosnyai Bella (1968) şi electrificată (l968) şi sfinţită de Arhiep Teofil Herineanu în …………….1968. In 1988-1989, Dicu Octavian Nichifor  din Galaţi a recondiţionat pictura, în 1990-1991 i s-a adăungat un pridvor pe faţadă, iar interiorul a fost pictat…………….        A fost sfinţită de Ep. Vicar Dr. Irineu Pop Bistriţeanu în 22 septembrie 1991.
Alte datări: construită în 1891,  în 1892, renovată în 1940.
 
Casa parohială
Exista în  1733. În 1760-62, satul avea două case parohiale de lemn, una încă folosită în 1914. O casă de zid cu 4  camere a fost construită în  1902;  renovată în 1946-1947. Noua casă parohială,  clădire cu etaj, a fost construită în 1978-1979 timpul pastoraţiei preotului    Moldovan Grigore.

         Preoţi:         
1647Gheţi Ştefan (Gheorghe Ştefan?), "Honorabile Stephanum Ghechy Eclesie Valachicae confessionem Zenthgothardiensem Pastorem", 1647.
1648-1698……………………………………………………………….
1699 Naşcul, preot ortodox, pariticipant la  adunarea preoţilor din Districtul Inferior al comitatului Dăbâca  convocată la Sântioana în toamna anului 1699, pentru a lua cunoştionţă de prevederile Diplomei leopoldine din 16 februarie 1699, privitoare la recunoaşterea unirii   şi satisfacerea revendicărilor clerului roman unit cu Biserica Romano-Catolică.
1700-1732………………………………………………………………
1733-1760?Vasile (Vaszilie) şi  Simion, în funcţie în  1733 1755, 1756;  "scutit de plata contribuţiei după pământul ecclesiastic".
1760-1767? Gavril (Gavriil) din Aruncuta, hirotonit în 1760 în Bucureşti de Ep. Serafim;  reconfirmat de  Ep. Dionisie  Novacovici; ortodox.
1767 Rus Gavril  (Gavriil Rusu) din Şopteriu; în funcţie  în 1767.
1767-1770 Filip, hirotonit  în Moldova; binecuvânntat de Ep. Inochentie Micu  Klein. În funcţie în 1767-1770. În 1769 a primit ajutor din fondul imperial  de 10.000 fl. renani.    
1771-1783………………………………………………………………..
1784 Pop Pavel şi  Fechete- Negruţiu Grigore I,  în funcţie în  1784.
1785-1816……………………………………………………………….
1817-1828 Ioan în funcţie în  1817-1828
1829-1834…………………………………………………………………
1835-1841? Oltean Grigore (Gregorius Oltean), în funcţie în  1835.
1842 Fechete Grigore (Gregorius Fechete) I  în funcţie în 1842.
1842-1873 Fechete- Negruţiu Partenie (Parthenius Fekete, Partenie Fechete),  născut în 1820; hirotonit în 1842. A decedat în 22 iulie 1873 la 53 de ani din care 31 preot.
Fekete-Negruţiu Simeon, fiul  preotuluii  Fechete-Negruţiu Partenie, În vara anului 1852, popa Simeon a dorit să cedeie  slujba la altar tânărului Grigore Fekete. În 12 iulie 1852, mai mulţi săteni au cerut Consistoriului să nu aprobe această schimbare, Simeon  să rămână în continuare preot.
1865-? Fechete - Negruţiu Nicolae,  în funcţie în  1865-?;
1873 Anca Ioan din Puini,  administrator parohial în  1873,
1874-1902 Negruţiu-Fechete Grigore II (Negruţiu Fechete Gregorius),  născut în 1846 în  Giula (Gyulatelke). Absolvent al Seminarului Teologic Greco-Catolic din Blaj, promoţia 1873. Hirotonit în 1873. Administrator parohial (1874-1902).A decedat în 15  septembrie 1902 la 56 ani din care 29 preot.
1903 -1950 Mureşan Aurel  (Aurelius Mursianu), născut în 1877, hirotonit în 1903. Administrator interimar, 1903, 1906, 1914, 1932,  1941, 1947;  administrator parohial  interimar,  noiembrie 1948 -1950.
Bubecan  Vasile, preot- paroh, ante 1948,   nerevenit.
1946-1948 Radu Ioan, în funcţie în 1946-1948; din 1948, protopop al Protopopiatului Câmpia,  cu reşedinţa în Sucutard.
1948-1953 Dumitru Gheorghe (George) din Oltenia; în funcţie în  1948-1953.
1953-1960 Banciu Constantin, preot-paroh în Dealu Mare, com Coroieni jud Maramurş (08.01.1927-22.03.1930), Buneşti (13.03.1930-30.11.1953), Sucutard (01.12.1953-30.06.1960), Tureni-Turda (?-?).
            1960-1963  Cherteş (Cheresteş)  Iosif, preot-paroh în Sucutard (1960-1963), Buza (01.11.1963-30.04.1969), Luna de Jos (01.05-01.12.1969), consilier administrativ la Episcopie, preot-paroh în  parohia  Schimbarea la Faţă  din Cluj-Napoca (01.12.1969-?).
1963 Beleanu Grigore, paroh în Sărăsău, jud. Maramureş (16.06.1932-31.09.1934), Geaca (01.10.1934-1949?; 1963), administrator interimar în  Sucutard, 1963
1963-1968 Irimia Mihai (Ieremia Mihai, Eremia Mihai), născut în 25 iulie 1925 în comuna  Băluşeni, jud. Botoşani în familia Irimia Gheorghe şi Aglaia. Ştudii: Şcoala de Cântăreţi Bisericeşti din Huşi, Seminarul Teologic Ortodox de la mănăstirea Neamţ, Institutul Teologic Ortodox din Sibiu, promoţia 1969. Căsătorit în 26 februarie 1955 în Coşula–Botoşani cu Didina Manea din Tomeşti, născută în 20 septembrie 1925. Hirotonit în Cluj, în 21 şi 22  noiembrie 1961 de Ep. Teofil Herineanu. Învăţător în Coşula (1950-1955), normator la o intreprindere (1955), preot în Strâmbu, com. Chiuieşti, jud. Cluj  (01.02.1962-30.06.1964), Sucutard, (1963-68)  (a reparat biserica), cu filiile Ghiriş, Lacu (a pictat biserica),  Puin (a  făcut biserică nouă) şi  administrator  provizoriu în Năsal (Năsalul Nou) şi Năsal-Fânaţe (Năsalul Vechi) (01.07.1964-30.09.1968), Sângerorz-Băi II (a ctitorit mănăstirea Cormaia), (01.10.1968-29.02.2001). Hirotesit iconom (06.06.1977), stavrofor cu Cruce Patriarhală (12.07.1985). Misionar (1-2 săptămâni) în  parohiile Rebra, Parva, Romuli, Dobric, Negrileşti, Ciceu-Poieni, Ilva Mică, Lunca Ilvei, Rodna. A fost solicitat de Sofronie Vlad, rectorul I.T.O Sibiu  să ţină prelegeri pe teme pastorale, şi de Arh T. Herineanu  să ţină prelegeri preoţilor la cursurile misionare. Copii: Dan Ioan, n. în 13.01.1956, preot-paroh în Gorbăneşti, Protop. Botoşani, în Botoşani, la parohia  "Sf Nicolae";  iconom stavrofor, Petrică Dimitrie, n. în 20.06.1961, doctor în Teologie, călugăr, ieromonah  la Patriarhie, arhimandrit,  mare eclesiarh la biserica "Sfântul Spiridon"-Nou din Bucureşti,Valer, n. în 03.08.1962, doctor în Teologie, preot la  biserica Hagiu din Bucureşti, Mihail-Gavril, n. în 15.03.1977. Pensionat din  01.03.2001 A decedat în 14 august 2010 în Sîngeorz-Băi.
1968-1971 Pop Gheorghe, în funcţie în  1968-1971;
1971-1973 Danciu Ion, în funcţie în 1971-1973.


1973-? Moldovan P. Grigore, născut în 31 august 1950 în satul Floreşti, com Nimigea de Jos, jud. Bistriţa-Năsăud, în familia Moldovan Pompei şi Lenuţa, n. Iliş. Studii: Şcoala Elementară de 4 ani din Floreşti (1957-1961), Şcoala Elementară de 8 ani din Nimigea de Jos (1961-1965), L.iceul de Cultură Generală din Nimigea de Jos (1965-1969), Institutul Teologic Ortodox de grad universitar  din Sibiu (1969-1973) cu licenţă din martie  1977 ("Rasismul şi combaterea lui"). Căsătorit în 28 iulie 1973 în Nimigea de Jos cu asistenta medicală  Zăgrean Maria,  născută în Nimigea de Jos în 9 august 1952  în familia Zăgrean Teofil şi Dochia, n. Roman. Hirotonit în Cluj-Napoca de Arhiep Teofil Herineanu în 22, 23 august 1973. Preot-paroh în Sucutard, Protopopiatul Turda  cu filiile Ghiriş, Lacu şi Puini (01.09.1973-?).Hirotesit sachelar (1981), iconom (27.09.1991), stavrofor (25.08.1999). Copii: Raluca-Lavinia, n. în 12.12.1974, Roxana-Maria, n. în 31.05.1979, Grigore-Raul, n. în 14.05.1981. Indrumător  bisericesc, Cluj-Napoca, 1982,  p.291
 1977-Precup Liviu ??

Cantori
Au slujit în strana bisericii: Ioan,  1835; Pop Ioan (Joannes Popu), 1877; Mureşan Teodor, 1884; Mărginean Toma, 1889; Imbuzan Teodor, Deac Mihăilă, Mărginean Petru, Albu Ioan, născut în  26.10.1913; Bogăţean Ioan (Joannes Bogacian), 1914; Mureşan Ioan, născut în  13.11.1926;  Mureşan Mihăilă, Mureşan Viorel, Mureşan Gabriel, Mateuţ Augustin,  Moldovan Ioan , diplomant, 1947.

            Şcoala confesională
Un document din 1647 din arhiva familiei Wass, menţionează parohia "în Sucutard este învăţător". Nu ştim care confesiune susţinea şcoala la care slujea  acest dascăl paroh. O şcoală românească este menţionată în circulara din 1811 a Ep. I. Bob. În 1827 vicearhidiaconul Sicului Macavei Tecar, raporta consistoriului situaţia şcolilor din protopopiat, exprimându-şi părerea că ar trebui înfinţată şcoală şi la Sucuhtard. Date despre şcoala confesională românească avem  de abia din secolul al XIX-lea, respectiv din   8 septembrie 1861  când sătenii   cedează dobânda împrumutului de stat din 1854  pentru acoperirea salariului învăţătorului. În 29 iunie 1884, sătenii au semnat un   protocol privind îmbinarea "staţiunii docenţiale" cu "staţiunea cantorală" astfel încât  Aureliu Rusu (Aurel Rusu  înv. în Sucutard-Puini; din 1 iulie 1960, la Tureni, prot Turda) să rămână  docent şi Todor Mureşianu cantor,  până când Rusu va obţine atestat pentru tipic şi cantor bisericesc.
Localul şcolii: clădire de lemn  menţionată în 1867 (probabil "din grădele, acoperită cu trestie", cum se ştia în 1879);  de zid în 1914.
Şcolari: 1867 - 58; 1877-45; 1882 - 26; 1886-39 (32 la zi, 7 la repetiţie); 1890-51 (36 la zi, 15 la repetiţie); 1894 - 87 (75 la zi, 15 la repetioţie); 1896 - 87 (66 la zi,21 la repetiţie);1898 - 66 (54 la zi, 12 la repetiţie), 2 la şcoli de stat; 1900, 1903 -72 (54 la zi,18 la repetiţie), 2 la şcoli de stat; 1906 -79 958 la zi, 21 la repetiţie); 1914 - 87 (69 la zi, 18 la repetiţie), 4 la şcoala comunală.
Dascăli: Fekete Simion, fiul preotului Grigore Fekete, preot satului solicitat de săteni  în 12 iulie 1852; Pop Ioan (Joannes Papp), cantor una docens, 1867; Toma Fillip;  Rus Filip (Philippus Rusu), în 1877  ,,învăţător în sat de vreo 10 ani"  în 29 august  1877 când locuitorii l-au reclamat Comisiunii Scolastice a Episcopiei pentru nesilinţă,  căci  "nici un progres n-a dezvoltat întru educarea pruncilor", deoarece, urmare a  căsătoriei cu o localnică bogată, avea   20 iugăre de pământ şi acorda mai multă atenţie afacerilor economice  treburilor judecătoreşti şi în care se amesteca. A fost  destituit în 23 ianuarie 1878. A fost învăţăţor şi în  Puini ; Mărginean Filip (Philipus Moldovanu) -1881; Târnovan Mihai (Michael Ternoveanu), absolvent de preparandie, 1882;  Rusu Aurel (Aurelius Rusu), 1884, 1886, interimar; Post vacant, 1890; Mureşan Fiip (Philipus Mureşianu), 1894, 1896; Post vacant, 1898; Pop Maria, absolventă de preparandie, 1900, 1903; Pop Iosif (Josephus Pop), calificat -1905-1919.
                 
Bunuri de patrimoniu
Icoane: Iisus Cristos; Maica Domnului, sec XVIII
Cărţi (Inventar din 19 martie 1874): Apostol; Catavasier, "rupt şi defectuos"; Cazanie; Evanghelie, veche; Liturghier, vechi; Minei; Orologhion; Penticostar; Psaltire, "ruptă şi defectuoasă"; Strastnic şi Triod. Penticostar, Blaj, 1805; Triod, Blaj, 1831.

Bunuri funciare
În 1733 - arabil de 6 cubuli de semânătură,   fânaţ de 3 care de fân ; în 1750 - un intravilan, arabil 15 cubuli de semânătură, fânaţ  de 4  care de fân; în 1760-1762 - arabil de 26 cubuli de semânătură,  fânaţ de 4 care de fân; în 1760-62- un intravilan. Sesie 6 g-3 care; în 1947- Sesie bisericească veche: arător 1 j 1239 st, fânaţ 3 j 718 st; prin reforma agrară: arător 4 j; sesie parohială  veche: arător 23 j 202 st, fânaţ 1 j 224 st; prin reforma agrară: arător 7 j, fânaţ 1 j, pădure 2 j; sesie cantorală veche: arător 1 j 654 st; prin reforma agrară: arător 1 j.
            Alte bunuri: moară

PROTOPOP

Pr. ISIP IULIAN PAUL

Adresa

 

Site realizat de Misca Stefan

Pagina principala Sitemap Contact Termeni si conditii ©2012 Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.

©2012.Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.