Ţaga
sat,  reşedinţă comunală

(Dupa manuscrisul "Monografia Protopopiatului Ortodox Roman Gherla" de Augustin Padurean )

       

Prima menţiune documentară a satului: 1243 - Chegetelke. şi evoluţia denumirii lui: 1321-poss. Chegue (posesiunea Ţaga), Chege; 1314 -Cheque;1322 - sacerdos de Cheg (preot de Ţaga); 1349 - Cheegh; 1412 - Czege; 1622 - Chegeh; 1497 - Czeg; 1587-1589 - Czeghe; 1733 - Czága; 1750 - Czaga; 1760-1762 - Cesge; 1835 - Nagy Czég (Ţaga Mare), 1850 - Czaga; 1854 -Czege, Ţaga (Ţiaga).

Date şi aspecte din istoria parohiei.
Locuitorii români ai satului au fost ortodocşi până când, efect al hotărârilor sinodale şi al edictelor imperiale din 1698-1701 de unire cu Biserica Romano-Ctolică, au devenit, potrivit noii orientări confesionale, greco-catolici sau uniţi. Au revenit la ortodoxie în 1948. Parohia are matricole din 1826 şi 1858 şi un Antimis din 15.05.1949 de la Ep. Nicolae Colan.
I-au fost filii: Viţa  1949 şi  Ghiolţ.

Structura confesională
Comunitatea satului  a avut o structură multiconfesională, simultan sau succesiv formată din romano-catolici, calvini, unitarieni, evanghelici, izraeliţi,   greco-catolici, baptişti, ortodocşi: 1733 - 24 fam g-c; 1750 - 254 g-c; 1760 - 52 fam (1fam - 1pr g-c; 51 fam - 2 pr ort); 1767 - 60 fam-250  pers 1835 - 560 g-c; 1842 - 586 g-c;  1850 - 672  loc (550 g-c, 9 r-c, 108 cv, 3 izr);   1857 - 634 loc (508 g-c, 7 r-c, 115 cv, 4 izr); 1867 - 537 g-c; 1877 - 475 g-c;  1869 - 609 loc ( 500 g-c, 2 r-c, 93 cv, 14 izr); 1880 - 541 loc (23 ort, 426 g-c, 6 r-c, 68 cv, 1 unit, 17 izr); 1882 - 467 loc (378 g-c, 5 r-c, 66 cv, 18 izr); 1890 - 532 loc (4 ort, 397 g-c, 8 r-c, 108 cv, 1 evgh, 14 izr); 1886 - 482 loc (379 g-c, 6 r-c, 57 cv, 22 izr); 1900 - 576 loc (1 ort, 419 g-c, 16 r-c, 113 cv, 5 evgh, 1 unit, 21 izr);1894 - 494 loc (401 g-c, 6 r-c, 75 cv, 12 izr); 1896 - 484 loc (396 g-c, 6 r-c, 70 cv, 9 izr);  1898 - 508 loc (358 g-c, 68 r-c, 70 cv, 12 izr); 1900 - 447 loc (359 g-c, 4 r-c, 70 cv, 14 izr); 1903 - 439 loc (355 g-c, 5 r-c, 65 cv, 14 izr); 1906 - 441 loc (359 g-c, 8 r-c, 60 cv, 14 izr); 1910 - 633 loc (1 ort, 466 g-c, 27 r-c, 120 cv, 1 unit, 18 izr); 1914 - 514 loc (446 g-c, 52 cv, 16 izr); 1932 - 478 g-c;  1941 - 519 g-c;  1941 - 645 loc (4 ort, 524 g-c, 18 r-c, 94 cv, 3 evgh, 2  bpt, 18 izr);  1948 - 663 loc (1947 - 571 g-c, 7 r-c, 18 ort, 77 cv, sectri 1); 1949 -1173 loc (602 ort.- 571 g-c); 1950 - 341 fam.ort; 1953 -357 fam-1126 p. (cu filia) ort.;  09.12.1954 - 184 fam.-564 ort; 25.10.1955-360 fam. (cu filia Ghiolţ) ort.; 05.06.1958 -166 fam.-736 ort; 11.10.1958 -1136 ort. (cu filia); 31.12.1962 - 156 fam. - 624.ort; 36 cv; 1964 - 196 fam.-565 ort; 31.12.1966 -186 fam.- 626 ort; 07.05.1974 - 365 fam.-1190  ort (cu filia Ghiolţ); 1982 - 230 fam.ort; 1991 - 280 fam.- 850 ort; 1994 - 280 fam.-1200 ort.

Biserica
În 1750 satul avea biserică de lemn  construită cândva  în intervalul 1733-1750, înlocuită în 1777 sau în  1788 cu alta din acelaşi material, în 1835 menţionată cu hramul Sf. Ioan Evanghelistul, în 1867 cu hramul  cu  hramul Sf. Ioan Botezătorul, în 1898 cu hramul Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril. O biserică cu hramul Sf Nicolae a fost  edificată în  1891.
Actuala biserică de zid, cu hramul Sf Arhangheli Mihail şi Gavril a fost construită în anii 1902-1909  în centrul satului.A fost reparată capital în 1959-1962, pictată de Vasile Hudici în 1975, renovată în 1979,  sfinţită în 28 octombrie 1979 de Ep. Vicar Iustinian Chira Maramureşanu şi în 2008…………………………. Alte datări: construită în 1903, în 1909.

Casa parohială
Clădire de lemn, existentă în 1877;  de zid cu 5 camere construită în 1927, în stânga  văii Tistului. Alte datări: construită în 1920, în 1924.

Preoţi          
1699 Costin, paroh şi protopop; în  1699 a semnat Adresa  către Kollonich din 10 iunie 1697 prin care se aducea  la cunoştinţa acestuia  că sinodul a consimţit ca Biserica Ortodoxă din Transilvania să se unească  cu Biserica Romano-Catolică. 
1700-1732…………………………………………………………………
1733 Ilie (Illyie), bigam, în funcţie în  1733.
1734-1764…………………………………………………………………
1765-1767 Ioan,  hirotonit  de Ep. Inochentie Micu Klein; binecuvântat de  Ep. Petru Pavel Aaron; în funcţie în 1767. În 8 iunie 1765 a primit binecuvântarea să slujească dacă  nu va întâmpina greutăţi de la protopopul locului.
1768-1770 Grigore  (Gligorie), în funcţie în 1768-1770. În 1769 a primit ajutor din fondul imperial de 10.000 fl.
1771-1834…………………………………………………………………
1835-1842 Săsărman Ioan  (Joannes Sziszerman; Ioan Seserman), în funcţie în 1835, 1842
1843??-1849 Sângerean  Ioan,  martir 1848-49
1849-1871 Mureşan Petre (Petrus Muresianu,  Petre Mureşianu), născut în 1818;  hirotonit în  1844; decedat în 6 aprilie 1871, la 53 de ani din care 20 preot.            1872-1908 Rus Vasile (Basilius Rusu), născut în 1839 în Ţaga. Absolvent al Seminarului  Teologic Greco-Catolic din  Gherla, promoţia  1867. Hirotonit în 1868. Administrator parohial  în Sântioana (1968-1869), Sic (1869-1872), Ţaga (1872-1908). A decedat în 20 martie 1908 la 69 ani din care 41 preot.  
1909-1911………………………………………………………………..
1912-26 Părăscan David (Davidu Părăscan), născut în 1869. Absolvent al  Seminarului Teologic Greco-Catolic din Gherla, promoţia 1894. Căsătorit cu fiica preotulului Rus Vasile. Hirotonit în 1894. Administrator parohial în Ţaga cu filia Ghiolţ, 1912-1926.
1919-26 Parascan Cornel, fiul preotului Parascan David, născut în 1894. Căsătorit cu Silvia Plaian. Cooperator . A decedat în 4 mai 1926 la 32 de ani din care 8 preot cooperator (1919-1926).
1926-28 vacantă …………………………………………………………
1928-1930 Bud V. Cornel (Corneliu Budu), născut în 1878, hirotonit în 1902. Administrator parohial,  (1928-1930). Protopop onorific.   
1930-1935 Bojor Andrei, administrator parohial, în Ţaga (1930-1935), Mureşenii de Câmpie (1935-1940). În toamna anului 1940 a fost asasinat la intervenţia  grofului  din Sucutard, Wass Albert.
1928-1937 Cerghi I. Eugen,  paroh în Batin (21.08.1927-14.08.1928), Ţaga cu filia Ghiolţ (15.08.1928-1937), Sîntioana  în funcţie în 1938, 1947?
1938-41Pop Augustin, administrator parohial (1938-1941).
1938-49 Ştef Constantin,  administrator parohial (1938-1949?), protopop  girant al Protopopiatului  Câmpia.   
1941-57 Rusu Dumitru (Demetriu Rusu) Junior, născut în 20 februarie 1911, în satul Sînicoară, în familia preotului Rusu  Dumitru şi Raveca, n.Herman. Studii: Şcoala Primară din Sânicoară, Liceul "George Coşbuc" din Năsăud, promoţia 1929, Academia Teologică Greco-Catolică din Cluj, promoţia 1933.Căsătorit în Dăbâca cu  Ana Marţian, născută în 7 noiembrie 1910 în familia preotului Marţian Iuliu şi Eugenia, n. Filipan. Hirotonit de Ep. Dr. Iuliu Hossu, la m-rea Nicula în 10 şi 15.08.1934. Preot-paroh în Cheţiu (11.10.1934-18.09.1941), Ţaga (19.09.1941-1957?). Copii: Eugenia, n. în 04.05.1934, Lucia, n. în 21.09.1937, Maria, n. în 21.01.1939, Emilia, n. în 24.03.1940, Tiberiu-Valer, n. în 20.09.1941, Ileana-Ioana, n. în 16.04.1943, Zoriţa-Rodica, n.  în 23.07.1945.
? Istrate Petru, administrator parohial (?-?)
1961  vacantă…………………………………………………………….
1962-1972 Suciu Ioan, pedagog la Liceul "Petru Maior" din Gherla (01.09.1932-1937), contabil la Episcopia Greco-Catolică din Cluj (01.03.1937-31.03.1939), preot-paroh în Buza (01.04.1939-31.03.1962), Ţaga cu filia Gholţ (01.04.1962-30.11.1972),  Dăbâca, după pensionare  (01.12.1972-30.11.1975).
1973 ………………………………………………………………………
1974-1982 Soporan Grigore, născut în 14 martie 1941 în satul Năoi, com. Cămăraş, jud. Cluj, în familia Soporan Alexandru şi Nastasia, n. Boia. Studii: Şcoala Elementară din Năoi (1949-1956), Şcoala de Cântăreţi Bisericeşti şi Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca (1956-1961), Institutul Teologic Ortodox de grad Universitar din Sibiu (1961-1965). Căsătorit în 26 mai 1966 în Bistriţa cu asistenta medicală Emilia Mânecan, născută în 31 martie 1942 în Ţaga.Hirotonit de Arh.Teofil Herineanu în 1, 2 iunie 1966 în Cluj-Napoca. Preot- paroh în Sânmărghita (01.06.1966-31.05.1967), Sîntioana cu filia Cesariu (01.06.1967-31.01.1974),Ţaga cu filia Ghiolţ (01.02.1974-30.04.1982), Cluj-Iris (0105.1982-?).Hirotesit inconom (28.10.1979). Copii: Alexandru Petru, n. în 01.09.1966, Grigore Gabriel, n. în 30.09.1973.


1982-P Abrudean Gheorghe,  născut în 20. decembrie 1954 în Salatiu în familia Abrudean Gheorghe şi Florica. Absolvent al Institutului Teologic Ortodox de grad universitar din Sibiu, promoţia 1978 cu teza "Indice thematic  alfabetic al revistei "Mitropolia Ardealului" între anii 1956-1976". Căsătorit în 8 septembrie 1979 cu asistenta medicală Artemizia Negrea din Vatra Dornei, născută în 28 noiembrie 1955.Hirotonit în  30 şi 31 iulie 1981în Cluj-Napoca de Arhiep. Teofil Herineanu Preot în Măhal (01.08.1981-31.05.1982) şi Ţaga (01.06.1982-?). Hirotesit iconom (05.10.2008). Copii: Mircea, n. în 23.07.1984, Oana-Georgeta, n. în 31.12.1988.

Casă parohială
Clădire  de lemn (1882, 1886); de zid cu 5 camere, edificată în 1927. Parohia avea şi o casă cantorală  de lemn  (1882, 1886)

Cantori
Au slujit în strana bisericii: Pencze Iosif (Josephus Pencze), 1867; Puşcariu Teodor (Theodorus Puşcariu), absolvent de preparandie, cantor una docens, 1877, 1882, 1886, 1890; cantor  1894, 1896, 1898, 1900, 1903; Mureşan Ioan, interimar, 1906;  Fodor Nicolae (I),  născut în  9 noiembrie 1895 diplomat, 1914, 1949,  1964; Timbuş Ioan, născut în  25.06.1897, diplomat;  în funcţie în 1950 1958; Moldovan Vasile, născut în 14 martie 1939 în satul Ghiolţ,  numit în 12.06.2001

Şcoala confesională
Înfinţată  în 1837,  desfinţată  în 1838 şi  reînfinţată  în 1850.
Localul şcolii (casa şcolară):  exista în 1882.
Dascăli: Puşcariu Teodor (Theodorus Puşcariu) absolvent de Preparandie, docent, 1867,  cantor una docens, 1877, 1882, 1886, 1890;  Moldovan Alexandru (Alexander Moldovanu), absolvent de  Preparandie, 1894, 1896; Pop Grigore (Gregorius Popu)  absolvent de  Preparandie-1898;   Bidian Ioan (Joannes Bidian), 1900;  Peştean Teodor (Theodorus Peşteanu), interimar  1903; Fodor Nicolae (Nicolaus Fodor), interimar, 1906;
Scolari:1867, 1877- 45; 1882-53 (43 la zi ,10 la repetiţie); 1886 -54 (35 la zi, 19 la repetiţie); 1890 -54 (34 la zi, 20 la repetiţie); 1894 - 60 (41 la zi, 19 la repetiţie);  1896 - 53 (35 la zi, 18 la repetiţie); 1898 - 46 (28 la zi, 18 la repetiţie); 1900 - 50 (30 la zi, 20 la repetiţie); 1903 - 58 (36 la zi, 18 la repetiţie  ), 4 la alte şcoli ; 1906 - 59 (39 la zi , 20 la repetiţie),  4 la alte şcoli;  1914 - 22 la repetiţie; 46 la şcoala de stat.

Bunuri de patrimoniu
Icoane: (pe lemn) Deisis, icoană împărătească atribuită lui Andrei Zugravul unul din pictorii deosebit de actvi din Câmpia Transilvaniei în prima jumătate a  sec 18. În partea de jos a panoului se află o inscripţie cu litere chirilice negre pe fond alb " Aciastă icioană au plătit Figan Lupu cu celediul dumisale pentru ertarea păcatelor sale. 1763 luna april întâi zi". Acum în Colecţia Arhiepiscopiei.  Iisus-1773; Maica Domnului-1773.
 Clopote: de 50 kg. din 1920, de la Timişoara; de 30 kg. din 1925,  de la Bucureşti; de 25 kg din 1947,  de la Bucureşti.
Cărţi (Inventar din 19 aprilie 1908) Apostol; Evanghelie, Blaj, 1820 (Ediţii de la Blaj, până  la 1830, ale Evangheliei se cunosc din 1765, 1776, şi 1817. Exemplarul de faţă probabil este din 1817. Din anul 1820 se cunoaşte o ediţie a Evangheliei de la Chişinău); Liturghier, Blaj, 1836; Minei; Octoih mare, 1826 (Buda); Penticostar; Strastnic şi Triod.Biblie 1825; Octoih mare-1824; Cazanie-1850; Octoih mic; Strastnic, Penticostar, Triod-1870.
           
Bunuri funciare
În 1947- sesie bisericească  veche: arător 26 j 900  st, pădure 18 j 920 st, păşune 2 j; sesie parohială veche: arător 28 j, 948 st, fânaţ 5 j 374 st, păşune 5 j ; prin reforma agrară: arător 3 j, fânaţ 3 j; sesie cantorală  veche: arător 2j , fânaţ 2 j, păşune 2 j ; prin reforma agrară: arător 2 j, fânaţ 2 j.

PROTOPOP

Pr. ISIP IULIAN PAUL

Adresa

 

Site realizat de Misca Stefan

Pagina principala Sitemap Contact Termeni si conditii ©2012 Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.

©2012.Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.