Tiocu de Sus
 sat, com. Corneşti

     (Dupa manuscrisul "Monografia Protopopiatului Ortodox Roman Gherla" de Augustin Padurean )

Prima menţiune documentară a satului:1280-terra superior Theuk, şi evoluţia denumirii lui: 1379-Felesutheuk; 1468 - Fel-Theuk; 1511 - Felseu-Theuk; 1587-1589-Felseo-Theok; 1721  Felsö Tök; 1750 - Felsötök; 1830 -Tyoku; 1850 - Felsö Tök, Tyoku din Szusz; 1854 - Felsö-Tök, Tiocu de Sus.
           
Date şi aspecte din istoria parohiei
Din tradiţia satului se ştie  că o parte din locuitori au   venit  din Antăş. Ei au format  o mică comunitate ortodoxă. Parohia are Matricole din 1824. I s-au afiliat: Stoiana, Corneşti, Tiocu de Jos, Igriţia

         Structura confesională
Comunitatea satului  a avut/are o structură multiconfesională, variabilă în timp, funcţie de  structura etnică, opţiunea confesională sau măsuri luate  de Stat sau Biserică,  simultan sau succesiv formată din romano-catolici, calvini, unitarieni, evanghelici, izraeliţi,   greco-catolici, baptişti , ortodocşi,:  1733 - 26 fam g-c; 1750 - 144 g-c; 1760 - 40 fam g-c; 1835 - 244 g-c; 1842 - 264 g-c; 1850- 409 loc (288 g-c, 22 r-c, 90 cv , 9 izr); 1857 - 393 loc ( 297 g-c, 22 r-c, 65 cv, 9 izr); 1867 - 298 g-c; 1869 - 459 loc (339 g-c, 25 r-c, 81 cv, 14 izr); 1880 - 505 loc (2 ort, 350 g-c, 30 r-c, 108 cv, 12 izr, 3 alte religii); 1877 - 310 g-c; 1882 - 488 loc (356 g-c, 37 r-c, 80 cv, 15 izr);1886 - 491 loc (360 g-c, 37 r-c, 85 cv, 9 izr);  1890 -519 loc ( 362 g-c, 36 r-c, 109 cv, 12 izr); 1894 - 450 loc (362 g-c, 40 r-c, 78 cv, 10 izr); 1896 - 449 loc (401 g-c, 48 r-c, 91 cv, 9 izr); 1898 - 567 loc (414 g-c, 53 r-c, 90 cv, 10 izr); 1900 - 565 loc (2 ort, 408 g-c, 27 r-c, 106 cv, 22 izr); 1900 - 594 loc (422 g-c, 58 r-c, 96 cv, 18 izr); 1903, 1906 -620 loc (451 g-c, 57 r-c, 101 cv, 11 izr);  1910 - 574 loc (1 ort, 383 g-c, 24 r-c, 127 cv, 2 unit, 37 izr); 1914 - 576 loc (389 g-c, 34 r-c, 132 cv, 21 izr); 1932 - 426 g-c;  1941 -575 loc (5 ort, 421 g-c, 20 r-c, 122 cv, 7 izr); 1949 - 460 g-c trecuţi la ort. 

Biserica
            Memoria satului păstrează amintirea unei biserici de lemn datată, fără referire la o sursă documentară, 1400. O biserică de lemn exista în 1733,  în 1835 menţionată cu hramul "Sf Nicolae". A fost demolată în 1890. Data construirii actualei biserici de zid,  cu acelaşi  hram,  "Sf Nicolae", este controversată, fără referiri la documente certe, spunându-se  că a fost edificată în 1880, în 1894, în 1895, în 1894-1895.A fost repartă în 1927, în 1940, în 1951 (când a fost înlocuită draniţa de pe acoperiş cu ţiglă),  zugrăvită şi împodobită cu pictură naivă de Wolossnyai Bellá în 1977-1979   şi,  în 2010,  dotată cu un iconostas sculptat  în Atelierul din Sânmărghita al meşterului  Nicolae  Câmpean.

Casă parohială
Clădire de lemn, consruită la o dată necmunoscută,  înlocuită în  1895 cu o clădire de zid cu 3 camere,  renovată în 1938. Actuala casă parohială a fost construită în 1969.


Preoţi


1733 Ion (Iuon), în funcţie în 1733.
            1734-1765…………………………………………………………………
            1766-1770 Toader (Toagyer), în funcţie în 1766, 1768-1770
            1767 Vasilie,  hirotonit  de episcopul Petru Pavel Aaron.  1767
1770-1834…………………………………………………………………
1835?-1842?Horvat Trifon (Tryphon Horváth), în funcţie în 1835, 1842
1840-1876Horvat Grigore (Gregorius Horváth), născut în 1810, hirotonit în  1840; decedat în 14 februarie 1876 la 66  de ani din care 36 preot (1840-1876).
Parohie  vacantă,  1877 …………………………………………….
1868-1889 Horvat Vasile (Basilius Horvatu), născut în 1841, hirotonit  în 1868, decedat în 14 iulie 1889 la 48 de ani din care 21 preot (1868-1889) .
1889-1895 Vereş Ioan, administrator  parohial în Tiocu de Sus (1889-1895), Orman (1895-1932?)
1896-1906 Deac Traian (Trajanus Deacu),  născut în 186. Absolvent al Seminarului Teologic Greco-Cartolic din Gherla.Hirotonit în 1891;  administrator parohial, în funcţie în 1896, 1898, 1900, 1903, 1906.  
1914-1923 Cerghi Ioan (Joannes Cerghi), născut în 1879, hirotonit în  1902; preot-paroh în Ceaca (1903, 1906) şi Tiocu de Sus,  în  funcţie în  1914-1923?)
1923-1924 Papiu Aurel, preot-paroh în Enciu (01.06.1901-31.08.1905), capelan în Dej (01.09.1905-decembrie 1911), administrator parohial în Cuzdrioara (14.09.1911-30.09.1921), funcţionar la Asociaţia Văduvelor şi Orfanilor de  Război Dej (01.p10.1921-30.06.1923), preot-paroh în Tiocu de Sus (01.07.1923-13.09.1924), Buneşti (14.09.1924-?).
1924-1930  vacantă…………………………………………………….
1930-1933 Cerghi Augustin (Cerghi Augustinus), născut în 4 mai 1907 în Teocu de Sus în familia preotului Cerghi Ioan şi Maria, n. Pop. Absolvent al Şcolii Normale de Învăţători, promoţia 1925 şi al Academiei Teologice Greco-Catolice din Gherla,  promoţia 1930. Căsătorit cu Viorica Tohănean, fiica lui Tohănean Gheorgghe şi Silvia, n. Breharu. Hirotonit în 1930. Preot-paroh în Tiocu de Sus (05.09.1930-29.03.1933), Voievodeni (30.03.1933-16.01.1935), Doba (17.01.1935-18.11.1940), Jimbolia (19.11.1940-22.06.1948), Surducu Mare-Oradea (23.06.1948-21.01.1950), Zorlenţul Mare-Reşiţa (22.01.1950-10.10 1951), Gelu-Satu Mare (11.10.1951-?). Copii: Alexandru, n. în 10.10.1932, Doina, n. în 25.08.1938.
1933-1940 Ciceu Nicolae Nicodim, născut în 4 septembrie 1906 în satul Şigău, com Jichişu de Sus, jud. Cluj, în familia Ciceu Alexa şi Maria, n. Haranguş. Studii: Şcoala Primară din Jichişul de Jos (1914-1916), Şcoala Reformată din Dej (1916-1918), Liceul "Al. I. Odobescu" din Bistriţa (1918-1o937), Academia Teologică Greco-Catolică din Gherla (1927-1931). Căsătorit în 4 iulie 1931 cu Valeria Chiorean din Ocna Dejului, născută în 4 ianuarie 1910. Hirotonit în 15 august 1931 la m-rea Nicula de Ep. Dr. Iuliu Hossu. Funcţionar la Casa Cercuală de Asigurări Sociale din Dej (06.12.1922-15.08.1923), Administraţia Financiară din Bistriţa (1926), preot în Vima  (01.09.1931-30.06.1933), Tiocu de Sus (01.07.1933-04.10.1940), Bistra III-Câmpeni (05.10.1940-31.10.1947) de unde, conform  hotărârii Consistoriului gherlean  din 16 octombrie 1947, a fost transferat la parohia Băbdiu cu filia Suarăş unde a slujit din 1 noiembrie 1947 până în 31 ianuarie 1973. În 1948 a trecut la ortodocşi împreună cu cei 896 de credincioşi. Copii: Elena, n. în 17.11..1932, Ioniţă, n. în 01.01.1l935, Doina, n. în 20.08.1939.
1940 octombrie- 1941 august -vacantă……………………………..
1941-1950 Simile (Simule) Anania, născut în 4 octombrie 1914 în satul Solomon, com. Gîrbou,  jud. Sălaj, în familia Simule Victor şi Maria , n. Horvath.  Studii: Şcoala Primară în Solomon, Liceul promoţia 1933, Academia Teologică Greco-Catolică din Cluj, promoţia 1937. Căsătorit cu Maria Bîrlea din Cubleşu Someşan, născută în 10 februarie 1926. Hirlotonit  de Ep. Dr. Iuliu Hossu în 15 august 1941 la m-rea Nicula. Pedagog la Şcoala Normală din Gherla (1934-1935), administrator al domeniilor Ep. Greco-Catolice Gherla – Cluj (1935-1941), Catehet La Şcoala Elementară şi Şcoala de Fete din Gherla  (1937-1940), preot-paroh în Tiocu de Sus (31.08-30.11.1941-05.02.1950), Panticeu (06.02.1950-31.10.1970), învăţător în Tiocu de Sus-Igriţia-Cubleşu Someşan (31.08.-31.11.1941). Copii (înfiaţi): Elena, n. în 04.06.1942, Aurora, n. în 14.10.1943,  Monica, n. în 01.05.1958
            1950-1954 Boca Emil, preot-paroh în Corneni (07.04.1918-18.09.1932), Iclod,  Arad - Şaga II, Teocu de Sus (1950-05.03.1954),  Frate cu Dr. Iuliu Boca şi preotul Paul Boca. A decedat în 1955.
1955 vacantă……………………………………………………………
1956-1968 Mocanu Traian, născut în 15 aprilie 1905 în satul Rediu, com.  Aiton, jud. Cluj,   în familia Mocanu Vasile  şi Anica, n. şipoş. Studii: Şcoala Primară din Rediu (1914-1917), Liceul din Turda (1917-1925), Academia Teologică  Greco-Catolică din Cluj (1931-1935). Căsătorit cu Victoria Coloji din Cojocna, născută în 4 iunie 1906. Hirotonit în 24 ianuarie 1928 de Ep. Nicolae Ivan.. Preot-paroh în Agârbiciu, com. Căpuşu Mare, jud. Cluj (05.02.1928-31.01.1939), Dumbrava, com. Căpuşu Mae, jud. Cluj (01.02.1939-31.05.1956), Tiocu de Sus (01.06.1956-1968?). Copii: Olimpia, n. în 19.03.1936, Mircea, n. în 06.10.1937.
1968-1973 Mânzat Mircea Viorel, născut în 7 iulie 1948 în satul Suarăş, com. Bobâlna, jud. Cluj, în familia Mânzat Vasile şi Raveca, n. Petrescu. Studii: Şcoala Primară din Suarăş (cls. I-IV) şi Gherla (cls. V-VII), Seminarul Teologic Ortodox din Cluj, Institutul Teologic Ortodox de rang Universitar din Sibiu. Căsătorit în 23 septembrie 1968 cu învăţătoarea Irina Alexandrina Biriş din Oşorhel, născută în 26 februarie 1946. Hirotonit în 26 şi 27 septembrie 1968 în Cluj-Napoca de Ep. Teofil Herineanu. Muncitor la Intreprinderea de Construcţii din Cluj (18.10.1967-30.04.1968), preot în Tiocu de Sus cu filia Igriţia (01.11.1968-31.05.1973), Băbdiu cu filia Suarăş (01.06.1973-30.11.1978), Ocna Dejului  I (01.12.1978-2007).Hirotesit sachelar, iconom (15.10.1990), stavrofor (03.12.2000).  Copii: Anca Sorina, n. în 30.11.1969. A decedat în 2007.
 1974-1981 Ivasuc Iosif, născut în 17 martie 1950 în Ocna Şugatag, jud. Maramurş, în familia Ivasuc Petru  şi Paraschiva. Absolvent al Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia 1971. Căsătorit  cu Eugenia Puşcaş din Silivaş, sat integrat în oraşul Gherla, născută în 1 ianuarie 1952.  Hirotonit în 29 şi 30 iunie 1971. Preot-paroh în Cupşeni, jud. Maramureş (1971-1974), Tiocu de Sus (mutat disciplinar 01.03.1974-30.03.1981), Stroieşti-Botoşani (transferat la cerere 01.04.1981-?). Copii: Mihaela, n. în 16.06.1972, Cosmin-Iosif, n. în 05.02.1979.
1981-1988 Peter Ştefan, tânăr hirotonit  01.10-1981-31.10.1988. La 1 noiembrie 1988 a fost transferat în parohia Hărniceşti, Protopopiatul Sighetul Marmaţiei.
1988-1990 Şandru Matei, născut în 14 iunie 1965 în com. Borşa, jud. Maramureş, în familia Şandru Maftei şi Maria. Studii: Liceul Minier din Baia Mare, promoţia 1980, Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia 1988. Căsătorit în 25 octombrie 1988, cu Tincuţa Covalcic, născută în Borşa în 22 octombrie 1969.Hirotonit de Ep. Vicar Iustinian Chira Maramurşanu în 18 decembrie 1988 în Cluj-Napoca. Preot-paroh în Tiocu de Sus (01.12.1988-31.12.1990). A fost transferat în parohia Giuleşti,  Protopopiatul Sighetul Marmaţiei.
1991  vacantă…………………………………………………………..
1991-1998 Tău Cornel, născut în 23 martie 1971 în satul Stupini, com. Sînmihaiu de Câmpie, jud. Bistriţa-Năsăud în familia Tău Iovu şi Cornelia, născută Păcurar. Studii: Şcoala Generală cu clasele I-VIII din Stupini (cls.I-IV; VII-VIII), Şcoala Generală cu clasele I-VIII din Orosfaia (cls.V-VI), Lice,ul Industrial Nr. 4 din Bistr,iţa, Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca. Căsătorit în 14 iulie 1991 în Milaş, jud. Bistriţa-Năsăud  cu Bucur Minodora Maria, născută în Bistriţa în 24 mai 1974, în familia Bucur Ioan şi Ana, născută Păcurar. Hirotonit de Ep. Vicar Dr. Irineu Pop Bistriţeanu în 6 octombrie 1991 în Coşbuc şi în 13 octombrie 1991 în Bogata de Jos.  Preot-paroh în Tiocu de Sus (01.11.1991-1998?). Divorţat. Frate la  m-rea din Nuşeni. Copii: Rodica, n. în 24.11.1993, Cornel, n. în 27.11.1l995.
1998-2005 vacantă ………………………………………………………


2005-P Mamolea Dumitru (Mamalia Dumitru),  născut în 1 decembrie 1980 în Podlesnoe, com.  Iordăneşti, reg. Cernăuţi, Ucraina, în familia Mamolea Floarea Absolvent  al Şcolii Normale  "Vasile Lupu", şi al Seminarului Teologic Liceal Ortodox "Sf. Vasile cel Mare" din Iaşi. Căsătorit în 19 august 2002 în Bistriţa cu   Tănăsescmu Ştefania-Mihaela din Bistriţa, născută în 3 iulie 1980 în familia Tănăsescu Ştefan-Romeo şi Maria, n. Covaci. Hirotonit în 8 şi 15 mai 2005. Preot-paroh în Tiocu de Sus cu filia Igriţia, 01.05.2005-prezent. Hirotesit sachelar (11.10.2009), Copii:  Damian,  n. în 23.08.2004, Alexandru,  n. în 15.06.2005.

Cantori
Au slujit în strana bisericii: Giorcan George (Georgius Giorcanu), în funcţie în 1867; Hosu George (Georgius Hosszu), în funcţie în 1877, 1882,  1886, 1890, 1906; Giurcan Gavril, în funcţie în 1947;Coroian Andrei, Senior n. în 7  septembrie 1881, în funcţie în 1947, 1950; Coroian Andrei , născut în 07.09.1881; în funcţie în 1950;   Nădăşan Cornel, în funcţie în 1964; Groza Valer, născut în 26 februarie 1939, cantor cu examen de asimilare, susţinut în sesiunea martie 1991; în funcţie din 05.08.2003-prezent.

Bunuri de patrimoniu
Clopote: de 25 kg din 1934 ; de 23 kg din 1924, turnate la Timişoara
            Cărţi: (Inventar din 1972): Strastnic, Blaj, 1773; Triodion, Blaj, 1800; Liturghier, Blaj, 1870; Octoih, Blaj, 1875; Octoih mic, Blaj, 1875;  Catavasier, Blaj, 1875; Ceaslov, Blaj, 1875; Orologhion, Blaj, 1890; (Mocanu Traian-, Scurt istoric…din 18.08.1963): Liturghier,  Blaj 1870, Triodion, Blaj 1800, Strastnic, Blaj 1773; Octoih mic, Blaj, 1878; Orologhion, Blaj, 1890.

Scoala confesională
Localul şcolii: clădire de lemn (1867)
Scolari: 1867-39 ; 1877-38 la Tiocu de Jos;  1882-60(40 la zi +20 la repetiţie);   1886-50 (38 la zi,12 la repetiţie); 1890 - 83 (68 la zi -15 la repetiţie); 1894 - 83 (68 la zi, 15 la repetiţie); 1896 - 51 ( 41 la zi, 10 la repetiţie); 1898 -59 ( 45 la zi, 14 la repetiţie), 12 în  şc   com.; 1900 - 68 (51 la zi, 17la repetiţie în şc com.;   1903 - 53 la şc confesională, 16 la  şc. com. de stat, 68 la alte şcoli;  1906 - 51 la şc. confesională, 17 la  şc. com. de stat; 1914 - 16 la şc.  confesională, 67 la şc.  com.  de stat.
Dascăli: Bartolomeu Bezeriţă (Bartholomeus Begeritie), 1867; Pop Paul (Paulus Popu), docens interimar  1882, 1886, 1890;  Vescan Vasile (Basilius Vescanu),  docens interimar  ambulant, 1894, 1896, 1898;  Post  vacant, 1903; Hodiş Gabriel, 1906;  1914- deest .

Bunuri funciare
În1750 -un teren intravilan ; în 1760 – arabil de 5 cubuli; fânaţ de 5  care;  sesie  bisericească veche: arător- 5j. 1010 st; pădure-8j; păşune-2j; prin reforma agrară: păşune-3j; sesie parohială veche: arător-7j; prin reforma agrară: păşune-3j; sesie cantorală prin reforma agrară:păşune 2j.; în  1767 - un intravilan, un arabil de  5 câble de semânătură şi un fânaţ de 2 care de fân; în 1947 - Sesie biseicească  veche: arător 5 j 1010 st, pădure 8 j, păşune 2 j; prin reforma agrară: păşunge 3 j; sesie parohială  veche: arător 7 j; prin reforma agrară: păşune 3 j; sesie cantorală prin reforma agrară: păşune 2 j.

PROTOPOP

Pr. ISIP IULIAN PAUL

Adresa

 

Site realizat de Misca Stefan

Pagina principala Sitemap Contact Termeni si conditii ©2012 Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.

©2012.Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.