Tiocu de Jos
 sat, com. Corneşti

      (Dupa manuscrisul "Monografia Protopopiatului Ortodox Roman Gherla" de Augustin Padurean )

Prima menţiune documentară a satului:1392-Alsotewk, şi evoluţia denumirii lui: Alsow-Theuk, 1492-Also-Thewk, 1588-1589-Also-Theok, 1616-Alsotök, 1850 Tyoku din szosz, 1854-Alsó-Tök, Tiocu de Jos.

Date şi aspecte din istoria parohiei
Aşezare cu populaţie multietnică, alcătuită din români,  maghiari,    evrei (până după al doilea război mondial) Ortoxocşi până în pragul sec. XVIII, urmare a hotărârilor sinodale şi a edictelor imperiale din 1698-1701,  românii au devenit greco-catolici, situaţie nu de toţi acceptată, abia în 1774 fiind în întregime convertiţi (parohie 1774 erecta). Până în 1877, comunitatea greco-catolică  a format o parohie de sine stătătoare. Cândva din răstimpul 1877-1882 până în 1906,  a fost afiliată  succesiv, parohiilor Tiocu de Sus şi Cubleşu Someşan. Iarăşi parohie o vreme, în preajma anului  1914 s-a afiliat la  parohia Tiocu  de Sus. În  anul 1931, o parte din g-c au  revenit  la ortodoxie, din 1936  organizaţi în parohie de sine stătătoare, astfel că, până în 1948, satul  era împărţiţi într-o parohie ortodoxă şi o parohie greco-catoliocă. Reveniţi în totalitate la ortodoxie în 1948, au format o parohie cu filiile Corneşti, sau cu Stoiana. Parohie are Matricole din 1824 şi 1858.

 

Structura confesională
Comunitatea satului  a avut/are o structură multiconfesională, variabilă în timp, funcţie de  structura etnică, opţiunea confesională sau măsuri luate  de Stat sau Biserică,  simultan sau succesiv :formată din romano-catolici, calvini, unitarieni, evanghelici, izraeliţi,    greco-catolici, baptişti, penticostali, ortodocşi: 1733 -31 fam g-c ; 1750 - 180 g-c; 1760 - 30 fam ort (după 1774 trec la  g-c); 1835 - 200 g-c; 1842 - 225 g-c, 1850 -  320 loc (211 g-c, 1 r-c, 108 calv ; 1857 - 383 loc (241 g-c, 8 r-c, 131 cv, 3 unit; 1867 - 243 g-c; 1869 - 442 loc (258 g-c, 1 r-c, 165 cv, 9 izr);  1877 -229 g-c; 1880 -  351 loc (211 g-c, 3 r-c, 131 cv, 6 izr); 1882,  1886, 1890 - 430 loc (235 g-c, 190 cv, 5 izr); 1890 - 415 loc (257 g-c, 150 cv, 8 izr);  1894 - 351 loc (262 g-c, 1 r-c, 180 cv, 8 izr); 1896 - 470 loc (272 g-c, 190 cv, 8 izr); 1898 - 437 loc (278 g-c, 151 cv, 8 izr); 1900 - 484 loc (1 ort, 307  g-c, 5 r-c, 158 cv, 12 izr);  1900 - 278 g-c, 1903, 1906 - 337 loc (278 g-c, 151 cv, 8 izr); 1910 - 568 loc (353 g-c, 2 r-c, 202 cv, 11 izr); 1914 - 585 loc (378 g-c, 6 r-c, 189 cv, 12 izr);  1941 - 40 ort 1941 - 643 loc (46 ort, 391 g-c, 10 r-c, 182 cv, 14 izr); 1945 - 40 ort;1947 - 38 ort (biserică, pr. Ezechiel Cureu);  1948 - 42; 459 (din octombrie); 1949 - 445;  09.12.1954 - 105 fam - 459 ort; 05.06.1958 - 105 fam.- 479 ort; 11.10.1958 - 105 fam.- 479 ort; 1960 - 107 fam ort; 1962 - 114 fam-523 ort;  31.12.1962 -114 fam.-523 ort;  1964 - 103 fam.-492 ort; 31.12.1966 - 106 fam.-380 ort;1969 -325 fam ort; 07.05.1974 - 267 fam.- 985 ort (cu filiile Corneşti şi Stoiana); 1977 - 259 fam ort; 1991 - 57 fam-113 ort;  7 fam-160  în 1994 - 57  fam - 160 ort;

Parohia Greco-Catolică
 1701-1877 (de sine stătătoare), afiliată (1877-1914)
Biserica
În 1733 satul avea biserică, construită la o dată necunoscută. O nouă biserică de zid  în 1826 cu una de zid  cu hramul Sfinţii Arhangheli  renovată în 1941. Tiocu de Jos Bis Sf Apostoli - 1939 (Indrumător  bisericesc…Cluj, , 1982, p.  p.291)

Alte datări: construită în 1837-1839,  în 1939
Spinciu Alex- Scurt istoric 03.02.1960:
Biserică  veche construită,  probabil,  în 1837-39 din piatră pe locul unei biserici  de lemn ; zugrăvită  în 1839 (an pe icoanele  împărăteşti) A avut 2 clopote; unul rechiziţionat în a nii primului brăzboi mondmial (1914 - 1918) altul în biserica   nouă  (pe el a n 1798) Renov 1941 când s-a tăiat din înălţimea turlei. Pe o piantră din zidul de apus al bis se află o inscripţie nedescifrată încă  care ar putea indica anul construcţiei  Cărţi tip la Bucureşti, Tîrgovişte  In ciBocoş, Silaghi Alexandru  din Cubleş, Mureşan Pompei din Vale iar de la 1932 până în 1955, Emil Boca decedat în 1955. Alţi pr: 1960-

Casa parohială
Clădire de lemn;  xista în 1733;  de lemn, construită în 1877 ; de zid cu 3 camere, edificată în 1920, renovată în  1932.

 

Silaghi Alexandru,  din Cubleşu Someşan,
Mureşan Pompei din Vale
Boca Emil 1932-1955.

Prohia ortodoxă şi  1777
Parohia greco-catolică 1701-1877 (de sine stătătoare), afiliată (1877-1914)
Biserica "Sf Arhangheli Mihail şi Gavril"
 Din 1800 filie; din 1932 parohie Bis de zid cu hramul "Sf Arhangheli Mihail şi Gavril" construită în 1826, renovată  în 1941. Şematism 1947
Filie la Cubleşu Someşan

Biserica Sf.Arhangheli Mihail şi Gavril, clădire din piatră  cu acoperiş  şindrilă, a fost edificată   în sec XVII  sau circa se XVII, renovată în 1941, 4 picturi pe boltă  în naos Biserică cca sec XVII, renov 1641; bis piatră –şindrilă-ţiglă Sf Arhangheli 1726;  bis din 1938; a ntimis Colan 24.06.1949

= În 1733, satul  avea biserică cu hramul Sf.Arhangheli Mihail şi Gavril  construită din piatră cu acoperiş de  şindrilă, probabil în secolul  al

 

=  În anul 1750 satul  aveau biserică, preot şi sfăt.
Filie Corneşti (Chendru).

= in 1835  Schematismus…Blaj, 1835, p10618351835-Biserică de lemn Sf Arhanghel Mihail Paroh  Chiorean Simion (Simeon Kiorian),. Arhidiaconatul Lujerdiu.
= în 1877  lemn  

Preoţi
1723 Urs (Urszul), în funcţie în 1733
1734-1766…………………………………………………………………
1767-1805 Toader,  hirotonit de Ep. Petru  Pavel  Aaron; în funcţie în  1767,  1805.
1768-1770 Vasile, în  1768, 1769, 1770. În 1769 a primit ajutor din fondul imperial de 10.000 fl. ren.
1805-1832....................................................................................................
1833-1878 Chiorean Simion (Simeon Kiorian; Simeon Chioranu), născut în 1776, hirotonit în 1823; preot-paroh 45 de ani (1833-1878)  în funcţie în  1835, 1842, 1867. A decedat în 1878. Este  înmormântat  în cimitirul satului. 
1878-1882 Horvat Vasile (Basilius Horvath), născut în 1841, hirotonit în 1868; în funcţie în 1877. Cândva în perioada 1878-1882, a fost administrator parohial în  Tiocu de Sus. A decedat în 14 iulie 1889 la 48 de ani din care 21 preot.

1889-1895 Vereş Ioan (Joannes Vereş), născut în 1861 în Livada. Absolvent al Seminarului Teologic Greco-Catolic din Gherla (1889). Administrator parohial în Tiocu de Sus (1889-1895), Orman (1895-1900?).
Din 1882 filie la parohia Tiocu de Sus apoi la Cubleşu Someşan
Boca Emil (Emiliu Boca) născut în  1890, hirotonit în  1918; paroh în 1932 -1949; protopop onorific

Parohia Ortodoxă

Filie la Tiocu de Sus -1954, 1955
Biserica  cu hramul  Sf Apostoli  Petru şi Pavel, a fost  construită în 1937-1939
Parohia ortodoxă 1931-1948
Teocu de Jos 1945- 40 ort vacantă Calendarul Creştinulu de lege răsăriteană pe a nul 1945 Cluj, p. XXI-
Teocu de Jos 1949 - 42 ort Sf  Prooroc Ilie, lemn Melchisedec Holban , ad m parochial. Calendarul creştinului de lege răsăriteană pe a nul comun 1949, Cluj, p. 132; Teocu de Jos 1949 - 453 rev Boca Emil protop onorif; corneşt 1949 - 350 rev;
1945, vacantă, Calendar..Ep. Cluj, 1945, p. XXII;

În anul 1931 o parte din greco-catolici au  revenit la ortodoxie şi, îndrumaţi de protopopul Zaharia Man, în 1936  s-au  organizat  în parohie, încredinţată  pastoraţie preotului Gog Dionisie din Bobâlna. În 1938-1939, beneficiind şi de sprijinul material al câtorva  parohii ortodocşii şi-au construit  biserică cu hramul Sf Apostoli Petru şi Pavel. lucrare încredinţată meşterului  Cosma Ioan din Ocna Dej şi efectuată în anii  1938-1939. A fost înzestrată cu  3 clopote (2 de la fosta biserică  greco-catolică).  cu un iconostas sculptat de Constantin Mihăilescu din Prundu Bârgăului şi împodobită cu pictură  de Emil Mihon din Câmpeni. A fost sfnţită în 1939 de Ep. Nicolae Colan.  Pr Daniil Rotaru, Melchisedec Holban Emil Boca, Alex Spinciu Sf de Colan Scurt istoric 31.12.1966: În 1962  aprobă transferarea iconostasului de la Pata-Cluj, la Tiocu de Jos. Pr. Spinciu Alexa ndru -Scurt istoric…din 03.02.1960
Biserică de piatră cu hramul  Sf. Arhangheli Mihail şi Gavril"
 Biserica cu hramul "Sf Prorooc Ilie Tesviteanu"-1949;
Sfinţită în 15 septembrie  1974 de Ep. Teofil Herineanu
Ctitori: Revnic Ioan, Revnic Gavril, cantor, Rus Teodor, credincios, Revnic Ioan, Revnic Gavril, Revnic Alexandru, Dăbăcan Alexandru, Revnic Iosif, Cristolţan Teodor, Pop Alexandru, prim corator, Pisanie

Preoţi
1931-1935 Gog Dionisie, născut în 10 august 1906 în com. Bobâlna, în familia învăţătorului Gog Gavril şi Cornelia. Absolvent al Academiei de Teologie Ortodoxă din Cluj (1927). Hirotonit în 13 octombrie 1929. Preot în Bobâlna (1929-1936) şi administrator al parohiei Tiocu de Jos (1931-1934), Aiud (1936-1945), Tămaşa, com Cuzăplac, jud. Sălaj  (1945-1948) şi Suciu de Sus, jud. Maramureş (1948-?). Redactor la gazeta dejeană " Graiul Someşului" şi, din 1946, secretar al Asociaţiei Patriotice Someş, participant aroch la  refacerea unităţii religioase ca membru al Comisiei de Unificare a jud. Someş.(05.10.-20.12.1948).
1934-1945 Rotaru Dumitru-Daniil, născut în 21 octombrie 1896 în Onişcani, jud. Orhei, Rep. Moldova. Frate  la m-rea Corneşti-Bălţi, Rep. Moldova. Cântăreţ la Episcopia Roman (01.03.1920). Tuns în monahism în 21 octombrie 1920. Hirotonit preot  în 25 deceembrie 1920. A slujit la mănăstirile  Dragomirna, Coşna şi Pojorâta. În 30 septembrie 1923 a plecat în Episcopia Tomis unde, din 15 octombrie a slujit ca paroh. În 11 mai 1924 a fost hirotonit   preot celib. Preot-paroh în Mărculeşti, jud. Ialomiţa (mai1924-octombrie 1926), Orăşti, com. Poşaga, jud. Alba (14.04.1931-30.04.1934), Tiocu de Jos (01.05.1934-29.12.1945), Spermezeu (30.12.1945-25.11.1946),  Vad (1949).
1940 Răileanu Ioachim-Ironim, născut în 9 septembrie 1909 în Cobâlca, jud. Orhei, Rep. Moldova, în familia Răileanu Fotie şi Ecaterina n. Beianu. Studii: Şcoala Primară din Cobâlea (7 clase),  Seminarul Teologic Ortodox (3 ani). Frate la m-rea "Sf. Ioan Botezătorul" din Alba-Iulia (din 02.06.1937), monah,  ierodiacon, hirotonit  de Ep. Nicolae Colan în Cluj, în  20 martie 1938, ieromonah, hirotonit  de Ep. Partenie Ciopran  în Alba-Iulia în 25 octombrie 1938. Stareţ la m-rea "Sf. Ioan Botezătorul" (25.10.1938-24.06.1940), administrator parochial în Tiocu de Jos (25.06-13.11.1940),  Chinteni (14.11.1940-14.03. 1949),  Cămăraş (15.03.1949-31.05.1961) şi Bistra-Mureş (01.06.1961-?). Căsătorit în 15 iulie 1957 în Cămăraş, cu Ana Molnar născută în 6 mai 1912 în satul Băgaciu, com. Sava, jud. Cluj, în fam. Molnar Iosif şi Ana,  născ. Cenean.
1941-1949 Parohie vacantă,1941-1949, administrată de preoţii din parohiile  învecinate: Parohie vacantă 1945-1949 administrată….  Tiocu de Jos –în vacantă, Calendar..Ep. Cluj, 1945, p. XXII; în, Sf Prorooc Ilie Tesviteanu, , ier Melchisedec Colban,  Calendar…Ep. Cluj, 1949 p137.
1947 Fărcaş Silviu, preot-paroh în Cheţiu (23.03.1933 - 21.02.1934), Breaza (22.02.1934 - 18.04.1940), Măhal (19.04.1940 - 15.10.1947), Tiocu de Jos cu filia Corneşti (16.10.1947 - ?), Ruginoasa, Protopopiatul Huedin
1947 Cureu Ezechiel, născut în 18 aprilie 1908 în Cupşeni, jud. Maramureş, în familia Cureu Aug,ustin şi Florica, n. Filip. Studii: Şcoala Primară din Cupşeni (1917-1921), Gimnaziul "Petru Rareş" din Tg. Lăpuş (1921-1934), Şcoala Superioară de Comerţ din Satu Mare (1930-1934), Academia Teologică Ortodoxă Română din Cluj (1934-1938). Căsătorit în 30 iulie 1939 cu învăţătoarea Florica Curău,  născută în 24  noiembrie 1910 în Buzău. Hirotonit de Ep. Nicolae Colan în 15 august 1939 la m-rea Rohia şi în 17 august în Cluj. Învăţător în Costeni (01.09.1925-28.12.1926). Preot-paroh în Gârbău Dejului  (27.08.1939-31.12.1940), Bobâlna cu filia Pruni (01.01.1941-31.08.1964). Administrator interimar în Tiocu de Jos (1947).  Hirotesit iconom.  
1951-953 Holban Melchisedec  (Colban Mihai ca mirean), născut în 29 iunie 1909 în satul Ţînţăreni-Orhei, Basarabia (Rep. Moldova), în familia Colban Alexandru şi Magdalena, n. Gorabovschio. Studii: Şcoala Primară (7 clase) şi Şcoala Monahală de la  m-rea Cernica (01.03 - 31.05.1941). în 1945 era la m-rea Dobrovăţ-Vaslui. În 15  septembrie 1945, arhiereul Grigore Leon l-a  hirotonit în catedrala din Huşi, ieromonah pe seama m-rii Dobrovăţ. La sfârşitul anului 1948 a venit la  m-rea Nicula. Preot misionar în Batin cu filia Valea Unguraşului (decembrie 1948-martie 1949), Pădurenii, Tiocu de Jos (01.12.1951-30.06.1953), duhovnic la schitul de maici "Sf. Parascheva" din Leurda (01.07.1948-30.06.1949), ieromonah la m-rea Nicula (01.07.1949-30.06.1950),preot misionar în Zalha (01.12.1l951-30.06.1953), Ciaca (01.07.1953-15.06.1954), Stoiana (15.06- 31.08.1954), Căprioara (01.09.1954-31.05.1958), Gârbău Dejului (01.06.1958-31.12.1970). A decedat în 14 septembrie 1990 la m-rea Muşuroaiele  din com. Fitioneşti, jud. Vrancea.  
1949 Boca Emil  1949
1945 - 40 ort; 1949 - 145 ort
În 1950 s-a afiliat parohiei  Tiocu de Sus. În 1982 –Tiocu de Jos -Sf Apostoli-1939 cu filiile  Corneşti-bis sf Arhangheli-1963 şi Stoiana bis Sf. Arhangheli-1821 pr Oros Samoilă (Indrumător  bisericesc…Cluj, , 1982, p.  p.291)
1956-1963 Spinciu Alexandru, preot-paroh în Tiocu de jos (01.08.1956-1963), Fizeşu Gherli (1963-01.04.1974).Transferat la Turda pe post de protopop (01.04.1974-?) Spinciu Alexandru, născut în 28  noiembrie 1924 în satul Rîureni, com. Ocnele Mari, jud. Vâlcea, în familia Spinciu Ioan şi Irina, n. Popa. Studii: Şcoala Primară din Braniţa-Ocnele Mari,  Seminarul Teologic Ortodox din Rîmnicu-Vâlcea, Seminarul Teologic Ortodox "Sf. Gheorghe" din Roman, promoţia 1945. Institutul Teologic Ortodox de grad Universitar din Sibiu, promoţia 1957. Căsătorit cu Viorica Turcu din Giula, com. Borşa, jud. Cluj, născută în 6 martie 1929. Arestat în toamna anului 1948 şi condamnat de T.M din Craiova la 4 luni temniţă grea pentru "favorizarea infractorului", în fapt pentru  găzduirea unui prieten  care avea necazuri cu Miliţia. Funcţionar (01.12.1949-30.09.1950), professor suplinitor (01.10.1950-10.07.1954), şi contabil (11.07.1954-10.09.1956) în Borşa-Cluj. Hirotonit deacon de Mitrop. Nicolae Colan în 29 iunie 1957 în Huedin şi preot de Ep. Emilian Birtaş  în 20 iulie 1957 la mănăstirea Topliţa. Preot-paroh în Tiocu de Jos (01.08.1956-1963), Fizeşu Gherli cu filia Târguşor (1963-31.03.1974), Turda Veche (( 01.04.1974-31.03.1996). Protopop al Protopopiatului Ortodox Român Turda (1971-1990). Hirotesit sntavrofor  (22.12.1971). Copii: Voichiţa Cornelia, n. în 15.04.1951, Sonia Petronela, n. în 19.06.1955.      

1963-1966 Erseu Simion,  născut în 16  martie 1940 (în alte surse 20 martie 1940) în Archiud, jud. Bistriţa-Năsăud, în familia Erseu Simion şi Paraschiva.  Absolvent al Seminarului Teologic Ortodox din Cluj, promoţia 1959 şi al Institutului Teologic Ortodox de grad Universitar din Sibiu, promoţia 1963 Căsătorit în 8 iulie 1962 în Teaca cu Ana Cocolaş din Pintic-Bistriţa, născută în 13 septembrie 1937. Hirotonit  în 01.09.1962. Preot-paroh în   Gădălin (01.09.1962-30.04.1963), Tiocu de Jos (01.05.1963-30.04.1966), Lunca-Reghin (01.04.1966. Copii: Carmen-Nicoleta,  n. în 14.12.1963.
1966-1969 Pîrjol Aurel,  născut în 21 mai 1921 în satul Ceanu Mic, com. Tureni, jud. Cluj, în  familia Pîrjol Ioan şi Irina. Absolvent al Acade miei Teologice Greco-Catolice din Blaj, promoţia 1944. Hirotonit în febrmuarie 1946 de Ep. Va.leriu Traian Fre nţiuy. În 1946 a fost condamnat la 18 ani de închisoare pentru manifestări potrivnice statului. A fost eliberat în 1964 şi angajat funcţionar la U.R.C.C.Turda (Uniunea Raională a Cooperativelor de Consmum), apoi la Staţiunea Experimentală Agricolă din Turda.  Paroh în Poiana Horii, Năoi, Miceştii de Câmpie, Tiocu de Jos cu filiile Corneşti şi Stoiana (01.06.1966-31.03.1969).


1969-1975 Mureşan Augustin, născut în 18 iunie 1942 în Tioltiur. Hirotonit  paroh în 16 şi preot în 19 octombrie 1965. Preot-paroh în în satul Răzoare, integrat oraşului Tg. Lăpuş (1965-1969), Tiocu de Jos cu filiile Corneşti şi Stoiana (01.07.1969-31.01.1975); hirotesit iconom (1974). Transferat în Protopopiatul  Tg. Lăpuş;  protopop al Protopopiatului Lăpuş..
1975-1976 Iuşco Ioan, născut în 10 mai 1948 în Ieud, jud. Maramureş, în familia Iuşco Ştefan şi Măricuţa. Licenţiat al Institutului Teologic Ortodox de grad Universitar din Sibiu promoţia 1975. Căsătorit în 15 iulie 1974 cu Maria Chindrmiş din Dragomireşti, născută în 27 septembrie 1949. Hirotonit în 22 şi 23 martie 1975. Profesor suplinitor în Ieud (01.09.1966-31.08.1970), preot-paroh în Tiocu de Jos (10.05.1975-31.03.1976), Lujerdiu, interimar, 1976. Copii: Ana-Maria, n. în 30.10.1975.
1976 (01.04-31.08.1976) vacantă………………………………………
1976-2002 Oros Samoilă,  născut în 1 februarie 1952 în satul Vale, com. Aluniş, în  familia Oros Nicolae şi Iuliana, născută Chiorean. Studii: Şcoala Generală cu clasele I-VIII din Corneni, Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, Institutul Teologic de grad Universitar din Sibiu, promoţia 1985.  Căsătorit în 26 iunie 1975 cu  Elena Belei, născută în 22 mai 1955 în satul Vîrşi, oraşul Abrud, jud. Alba, în familia Belei Nicolae şi Ana. Hirotonit în 30 (aroch), 31(preot)  iulie 1976 în Cluj-Napoca de Arhiep Teofil Herineanu. Preot-paroh în Tiocu de Jos cu filiile Corneşti  şi Stoiana (01.09.1976-31.10.2002). Pensionat la 01.11. 2002.  Copii: Adriana, n. în 15.05.1977, Lucian, n. în 27.01.1980. .
1981-1988 Peter Ştefan, născut în 30 octombrie 1957 în satul Berbeşti, com. Giuleşti, jud. Maramureş, în familia Peter Petru şi Marişca, n. Bârsan. Absolvent al Seminarului Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia 1980. Căsătorit în 1980 cu Gampe Rodica, născută în 14 mai 1961 în Sighetu Marmaţiei. Hirotonit în 6 (diaon) şi 9 (preot) august 1981 în Cluj-Napoca de Ep. Vicar Iustinian Chira Maramureşanu. Preot-paroh în Tiocu de Jos (01.10.1981-17.08.1988), Hărniceşti (18.08.1988-?). Copii: Călin Ştefan, n. în 26.08.198.        1988-2002………………………………………………………………
2002-Pipaş Marius-Ioan nascut în familia Ferenţ-Pipaş Gheorghe şi Rodica din Cluj-Napoca. Absolvent al Seminarului în 27 aprilie 2004 în Cluj- Teologic Liceal Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia 1999. Căsătorit în 25.08.2002 în Cluj-Napoca cu Popovici Livia-Maria din Gherla,  născută în 19 aprilie 1982 în familia Popovici Vasile şi Maria. Hirotonit în………….Preot-paroh în Tiocu de Jos cu filia Corneşti (01.12. 2002-prezent). Hirotesit sachelar (02.12.2007). Copii: Casian,  n. în 11.05.2004

Cantori
Au slujit în strana  bisericii cantorii  Bezeriţă Bartolomeu (Bartholomeus Bejeritie), cantor şi das căl, 1867; Chintăuan Ioan  (Joannes Chintoan), 1877; Chiorean Alexandru (Alexander Chioranu), 1890; Chiorean Teodor (Theodorus Chioranu), 1882, 1886, 1894, 1896, 1898, 1900; Rus Gavril, diplomant, 1947; Pop Teodor,  născut în 6 a.prilie1915; in fmuncţie în 1964.

Şcola confesională
Şcoala comună  cu Tiocu de Sus.
Localul şcolii: clădire de zid în 1877; clădire de lemn -1882;  
Şcolari: în 1867: 33; în 1877: 83; în 1882: 41 (28 la zi+13 la repetiţie); în 1886:  41 (28 la zi +13 la repetiţie); în 1890: 23 (16 la zi -7 la repetiţie); în 1894: 23 (15 la zi +8 la repetiţie); în 1896: 45 (35 la zi +10 la repetiţie); în 1898: 60 (40 la zi+20 la repetiţie); în 1900:  60 (40 la zi +20 la repetiţie);  în 1903,  1906: 60 (40 la zi-20 la repetiţie) ; în 1914: 56 (16 la zi-40 la repetiţie).
Dascăli: Bezeriţă Bartolomeu (Bartholomeus Bejeritie), ca ntor şi das căl, 1867; Bătinaş Ioan (Joannes Batinasiu),1877, idem madre. Berendi Ignat, 1879-1881.

Bunuri de patrimoniu

Icoane: Maica Domnului cu Pruncul  (Maria cu Pruncul) şi Iisus Pantocrator (Deizis) pictate în 1753-1754 de Iacob din Răşinari. VEZI Stilul celor două icoane împărăteşti  este puternic influienţat de  arta  brâncovenească.
Clopote: două  unul  rechiziţionat în 1916. Cel rămas,  data din 1798;       Cărţi: Evanghelie,   Bucureşti,  din vremea lui Nicolae Alexandru  Mavrocordat.

Bunuri funciare
 În 1733 - rabil de 20 câble, fânaţ de 1 car, în 1750 - arabil de 5   câble, fânaţ de 6  care, în 1760- arabil de 5  câble, fânaţ de 7 care, în 1947: sesie bisericească veche: arător  6 j, pădure 33 j; păşune 7 j; sesie pastorală veche: arător 9j, fânaţ 5j grădină 1j ; sesie cantorală veche: arător 1j  fânaţ 2j, grădină 800st.

Bunuri funciare
În 1733 -  arabil de 10 cubuli de semânâtură- fânaţ de un car de fân; în 1750 - un intravilan, un arabil de 21 cubuli de semânătură  şi un fânaţ de 6 care de fân; în 1767 – un  intravilan,  arabil de 7 cubuli de se mânătură, fânaţ de  7 care de fân. în 1947-  Sesie bisericească veche: arător 6 j, pădure 33 j, păşune 7 j; sesie parohială veche: arător 9 j, fânaţ 5 j, grădină 1 j; sesie cantorală veche: arător 1 j, fânaţ 2 j, grădină 800 st.
Schematismus…Gherla, 1867, p.67; 1877, p. 70; 1882, p. 89; 1886, p. 85; 1890, p. 81; 1894, p. 84; 1896, p. 86; 1898, p. 86; 1900, p. 103;1903-; 1906-; 1914-; 1932, p. 46; 1941, p. 50
;Calendarul  creştinului  de lege răsăriteană, Cluj, 1945, p. XXII;  Calendarul…1949, Ed. Ep. Ort. Cluj, p. 132;  Arhiva Protop. Ort. Român Dej-Fişe personale.

 

PROTOPOP

Pr. ISIP IULIAN PAUL

Adresa

 

Site realizat de Misca Stefan

Pagina principala Sitemap Contact Termeni si conditii ©2012 Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.

©2012.Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.