Tioltiur
 sat, com. Corneşti

(Dupa manuscrisul "Monografia Protopopiatului Ortodox Roman Gherla" de Augustin Padurean )

       
        
            Prima menţiune documentară a satului: 1317 - Tötör şi evoluţia denumirii lui: 1336 - Toteur; 1379 - Toutheur; 1336 - Toteur; 1507 - Thotewr; 1521 - Thotheur; 1561 - Totteur; 1587-1589 - Thooteor; 1621 -Toteor; 1651 -Totthör; ;1654 - Tötör, Thotor, Tibir; 1850 - Tyotur; 1854 - Totthör, Tiotur; Tioltiur.

Date şi aspecte din iostoria parohiei
Pentru a verific temeinicia unirii cu Biserica Romano-Catoică, în toamna anului 1599 autorităţile au organizat o a nchetă în  rândurile preoţilor şi credinciopşilor desfăşurată în mai muilte centre. La centrul de la Voievodeni  au participat: popa Ion  din Adalin, popa Vasile din Drag, popa Mihai din Tioltiur, popa Ioan din Vaidahaza (Voievodeni), popa Ion din Totelec (recte Sotelec), popa Matei din Cristur, popii Sîc şi Petru din Cubleş (Cubleşu S/omeşan). Preoţii au declarat "că vreau să atărne de vlădicul din Alba-Iulia şi de  să ţină religia pe care o şine vlădicul" iar credincioşii lor au spus că  "în care religie s-au născut şi s-au  botezat, în aceea să rămână".Reprezentanţii satului Tioltiur (Tötör) au declarat că se ţine de legea în care s-au născut, dar dacă ar fi fodrţaţi nu se lasă omarâţi pentru religmia lor.  
Biserica are Matricole din  1858. Filie: Morău (1914), Bârlea

Structura confesională
 Comunitatea satului  a avut o structură multiconfesională, simultan sau succesiv formată din romano-catolici, calvini, unitarieni, evanghelici, izraeliţi,   greco-catolici, baptişti, ortodocşi: 1733 - 36 fam g-c; 1760-1762 - 65  fam ort.; 1761 - 29 fam - 63 g-c; 1767 -  209 loc (40 fam - 208  g-c; un ort);1835 - 373 g-c ; 1842 - 330 g-c; 1850 - 524 loc (474 g-c, 5 r-c, 43 cv, 2 izr); 1857 - 552 loc (495 g-c, 44 cv, 13 izr); 1867- 450 g-c; 1869 - 541 loc (457 g-c, 13, r-c, 8 a-c, 28 cv, 4 unit, 31 izr); 187 7- 406 g-c;  1880 - 529 loc (428 g-c, 15 r-c, 68 cv, 18 izr); 1882 - 496 loc (402 g-c, 17 r-c, 54 cv, 23 izr),1886 - 595 loc (494 g-c, 12 r-c, 59 cv, 30 izr), 1890 - 560 loc (478 g-c, 14 r-c, 3 a-c, 36  cv, 29 izr); 189 - 546 loc  (445 g-c, 12 r-c, 59 cv, 30 isr.); 1894 - 545 loc (482 g-c, 40  cv, 32 izr), 1896 - 559 loc (490 g-c, 12 r-c, 32 cv, 25 izr), 1898 - 543loc (484 g-c, 7 r-c, 27  cv, 25 izr),  1900 -  626 loc (560 g-c, 16  r-c, 20 cv, 30 izr), 1900 - 656 loc (567 g-c, 18 r-c, 40  cv, 31 izr); 1903 - 587 loc (530 g-c, 12 r-c, 23 cv, 22 izr),  1906 - 587 loc (530 g-c, 12 r-c, 23  cv, 22 izr);  1910 - 655 loc (566 g-c, 20 r-c, 36 cv, 1 evg, 32 izr);1914 - 672 loc (615 g-c, 9 r-c, 14 cv, 34 izr), 1932 - 628 g-c;  1941 - 783 loc (1 ort, 745 g-c, 4 r-c, 18 cv, 2 unit, 4 bpt, 9 izr); 1947 - 841loc.(823 g-c, 1 ort, 10 ltr, 5 sectari, 2 izr.);1948-857 g-c trecuţi la ortodoxie;  1949- 823 ort.; 1950- 480 ort ;1952-326 fam - 1499 ort; 1953 - 295 fam -1719 ort. (cu filia Bârlea); 09.12.1954 -125 fam -750 ort; 25.10.1955 -318 fam (cu filia Bârlea); 05.06.1958 -169 fam-884 ort; 11.10.1958 - 1605 ort. (cu filia); 18.02.1961 - 1528 ort. (cu filia); 31.12.1962 - 162 fam - 816 ort.;  1963 - 105 fam - 760 ort; 1964 - 167 fam - 780 ort; 31.12.1966 -154 fam - 1124 ort; 1973 -146 fam -286 ort; 07.05.1974 - 286 fam.-1350 ort. (cu  filia Bârlea); 1974 -145 ort;  1991 - 101 fam.- 405 ort; 1994 -101  fam -550 ort.

            Biserica
Din istoria orală a satului se ştie că prima biserică a fost construită în jurul anului  1550 pe o colină din partea de apus a satului. O bisericuţă din grădele,  bătute cu pământ, încă folosită în 1733.
Tot din tradiţia satului se ştie că prin anii 1800, pe locul ei a fost construită din bârne de goron, biserica cu hramul Sf Nicolae, pictată pe pânză aplicată. Limbajul plastic al picturii este formal asemânător cu cel al iconarilor pe sticlă. A fost reparată  în 1882 Monument  istoric.
Alte datări: construită  la sfârşitul  sec. XVIII - prima jum  a sec XIX. 
 În 1869 cele 60 de familii greco-catolice au cumpărat din Sic biserica  de lemn cu hramul Sf Arhanghli Mihail şi Gavril, o biserică, după tradiţie, construită din bârne în urmă cu 350 - 400 ani,   au reconstruit-o  pe locul celei vechi şi au împodobit-o cu pictură  pe pânză aplicată. A fost restaurată prin anii 1969  pe cheltuiala Episcopiei. Alte datări: construită în 1750, în 1879.
În anul  1964, Consiliul Parohial a solicitat Consistoriului Eparhial, aprobare pentru cumpărarea bisericii reformate, dezafectate şi a terenului din jurul ei. La solicitarea Consistoriului, în 27 februarie 1965,  Departamentul  Cultelor a avizat  favorabil  cererea. În anii următori biserica a fost reparată şi adaptată cultului ortodox, cu hramul Sf Arhangheli Mihail şi Gavril  (Sf. Prooroc Ilie). În 1968-1969 a fost pictată de Popa Alexandru-Artemie, monah la mănăstirea Nicula şi  sfinţită în 10 august 1969 de Arhiep Teofil Herineanu..  

Parohia are două biserici cu acelaşi hram: Sf. Prooroc Ilie, una construită în 1869, cealaltă în 1965-1969
Alte datări: construită  pe un deal 1966-1969  în în 1969. 

Casă parohială
Clădire de lemn  în 1733;  de  zid în  1858 ;  de  zid cu 4 camere,  renovată în 1930;   de piatră, 1961.

Preoţi
1599-? Mihai, localnic, în funcţie în  1599 când a  participat la  ancheta de la centrul Voievodeni (Vaidahaza), privitoare la temeinicia unirii cu Biserica Romano-Catolică.
1600-1732…………………………………………………………………
Lup (Lupul), în funcţie în 1733.
1734-1743…………………………………………………………………
Damian, în 10 iunie 1744, semnat  pe Cazania lui Varlaam
1745-1766…………………………………………………………………
1767-1769 Lup (Lupu, Lupul), 1767; 1768-1770. în 1769 a primit ajutor din fondul de 10.000 fl. ren.
1770-1834………………………………………………………………..
1835, 1842Pop Vasile (Basilius Papp), 1835, 1842.
1843-1857…………………………………………………………………
1858-1912 Pop Ioan Senior (Joannes Pápp, Joannes Pop),  născut în 1830. Absolvent al Seminarului Teologic Greco-Catolic din Blaj (1855). Hirotonit în  1855. Preot-paroh  (1858-1912). A decedat în 21 martie 1913 la 83 de ani din care 58 preot.
1913-14 Neamţu Gheorghe, administrator parohial în Tioltiur–Morău (20.02.1913-1914), preot-paroh în Hăşdate (1914-1928), Silivaş, în funcţie în 1932, 1938, în Brădişor (?),  notar cercual.
1914-1930 ………………………………………………………………...
1930-1931 Mureşan Victor, căsătorit cu Elvira Manu din Nima-Cătun. Preot 11 ani în Pădurenii (Ţop) (1919-30),  11 ani, Tioltiur, (1930-31;  1 a n), Pintic (2 ani şi 7 luni, 1931-34). A decedat în Pintic în  1934. Copii: Ligia, n. în 18.01.1921, viitoare învăţătoare,  Ioan, n. în 11.09.1922, Lucia, n. în 12.09.1924
            1932-1949 Miclăuş Ştefan, preot-paroh în Tioltiur (17.01.1932-30.04.1949), Iclozel (01.05.1949-31.05.1953),  Buneşti (01.12.1953-01.06.1954), Petreşti cu filia Salatiu (01.06.1955-31.07.1956), Pădureni (Ţop) ( 01.01.1965-30.04.1972)
1949-1953 Galea Ioan, născut în 2 iulie 1921 în Ocna Dejului în familia Galea Ştefan şi Maria n. Lucaci. Studii: Şcoala Primară din Ocna Dejului (1928-1933), Liceul "Andrei Mureşanu" din Dej şi "George Coşbuc" din Năsăud (1933-1941), Academia Teologică Greco-Catolică din Cluj (1941-1945). Căsătorit cu învăţătoarea Angela Pop, născută în Pintic în 29 iulie 1922, în familia preotului Pop……Hirotonit  în Cluj în 23 şi 25 martie 1946 de Ep. Dr. Iuliu Hossu. Funcţionar la Salina din Ocna Dejului (15.12.1945-20.05.1946), preot-paroh în  Stoiana (12.06.1946-01.11.1949), Tioltiur (02.11.1949-01.11.1953), Jichişu de Sus (02.11.1953-03.09.1960), Pintic (01.11.1960-30.05.1976), Jichişu de Jos (ca pensioner 01.06-31.07.1983). Copii: Angela, n. în 04.12.1946, Ioan-Ştefan, n. în 17.08.1948, Ştefan-Mircea, n. în 18.11.1949.
            1953-1954 Filipeanu Constantin (1953-01.02.1954)
            1954 Sureanu Gherasim - Chezarie, preot-paroh în Sic (07.04 - 03.10.1954), Tioltiur (1954). Cormeniş-Răstoci (1955 ), Sava (1956), Sâmboieni  (1957)
1955-1962 Covalcic Vasile, preot-paroh în Tioltiur cu filia Bârlea (01.10.1955-30.05.1962), Lujerdiu cu filia Morău (01.06.1962-30.04.1969), Borşa V-gară (01.05.1969-1987).
1956-1957 Sava Gh. Constantin - Centurion ieromonah, născut în 25 noiembrie 1905 în Cozieni-Costeni, jud. Ploieşti. Cântăreţ (01.04.-31.09.1923), diacon (01.10.1923-31.07.1926) preot (01.08.1926). în Tioltiur (01.08.1956-1957?). A părăsit parohia fără să predea gestiunea. Protopopul  cere  să fie judecat disciplinar  de Consistoriul  mănăstirii  Moisei.
1958 -1963 Petrinca Ioan-Iustinian (Petriuca Sebastian), născut în 18 iulie 1934 în satul Uda, com. Tătăraşi, jud. Iaşi, în familia Petrinca Gheorghe şi Ioana, n. Ipati. Absolvent a 7 clase elementare şi a şcolii monahale. Monah la m-rea  "Schimbarea la Faţă"  din satul Nechit, com. Borleşti, jud. Neamţ, stareţ la mănăstirea Piatra Fântânelelor arestat în 1955 şi condamnat pentru că a refuzat să părăsească m-rea. După eliberare a fost hirotonit de Ep. Teofil Herineanu ierodiacon (Roman -  02.02.1958) şi  ieromonah (Cluj-Napoca - 21.06.1958). Preot-paroh în Tioltiur,  cu filia Bârlea  (21.06.1958 -24.09.1963), Rogojel (?), Larga, com. Suciu de Sus, jud. Maramureş. S-a  retras la m-rea Văratec.
1963-1965 Pelecaci Ioan,  născut în 6 martie 1931 în Valea Seacă, com. Tarna Mare, jud. Satu Mare, în familia Pelecaci Andrei şi Ileana. Absolve nt al Şcolii Profesionale, al Şcolii de Cântăreţi Bisericeşti şi al Seminarului Teologic Ortodox din Clu. Căsătorit în Satu Mare cu Maria Danciu, născută în 9 aprilie 1931 în Seini, în familia Danciu Mihai. Hirotonit de Ep. Teofil Herineanu în Catedrala din Cluj în 17 iunie şi 23 decembrie 1962. Preot-paroh în Tioltiur cu filia Bârlea (01.01-31.12.1963-1965?). Transferat în Episcopia Oradea 01.01.1964 (predă preotului  Suciu I. în 17..12.1963).Copii: Maria Voichiţa,  n. în 23.09.1956, Dania Rodica, n. în 10.03.1961.
            .1964-1966? Argatu Constantin, preot-paroh în Tioltiur cu filia Bârlea  (01.10.1962-31.08.1966; a predat parohia pr Cheresteş din  Petreşti), Copalnic şi  Inău Protopopiatul Lăpuş (01.09.1966-31.08.1967),
Argatu Constantin,  din 30 oct 1964; preia Argatu C-tin;  Tioltiur, 11.10.1958-
 Cheresteş din  Petreşti Argatu Constantin, viitor episcope de Argeş  solicită aprobare pentru construirea  unei biserici în Tioltiur În  31 iulie 1965 a solicitat aprobare pentru construirea  bisericii  Se dă ajutor ptr terminarea lucrării.
            1966 Odobescu Nifon, preot-paroh în Tioltiur (01.10-27.11.1966), Rebrişoara- Gersa II (01.12.1966-?).
1967-1968 Buimac Constantin, preot-paroh în Tioltiur (01.10.1967-30.09.1968), Pâglişa (01.0.1968-28.02.1972), Maia (01.03.1972-01.10.1976), Dăneşti-Vaslui (?).
1968-1970 ………………………………………………………………..
1970 Bărbos Ioan, administrator interimar, iunie 1970
1970-1975 Mizgan Ioan, născut în 7 aprilie 1943 în Spermezeu -Vale, com. Spermezeu, jud. Bistriţa-Năsăud, în familia Mizgan Vasile şi Ludovica. Absolve nt al Şcolii de Cântăreţi Bisericeştişi al Seminarului Teologic Ortodox din Cluj, promoţia 1963. Căsătorit în 19 august 1k97l0 cu Elena Ilcaş din Hăşmaşu Ciceului,  născută în 20 octombrie 1950. Hirotonit de Arhiep. Teofil Herineanu în Cluj-Napoca,  în 2 (diacon), 3 (preot) septembrie 1970. Preot-paroh în  Tioltiur cu filia Bârlea (1970-1975), Hăşmaşu Ciceului (1975-?). Copii: Mihaela Olimpia, n. în 30.09.1972. 1975 Coroian Vasile  transferat de la parohia Deuşu-Cluj (01.04-20.12.1975). A fost depus din treapta preoţiei.
1976 Boroş Teodor, administrator  interimar, 1976 .


1976-1978 Bufnea Ioan, născut în 5 mai 1953 în satul Vălişoara, com. Săvădisla, jud. Cluj, în  familia Bufnea Ioan şi Virginia, n. Hodrea. Studii: Şcoala Generală de 7 ani din Ciurila, Seminarul Teologic Ortodox din Cluj-Napoca, promoţia 1973. Căsătorit în 11 august 1973 în Săvădisla cu Maria Manciu din Ciurila, născută în 10 (20)octombrie1955 în familia Manciu Ioan şi Lucreţia, n. Vomir. Hirotonit aroch  în 1 septembrie  şi preot în 8 septembrie 1973 în Cluj-Napoca de Arhiep. Teofil Herineanu. Preot în satul Săbişa, com. Seini, jud. Maramureş, Protopopiatul Baia-Mare (01.10.1973-30.06.1976), Tioltiur,  transferat disciplinar,  (01.07.1976-1978). Copii: Emilian, n. în 30.07.1974, Pamela, n. în 02.09.1980.

Simule Anania administrator parohial
           
           
Irimia Teodor, preot-paroh în Orman (01.07.1963-30.11.1971), Tioltiur (?) .

 

Farcaşiu Augustin,
Pataky din Lujerdiu,
Paşca Victor,
Mureşan Victor,
Blaga Mihai din Sântejude,  adm par,
Filipan,
 
Matricole din 1824

1957 1957

Cantori
Au slujit în strana bisericii: Buduşan Vasile, născut în 02.02.1903; în funcţie în 1958, 1964; Buiga Constantin, născut în  08.06.1913;  Rus Gheorghe, diplomat,  1947, 1949, 1950; Rusu Petre;

Şcoala confesională
Până la începutul anului 1858, copii mergeau la şcoala din Lujerdiu.  În 27 ianuarie 1858, preotul s-a  adresat Episcopiei cu rugăminte a le îngădui să înveţe copii în sat pentru  că drumul până la Lujerdiu  e departe şi greu. Au cumpărat o casă, le lipseşte învăţătoul, dar, în lipsa lui, dascăl bun ar fi o cantorul,   o popa.  
Localul şcolii: de lemn-1858;  dezid  în 1906. Filie Bârlea
Şcolari: 1858 -30; 1890 -45 (35 la zi-10 la repetiţie);  1914- 64 (42 la zi-22 la repetiţie), 28 la şcoala de stat; 
Dascăli:  Popu Alexander, 1890; Cred. 450 şematmism p.80 docent Budişianu Ioan;  Mureşan Alexandru , 1914;
Dascăli:

 

1858 –arhidiaconal  Lujerdiu Bis Sf Nicolae lemn matr 1824, şc lemn   şc-30 p. c. Petrus Rusu d. JoannesBudusianu (p. 70)
1767-Lup; n-are dalterie; scutiţi 4g-3f    Dumitrana p. 62
1890 – Districtul Lujerdiu Sf Nicolae lemn 1800. Casă par zid. Şc zid Matr 1824. cant interimar Petrus Rusu.. 
Preoţi:1949  Miclăuş Ştefan. 1949  Prim-curator Rus Petru,  , crâsnic-clopotar Mărginean Gherasim. Calendar… 1949, p. 174
1950-Prot plasei Gherla, filie Bârlea, (Alm 1950, 152)

Bunuri de patrimoniu
Icoane : Maica Domnului cu Pruncul atribuită lui Andrei Zugravul Marius Porumb –Dicţionar… p. 430
Clopote: de 45 kg; de  30 kg din 1922 de la  F.S. Hieb Cluj; de 300 kg din 1969
Cărţi: Evanghelie, 1821; Orologhion, Blaj, 1835; Strastnic, Blaj, 1851; Triod, Blaj, 1890 (Inf 07.06.1972 Pr. Mizgan Ioan)
Antimis din 21.10.1948 de la Ep. Colan

Bunuri funciare
În 1733 - arabil de 4 câbl;e de semânătură, fânaţ de8  care de fân; în 1761,  în 1767 - un intravilan;  arabil de  4 câble – fânaţ de 3  car de fân;  în 1775 - arabil-8 cubuli- fânaţ -3 care de  fân; în 1947 - Sesie bisericească veche arător-1 j, păşune 4 j; prin reforma agrară: arător 5 j; sesie parohială veche: arător 15 j 800 st, păşune 2 j; prin reforma agrară: arător 5 j; sesie cantorală prin reforma agrară: arător 2 j.

. A. Bunea- Episcopul…Blaj, 1l900, p. 320Dumitran,  p. 62, 148 Greta-Monica Miron 2004, p. 407, nota 495; Dumitran p. 62, 148;
Covalcic Scurt ist 28.01.1960:
1982-Tioltiur bisericile: Sf Ilie-1969, Sf Ilie-1879 Indr bis p.

PROTOPOP

Pr. ISIP IULIAN PAUL

Adresa

 

Site realizat de Misca Stefan

Pagina principala Sitemap Contact Termeni si conditii ©2012 Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.

©2012.Protopopiatul Ortodox Gherla.Toate drepturile rezervate.